Spildevand

Langt det meste spildevand bliver renset i rensningsanlæg, og nu om stunder bliver spildevand renset både mekanisk (sining og bundfældning af faste partikler), biologisk (bakteriel omsætning af organisk stof samt næringssaltene nitrogen og fosfat) og kemisk (udfældning af fosfat og tungmetaller. Beregning af vandføringsevne finder du her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Viden om spildevand:


Bergmanns Montage ApS

Ole Rømers Vej 21
2630 Taastrup
Tlf.: (+45) 27 20 77 10
E-mail: bergmannsmontage@c.dk

www.bergmannsmontage.dk

Kompetencer: Bearbejdning af rustfrit stål, Certifikatsvejsning, Gelændere, trapper m.m. produceres i rustfri stål - Stor ekspertise inden for Spildevand

Læs mere om Bergmanns Montage ApS


SANOSIL / Nac Europe

Ellegårdvej 18
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 42 62 92

web

Kompetencer: Desinfektion, desinfektionsmidler, vandbehandling, lugtrensning, skimmelsvamp, håndrens, dispensere, udstyr og hjælpemidler til desinfektion, rengøringsmidler, aerosol desinfektion, spildevand, måleinstrumenter, vandanalysatorer

Læs mere om SANOSIL / Nac Europe


TZACHO P/S

Faurskovvej 1
8370 Hadsten

Sjælland afd.:
Industrivej 9
4683 Rønnede
Tlf.: 87 61 00 12
E-mail: info@tzacho.dk

www.tzacho.dk

Kompetencer: Pumper, lænsepumper, dykkede lænsepumper, spildevandspumper, hydrauliske pumper, centrifugalpumper, bentonitpumper, grundvandspumper, højtrykspumper, membranpumper, slampumper, sandpumper, slurrypumper, tilbehør til pumper, gravekasser, fundering, borerigge, sliddele, spunsvibrator, pælevibrator, pælehammer, kompaktorhjul, hydraulisk udstyr, hydraulisk værktøj, asfalt, egenproduktion

Læs mere om TZACHO P/S


Xylem Water Solutions Denmark ApS

Ejby Industrivej 60
2600 Glostrup
Tlf.: 43 200 900

www.xylemwatersolutions.com

Kompetencer: Alt til renseanlæg, Behandling af spildevand (Beluftning, Blæsere, Mixere, UV og OZON), Cirkulationspumper, Lænsepumper, Omrørere, Pumpestationer, Slampumper, Spildevandspumper, Turboblæsere

Læs mere om Xylem Water Solutions Denmark ApS


Eberhardt – UV-C-teknologi sikrer bæredygtig genanvendelse af vand fra industrielle applikationer


31.maj 2022


Vand er en af de vigtigste ressourcer, og der findes flere teknologier, som gør det muligt at genanvende spildevand fra eksempelvis industrielle applikationer. En af de mere bæredygtige løsninger til spildevandsrensning foregår ved hjælp af UV-C-teknologi.

Genbrug af spildevand bidrager til reduceret vandforbrug og til at undgå forringelse af de miljøer, hvor spildevand genanvendes. Ved at anvende UV-C-teknologi til spildevandsrensning sikres, at essentielle næringstoffer ikke går tabt. Det gør løsningen særlig anvendelig i landbruget, hvor vandet bruges til dyrkning af grønt.

Læs mere her


Rambøll vinder store rammekontrakter for HOFOR på vandområdet
Med det bedste evalueringsresultat blandt de prækvalificerede rådgivere på to store rammeaftaler kommer Rambøll nu til at sætte et markant præg på en række store og bæredygtige vand- og klimatilpasningsprojekter i Hovedstadsområdet.

HOFOR står over for en række store og vigtige projekter, der skal beskytte hovedstadsområdets vandressourcer, styrke infrastrukturen for både drikke- og spildevand og beskytte hele området imod fremtidige skybrud og oversvømmelser. Forsyningsselskabet har derfor etableret to store rammeaftaler for eksterne rådgivere inden for områderne ’Vand’ og ’Spildevand’, der begge løber fra og med i år og fire år frem. Efter en ud- og tilbudsproces i foråret, endte Rambøll for nylig med at opnå det bedste evalueringsresultat på begge aftaler. Det betyder, at Rambøll kommer til at levere et væsentligt bidrag til en række bæredygtige løsninger og projekter, der vil blive implementeret over de kommende år. 

”Vi er naturligvis stolte af at vinde begge aftaler, og vi ser frem et godt samarbejde med HOFOR om at designe og implementere fremtidens bæredygtige vand- og klimatilpasningsløsninger i hele hovedstadsområdet,” siger Annette Raben, direktør for Rambølls vanddivision i Danmark.

Også med i andre aftaler

Førstepladsen i de to aftaler betyder, at Rambøll først vil blive tilbudt en række opgaver på under 300.000 kr., mens alle de rådgivere, der er en del af aftalerne, får mulighed for at byde på opgaver, der ligger over dette beløb.Udover rammeaftalerne for Vand og Spildevand kom Rambøll også med i rammeaftalerne for henholdsvis fjernkøling, fjernvarme & bygas kraftvarme. Desuden valgte HOFOR for nylig Rambøll som bygherrerådgiver og rådgiver på vindmøllefundamenterne i forbindelse med de to projekterede havvindmølleparker Aflandshage og Nordre Flint i Øresund.


Aquasense – Overvågning af covid-19 smitte i spildevand
Regeringen vedtog i foråret 2021 at indføre covid-19 smittesporing af spildevand. Covid-19 kan spores tidligt i forløbet og inden symptomerne bryder ud.

Det er muligt på den måde at overvåge og kontrollere, samt opnå erfaring med covid-19 smitte og sporing af denne i spildevand. Prøver fra spildevandet kan afsløre hvor meget smitte der er i de forskellige områderne landet over, så man har overblik over smittespredningen. Hos Aquasense er vi gerne behjælpelig med at finde det rigtige udstyr til måling af covid-19 smitte i spildevand


Grønbech & Sønner – Spildevandsteknisk Årsmøde 3. september 2021
Grønbech & Sønner deltager på Spildevands Teknisk Forenings Årsmøde, som i år afholdes på Renseanlæg Lynetten i København d. 3. september 2021 kl. 9:00 - 15:00.

Med BIOFOS som vært kan der ses frem til en stor teknisk udstilling på Renseanlæg Lynetten


Grønbech & Sønner er din samarbejdspartner, når det gælder både store og små projekter inden for spildevandshåndtering.

Og vi mener det, når vi siger, at vi er totalleverandør af spildevandsløsninger. Vores løsninger dækker dosering, omrører, indløbsriste, indløbspumper, sandvasker, slammodtagerstation, transportsnegle, neddeler, ristegodsvasker, dekanter, excentersnekkepumper, spjæld, beluftning, skyllesystemer, flowregulering, udløbspumper, pumpestationer, produktion af PE-pumpebrønde, klimasikring til forebyggelse og eftersikring, tilbageløbsventiler, tilbageløbsstop, pumper, ventiler og aktuatorer.

Og vi tilbyder naturligvis service på hele anlægget i hele udstyrets levetid.

På Årsmødet 2021 præsenterer vi et bredt udvalg af vores løsninger og services, og vores spildevandsteam står klar til at byde velkommen til gode dialoger, rådgivning samt lidt godt til ganen.

Vi glæder os til at se dig!

Adresse:

Renseanlæg Lynetten
Refshalevej 250
1432 København K


Forsøg med spildevandsovervågning af covid på Bornholm
Regeringen har sammen med et flertal i Folketinget besluttet at iværksætte forsøg med spildevandsovervågning af covid. DANVA samarbejder med Statens Serums Institut om muligheden af igangsættelse af et overvågningsprogram på danske renseanlæg. Erfaringer bl.a. Hjørring, Hillerød og Hovedstaden bruges til at udvikle en overvågning, der i første omgang skal foldes ud som forsøg på Bornholm.

Kloakvand afspejler sygdomsbilledet i befolkningen, og corona kan måles i spildevand flere dage inden, symptomer bryder ud hos den smittede. Ved at teste spildevand kan man lokalisere smitte inden for et lokalområde.

”Det er glædeligt, at Folketinget har fået øjnene op for mulighederne, som nu skal iværksættes som forsøg på Bornholm. DANVA vil naturligvis bidrage til at skubbe på, så indsatsen bliver til størst mulig gavn for samfundet,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Målinger i spildevand kan sammen med humane tests bruges som beslutningsredskab og f.eks. informere om effekten af vacciner, lempelser af pålagte restriktioner og lokal opblussen af COVID-19, men også på længere sigt til overvågning af andre smitsomme sygdomme i fremtiden.

”Tests af spildevandet på renseanlæg kan vise niveauet af smitte i lokalområdet, og erfaringer fra DANVAs medlemmer viser, at det er muligt at måle forekomsten af RNA fra COVID-19 i kloakken helt ned til ejendomsniveau. Da COVID-19 kan måles i spildevandet, inden symptomer viser sig hos de smittede personer, kan det give et forspring på et par dage. Test af spildevand vil på den måde kunne være et supplement til de daglige 100.000 humantests og dermed være et vigtigt redskab i vurderingen af effekter af den gradvise genåbning,” siger Carl-Emil Larsen, og tilføjer:

”Man kan fortage målinger strategiske steder, så man kan holde øje med, om f.eks. elever på en efterskole eller ansatte på en virksomhed er fri for smitte. Det betyder, at man i realiteten lokalt kan indrette bobler, som kan overvåges effektivt.”

