Trykventiler

En trykventil har til opgave at begrænse eller regulere et hydraulisk tryk. En trykventil kan inddeles i følgende typer: trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler, proportionaltrykventiler, servotrykventiler, sænkebremseventiler og rækkefølgeventiler.

Leverandører af og viden om trykventiler:


Euromekanik AB

Morängatan 5
416 71 Göteborg
Tlf.: +46 31 780 56 00
E-mail: info@euromekanik.se

www.euromekanik.se

Kompetencer: Gasmålere, gasdetektorer, gasanalyser, gasalarmer, gasbrændere, filtre, gasfiltre, flowmålere, fordampere, kompressorer, mobile kompressorer, løftegrej, løfteudstyr, lækagedetektorer, lækagesporinger, lækagesøgningsapparater, odorisering, pakninger, gummipakninger, metalpakninger, gaspakninger, regulatorer, gasregulatorer, gastrykregulatorer, transmittere, temperaturtransmittere, tryktransmittere, manometre, termometre, ventiler, nåleventiler, ventilblokke, kugleventiler, reguleringsventiler

Læs mere om Euromekanik AB


KH-Technic

Håndværkerbyen 26
2670 Greve
Tlf.: +45 43690011
E-mail: info@kh-technic.dk

www.kh-technic.dk

Kompetencer: Salg og rådgivning, Leveringssikkerhed, FittingsMagnetventiler, PneumatikPTFE slangeSlanger, Tryktransmitter, Trykvagt, Stik og kabler, Højtryksventiler, Kugleventiler, Proportionalventiler

Læs mere om KH-Technic


Parker Hannifin Danmark ApS

Industriparken 35-37
2750 Ballerup
Tlf.: +45 43560400
E-mail: parker.dk@parker.com

www.parker.dk

Kompetencer: Adsorptionstørrer, Akkumulatorer, Ekspansionsventiler, Elektriske motorer, Flangepakninger, Flowcontrollere, Flowmålere, Frekvensomformere, Gribere, Hydraulikfittings, Hydraulik, Hydraulikfiltre, Hydraulikmotorer, Hydraulikslange, Kraftudtag, Køletørrere, Lineære aktuatorer, Luftbehandling, Luftmotorer, Lynkoblinger, Magnetventiler, Mobilhydraulik, Nitrogengeneratorer, O-ringe, UL godkendte o-ringe, Pakninger, Pneumatik ventiler, Pneumatik cylindre, Proportionalventiler, PTFE tætninger, Regulatorer, Stempeltætninger, Stopventiler, Tandhjulspumper, Trykluftcylindre, Tryklufttørrere, Trykluftventiler, Trykregulatorer, Tætninger

Læs mere om Parker Hannifin Danmark ApS


ProMetal A/S

Industrivej 3A
5500 Middelfart
Tlf.: 6340 4040
E-mail: prometal@prometal.dk

www.prometal.dk

kompetencer: Reguleringsventiler, sikkerhedsventiler, afspærringsventiler, kugleventiler, butterflyventiler, skydeventiler, kontraventiler, aktuatorer, ventillåsesystemer, ventillyddæmpere, bolte og møtrikker, smedegods, støbegods, flanger, valsede ringe, sprængplader, aksler, diske, stålstøbegods, præcisionsstøbegods.

Læs mere om ProMetal A/S


QMT SCIENCE AB

Amerikavägen 6
SE-393 56 Kalmar
Mob +46-70-3694892
Tel +46-480-44 26 51

E-mail: info@qmt3.com

web

Kompetencer: Ventiler, centraler, regulatorer, filtre, klemringsfittings, koblinger, rør og fittings, slanger, flowmetre, trykmålere, gasmålere, klembeslag

Læs mere om QMT SCIENCE AB


SACA ApS

Energivej 6
8740 Brædstrup
Telf.: 75 75 15 45
E-mail: info@saca.dk

www.saca.dk

Kompetencer: Rørsystem, Pneumatik, FRL, Fittings, Trykluft tilbehør, Tanke, Sikkerhedsventiler, Åndedrætsmidler, John Guest, Leakshooter, Værktøj

