Rotter i boligblokke – Dræberteknologi udrydder rotter i kloakkerne

Boligforeningen Farum Midtpunkt er lige nu i gang med det endelige opgør med rotterne i kloaknettet under de 27 boligblokke. Det sker som en konsekvens af, at rotter har invaderet flere boligblokke. 11 intelligente dræberfælder har indtil nu udryddet flere end 650 rotter under de første boligblokke, og det har begrænset rotteproblemerne. Der følges nu en nøje udarbejdet bekæmpelsesplan for alle blokkene, og det vil fortsætte indtil situationen er helt under kontrol.

Tiltaget sker som led i en klar forebyggende strategi om at opnå bedre sikkerhed for beboerne samt en mere effektiv rottebekæmpelse, så man undgår rotter i lejligheder og på fælles arealer.

Effektiv teknologi
– Vi har haft nogle problemer med rotter inde i nogle af blokkene på grund af utætte kloakker. Af hensyn til beboernes sikkerhed besluttede vi derfor at få ryddet kloaknettet for rotter med det mest effektive våben, der findes på markedet, og det har indtil videre vist sig at være særdeles effektivt, siger driftschef ved Farum Midtpunkt Bettina Jarl Darlslund.
Den elektroniske rottefælde, WiseTrap, fungerer på den måde, at når rotternes bevægelse og kropsvarme registreres, udskydes et bundt dræbende spyd med stor kraft og knækker rygsøjlen på rotterne. Spyddene trækkes herefter op, og den døde rotte skylles ud med kloakvandet.
– Rotterne spreder dødeligt, smitsomme sygdomme, så for os handler det først og fremmest om beboernes sikkerhed. De intelligente fælder var derfor en unik mulighed for at rense området for rotter effektivt. På den måde undgår vi rotter i lejligheder, som jo kan blive en rigtig ubehagelig og særdels dyr fornøjelse, siger Bettina Jarl Darlslund.

Systematisk udryddelse via overvågningssystem
Den højteknologiske rottebekæmpelse i Farum Midtpunkt foregår i tæt samarbejde med den danske virksomhed Wisecon A/S. Her arbejder man sig frem efter en meget detaljeret bekæmpelsesplan, hvor zone for zone og blok for blok systematisk udryddes for rotter.
– Vi starter bekæmpelsen inde fra blokkene og arbejder os så ud mod den offentlige vej. Nå vi via fældernes overvågningssystem konstaterer, at vi har ryddet et område for rotter, så lukker vi af med en fælde ud mod den offentlige kloak. På den måde arbejder vi os systematisk frem, så hele kloaknettet under Farum Midtpunkt til sidst er ryddet for rotter, forklarer markedschef Inge Mette Pretzmann fra Wisecon.

Bekæmpelse uden brug af gift
Ifølge Inge Mette Pretzmann har teknologiens indtog i rottebekæmpelsen resulteret i, at boligselskaber, fødevarevirksomheder, hoteller, hospitaler m.fl., er lykkes med at udrydde rotteproblemer uden brug af gift.

Wisecon A/S er verdens førende producent af udstyr til bekæmpelse af rotter, og virksomhedens højteknologiske rottefælder udnyttes i 75 af Danmarks 98 kommuner samt boligselskaber, fødevarevirksomheder, hoteller m.fl. over hele landet.