Flere af DANVAs medlemmer har sammen med forskere arbejdet for at skaffe erfaring og viden på området, og der foreligger nu et godt beskrevet grundlag for at foretage målinger på danske renseanlæg. Samtidig er der lavet målinger på kloakken fra enkeltbygninger, hvor det alle steder har været muligt at identificere og måle RNA fra COVID-19-virus.

Erfaringerme fra DANVAs medlemmer viser, at man hurtigt kan supplere det nationale prøvetagning for COVID-19 af danskerne med screening af spildevand, og der arbejdes intens for at udvikle metoder til også at kunne måle for mutationer af den britiske, sydafrikanske og brasilianske variant.

”Hvis det, som forskningen antyder, viser sig, at vi inden for ganske kort tid kan kvantificere de forskellige mutationsvarianter, så er det i den henseende også særdeles relevant, at overvågning af spildevand med covidtests kan medvirke til, at vi hurtigere kan åbne samfundet,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA vil oprette en task force med henblik på at erfaringsudveksle og optimere prøvetagning og analysearbejde og på den måde assistere en eventuel udrulning af et bredere overvågningsprogram af COVID-19 i spildevand.


Envotherm – Få Skattefradrag på 116% ved investering i grøn omstilling
I december 2020 blev der indgået en bred aftale om en grøn skattereform. Et af de væsentligste elementer i denne aftale er at der skal gives et fradrag på 116% ved investering i driftsmidler der ikke anvender fossile brændstoffer – et stort skridt i den rigtige retning.

I både den nuværende og tidligere regering har den grønne omstilling været et varmt samtaleemne. Særligt forsøgt italesæt ved valget i 2019. Ord er dog siden blevet til handlinger, og via en ny bred aftale mellem partierne kan grønne investeringer faciliteres i højere grad, og der kan gives fradrag på grønne investeringer på 116% helt frem til 2022.

Minimal udledning

En virksomhed der skaber muligheder og besparelser i den grønne omstilling er Envotherm fra Haderslev. Her laver man maskiner til behandling af proces- og spildevand. Envotherms teknologi er miljøvenlig og cirkulær – spildevandet bliver delt i to fraktioner, koncentreret affald og rent vand, også kaldet destillat. Det koncentrerede affald skal fortsat bortskaffes, men udgør nu kun 5% af den tidligere mængde. Derved nedsættes mængden af affald der skal bortskaffes kraftigt. Samtidig kan destillatet genbruges i produktionen uden tilsætning af kemikalier eller blødgøringsmidler, så der både spares penge på kemikalier og på den store reduktion af vand i produktionen.
Vi har siden vores start i 2006 fokuseret på grønne løsninger og cirkularitet – Vi er selvfølgelig glade for at regeringen deler vores interesse i den grønne omstilling og der bliver skabt flere incitamenter for grønne investeringer i Danmarks industri” – Siger Vibeke Svendsen, Administrerende Direktør i Envotherm.

Nemt og grønt

Envotherm tilbyder plug’n’play løsninger. Det betyder at anlægget kan bruges fra den dag det bliver leveret og nemt kan integreres i eksisterende faciliteter. ”Hvad enten kundens spildevand indeholder tungmetaller, olie, kemikalier eller alverdens andre affaldsstoffer, så er det ikke noget vi ikke har prøvet før. Selvfølgelig med forbehold for hvor stor produktionen er og hvor meget spildevand kunden har, så er vores løsning en såkaldt one-size-fits-all, der med meget få justeringer kan tilpasses til kundens specifikke produktion og spildevand” fortsætter Vibeke Svendsen.
Samtidig har den nemme plug-n-play løsning markedets laveste energiforbrug, 24/7 online service og digital overvågning, der sikrer at systemet altid kører optimalt.

Små udgifter – Store fordele

”Envotherm handler ikke kun om miljø og cirkularitet – Vi er her for virksomhederne først og fremmest. Der er store fordele, både økonomisk og konkurrencemæssigt i at investere netop nu – vi håber at se flere virksomheder i Danmark være klar til at tage det næste skridt i deres egen grønne omstilling” afslutter Vibeke Svendsen.

Envotherm tilbyder både køb/leje muligheder for deres løsninger – Inden de nye fradragsmuligheder var den gennemsnitslige tilbagebetalingstid under 2,5 år. Derudover er anlægget nemt at opgradere hvis behovet skulle ændres, og ved returnering af et anlæg kan op til 80% genbruges. Det lave energiforbrug skyldes at Envotherm genbruger varmen i anlægget, hvilket resulterer i at anlæggene bruger ned til 25 kWh/m3.


Teknologisk Institut – Jern med strøm skal rense spildevand
Strømførende jernplader skal gøre danske renseanlæg mere miljøvenlige ved at afløse ætsende kemikalier

Danske renseanlæg bruger i dag ofte kemisk koagulering med jernsalte, når de renser spildevand for organisk tørstof og fosfor. I et nyt projekt skal forskere, forsyninger og en teknologileverandør undersøge potentialet i et miljøvenligt alternativ, elektrokoagulering.

Jernklorid udfordrer arbejdsmiljøet
Jernklorid bruges i dag på renseanlæggene som et af flere såkaldte koagulanter. Når jernklorid hældes i spildevandet, reagerer stoffet med organisk materiale og fosfor, der herefter falder ned på bunden og kan bortfiltreres. Jernklorid er en billig løsning, der fungerer – men der er flere ulemper ved den, fortæller projektlederen, specialist Rune Røjgaard Andreasen fra Teknologisk Institut:

- Jernklorid er stærkt ætsende med en pH-værdi på cirka 1. Det betyder, at medarbejderne på renseanlæggene udsættes for en arbejdsmiljømæssig risiko, der kan være ganske alvorlig. Derudover ser vi generelt en stor efterspørgsel efter grønne løsninger. Her ser vi elektrokolagulering som et oplagt miljøvenligt alternativ med stort potentiale, siger han.

Flere fordele ved elektrokoagulering
Elektrokoagulering foregår populært sagt, ved at jernplader under påvirkning af strøm langsomt opløses i spildevandet. De opløste jernioner får faste stoffer i spildevandet til at klumpe sammen, så de bundfældes. Ud over en stofseparation, der potentielt er mere effektiv end ved brug af jernklorid, er der flere mulige gevinster ved elektrokoagulering, blandt andet større driftssikkerhed og lavere driftsomkostninger.

Godt for både miljø og økonomi
Billund Vand & Energi deltager i projektet, og direktør Ole Johnsen glæder sig over de gevinster, som projektet kan kaste af sig:

- Hvis vi kan minimere brugen af kemikalier ved hjælp af elektrokoagulering, får vi både et sikrere arbejdsmiljø for vores medarbejdere, og vi gør noget godt for miljøet omkring os. Samtidig støtter vi op om det verdensmål, der handler om ansvarligt forbrug og produktion. I vores tilfælde kan vi tilmed spare udgiften til polymerer, som vi ud over jernklorid bruger til afvanding af slam. De penge kan investeres i flere bæredygtige løsninger, siger Ole Johnsen.

Projektets mål

  • Opnå robust viden om, hvordan elektrokoagulering kan designes og styres, så det kan anvendes i spildevandsrensning.
  • Labbaseret ”proof of concept” samt afklaring af, hvilke renseprocesser elektrokoagulering passer bedst ind i ude hos renseanlæggene.

Projektet ELEKTROSEP er et samarbejde mellem Billund Vand & Energi, DIN Forsyning, BlueKolding, AL-2 Teknik, Aalborg Universitet og Teknologisk Institut.

Projektet er støttet af Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram, VUDP


Uponor – Sådan hjælpes rensningsanlæg igennem krisesituation
En nødinterims rørledning blev etableret på rekordtid
Uponor Infra producerede, leverede og tilsluttede 2,2 km ø1000-rør på kun 8 dage. Uponor hjælper med at løse en krisesituation på rensningsanlægget Czajka i Polen, hvor to spildevandsopsamlere på bunden af Vistula-floden havde lidt skade Som følge af lækage på begge spildevandslinjens ledninger blev det besluttet, at lave en kontrolleret udledning af spildevand i floden. Situationen i Warszawa blev nøje fulgt af landets øverste myndigheder og af hele Polen, fordi problemet med spildevandsudledning også påvirkede alle byer, beliggende langs Vistula-floden nord for Warszawa. Efter 12 dage med kontrolleret udledning i Vistula-floden, strømmede spildevandet igen fra Warszawas syv ventrebreds-distriker til Czajka-anlægget. Nødinterims løsning betegnes som rekord Efter at lækagen blev registreret, blev det hurtigt besluttet at bygge midlertidige rørledninger. Uponor Infra satte 50 mand på opgaven og producerede, leverede og tilsluttede 2200 m ø1000 PEHD-rør på kun 8 dage. 250 m af rørledningen blev lagt på en flydebro, som militæret havde bygget. Chief Engineer Construction Wojciech Skowyrski beskriver anerkendende den hurtige indsats som en verdensrekord.

