Vandmålere

Vandmålere er under hastig udvikling, så der kan hurtigt ske ændringer i forhold til det skrevne. Der skelnes mellem følgende grundtyper: vingehjulsmålere, volumenmålere, woltmannmålere, kombinationsmålere, magnetisk induktive målere. Vandmålere har det primære formål at angive den mængde vand der gennemløber et område

Leverandører af og viden om vandmålere:


BROEN A/S

Skovvej 30
5610 Assens
Tlf.: +45 64 71 20 95
E-mail: broen@broen.com

www.broen.dk

Kompetencer: Afspærringsventiler, Cirkulationsventiler, Energimålere, Fittings, Fjernvarmeventiler, Indregulering, Kuglehaner, Kugleventiler, Vandmålere

Læs mere om BROEN A/S


Flamco Danmark

Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde
Tlf.: +45 44 94 02 07
E-mail: info@flamco.dk

www.flamcogroup.com

Kompetencer: Ekspansionsbeholdere, Ventiler, Fittings, Varme og køle teknologi, Indregulering, Snavsudskiller, Varmtvandsbeholder, Vandmålere, Varmemålere, Blandeventiler, Kuglehane, Kugleventiler, Sikkerhedsventiler, Strengreguleringsventiler, Trykregulatorer

Læs mere om Flamco


Metrohm Nordic ApS

Smedeland 7
2600 Glostrup
Tlf.: 70 200 561
E-mail: mail@metrohm.dk

www.metrohm.dk

Kompetencer: Spektrometre, titratorer, lonkromatografi, pH/ioner og konduktivitet, voltametri/CVS, procesanalysatorer, potentiostater, stabilitetsmåling, væskehåndtering

Læs mere om Metrohm Nordic ApS


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


mere viden om vandmålere:

Ligeledes skelnes der mellem tørløbere og vådløbere, enstrålede og flerstrålede. Vingehjuls- og volumenmålere benyttes hyppigt i installationer for almindeligt husholdningsforbrug, mens woltman- og magnetisk induktive målere m.fl. benyttes til måling af store vandmængder


LØWENER – DRIVE BY AFLÆSNING MED NY APATOR ULTRIMIS W ULTRALYDSVANDMÅLER


24.mar 2022


Drive by aflæsning med ny Apator Ultrimis W ultralydsvandmåler 

Ultrimis W er en intelligent ultralydsvandmåler med et stort måleforhold på R800 , der betyder at selv det mindste forbrug bliver registeret. 

Måleren kan fås i plastik eller messing.

Findes i størrelse DN 15, DN20, DN 25 DN 32, DN40 og med forskellige byggelængder.

Ultrimis W har indbygget kommunikation og fjernaflæsning kan foregå som Walk-by, Drive-by eller fast netværk.

Måleren har LCD display med alarmer, såsom tilbageløb, lækager, intet flow eller lavt batteri.


Diehl Metering – VAND BETYDER EN VERDEN FOR OS
Den 22. marts 2021 fejrer World Water Day værdien af vand og øger bevidstheden om dets knaphed. Det er det perfekte tidspunkt til at spørge: hvad betyder vand for dig?

Hos Diehl Metering er vand en integreret del af hvem vi er. Vores historie begyndte med vand tilbage i 1862, da vi startede som et støberi, der producerede fittings til vandinstallationer. Siden da har vandmålere af høj kvalitet været en grundpille i vores forsknings- og produktionsafdelinger, og er nu hjørnestenen i vores smarte vandløsninger.

Det er undertiden let at tage vand for givet, men vi bør aldrig glemme, at det spiller en central rolle for os alle. Vand udgør op til 60% af vores kropsvægt, og er en integreret del af livet overalt på jorden. Vi bruger det i vores hjem, i landbrug og i industri. Det er afgørende for sundhed og social trivsel, for et velafbalanceret økosystem til gavn for vores planet. Uanset hvad der sker med vand, har det indflydelse på os alle.

Derfor er World Water Day en mulighed for at fejre vandets værdi og forny vores indsats, for at redde det for fremtidige generationer. En stabil og vedvarende vandforsyning er rygraden i enhver nation - alligevel lever 2,2 milliarder mennesker over hele verden uden adgang til rent vand. Det er op til hver enkelt af os, at hjælpe med at gøre en forskel.

Hos Diehl Metering er vi forpligtet til at give kunder, forbrugere og samfund mulighed for at bruge vand mere effektivt og mere ansvarligt. Vi designer vores løsninger og tjenester for at optimere den måde, hvorpå naturressourcer forvaltes. På denne måde hjælper vi mennesker overalt med, at reducere affald og bidrage til bæredygtigheden på jorden.

For at være med til at markere World Water Day, spørg dig selv, hvad vand betyder for dig. Hvad værdsætter du mest ved det, og hvor er det vigtigst for dig? Lad os først og fremmest huske, at vand tager sig af os, så vi skal også tage os af det.


