Hauberg Technique – Flexibox dæmningerne mod oversvømmelse

Denne løsning kan med fordel indkøbes hos den enkle virksomhed for at gardere sig mod de stadig voksende klimaforandringer. Beredskabsstyrelsen og de danske beredskaber ligger inde med forskellige løsninger mod oversvømmelser, dette dæmningsmateriel er dog beregnet til at sikre kystnære områder, hvor store samfunds værdiger stå på spil eller infrastruktur er truet. Derfor ser vi flere og flere der virksomheder der afdækker der plan mod de voksende klimaforandringer. Hauberg Technique A/S gennemgår i samarbejde med virksomheden området hvor der ønskers sikring, hvorefter oplæg til komplet løsning udarbejdes. Et eksempel på dette ses nedenfor.

Lige op til jul leverede vi 300 m Flexibox dæmningsmateriel til ejerkredsen af Kulturværftet i Helsingør Kommune.

Flexibox dæmningerne modstår vand på op til 1m, men findes også i “lavere” versioner som dækker op til 50cm.

Flexibox dæmningerne har fordelen ved at være lette at opsætte, have en lav egenvægt, samt de kan rengøres for gentagen brug.

De er designet så de samles i 5 m længder med 5 celler, som så vandfyldes. Dette design imødegår de problemstillinger man normalt har ved dæmningsbrud. Da bruddet i praksis normalt kun udgør 1 m, som herefter vil kunne opdæmmes.

Flexibox dæmninger er designet til opsætning omkring bygninger, å områder, diger, eller på skråninger. Disse dæmninger kan med fordel indkøbes hos virksomheder, ejerforeninger i områder hvor naturen ikke altid opfører sig som området tillader i forhold til forhøjet vandstand.

Ofte kommer beredskabet kun ud med deres grej ved større oversvømmelser af områder. Se billede at oppakket trailer med ca. 150 m komplet Flexibox dæmningsudstyr.

Helsingør Kommunes Beredskab opbevarer og opsætter om nødvendigt de 300 meter dæmning foran Kulturværftet i Helsingør efter aftale med ejerkredsen af Kulturværftet. Dæmningerne er pakket på to trailere, som nemt transporteres ned til havneområdet af beredskabet, hvor de skal sikre imod forhøjet vandstand. Se billeder fra opsatte dæmninger. Kunden valgte dette produkt på baggrund af en enkel, effektiv og hurtig løsning.

Eksempler på opsat Flexibox dæmninger i Tyskland.

 

LÆS også: Hauberg Technique er dansk distributør af Hannay Reels
Hauberg Technique A/S's Firmaprofil