MT Højgaard – HOFORs nye pumpestation på Kløvermarksvej står færdig
Danmarks største spildevandspumpestation er opført og taget i brug på Kløvermarksvej på Amager i København, og fredag afleverede MT Højgaard officielt den nye pumpestation til HOFOR

Siden 1901 har Kløvermarken Pumpestation pumpet det meste af spildevandet fra København, Frederiksberg og det nordlige Amager op fra hovedkloakkerne og videre til renseanlæg Lynetten. Efter 117 års tro tjeneste var tiden kommet til at sende den gamle pumpestation på pension. 

MT Højgaard har siden marts 2016 i hoventreprise stået for at opføre en ny og moderne pumpestation ved siden af den eksisterende samt omlægge de tilhørende kloak- og trykledninger, etablere to tryktårne og de underjordiske bygværker, der gør det muligt at tilkoble kloakvandet til den nye pumpestation.

- Pumpestationen har afgørende betydning for håndtering af hovedstadens store mængder spildevand. Det er derfor en stor tryghed for byen, at vi nu har en stærk, miljørigtig og fremtidssikret pumpestation, der i mange år frem kan bringe spildevandet sikkert frem, siger projektleder i HOFOR, Niels Eriksen.

Godt samarbejde

Fredag den 5. april blev pumpestationen officielt afleveret til HOFOR.

- Efter at den nye pumpestation var etableret har vi én for én koblet de seks hovedkloakledninger til den nye pumpestation. Det kræver en del planlægning, koordinering og omkobling, da vi ikke kan lukke for kloakledningerne. Det arbejde gik heldigvis som planlagt, takket være et rigtig godt samarbejde med HOFOR, siger projektchef i MT Højgaard, Khaled Ghizzaui. ​​

Projektholdet fra både MT Højgaard og HOFOR har haft fælles kontor i en skurvogn på byggepladsen på Kløvermarksvej, og det har været godt for fremdriften i projektet.

- Vi har haft en tæt dialog og opfølgning med HOFOR om løsningen af tekniske udfordringer, planlægning af vanskelige operationer og løbende forventningsafstemning. Det har været yderst givtigt for at sikre en god eksekvering på projektet, siger sektionsdirektør i MT Højgaard, Henrik Lyngkjær.

Pumpestationen er Danmarks største og skal årligt pumpe cirka 35 milliarder liter spildevand fra omkring 350.000 borgere i København, på Frederiksberg og Amager.


Spildevands analyser fra Frisenette
Frisenette ApS tilbyder komplette løsninger til vandanalyser fra MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG.
Programmet består af fem typer fotometre som dækker ethvert behov, varmeblokke til hhv. 12 or 24 kurvetter, varmeblok med afkøling og alle former for færdige reagenser. Køber man disse instrumenter får man ikke kun produkterne, men også al nødvendig software til opdatering og ikke mindst til overførsel af data fra instrumenter til computer.

SB Engineering – Underjordiske udfordringer – Samarbejde sikrede optimering på 30 procent
Produktivt samarbejde mellem Østergaard A/S og SB Engineering var med til at sikre, at stort anlagt spildevandsbassin i Valby kunne blive færdigt til tiden

Løsningen har Østergaard A/S nu opnået patent på.

Denne sommer blev det store spildevandsbassin under Vigerslevparken ved Valby indviet. Bassinet, der egentlig er en underjordisk tunnel, har været undervejs i to år og er udgravet af Østergaard A/S. En ny opfindelse udviklet af Østergaard i samarbejde med SB Engineering medførte en procesoptimering på 30 procent i anlægsfasen. Det betød, at projektet kunne blive færdigt til tiden, og områdets borgere kunne slippe af med de store maskiner i parken.

Bassinet, der er Danmarks længste på 3,4 kilometer og med en diameter på 3,6 meter, kan rumme 29.000 kubikmeter vand, hvilket svarer til 12 olympiske svømmebassiner. Østergaard A/S stod for selve tunneleringen af bassinet, men undervejs stødte de på udfordringer. Det gik for langsomt med at transportere den overskydende jord gennem den lange tunnel, og det resulterede i for mange stop i selve tunneleringsmaskinen. Østergaard A/S tog kontakt til SB Engineering for at finde en hurtig løsning på problemet, der ellers kunne resultere i forsinkelser.

– Løsningen blev en bufferkasse, der opbevarede den overskydende jord, mens selve jordvognen kørte væk. Det betød, at tunneleringen fortsatte uden stop, og vi kunne opnå en procesoptimeringen på 30 procent til glæde for områdets borgere, der undgik at skulle leve med generne fra projektet i længere tid end nødvendigt, forklarer medejer Søren Brorsbøl fra SB Engineering.

Eksterne kompetencer øger populariteten
– Det lyder simpelt, men det var en større udfordring, når man arbejder under jorden med skiftende undergrund. Løsningen var og er en stor succes. I dag har vi taget patent på bufferkassen, da der ikke findes noget lignende på markedet, og der er allerede en del interesse for den, uddyber Poul Erik Christensen, der er afdelingsleder for tunnelering og gennempresning hos Østergaard A/S.

Han slår fast, at det stærke partnerskab med ingeniørvirksomheden har bidraget væsentligt til succesen. Der er 120 mand ansat hos Østergaard A/S, men når der skal løses opgaver uden for de traditionelle kompetenceområder, arbejder virksomheden gerne sammen med eksterne aktører.

– Ved at arbejde sammen med folk udefra tilføjer vi en kompetence, som vi ikke kan opnå internt. Det øger interessen for os som entreprenør, når vi har en samlet pakke af kompetencer, du ikke finder andre steder. Samtidig giver det yderligere værdi, når det er partnerskaber, der udvikles over tid. En partner som SB Engineering forstår hurtigt, hvad vi efterspørger og kan arbejde ud fra dette. Det kommer vores kunder til gode, fortæller Poul Erik Christensen.

Spildevandsbassinet er med til at reducere antallet af overløb til Renseanlægget Damhusåen for at få et renere vandmiljø og sikre området i forbindelse med skybrud. Ved kraftige regnskyl kan den tre meter store Damhusledning således transportere op til 15.000 liter vand i sekundet.


Krüger – Opgradering af forbehandling på Usserød Renseanlæg
I forbindelse med renoveringen af forbehandlingen på Usserød Renseanlæg leverede og monterede Krüger maskinudstyr i ristebygningen

Og etablerede et midlertidigt overpumpningsanlæg, der behandlede hele spildevandsmængden, mens renoveringen stod på.

Under renoveringen af Usserød Renseanlæg varetog Krüger alle bygge-, VVS-, ventilations og maskinarbejder under renoveringen. Leverancerne har bestået af ny punktudsugning, udskiftning af riste, sandvasker, traverskran og transportsystemer for sand og ristestof. Kanalerne er blevet tildækket, og maskinerne er tilkoblet den nye punktudsugning for at eliminere lugtgener i ristebygningen.

Bedre rensning
For at sikre en bedre rensning for ristestof og sand har Krüger leveret hulriste og sandvasker fra Huber. De nye hulriste med ø8 mm huller fjerner langt mere ristestof fra spildevandet end tidligere og sikrer, at en mindre mængde ristestof ryger videre i anlægget. Og den nye sandvasker sikrer en høj tilbageholdelse af sand og får udvasket det organiske materiale, så sandet både bliver renere og tørrere end tidligere.

Dermed belastes det øvrige udstyr på renseanlægget mindre, det holder længere, og der sker færre driftsforstyrrelser.
Udover de tekniske løsninger har Krüger via sin rolle som arbejdsmiljøkoordinator B på byggepladsen, sikret, at der ikke er sket ulykker eller utilsigtede hændelser under renoveringen.

Midlertidig overpumpning
Det midlertidige overpumpningsanlæg bestod af pumper og riste, der blev etableret i form af lukkede 20 fods containere.

Kapaciteten var lagt ud for 4000 m3/t og sikrede, at renseanlæggets maksimale kapacitet kunne opretholdes.
Det midlertidige anlæg blev overvåget alle døgnets timer, havde ingen svigt, og levede dermed op til forventningerne i hele byggeperioden.

Fantastisk godt projektforløb
Renoveringen af Usserød Renseanlæg var færdigt en måned før tid, og kunden har udtrykt stor tilfredshed med forløbet.
– Vi har haft et fantastisk godt projektforløb hele vejen igennem, hvor Krüger har virket som en super kompetent projektleder. De har fulgt op på alle aftaler, små som store og har udvist en meget god og stor teknisk indsigt i projektet, også rent styringsmæssigt. Og de usikkerheder, der har været i projektet, er løst til alles tilfredshed, siger Steffen Hoelstad fra Novafos.

 


Krüger – Rester fra medicinproduktion ud af Lundbecks spildevand
Med en energibesparende og miljøvenlig rensemetode fra Krüger fjerner Lundbeck medicinrester fra spildevandet på sit produktionsanlæg

Ved hjælp af rensning med aktivt kul får medicinalvirksomheden Lundbeck nu renset spildevand for medicinrester, som ikke er nedbrydelige på det kommunale renseanlæg. Det sker på virksomhedens produktionsanlæg i Valby ved København.