Læs mere om SACA ApS


Scanflow ApS

Amtsvejen 1 B
6400 Sønderborg
Tlf.: 48 44 94 95
E-mail: scanflow@scanflow.dk

www.scanflow.dk

Kompetencer: Excentersnekkepumper, sliddele til excentersnekkepumper, mekaniske akseltætninger, centrifugalpumper, skruespindelpumper, sidekanalpumper, ventiler, butterflyventiler, sikkerhedsventiler, aktuatorer, Allweiler reservedele, flowmålere

Læs mere om Scanflow ApS


Watts Nordic AB

Verkstadsgatan 38
S-392 39 Kalmar
Sverige

www.wattsindustries.com

Kontakt adresse:
Godthaabsvej 83
DK-8660 Skanderborg
Tlf.: +45 86 52 00 32
E-mail: wattsnordic@wattswater.com

Socla www.socla.com 

Kompetencer: Ventiler, kontraventiler, butterflyventiler, luft- og el-aktuatorer, kuglehaner, reduktionsventiler, reguleringsventiler, kompensatorer og Tilbagestrømningssikringer, insert ventiler.

Læs mere om Watts Nordic AB


Mere viden om trykventiler:

Det er trykventilens opgave at begrænse eller regulere trykket i et hydraulisk anlæg. Trykventiler kan have fast eller variabel indstilling, være direkte eller indirekte styrede og kan være udført med sæde-, kugle- eller glideventiler.

Direkte styret trykbegrænsningsventil
Trykbegrænsningsventilen er den mest almindelige trykventil i et hydraulikanlæg. En af hovedopgaverne er at sikre pumpen og det øvrige anlæg mod overtryk. Den er derfor placeret i umiddelbar nærhed af pumpen, og den benævnes ofte som anlæggets sikkerhedsventil.

Variabel trykbegrænsningsventil
Fjederrummet er aflastet til tank. Trykket i systemet virker på lukkeelementets areal. Tryk p gange areal A giver en kraft F, der virker imod fjederen. Med trykstigning tiltager også denne kraft. Så længe fjederkraften er større end trykkraften, forbliver lukkeelementet trykket mod sædet. Overstiger trykkraften fjederkraften, forskydes lukkeelementet mod fjederen og åbner forbindelsen. Den overskydende væske løber retur til tank. Når væsken strømmer bort over trykventilen forvandles den hydrauliske energi til varme.
Bliver der fx ikke aftaget væske af forbrugeren, må hele mængden strømme gennem trykventilen og retur til tank. Ventilen åbner netop så meget, at der er ligevægt mellem trykkraften og fjederkraften. Bevægelsen ændrer sig hele tiden i takt med den gennemstrømmende væskemængde. Den trykværdi, som den indstillede fjederkraft modsvarer, bliver ikke overskredet.

Trykbegrænsningsventilen er direkte styret og begrænser trykket i det hydrauliske system ved at bortlede den overskydende væskestrøm, når systemets aktuelle væskeforbrug er mindre end pumpens væskestrøm. Endvidere anvendes ventilen til beskyttelse af de eftermonterede komponenter mod en større trykpåvirkning, end det indstillede trykniveau tillader.

Trykbegrænsningsventilerne er dimensionerede til et maksimalt tryk på 25-140 bar og en maksimal oliestrøm på 15-120 l/min


Lauridsen Group Aps været med til at udvikle en respirator som er blevet en mangelvare i disse coronatider.


22.apr 2020


Jeg forhandler bla. mange forskellige ventiler i min virksomhed, og har jeg den ikke kan jeg skaffe den eller få den fremstillet via mit handelsnetværk, fortæller Kenneth Bremer fra sin bopæl i Stensved.

Jeg blev kontaktet en sen aften af en forsker fra Aalborg Universitet. Her har de en afdeling der forsker i respiratorer. Han fandt mig fordi han googlede de her trykventiler og landede så på min hjemmeside.

De ville fremstille en relativ simpel respirator, den kan fremstilles for 30-40.000 kr medens de almindelige koster omkring 500.000 kr.

Jeg leverer faktisk 3 produkter til denne respirator.

  • En overtryksventil der modvirker at patienten får for meget luft, den er særdeles nøjagtig. Den sikrer også at der ikke sker noget med patienten, hvis der er sket nogle fejl. Her er det via et samarbejde med et firma i Schweiz.
  • Leverer små flowcensorer til den slange hvor luften trækkes  ind og ud. Her er det via et samarbejde med et firma i Tyskland.
  • Leverer et lille specialstik til systemet hvor flowcensoren sidder. Her er det via et samarbejde med et firma i Haslev på Sydsjælland.

