TEKNIQ -Trepartsaftalen er et skridt på vejen til at sikre flere faglærte

Samtidig får de virksomheder, som uddanner mange lærlinge, et lille skulderklap. Det glæder installationsbranchens organisation, TEKNIQ.

”Regningen fordeles nu mere retfærdigt mellem de virksomheder, der uddanner for få lærlinge, og dem der uddanner mange. Og det er et vigtigt skridt på vejen til at få flere lærlinge og dermed dygtige faglærte, som Danmark har så hårdt brug for de kommende år.”

Det siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i installationsbranchens organisation TEKNIQ, som reaktion på den netop indgåede trepartsaftale mellem arbejdsmarkedets parter.

”De danske el- og vvs-virksomheder uddanner suverænt flest lærlinge i forhold til antal beskæftigede faglærte, men der er også brug for, at virksomheder i andre brancher trækker i arbejdstøjet og yder deres del,” siger Niels Jørgen Hansen, som nu ser frem til at få de sidste detaljer i aftalen på plads.

I dag uddanner TEKNIQs medlemsvirksomheder 95 procent af alle elektrikere i Danmark. Til gengæld er det kun 40 procent, der ti år efter endt uddannelse arbejder i installationsbranchen, mens de øvrige arbejder i eksempelvis industrien. Installationsbranchen uddanner 18 lærlinge per 100 faglærte. I byggeriet er det tilsvarende tal 11 og i industrien 5.

Flere må bidrage
”Der er brug for også at belønne de virksomheder, som allerede gør det godt, og motivere dem til at uddanne endnu flere lærlinge – men her er den økonomiske gulerod i trepartsaftalen desværre beskeden,” siger Niels Jørgen Hansen.

Der oprettes en pulje på 20 mio. kr. i 2018, som ved årets afslutning skal fordeles mellem de virksomhederne, der har uddannet ”ekstra” lærlinge inden for mangelområder.

”Vi havde foretrukket, at der var tale om en fast præmie og af en størrelse, som batter noget. Der er jo en tilbøjelighed til at løbe lidt stærkere, når man kender den præmie, man løber efter,” siger Niels Jørgen Hansen.

Der afsættes også 30 mio. kr. til bonus i 2017, som arbejdsmarkedets parter skal aftale den nærmere fordeling af.

TEKNIQ er til gengæld tilfreds med, at parterne er blevet enige om at hæve lærlingerefusionen med 7,4 procent – det vil sige den lønrefusion, virksomhederne får, når deres lærlinge er på skole.

”Det letter omkostningerne og gør det mere attraktivt for virksomhederne at ansætte lærlinge,” siger Niels Jørgen Hansen.

En fælles opgave
Samtidig er han tilfreds med, at der nu generelt kommer fokus på, at alle brancher må bidrage til at skabe plads til flere lærlinge:

”Det er første gang, man for alvor anerkender den store indsats, nogle virksomheder og brancher gør for at uddanne fagfolk, mens indsatsen andre steder er noget mere begrænset,” siger han.

”Med det konstruktive resultat i trepartsaftalen ser vi frem til, at også virksomheder i andre brancher bliver motiverede til i endnu højere grad at slå dørene op for flere lærlinge. Kun på den måde kan vi sammen være med til at sikre, at den økonomiske udvikling ikke bliver bremset af manglen på dygtige faglærte.”