Køge Kommune sænker energiforbruget

Køge Kommune sænker energiforbruget

Klimakommunen Køge arbejder målrettet på at sænke
energiforbruget endnu mere i sine ejendomme og forbedre indeklima
og komfort via en stram behovsstyring af varme, ventilation og
belysning.
Det kan betale sig at spare på energien. Køge Kommune har med en
målrettet energiindsats skåret energiforbruget ned i kommunens
bygninger. En nedslidt skole fra 1970’erne er et skoleeksempel på,
at en målrettet strategi betaler sig. Indtil videre har skolen
skåret 28 % af sit energiforbrug. Målet er at opnå endnu større
besparelser i kommunens mange ejendomme. Det skal blandt ske via
stram driftsstyring.
 – Vi har skarpt fokus på at professionalisere den fælles
CTS-overvågning og løbende driftsstyring. Det er også baggrunden
for, at vi trækker på Schneider Electrics faglige ekspertise og
involverer dem i langsigtede projektforløb, efter at den tekniske
energirenovering er på plads, siger civilingeniør Claus Pedersen
fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge kommune.
Køge kommune tager nu skridt til yderligere at reducere det
samlede energiforbrug i sine godt 300.000 m2 ejendomme via
systematisk og vedvarende driftsoptimering af belysning, varme- og
ventilationsanlæg. Det skal sænke CO2-udledningen, øge komforten og
forbedre indeklimaet i kommunens skoler, institutioner,
idrætshaller og kontorbygninger.
– Erfaringsmæssigt er det ikke nok at udfase nedslidte
ventilations- og varmeanlæg og efterisolere klimaskærmen. Den
vedvarende energibesparelse og forbedring af indeklima og komfort
opnås via en stram behovsstyring af varme, ventilation og
belysning. Løbende energioptimering er kort og godt afgørende for
om investeringen bliver lønsom via driftsbesparelser. Det er også
baggrunden for, at vi trækker på Schneider Electrics faglige
ekspertise og involverer dem i langsigtede projektforløb omkring de
løbende driftsoptimering, efter at den tekniske energirenovering er
på plads, siger han.
Grønt partnerskab
Claus Pedersen ser store muligheder for yderligere at reducere
energispildet i en række kommunale bygninger i Køge, hvor næsten
alle 14 folkeskoler og godt halvdelen af daginstitutionerne nu er
energirenoveret i samarbejde med bl.a. Schneider Electric.
– Her er der ikke tale om et ESCO-samarbejde, hvor Schneider
Electric normalt stiller garanti for en bestemt
tilbagebetalingstid, men derimod et langsigtet partnerskab hvor vi
løbende skal bevise vores berettigelse ved løbende at bidrage til
at kommunen opnår besparelser via driften. Filosofien er den samme
selv om Køge har valgt en anden samarbejdsform end ESCO-modellen,
siger energikonsulent Toni Jønsson, Schneider Electric. 
Alt i alt forventer Køge kommune at bruge 20 mio. kr. årligt på at
energirenovere sine bygninger, hvor udskiftning af de mest
nedslidte og utidssvarende anlæg er godt i gang og nu følges op af
systematisk driftsstyring og overvågning af varme-, el – og
vandforbrug.
– Vi har et skarpt fokus på at professionalisere den fælles
CTS-overvågning og driftsstyring. Det kræver uddannelse og
instruktion af det tekniske personale i kommunen, og opbygning af
denne interne ekspertise sker i høj grad i samarbejde med bl.a.
Schneider Electric, siger Claus Pedersen.
Knækker energiforbruget på ældre skole
Schneider Electric indgår som privat energipartner ved
energirenovering af bl.a. Vemmedrupskolen, hvor det samlede varme-
og elforbrug er nedbragt med 28 % over en fireårig periode. Den
samlede investering i folkeskolen fra 1979 udgør ca. 2 mil. kr. med
en forventet tilbagebetalingstid på ca. 7 år.
Den daglige energidrift på skolen overvåges og styres nu fra en
fælles, webbaseret Vista-platform fra Schneider Electric. Det
sikrer overblik og mulighed for automatisk at tage højde for årstid
og skiftende brugsmønstre i løbet af døgnet ved indstilling og
løbende justering af opvarmning, ventilation og belysning.

Skolens tekniske leder gennem en årrække, Jan Christensen, har
samtidig fået ansvaret for driftsovervågning og styring af flere
skoler. Han hæfter sig især ved, at han nemt kan overvåge og styre
skolernes varme- og ventilationsanlæg via sin smartphone eller
iPad.

– Jeg behøver ikke at være fysisk til stede på skolerne eller i
idrætshallerne, der jo ofte har weekend- eller aftenaktiviteter.
Fra skærmen kan jeg nemt justere den automatiske sænkning af
temperatur og ventilation og lægge de skiftende forbrugsmønstre ind
i kalenderen. Desuden kan vi nu for alvor begynde at sammenligne
energiforbruget på tværs af ejendommene og bruge den viden
fremadrettet. Endelig kan jeg få teknisk support via min opkobling
på Vista web, og det sparer os for mange teknikerbesøg, siger Jan
Christensen.

Fakta:
Potentiale for større besparelser via driftsoptimering
Det samlede varme- og elforbrug på Vemmedrupskolen er faldet med
28 % siden 2008. Der er dog potentiale for endnu større
besparelser, som skal opnås ved løbende optimering af den daglige
energidrift. Dette skal samtidig nedbringe tilbagebetalingstiden
for investeringen.

Energirenovering:
Den samlede investering i Vemmedrupskolen udgør ca. 2 mil. kr. med
en forventet tilbagebetalingstid på knap 7 år.
Energirenoveringen omfatter:
• Totalrenovering af kedelanlæg og nye pumper, der omfatter
12 blandesløjfer
• Renovering af 3 ventilationsanlæg
• Solvarmeanlæg koblet på centralvarmeanlæg som supplerende
varmekilde.
• Samlet CTS-løsning på en Vista webplatform fra Schneider
Electric.

Stigende energispild – et skoleeksempel på en
energimæssig udfordring:

Akkurat som på mange af landets øvrige ca. 1.300 kommunale
folkeskoler var det en udfordring for Vemmedrupskolen at knække
kurven og nedbringe et stadigt stigende energispild, der især
skyldes nedslidte varme – og ventilationsanlæg og utilstrækkelig
CTS.
Selvom skolens tekniske driftsleder Jan Christensen gennem årene
forsøgte at få varme- og ventilationsanlæg til at spille nogenlunde
rent i orkestret, var der behov for en udfasning af udtjent teknik
og brug af ny CTS. Skolen med 269 elever ligger mellem Køge og
Ringsted og er opført i 1979 sammen med en idrætshal, der også
bruges flittigt om aftenen.