I forbindelse med kontrol af sit spildevand tog Lundbeck kontakt til Krüger med henblik på at finde den bedst egnede metode til at fjerne uønskede medicinrester. I et pilotprojekt nåede Krüger frem til en metode, der renser spildevandet, så toksiner fjernes inden spildevandet løber ud i det offentlige kloaksystem. Samtidig opjusterer man spildevandets pH-værdi, så den ligger på mellem 6,5-9,0. Produktionen medfører nemlig et kraftigt syretilløb, som ikke er godt for kloaksystemet.
– På den måde får vi på en miljøvenlig måde løst to udfordringer på en gang, siger Thomas Nilsson, der er projektingeniør hos Lundbeck.

Kundetilpasset løsning
Krüger har leveret en tilpasset løsning til behandling af netop den type industriel spildevand med medicinrester, som Lundbeck udleder. Behandlingen foregår på et kompakt lille anlæg i en af virksomhedens lagerbygninger, hvor man i to buffertanke først blander spildevandet med medicinrester fra én bygning med syreholdigt spildevand fra en anden bygning. Herefter justerer man batch-vis pH-værdien ned ved at tilsætte opløst natriumbikarbonat ("bagepulver" i daglig tale), der er et basisk stof, som hæver pH-værdien.
– Natriumbikarbonat er billigt og forholdsvis neutral for miljøet, så det er en god løsning for os, siger Thomas Nilsson.

Vandet sendes så langsomt igennem to forbundne beholdere med GAC-filtre. De indeholder aktivt kul, der absorberer toksinerne fra spildevandet. Herefter er spildevandet så rent, at det kan sendes videre til det offentlige renseanlæg. Normalflowet er på fem m3 pr. dag, men anlægget er designet, så det vil kunne håndtere det dobbelte.
– Vi udskifter beholderne med det aktive kul med jævne mellemrum. De køres så væk til slutbehandling på forbrændingsanlæg og erstattes med beholdere med ny aktiv kul. Beholderne bliver genbrugt, siger Ole Nørretranders, der er projektleder hos Krüger.

Et mere kompliceret alternativ ville være at opsamle spildevandet, trække væsken ud ved inddampning, og derefter håndtere medicinresterne. Det ville dog blive energimæssigt dyrere, og miljømæssigt en mindre sikker løsning, oplyser Ole Nørretranders.


Danva – Vandsektoren styrker indsats mod mikroplast
Rent drikkevand i hanerne og renset spildevand i miljøet er afgørende for DANVA. Derfor er en standardiseret, professionel analysemodel nødvendig for at kunne fastslå, om der er mikroplast i drikkevand og spildevand eller ej

DANVA er om en uge vært for en konference om mikroplast, hvor der præsenteres danske og internationale erfaringer med blandt andet analysemetoder.

”Det er en kerneværdi for vandselskaberne, at der er tillid til, at det danske drikkevand er rent, når det løber ud af hanen i de danske hjem, og at spildevandet ikke belaster miljøet. Derfor understøtter DANVA arbejdet med at samle viden om håndteringen af mikroplast i vand. Vi skal have overblik over problemets omfang og herefter finde fælles løsninger,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Miljøstyrelsen og vandsektoren har i flere år forenet kræfterne i bestræbelserne på at opnå viden om mikroplast i vand. Men der er lang vej endnu til at kunne give svar på alle spørgsmål, der for eksempel ville kunne belyse historien om det formodede fund af mikroplast i drikkevand fra 16 husstande i hovedstadsområdet, som blev præsenteret på DR P1 tirsdag morgen.

”En sikker analysemetode skal kunne give svar på, om der er mikroplast i vand, hvor meget, der er tale om og hvad det indeholder af stoffer. Men forskerne er ikke så langt endnu, og kan derfor heller ikke svare konkret i forhold til sagen med de 16 prøver i og omkring København,” siger Carl-Emil Larsen og fortsætter:

”Teorien fra det erhvervsakademi, der har taget prøver, er, at der er fundet mikroplast, og at det stammer fra drikkevandet. Det eneste, man kan konkludere, er, at erfaringerne viser, at partikler fra mikroplast optræder overalt i vores miljø, og at lysmikroskopi, som er anvendt i forbindelse med sagen fra København, er en yderst usikker analysemetode,” siger direktør i DANVA. Carl-Emil Larsen.
For at identificere mikroplast kræves der ifølge forskerne mere avanceret udstyr som blandt andet infrarød spektroskopi.

”Det er helt afgørende, at forskerne forener kræfterne om mikroplast, så de forskellige institutioner ikke arbejder i hver sin retning. Netop partnerskabet omkring mikroplast, der er forankret i Miljøstyrelsen, og hvor konklusioner præsenteres om en uge, viser, at der er behov for at få langt mere præcis viden på området,” siger Carl-Emil Larsen.

Miljøstyrelsen præsenterer 26. september konklusionerne fra samarbejde med DANVA, KL, DI og Dansk Miljøteknologi på konferencen i Vandhuset, Skanderborg, om mikroplast i spildevand


Danske TV-inspektionsfirmaer gør klar til eksport af software og knowhow
Ensartede standarder, fælles digitale databaser over ledningsnettet samt løbende kontrol af TV-produktionen -

– med Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) under Dansk Byggeri har Danmark siden 1986 opbygget Europas førende kontrolordning. Nu gør DTVK klar til eksport af software og knowhow. DANVA ser udvikling og digitalisering som afgørende for, at Danmarks vandvisioner på eksportområdet kan indfries.

- I takt med at klimaforandringerne raser, så har udlandet gennem de senere år vist større og større interesse for at kopiere DTVK modellen, som vi har opbygget gennem mere end 30 år. Nu er vi i gang med at sætte det hele i system, så vi har et samlet koncept, hvor vi både kan rådgive og sælge software. I første omgang satser vi på Sverige og Norge, England og Tyskland, som er de lande der har vist størst interesse, siger formanden for TV-inspektionsgruppen under DTVK Claus Vangsager.

Internationale ambitioner
Han peger bl.a. på, at udover selve opbygningen af DTVK, herunder kontrolinstansen, så har DTVK også et kæmpe forspring inden for software-løsninger, hvor det er helt afgørende, at alt TV-inspektion indberettes og samles i databaser. TV-inspektionsgruppen har bl.a. udviklet egen software - Dandas-TV- som er et program, der registrerer TV-inspektionen, mens DANVA har udviklet ledningsregistreringsmodellen DANDAS, så der er styr på data helt ude fra TV-bilen og ind på skrivebordet hos ledningsejeren

- Regnvandshåndtering af de stigende mængder vand er en samfundsudfordring over hele Europa. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af spildevandsledningerne, så derfor ser vi store muligheder for de af vores medlemmer, der har mod på udlandet. Vi har en klar ambition om at gøre os gældende internationalt og den vej igennem skabe flere arbejdspladser, forklarer Claus Vangsager.

Fundamentet for spildevandsløsninger
Forsyningsselskaberne i Danmark, herunder DANVA, er med til at sætte standarderne for DTVK og medlemsvirksomhederne. Formand for DTVK Bo Laden peger på, at vandsektorloven foreskriver, at forsyningerne skal være med til at udvikle mulighederne for erhvervslivet ved at sætte branchens højeste standarder og derved forbedre eksportmulighederne.

- DTVK er et mønstereksempel på, hvordan forsyningsselskaberne kan understøtte erhvervslivet. I Danmark er vi rigtig gode til at håndtere spildevand og udvikle innovative løsninger. Men hele fundamentet for Danmarks førerposition bygger på ensartede standarder og ledningsregistreringsdatabaser, der giver et præcist overblik over ledningsnettet, forklarer Bo Laden.

Ryggraden i Danmarks vandvisioner
Også DANVAs direktør Carl-Emil Larsen peger på, at for at sikre den danske eksport af vandteknologi, så er det helt afgørende, at vandselskaberne bidrager til innovation gennem udvikling og digitalisering og åbner døre i forbindelse med eksportfremstød.

- Dokumenteret overblik over spildevandsledninger er altafgørende for, at vi kan etablere langtidsholdbare løsninger og dermed imødegå de klimatiske ændringer. Samtidig er det vigtigt for at opfylde Danmarks vandvision, hvor et af hovedmålene er, at eksporten af vandteknologi skal være fordoblet senest i 2025. Det kan vi kun, hvis vi fortsætter med at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger, siger Carl-Emil Larsen.


Krüger A/S – Svensk renseanlæg kan nu klare store sæsonudsving
Krüger har sammen med sit svenske søsterselskab vundet opgaven med at ombygge Ängstorp renseanlæg nær Laholm ca. 25 km syd Halmstad. Det udstyres med den mest avancerede styring og får en langt højere behandlingskapacitet, uden at der skal bygges nye bassiner. Det sker via en smart gennemtænkt løsning for det eksisterende anlæg og ved at koble Krügers styringssystem STAR Utility Solutions™ på

- Anlægget får fremover tilført spildevand fra flere mindre anlæg, så spildevandsmængden forøges. Samtidig ligger det i et sommerhusområde ud mod Kattegat, der oplever en befolkningstilvækst, siger Anders Haarbo, der er direktør for Business Development i Krüger.

Spildevandsanlægget i Ängstorp trænger til en generel modernisering, hvorfor en del udstyr skal udskiftes. Store sæsonvariationer og de generelt større mængder spildevand gør det til en ekstra udfordring at opfylde rensekravene. Det løser STAR systemet med sin effektive styring og overvågning, der foregår i realtid. Styringssystemet har nemlig meget stor værdi, når anlæggets belastning konstant ændrer sig, da processen hele tiden skal tilpasse sig nye situationer.

