DBI – Høring: Skal de nationale klassifikationer på brandmodstandsevne udfases?

Det er fortsat tilladt at teste efter de danske standarder ved klassificering af bygningsdele brandmodstandsevne, men i praksis lader de nationale standarder ikke længere til at blive anvendt. I stedet testes efter de fælleseuropæiske harmoniserede standarder.

Bolig- og Planstyrelsen ønsker derfor at udfase de nationale klassifikationer og dermed udelade referencer til tidligere danske klassificeringer af brandmodstandsevne i bygningsreglementet (BR18). Det vil betyde, at bygningsdele, der er klassificeret efter de nationale standarder, fremover ikke vil kunne anvendes i forbindelse med de præaccepterede løsninger.

Styrelsen er imidlertid usikker på, i hvor høj grad de nationale klassifikationer stadig benyttes og opfordrer derfor brancheorganisationer til at oplyse, hvorvidt dette fortsat er tilfældet. Spørgsmålet er samtidig, om de danske klassificeringer vil kunne udfases og udgå af bygningsreglementets vejledninger.

Læs mere HER, og skriv til: alja@tbst.dk senest 30. juni 2021, hvis du ønsker at give din mening til kende.

LÆS også: DBI – VR-TRÆNING SKAL HJÆLPE TIL VURDERING AF BRANDSTEDER
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.