Online indblik i vandforbrug sparer ejerforening for 130.000 kr. årligt
Med fjernaflæste vandmålere og online adgang for beboere til oplysninger om det daglige vandforbrug spares der vand og dermed penge. I ejerforeningen Tyreengen med 315 lejligheder har en løsning fra Brunata reduceret vandforbruget markant og givet en årlig besparelse på 130.000 kr.

Ejerforeningen i Korsør har skåret 2.600 kubikmeter - svarende til 2,6 millioner liter - af det årlige vandforbrug ved at måle og synliggøre forbruget per lejlighed. Det sker ved daglig fjernaflæsning af vandforbruget, som både er grundlag for afregningen, og som kan præsenteres for beboerne online.

Varmemester, formand og beboer for ejerforeningen, Jørgen Hansen, kunne på de årlige vandregninger se, at ejerforeningen havde behov for at synliggøre vandforbruget, afregne efter forbrug og gøre det muligt at sætte en stopper for unødigt spild, så vandforbruget kunne reduceres.

"Jeg havde et indtryk af, at mange haner og toiletter dryppede. Man tænker måske ikke over det, men det koster omkring 600 kr. i døgnet, når vandet bare står og drypper. Og da vi ikke havde individuelle forbrugsmålere, var det jo fællesskabet, der kom til at betale for et højt vandforbrug," siger han og fortsætter:

"Det gode ved løsningen er, at der er en radiosender i hver vandmåler i de enkelte lejligheder, som sender data til en server. Via computeren kan vi hente disse data og se, hvor meget koldt og varmt vand der bliver brugt i henholdsvis køkken og på badeværelset. Vi har også mulighed for at se det specifikke forbrug på hver enkelt vandhane i lejligheden. Det er utrolig smart, at man som beboer selv har adgang til og kan følge med i sit eget vandforbrug helt ned til mindste detalje, så man kan få et overblik over sit forbrugsmønster."

Online adgang til egne målere og forbrug var netop en vigtig årsag til, at valget faldt på Brunatas løsning. Kombinationen af fjernaflæste vandmålere og online adgang giver nemlig beboerne mulighed for dagligt og på valgfrie tidspunkter at se og følge med i forbruget. Med adgang til Brunata Online kan beboerne fx vælge at sætte en alarm, der giver besked, hvis man bruger mere vand, end man ønsker eller plejer.

"Hvis man skal skifte målere ud, skal man for alt i verden vælge hele pakken - altså både fjernaflæste målere og adgang til Brunata Online. Det er det bedste råd, jeg kan give andre boligforeninger," siger Jørgen Hansen.

Der går sport i at spare på vandet

Det øgede kendskab til eget vandforbrug har medvirket til lavere vandregninger. Med online adgang til det daglige forbrug følger nemlig også en større bevidsthed om egne forbrugsvaner - og det er noget, der kan mærkes på pengepungen.

De fjernaflæste vandmålere med online adgang har også ført til, at beboerne lærer af hinanden og sammenligner forbrugsmønstre i ejerforeningen.

"Vi beboere taler jo sammen, og når man finder ud af, at naboen bruger mindre vand, så går der jo sport i at finde ud af hvorfor, og hvad man selv kan gøre for at reducere sit forbrug, så det bliver mindre end naboens," fortæller Jørgen Hansen.

Formanden har også bemærket en anden tendens efter installationen af vandmålerne. Så snart beboerne begynder at renovere badeværelserne, erstattes de nuværende badekar med brusebad.

"Og så er der mange, der har skiftet cisternen, så den får to skyl på. Man kan jo mærke en økonomisk forskel i forhold til, om den bruger tre eller ni liter vand, hver gang man skyller. Det er altså virkelig noget, folk går op i," siger han.

I ejerforeningen har beboerne også taget alternative midler i brug for at mindske husstandens vandudgifter.

"Der er nogle af beboerne, der har fundet på at lægge en mursten i cisternen. Den forhindrer, at der ikke kommer så meget vand i cisternen som normalt. Beboerne er blevet rigtig gode til at finde nye måder, der gør det muligt at spare mere på vandet - især fordi de nu selv kan følge med dagligt," fortæller Jørgen Hansen.

Få mere information hos:

Varmemester og formand i Ejerforeningen Tyreengen Jørgen Hansen, telefon: 58 35 36 35, mail: mail@tyreengen.dk

Om fjernaflæste forbrugsmålere fra Brunata med online adgang:

Vand- og varmemålerne fjernaflæses med BrunataNet, der giver en præcis og sikker overførsel af forbrugsdata til Brunatas databaseserver flere gange dagligt. Herfra kan beboerne se forbruget præsenteret i WebMon og Visual, som er en del af Brunatas online services. Systemet giver, foruden opsætning af alarm, ejendommens beboere mulighed for at holde øje med vandforbruget dagligt og vælge, hvilke tidspunkter og perioder de ønsker at se forbruget for. Det er også muligt at hente sin vand- og varmeopgørelse fra de sidste fem år og udskrive rapporter med grafer og tabeller. Det giver et godt overblik, og gør det muligt at sammenligne eget forbrug