Spildevandsselskabet Laholmsbuktens VA, der ejer anlægget, havde lagt op til at udbygge anlægget, men Krügers løsning gør, at der kun skal bygges mindre tilpasninger og et mandskabshus.

- Vi valgte ikke det billigste men det bedste tilbud, hvor alle detaljer var bedre tænkt ind end hos konkurrenterne. Denne løsning er samlet set vældig attraktiv for os, siger Jonas Bengtson, der er ingeniør hos Laholmsbuktens VA.

Ombygningen indebærer bl.a. modernisering af flere bygværker og mekaniske installationer, mens de biologiske bassiner bibeholdes. Sammen med optimeringen af driften via STAR-systemet opnås der tilstrækkelig kapacitet til at reducere indholdet af fosfor og kvælstof i henhold til miljøkravene, selv ved den væsentlig større fremtidige belastning.
Moderniseringen skal være færdig i 2018


Krüger A/S – Norges første storskala landbaserede fiskeproduktion af laks til konsum størrelse
Fredrikstad Seafoods har valgt Krügers RAS2020-teknologi til deres store landbaserede anlæg til lakseopdræt i Frederikstad i Norge

Til forskel fra de mange norske landbaserede laksesmolt anlæg, hvor der produceres laksesmolt til udsætning i netbure, så foregår hele produktionen i Frederikstad på land indtil laksen når sin slagtestørrelse på omkring 5 kilo.
Byggeriet i Frederikstad er gået i gang, og når anlægget står færdigt i slutningen af 2017, vil der blive produceret 2.400 tons slagtefærdige laks om året.

Krüger skal levere to RAS2020 anlæg med en kapacitet på hver 1.200 tons, samt spildevandsanlæg og vandindtagssystem fra havet. Dermed sikres en bæredygtig produktion af laks, som minimerer belastningen af det omgivende miljø hvor risiko for lakselus og udslip af fisk elimineres.

Miljøvenlig produktion af laks
Krügers RAS2020 fiskeanlæg i kombination med kompetencer indenfor spildevand gør det muligt, at producere fisk stort set overalt ved at tilpasse udledningen efter de gældende miljøkrav og med meget lille behov for tilførsel af frisk vand.

Det er et nyt innovativt cirkulært design, der med stor fleksibilitet gør det muligt, at producere en lang række kommercielle arter. Anlægget fylder væsentligt mindre end traditionelle landbaserede an­læg som følge af det unikke design, og et avanceret kontrolsystem der styrer alle vigtige parametre som eksempelvis ilt, pH, CO₂ og temperatur.

Derfor har Frederikstad Seafoods investe­ret i et RAS2020 anlæg, samt et komplet spildevandsanlæg fra Krüger. Spildevandsanlægget reducerer udledningen af nærringsstof til det lokale vandmiljø. 

Krüger er leverandør af RAS2020-teknologien, herunder maskinudstyr, el-installationer og styring. Gråkjær A/S er byggeentreprenør på projektet


Krüger – Online-DNA analyser skal holde styr på bakterier i renseanlæg
Et nyt projekt vil revolutionere spildevandsrensning og gøre processen billigere ved at overvåge bakterier med online-DNA-analyse. Innovationsfonden investerer 7,5 millioner kr. i projektet

Projektet OnlineDNA vil nu kortlægge de flere tusinde forskellige arter af bakterier, der holder til i renseanlæg. Heraf er 100 til 200 særligt vigtige, fordi de hjælper med at rense spildevandet.
- Når vi kan måle fra dag til dag eller fra time til time, at der begynder at komme de rigtige eller de forkerte bakterier, kan vi reagere på det. For eksempel kan nogle bakterier danne lange tråde, som gør det svært at adskille slam fra vandet, så slammet løber med det rensede vand ud af anlægget, siger lederen af projektet, professor Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet.

Omfattende besparelser
Værktøjet til at styre mængden og sammensætningen af mikroorganismer skal udvikles i form af et DNA-baseret onlinesystem til monitorering af mikrobiologien i de miljøteknologiske anlæg. Partnernes store forventninger understreges af deres egen investering i projektet på næsten 10 millioner kr.

Systemet er udset til at blive en hurtig, billig og pålidelig metode til at identificere de forskellige mikrober og deres betydning. Det udvikles i det fireårige forskningsprojekt som et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Krüger A/S og vandselskaberne i Aalborg, Aarhus, Odense (VandCenter Syd) og København.
- Vi ser frem til omfattende besparelser i kemikalie- og energiforbrug, ligesom vi forventer mere stabil drift og forbedret vandkvalitet, siger udviklingschef Dines Thornberg, BIOFOS i København.
Projektet kan skabe et gennembrud i styring og kontrol af tusindvis af bakteriearter ved at kombinere overvågning med nye DNA-teknologier, avanceret datahåndtering og en integreret online-kontrolplatform.
Ifølge professor Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet udvikler de nye DNA-teknologier sig i øjeblikket med rekordfart:
- Vi kan nu overvåge mikrobielle samfund på en måde, vi kun kunne drømme om for et par år siden. Projektet vil bringe de nye metoder helt ud til brugerne, vandselskaberne i Danmark og på sigt også internationale virksomheder og vandselskaber og udvikle dem, så de kan benyttes til kontrol og styring. Det vil være en revolution for driften af anlæggene.

Potentiale for eksport
Krüger A/S ser som industriel partner et omfattende og hastigt voksende marked både nationalt og internationalt for den softwareplatform, som er slutmålet.
- Vi vil i projektet udvikle en softwareplatform, som oversætter komplekse mikrobiologiske sekvensdata til brugervenlig driftsovervågning, der giver renseanlæggene besked om uregelmæssigheder i mikrobiologien og dermed mulighed for at gribe ind, før der opstår problemer i renseanlægget, siger Aviaja Hansen fra Krüger A/S.
Udviklingen af de nye kontrol- og optimeringsstrategier vil ske gennem studier i både pilotsystemer og fuld skala. Ambitionen er også at finde frem til en optimal sammensætning af mikrober, som sikrer god fjernelse af kvælstof, genbrug af fosfor og adskillelse mellem slam og renset vand.
- Vi er altid interesserede i at optimere driften af vores renseanlæg, og den nye overvågning vil give os et hurtigt overblik over, hvilke bakterier der er til stede i renseanlægget, og hvordan vi kan optimere sammensætningen af bakterier, så vi eksempelvis undgår dårlige slam- og bundfældningsegenskaber. Vi håber, at projektet kan bidrage til, at vi kan optimere vores rensning yderligere til gavn for kunderne, energiforbruget og miljøet, forklarer afdelingsingeniør Helle Strandbæk fra Aalborg Kloak A/S.


SKT – Tryksat kloakering skal sikre spildevandshåndtering fra sommerhuse
Flere end 100.000 fritidsejendomme i Danmark udleder stadig spildevand uden for kloaknettet. Over hele landet fører stadig skarpere miljøkrav imidlertid til påbud over for grundejerne og krav om tilslutning til de kommunale ledninger

Det fortæller Allan Rosenhøj, der er ny landechef for SKT Danmark, som laver tryksat kloakering til eksempelvis sommerhus- og kolonihaveområder.
»Spildevandshåndtering kræver sikre løsninger af hensyn til grundvandet og vores fremtidige rene drikkevand. Desværre er traditionel kloakering ret bekostelig for de sommerhusejere, som får påbud om at sørge for tilslutning til kloak. Vi tilbyder en god og økonomisk løsning til de kommunale forsyningsselskaber,« siger Allan Rosenhøj.

SKT Danmarks kloakeringsløsning kan lede spildevand fra vanskelige områder til de centrale kloakker. Tryksat kloakering kan etableres i et helt sommerhusområde inden for få uger, og blandt andet det nordfynske vand- og spildevandsselskab VandCenter Syd har allerede i en årrække brugt SKT Danmarks teknologi.

»Med vores løsning kan det kommunale spildevandsselskab hurtigt hjælpe sine borgere med at rette op på forholdene – også selv om området skråner opad eller grundvandsstanden er høj. I Danmark er der installeret over 20.000 af vores anlæg i forbindelse med det åbne land, og jeg ser frem til at styrke kendskabet til løsningen,« siger Allan Rosenhøj.

SKT Danmark er det danske landekontor for den svenske pumpe- og anlægsvirksomhed Skandinavisk Kommunalteknik


DANVA – Verdens fosforressourcer er ved at slippe op, men der er håb forude
Danmark er blandt de mest fosforforbrugende lande i Europa, men vandselskaberne har knækket koden, når det handler om at genanvende den dyrebare ressource

Fosfor er en livssvigtig bestanddel i kroppens celler og knogler. Samtidig er det afgørende for planters vækst og dermed grundlaget for, at klodens landmænd kan brødføde syv milliarder mennesker.

Men fosforressourcerne er ved at slippe op. Minerne i blandt andet i Kina, USA og Marokko, hvor hovedparten af verdens fosfor findes, bliver langsomt, men sikkert tømt. Præcist hvornår verden løber tør, diskuterer forskerne stadig, men der er bred enighed om, at det vil ske inden for de næste 30 til 100 år.