Onsdag op til skærtorsdag fik Kenneth Bremer delene til respiratoren. Da han vidste der ikke blev kørt varer ud med pakkefirmaerne, kørte han selv den lange vej fra Stensved til Aalborg for at aflevere produkterne for så at køre hjem igen med det samme. En lille køretur på omkring 800 kilometer. -Det var til et vigtigt formål!

Jeg har den force at jeg ved meget, og samtidig er jeg ikke ventilekspert men kan regne ud hvordan den skal være og se ud, og så ved jeg, hvor jeg kan få delene  til at bygge ventilerne med.

Kenneth har en stor viden inden for teknik. Han er uddannet mekaniker, senere uddannede han sig til atomatikmekaniker. Derudover har en diplomuddannelse i ledelse.

Nogle ventiler får han altså fremstillet i udlandet, andre fremstiller han selv.

En af de mere spektakulære opgaver jeg har haft, var 4 store ventiler til et forbrændingsanlæg i Singapore.  De var 3 meter høje og vejede 3 tons.

Firmaet Lauridsen Group Aps ligger i Ørslev og er i bund og grund et handelsfirma. Han kan stort set skaffe alt, og det er alt. Han har et lokalt firma der bruger ham, det er Byager`s i Stensved. Han køber bla. drænrør og nogle specielle duge til byggerier.


DVC forhandler dampkomponenter af høj kvalitet fra Valsteam ADCA


18.sep 2019


Vores sortiment er bredt og dækker alt fra vandudladere til trykreduktionsventiler

Ring til os for nærmere info på tlf. 75 72 33 00

www.dvcas.dk


Insatech – FLEXFLO 887 trykaflastningsventil med ultrakort åbningstid
Anti surge ventiler eller trykstødsforebyggende ventiler bruges i høj grad i større rørsystemer specielt til væsketransport -

- hvor risikoen for en pludselig trykstigning er meget sandsynlig, når mediehastigheden i rørene pludseligt ændres ved forskellige situationer så som:

• Ventiler åbnes og lukkes
• Pumpeopstart/stop
• Nødafspærring, ESD
• Kontraventiler lukker
• Pludselige variationer i flow kapacitet

For at undgå trykstødsødelæggende virkning af rør og komponenter i rørsystemet er en hurtig reaktionstid for trykaflastning afgørende.

GE Mooney lancerer FLEXFLO 887, en trykaflastningsventil som har en ultrakort åbningstid på få millisekunder. Ventilen er designet med en progressiv og hurtig åbne karakteristik samt med en kontrollerbar lukke karakteristik, som sikrer tryk-ensartethed under aktivering.

Ventilen er baseret på et simpelt mekanisk system med kun én bevægelig del samt en inaktiv gastrykkilde til aktivering i tilfælde af at trykstød registreres (luft kan bruges ved ikke farlige medier). Ventilen åbnes og lukkes, når det blå fleksible rør bevæges væk fra den slidsede kerne som vist på. Ventilen holdes lukket ved at holde et gastryk, f.eks. nitrogen, omkring det fleksible rør, så røret presses mod kernen. Ved at reducere gastrykket åbnes ventilen ved, at røret presses ud og mediet vil straks passere. Ventilen lukkes igen kontrolleret ved påtrykning af gas.

Ved at trykmåle direkte gennem et sensingrør opstrøms. Et trykreguleringspanel på- eller aflufter gaskammeret omkring det fleksible rør.

Selve ventilkroppen består af to flanger imellem hvilke selve ventilenheden er indespændt som wafer, og kan nemt tages ud ved servicering og vedligeholdelse. Flanger bibeholdes under demontering. Det kompakte og simple design gør, at ventilen egner sig til steder med snævre adgangsforhold i forbindelse med vedligehold.

Applikationer til FlexFlo 887 er typisk indenfor:

• Rørsystemer til transportbrændstof i lufthavne
• Tanklager ved påfyldning og tømning
• Raffinaderier
• Kraftværker
• Vandforsyning/-distribution