Det har blandt andet fået EU til at sætte fosfor på listen over kritiske råstoffer, og gennem den fælles europæiske platform for bæredygtig anvendelse af fosfor (European Sustainable Phosphorus Platform) er der kommet yderligere fokus på at slutte værdikæden, så den værdifulde ressource ikke går tabt.

Og det gør den lige nu i Danmark, hvor vi er nordiske mestre i fosforspild, fordi vi er for dårlige til at recirkulere de mange tons fosfor, vi hvert år importerer og bruger, særligt i svineproduktionen.

Af samme årsag lægger regeringens ressourcestrategi fra 2013 også op til, at man i 2018 genanvender 80 procent af fosfor fra spildevandsslam, svarende til 3.440 ton, ved udnyttelse af fosfor i asken fra slamforbrænding til gødning eller ved udspredning på landbrugsjord.

Men selvom tanken om en verden, der strides om de knappe og livsvigtige ressourcer, er nedslående, er der håb forude.
I det nye nummer ’danskVAND’ kan du blandt andet læse om flere eksempler på, hvordan danske vandselskaber og virksomheder arbejder med at genvinde fosfor fra spildevandet. Samtidig kastes der et kritisk blik på metoderne og teknologierne, for bæredygtig genvinding kræver også en holdbar økonomisk model.

I det danske fosfornetværk, som blandt andet varetages af DANVA, samarbejder man på tværs af sektorer for at skabe en fælles fosforstrategi, så vi når i mål og på sigt måske også får skabt potentiale for en bæredygtig produktion og eksport af fosfor


DS – Officiel dokumentation på rensning af spildevand fra sommerhuse
Virksomheden BioKube i Tappernøje har netop fået officielt bevis for effekten af deres miljøteknologiske minirenseanlæg til rensning af spildevand fra sommerhuse uden for kloakerede områder

Det kan være en døråbner til nye markeder for den danske virksomhed.

BioKube har netop fået en verifikationserklæring af deres minirenseanlæg. Dermed kan de nu dokumentere effekten af deres grønne teknologi og bevise over for deres kunder, at produktet virker efter hensigten og er velegnet til rensning af spildevand fra sommerhuse uden for kloakerede områder. BioKubes ETV-verifikation er støttet af Naturstyrelsen pga. behovet for en teknologi, der sikkert kan rense spildevand også i sommerhuse.
- ETV-verifikationen har været vigtig for os, da der tidligere har været rejst tvivl om, hvorvidt minirenseanlæg kan benyttes i sommerhuse, der kun benyttes periodevis og dermed ikke løbende sender den nødvendige næring i form af spildevand til renseanlægget. Vi har med verifikationen nu fået bevis på, at vores minirenseanlæg overholder de danske udledningskrav, selvom minirenseanlægget ikke er blevet tilført spildevand i hele vinterperioden, siger Peter Taarnhøj, direktør i BioKube.

BioKubes minirenseanlæg bygger på en ny og patenteret teknologi, hvor næring opretholdes i perioder uden tilledning af spildevand ved regelmæssigt returskyld af renset spildevand til bundfældningstanken.

BioKube har netop fået udstedt sin EU-ETV verifikationserklæring af ETA-Danmark A/S. Verifikationen er en officiel og uafhængig bekræftelse af effekten ved virksomheders grønne produkter og teknologier. Formålet er at fastslå, at produktet opfylder sit formål i forhold til effektivitet, ydeevne og kundernes behov.
- Især for mindre virksomheder, der udvikler helt nye grønne teknologiske løsninger, kan det give nogle unikke konkurrencefordele at kunne dokumentere sine miljøpåstande over for mulige købere af ens produkter. Samtidigt er BioKube med til at cementere Danmark som foregangsland inden for klima og miljøteknologi i EU, hvor danske virksomheder står for en tredjedel af de verificere virksomheder på nuværende tidspunkt, siger Thomas Bruun, administrerende direktør i ETA-Danmark - en del af Dansk Standard - der er akkrediteret til at udstede verifikationer af miljøteknologier. ETA-Danmark har udstedt 6 af de i alt 17 EU-ETV verifikationserklæringer, der indtil nu er udstedt.

En EU-ETV verifikationserklæring er med til at åbne døre på eksempelvis eksportmarkeder, fordi det dermed kan dokumenteres, at virksomhedens miljøpåstande om et produkt holder, og at de er baseret på valide testresultater. Og det er ikke kun for den enkelte virksomhed, at verifikationen kan åbne døre til nye markeder. Jo flere danske virksomheder, der markerer sig inden for grønne teknologier, jo mere vil man i udlandet få øjnene op for danske virksomheders styrker på området. Og det kan betyde øget efterspørgsel på danske produkter inden for klima- og miljøteknologi.


Krüger – Nyt fyrtårnsprojekt om højteknologisk spildevandshåndtering
Den danske vandbranche får endnu et fyrtårn

– et projekt, der skal demonstrere det ypperste Danmark kan præstere inden for rensning af spildevand, og tiltrække interesserede fra hele verden med henblik på at fremme dansk eksport af miljøteknologi.

Miljøministeriets udviklingsprogram MUDP har netop bevilget støtte til projektet HEPWAT (HigherEnvironmental Performance in Waste Water Systems), der gennemføres i Assens 2017-2018. Budgettet er på 43 millioner kroner og MUDP finansierer ca. en tredjedel, mens de medvirkende firmaer og institutioner medfinansierer resten. Projektets gennemføres af Assens Forsyning, Grundfos, Krüger, Danmarks tekniske Universitet (DTU Miljø), ARTOGIS, Konsulentfirmaet Ivan Häuser og Bassi Consulting (Frankrig).

Assens Forsyning har lagt en ambitiøs strategi på vandområdet og afsat over 200 millioner kroner til at bygge et nyt renseanlæg, der skal kunne mere end nogen andre renseanlæg i verden. Parallelt med, at dette nye anlæg opføres, udvikler fyrtårnsprojektet nye løsninger til rensning af spildevand på dele af Assens' gamle anlæg, der således kommer til at fungere som et levende laboratorium (LiveLab). De nye spildevandsløsninger, der udvikles i LiveLab'et, dikterer design og funktionalitet i Assens Forsynings nye anlæg. Dette tages i brug i 2019 og vil altså vil være "født" med de nye teknologier.

Fyrtårnsprojektets nyhedsværdi er bl.a. reduktion af lattergasudslip og af svovlbrinte, samt uvedkommende vand og håndtering af miljøfremmede stoffer. Desuden introducerer projektet nye kombinationer af processer, som forøger renseanlæggets evne til at omdanne organisk stof til bioenergi og samtidig introduceres renseprocesser, som forbruger mindre energi. Med de nye processer overføres mere organisk stof til biogasfremstilling, og der renses kvælstof med mindre brug af luft og organisk stof end traditionelle processer. Det hele bindes sammen i den integrerede styring og overvågning, hvor Big Data fra sensorer i rør og pumper og eksterne datakilder bliver indsamlet og analyseret, og de forskellige processer til opsamling og behandling af spildevandet interagerer og retter sig ind efter hinanden. Historik, online data og fremskrivninger bestemmer hvilke sammensætninger af spildevandet der er optimale økonomisk og procesmæssigt for renseanlægget samt for drift og levetid af afløbssystemet, og driftsafvigelser forebygges. Det bliver muligt at tilrettelægge rensningen af spildevandet, således at man til enhver tid påkalder den type spildevand, som giver mest værdi (til genanvendelse) og bedre miljø (minimering af CO2 og lattergas udslip). Endvidere skal spildevandssystemet også producere og sælge energi samt købe energi, hvilket tilrettelægges, så købene altid sker, når energien er billigst.

Endelig skal der etableres en IT-platform, der skal binde alle projektets aktiviteter sammen. Det nye IT-system udvikles i open source og bruger teknologien i Internet-of-Things, dvs. sørger for, at sensorer, pumpestationer, vejrradarer, droner og en lang række interne og eksterne datakilder taler sammen og interagerer efter en vedtagen automatik. Brugen af gratis open source teknologier gør det langt mere omkostningseffektivt at etablere projektets nye løsninger i andre forsyninger, nationalt såvel som globalt, og er desuden et vigtigt skridt på vejen mod nedbrydningen af IT-"siloer", som p.t. fordyrer og belaster forsyningsvirksomhederne.
Der vurderes at være et betragteligt eksportpotentiale i projektets løsninger, der kan sælges samlet eller som del-elementer, der vil kunne indpasses i eksisterende spildevandssystemer i Danmark og hele verden.

 


Roxtec øger mulighederne for at arbejde med grøn omstilling
Spildevandsanlægget i Dresden-Kaditz vokser konstant og Stadtentwässerung Dresden maksimerer deres miljømæssig indsats. Den seneste tilføjelse er det biologiske spildevandsslamanlæg, der genererer biogas, som bruges til energi. Eftersom spildevandsanlægget kræver beskyttelse mod højt grundvand og gasarter, bruges der Roxtec’s løsninger til at sikre udstyret og dermed gøre det grønne arbejde muligt.

Anlægget behandler 120.000 m3 spildevand dagligt, inden det sendes tilbage i Elben. Ejeren Stadtentwässerung Dresden har investeret i spildevandsslamanlægget for at reducere mængden med 30 % og i stedet generere 20.000 m3 biogas om dagen. Biogassen bearbejdes og bruges til at producere energi og varme til driften af hele anlægget.
Design- og ingeniørfirmaet PROWA Ingenieure Dresden har foreskrevet Roxtec's tætningsløsninger til udvidelsesprojektet. Ifølge Wolfgang Gesang, ansvarlig for design af el på anlægget. Han er imponeret over enkeltheden og de mange muligheder der er til at dække forskellige behov med, ved Roxtec's løsninger. "Roxtec's produktkatalog tilbyder omfattende information. Det forenkler produktudvælgelsen og giver en god support samtidig", siger Wolfgang Gesang, der sikrede både vand- og gastæthed ved at vælge Roxtec til ca. 2.000 kabler der skulle tætnes. Således blev kravene til kvaliteten af kabelgennemføringerne mødt.
Mange kabler per hul
Wolgang Gesang kunne let se hvor han skulle bruge de adskillige, smarte og fleksible løsninger fra Roxtec. Han besluttede at bruge Roxtec-tætninger i gulve, vægge og lofter på hele anlægget, ligesom han også valgte at bruge dem under det hævede gulv i teknikrummet. "Det bedste ved Roxtec's system sammenlignet med andre, er at vi kan forsegle flere kabler i hver åbning. Vi kan også spare en masse tid ved at trække kablerne først og forsegle dem bagefter", siger Wolfgang Gesang.
Klar til ekspansion
Roxtec ydede support til designerne, entreprenørerne og installatørerne hele vejen gennem projektet. Den miljømæssige indsats vil fortsætte, så derfor har Wolfgang Gesang valgt at installere åbningsbare Roxtec-systemer til fremtidige behov. Forseglingsmodulerne er lette at tilpasse til forskellige kabelstørrelser og der findes også kerner, der kan erstattes af kabler. Nogle forseglinger installeres endda helt uden kabler, kun for at sikre ekstra kapacitet.
Komplet løsning
Med Roxtecs gennemføringer og software får spildevandsanlægget adgang til en komplet pakkeløsning, der omfatter alt fra den indledende projektering til varetagelse af løbende drift, vedligehold og kontrol.
Kontakt
Ønskes flere informationer eller forslag til projekter, så kontakt Administrerende Direktør Morten Nordtofte Gustavsen, tlf. 4918 4747, e-mail: morten.gustavsen@roxtec.com.

http://www.roxtec.com/dk/news-exhibitions/nyheder/da-show-news/artikel/kabeltaetninger-for-et-bedre-miljoe/


Envidan – Opbevar spildevandet i en pose
Hvordan får man den billigste, mest pladsbesparende og mest fleksible løsning til udligning af den hydrauliske belastning?

Svaret er de fleksible Wiefferink poser, som sikkert og lugtfrit kan opbevare store mængder spildevand, slam, olie eller sågar rent vand med et volumen op til 6.000 m3.

Wiefferink Flexitanks er designet til at opbevare vand eller spildevand på en sikker og fleksibel måde. Poserne kan placeres alle steder og i modsætning til permanente installationer kræver de ingen byggetilladelser eller lign.
Wiefferink poserne kan bruges som nødtank eller lagertank, og kan tømmes, rengøres og genbruges efter behov - lettere bliver det ikke.

Wiefferink er en letvægtsløsning, som er fremstillet i certificerede kvalitetsmaterialer. Poser findes i hhv. blå til det rene vand og gule til spildevand etc. På den måde sikres det at man aldrig kommer til at anvende poserne forkert.

Fordelene er mange, men de vigtigste er:
• Wiefferink poserne kan genbruges
• Wiefferink poserne er lette at installere og kan tages i brug med det samme.
• Wiefferink poserne kan placeres på alle vandrette flader
• Wiefferink poserne er lette og dermed også lette at transportere
• Wiefferink poserne er fremstillet i uigennemtrængeligt folie, som kan opbevare flydende kemikalier.

Kontakt Jan K. Pedersen hos EnviDan på 40 31 69 88, og hør om dine muligheder med Wiefferink Flexitank.


Spildevandsanlæg kan producere energi
Ny rapport viser, at danske vandværker kan gå fra at være energiforbrugende til at være energiproducerende med allerede eksisterende teknologier. Vandteknologivirksomheder har skabt 700 nye jobs i Danmark fra 2010 til 2013, og forbedringer af vandværkerne kan øge eksporten af vandteknologi.

Det kræver energi at levere rent vand til danskerne og rense det, når det kommer retur. Men ikke nødvendigvis så meget energi, som der bliver brugt i dag. Faktisk kan den danske spildevandssektor gå fra at være energiforbrugende til at være energiproducerende.

Det viser Miljøministeriets rapport "Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningen". Rapporten peger også på, at de danske spildevandsselskaber kan spare 0,3 mio. tons CO2 om året. Det svarer til halvdelen af den mængde CO2, samtlige danske busser udleder om året. Besparelserne kan hentes ved at tage teknologier i brug, der allerede er tilgængelige i dag, og som er taget i brug de første steder.

- Danske vandværker rykker konstant grænsen for, hvor effektivt man kan drive vandsektoren. Jeg vil tillade mig at kalde det verdensklasse, at nogle vand- og spildevandsforsyninger nu igen går forrest og har indrettet anlæg, så de bliver energiproducerende. At vandsektoren går foran betyder, at vi får udviklet ny teknologi, som vi kan sælge ude i verden, og det kan skabe flere danske job, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Fra 2010 til 2013 steg den danske eksport af vandteknologi fra 13,3 mia. kroner til 15,1 mia. kroner. Det viser tal for Eurostat. Det betyder, at der er skabt 700 nye jobs i vandteknologivirksomhederne.

Billund viser vejen

Analysen gennemgår 23 udvalgte teknologier, som har potentiale til at genanvende ressourcer fra drikkevand og spildevand og for at reducere ressourceforbruget og CO2-fodaftrykket i vand- og spildevandsforsyninger.

I august 2014 tog miljøministeren første spadestik til fremtidens spildevandsanlæg Billund BioRefinery, som netop tilstræber bedst mulig udnyttelse afressourcerne i håndteringen af vand- og spildevand, og som skal anvende mange af disse teknologier.

- Cirka 80 procent af de danske anlæg egner sig til at blive omlagt på linje med Billund BioRefinery, så man udnytter spildevandet til både energienergiproduktion og genvinding af andre ressourcer som fosfor. Det vil stille den danske vandsektor endnu stærkere, hvis vi får etableret flere lignende anlæg, for netop ressourceeffektivitet er noget, udlandet efterspørger. Vand har potentialet for at blive det nye vindeventyr for Danmark, siger Kirsten Brosbøl.

I dag besøger miljøministeren producenter af vandteknologi i Østjylland. Blandt andet besøger hun Unisense Environment, der har udviklet en sensor, der kan måle lattergasniveauer i spildevand. Teknologien har potentiale for at nedsætte CO2-udslippet fra spildevandsanlæg betydeligt.

Fra 10.30-11.30 besøger miljøministeren Wavin, Wavinvej 1, 8450 Hammel.

Fra 12.00-13.30 besøger miljøministeren Unisense A/S, Tueager 1, 8200 Aarhus N.


Slut med uigennemskuelige priser for forurenet spildevand
Når et firma sender forurenet spildevand til renseanlægget skal de have en regning, der svarer til omkostningerne for rensningen.

Forureneren betaler. Det er tanken bag en ny bekendtgørelse, der pålægger spildevandsselskaberne at opgøre, hvor meget en række produktionsvirksomheders spildevand forurener.

Lovændringen handler om det særligt forurenede spildevand, som nogle virksomheder afleder til spildevandsforsyningen.

For at komme af med det særligt forurenede spildevand betaler de et særbidrag, som skal dække de ekstra omkostninger til at rense vandet. Men fremover skal det fremgå af vandregningen, hvilke stoffer, der er tale om, og hvad det koster at rense for dem.

- Det er mest fair for alle, hvis de, der forurener meget, betaler mest, og de, som ikke forurener, slipper billigere. Det bliver tilfældet med denne nye bekendtgørelse, der pålægger spildevandsselskaberne at opkræve den rette pris for rensningen af særlig forurenet spildevand, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Præciseringen af særbidraget udspringer af Vækstplan for Vand, Bio og Miljøløsninger, hvor virksomheder som Grundfos A/S, Krüger A/S og Novozymes A/S deltog.

Nye renseløsninger
Det er forsyningen, som skal udregne, hvad det koster at rense for de enkelte stoffer, og herefter dokumentere for virksomheden, hvad den skal betale for.

På den måde får virksomhederne et klart overblik over, hvad det er for stoffer, der er dyrest at sende afsted med spildevandet, og det kan give incitament til at investere i bedre renseløsninger.

- Nogle virksomheder vil opleve, at vandregningen stiger, fordi de kommer til at betale, det, det koster, at rense for nogle forurenende stoffer, mens andre vil få en mindre vandregning. For nogle virksomheder vil det give anledning til at overveje, om man kan anvende renere teknologi i de industrielle processer, undgå at bruge specifikke stoffer i produktionen eller rense vandet, inden man sender det til spildevandsforsyningen. Derfor kan denne nye bekendtgørelse også være med til at øge efterspørgslen på vandteknologi, siger Kirsten Brosbøl.

Samtidig skal spildevandsforsyningen reducere prisen på vandregningen, hvis virksomhedens spildevand fx kan bruges til energi i et biogasanlæg. 


Envotherms anlæg til spildevandsrensning sparer Flyvestation Karup for en årlig udgift på 1,1 mio. kr.
Salget af et spildevandsanlæg til Flyvestation Karup åbnede et eksportvindue til England. Du kan se casen præsenteret i Miljøstyrelsens nye video.

Salget af et spildevandsanlæg til Flyvestation Karup åbnede et eksportvindue til England. Du kan se casen præsenteret i Miljøstyrelsens nye video.

Envotherms anlæg til spildevandsrensning sparer Flyvestation Karup for en årlig udgift på 1,1 mio. kr. og reducerer forbruget af vand, energi og transport. Nu står Envotherm over for muligheden for at eksportere deres spildevandsløsning til en engelsk flyvestation

Du kan læse mere om casen herunder, eller se en videopræsentation ved at klikke her

Envotherm har oplevet en række fordele ved offentlige grønne indkøb:
• Øget omsætning
• Showcase og markedsføringsmuligheder
• Direkte afledt mulighed for eksport af løsningen til England

Envotherm har udviklet en teknologi, som renser forurenet spildevand ved hjælp af inddampning. Det destillerede vand er efterfølgende så rent, at det kan genanvendes til industrielle processer - eller udledes som almindeligt spildevand. Ved at bruge Envotherms spildevandsanlæg kan kunderne overholde grænseværdier for udledninger, og de undgår at skulle bortskaffe forurenet spildevand som farligt affald. Inddampningsteknologien sikrer, at vandet kan renses for omkring en tredjedel af de omkostninger, som andre løsninger koster.

Envotherm gør en stor indsats for at markedsføre deres løsning over for offentlige kunder, og salget af et anlæg til Flyvestation Karup var Envotherms første salg til det offentlige. Det viste sig at blive en rigtig god reference i det videre arbejde med at komme ind på det offentlige marked. Flyvestation Karup bruges som "show case" over for nye kunder, og medarbejderne på flyvestationen taler meget positivt om anlægget, når andre offentlige indkøbere forhører sig. Der er allerede solgt et anlæg til en anden kunde som direkte konsekvens af en vellykket fremvisning på flyvestationen.

En af de mest interessante effekter af salget til Flyvestation Karup er, at en engelsk flyvestation har henvendt sig til Envotherm. De har fået kendskab til de fordele, Karup har opnået gennem deres køb af anlægget, og der er nu en afklaringsproces i gang, der skal vise, om den engelske flyvestation skal gentage Karups succesoplevelse. Det vil i så fald åbne gode muligheder for, at Envotherm kan få luft under vingerne til et engelsk eksporteventyr.

Fik en økonomisk fordel ved at løse en stor miljøudfordring

Flyvestation Karup udleder hvert år store mængder spildevand fra bl.a. vask af materiel. Det forløb problemfrit i en årrække, indtil analyser af spildevandsprøver viste, at flyvestationens spildevand var mere forurenet, end hvad kommunen kunne tillade.

- Vi fik et krav fra Viborg Kommune om at overholde grænseværdier i spildevandet, og da vi fik analyseret vandprøverne, viste det sig, at spildevandet indeholdt cadmium fra vask af helikopterne, fortæller Michael Damkjer, miljømedarbejder på Flyvestation Karup.

 Den umiddelbare løsning blev at sende spildevandet med tankvogn til det kommunale affaldsanlæg. En dyr og tidskrævende løsning. Flyvestation Karup undersøgte forskellige renseteknologier som alternativ løsning, men de opfyldt ikke flyvestationens krav. De løsninger, hvor man bruger kemikalier til at få de forurenende elementer til at bundfælde, var problematiske for både miljø og arbejdsmiljø. Og elektrolysebaserede teknologier kunne ikke fjerne nok cadmium til, at spildevandet overholdt grænseværdierne. Kun en enkelt løsning levede op til flyvestationens skrappe krav - et anlæg fra Envotherm, som både var det mest miljøvenlige og økonomisk fordelagtige.

- Inden vi fik anlægget fra Envo-therm, samlede vi spildevandet op og fik det fragtet til Kommunekemi via affaldsanlægget i Viborg. Det kostede 2 kr. literen alene i behandling, og én helikoptervask genererer 2.000-3.000 liter spildevand. Det blev en årlig udgift på omkring 1,1 mio. kr. Hertil kom udgifterne til transport, fortæller Michael Damkjer.

Etableringsudgiften for Envotherms løsning var 2,2 mio. kr., og de årlige udgifter til at drifte anlægget ligger på 48.000 kr. Sammenholdt med de hidtidige årlige udgifter på 1,1 mio. kr., var fordelen til at få øje på. Beregningerne viste, at investeringen var tjent hjem på lidt over to år.

Med i beregningerne er indkøb af en opbevaringstank til beskidt vand, en destillattank til rent vand og etablering af en tilbygning til anlægget. Anlægget er ikke lydløst, så det blev besluttet at rykke det ud i en tilbygning, så medarbejderne ikke føler sig generede.

Besparelser ved at fokusere på udgifter til drift og ikke kun til indkøb

Hos Envotherm så man gerne, at de offentlige indkøbere i højere grad anlægger et langsigtet økonomisk blik på deres indkøb i stedet for blot at fokusere på et enkelt års budget. Envotherm oplever, at potentielle offentlige kunder ofte er skeptiske i forhold til investeringsstørrelsen ved køb af deres spildevandsanlæg, men at det gavner at vise dem det fulde økonomiske billede ud fra beregning af livscyklusomkostninger. På den måde bliver det tydeligt, at anlægget hurtigt kan spare dem en masse penge.

- Vi bruger meget tid på at fortælle om livscyklusomkostninger, for det er ikke med i kundernes overvejelser, fortæller Vibeke Svendsen, CEO hos Envotherm.

- Der er typisk en tilbagebetalingstid på vores anlæg på 2-4 år, og det har en levetid på 12-15 år, så måske allerede i år 2 eller 3 begynder anlægget at være en indtægt.

I forsvaret, som er overordnet indkøbsorganisation for Flyvestation Karup, har man fokus på livscyklusomkostninger. Alle investeringer med en tilbagebetalingstid på mindre end 5 år skal gennemføres.

Miljøet spares for minimum 123 ton CO2 om året

Fraregnet anlæggets energiforbrug, opnås der i alt en besparelse på 123 ton CO2 om året ved at inddampe spildevandet frem for at lade Kommunekemi håndtere det. Heri er ikke indregnet den CO2-besparelse, der opnås ved, at transporten af spildevandet stort set er ophørt. Inden Flyvestation Karup købte anlægget fra Envotherm, kørte medarbejdere fra flyvestationen spildevandet fra helikoptervask til Viborg 15-18 gange årligt. Det er nu reduceret til 4 årlige ture for at levere koncentrat til affaldsbehandling.

Sammenligner man den nuværende løsning med miljøforholdene inden, der kom fokus på det problematiske spildevand, spares miljøet nu for udledningen af ca. 4,4 kg cadmium pr. år.

Envotherm er ikke det eneste system, der inddamper spildevand, men deres løsning er meget energieffektiv. Hvor man normalt inddamper med vakuum, kan Envotherm inddampe ved atmosfærisk tryk. Det og en række andre energibesparende foranstaltninger i anlægget betyder et reduceret energiforbrug fra 836 kWh til 15-30 kWh pr. m3 alt efter spildevandstype.

Den effektive proces skyldes anvendelsen af en særlig varmeveksler, som spildevandet ledes ned over. Varmeveksleren giver en effektiv fordampning af vandet på overfladen af væsken i stedet for på overfladen af metallet. Det sikrer, at udfældninger ikke sker på hedefladerne og giver en konstant varmeoverførsel til fordampningen. Fordamperen genbruger energien fra den damp, der genereres, så der kun anvendes 1-2 pct. af den mængde energi, der ellers skulle anvendes til at fordampe vandet.

3 gode råd fra Vibeke Svendsen, CEO og partner i Envotherm
• Undersøg det enkelte marked grundigt, inden du bruger alle dine ressourcer - brug dit netværk, brancheorganisationer, ambassader m.fl.
• Undersøg de lokale handelsbarrierer, f.eks. certificeringer - hvad koster de, og hvad er tidshorisonten?
• Undersøg, om der er lokale eller europæiske regler på vej, som fremmer eller hindrer din forretningscase?

Kort om Envotherm

Envotherm er en mindre virksomhed, som har udviklet en ressourcebevarende teknologi til at rense og genanvende spildevand. Envotherm blev stiftet i 2006 af Richard Dines Schmidt, kemiingeniør og teknisk direktør, og Vibeke Svendsen, cand.merc.aud. og adm. direktør. Vækstfonden blev medejer i 2008, hvor fonden indskød i alt 8 mio. kr. i virksomheden.

De seneste 3 år har Envotherm tredoblet sin omsætning. Virksomheden har en overskudsgrad på ca. 9 pct. Envotherms mål er at blive førende globalt inden for håndtering af farligt spildevand med inddamperteknologi.

Envotherm modtog EU's miljøpris i 2012 for et af deres andre miljøvenlige produkter; et system til bilvaskehaller, der reducerer vandforbruget fra 150 liter til 3 liter pr. bilvask.

Virksomheden ligger i Nordborg.

Antal ansatte: 8-10

Besøg Envotherm på www.envotherm.dk