Hans Følsgaard satser benhårdt på grøn omstilling

Det er første gang firmaets direktør, Bent Madsen, var med på Hi-messen i Herning. Det er halvandet år siden, at Bent Madsen afløste Jørgen Stenberg på posten som øverste chef for en snart 100 år gammel virksomhed med hovedsæde i Køge. Den nye direktør tiltrådte i februar 2020 – altså blot en måned før, at statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned på grund af Corona-pandemien.

Bent Madsen har brugt perioden til at få lagt en ny treårig strategi for Hans Følsgaard, der leverer til 27 lande fra afdelinger i Danmark, Norge, Tyskland, Kina og Sverige. Hans Følsgaard tilbyder højteknologiske produkter og løsninger til industrielle virksomheder og kunder inden for vedvarende energi samt infrastruktur på kraft, tele- og transportmarkedet.

Bæredygtighed er kodeordet for den nye strategi. Både hvad angår Hans Følsgaards eget ”footprint”, hvor virksomheden hver eneste dag måler på deres transport, affald, energiforbrug og hvad der nu ellers spiller ind på virksomhedens klimaaftryk.

Mere nyt fra Hans Følsgaard

-Vi måler på rigtigt meget, forklarer den nye direktør, som mener, at det er afgørende, at der er transparens ned i værdikæden og at man kan dokumentere hvilket aftryk, man undervejs efterlader f.eks. i form af udledning af CO2. Men det er ikke kun Hans Følsgaards eget ”footprint”, der er vigtigt.

-Vi vil meget gerne hjælpe vores kunder, med den grønne omstilling, forklarer Bent Madsen om det han kalder Hans Følsgaards ”handprint”. Over de næste ti år skal der investeres ufatteligt store summer for, at industrien og energiforsyningen bliver langt mere bæredygtig, end den er i dag. Derfor vil det også være en stor forretning mange år frem, hvis man som virksomhed er i stand til at hjælpe industrien og energisektoren med den grønne omstilling.

-Bæredygtighed er en del af DNA’et hos Hans Følsgaard, lyder det fra Bent Madsen, som forklarer, at han ser den grønne omstilling som en af de vigtigste opgaver for industrien de næste ti år. Retningen er sat fra politisk hold og industrien og energisektoren skal naturligvis også bidrage til at nedbringe Danmarks udledning af CO2. Det er på høje tid og det kræver store investeringer. Og her mener Bent Madsen, at Hans Følsgaard har meget at byde på.

-Vi har rigtig mange kompetencer hos Hans Følsgaard, som gør, at vi har meget at byde ind med i den grønne omstilling, forklarer Bent Madsen om, hvordan husets ingeniører på tværs af de seks forretningsområder hos Hans Følsgaard skal bringes endnu mere i spil.

Udover den ekspertise, som ligger hos specialisterne hos Hans Følsgaard, så er en af de afgørende ting, som virksomheden ifølge den nye direktør kan byde på, en meget høj grad af transparens. Hans Følsgaards leverandører ligger ofte helt i begyndelsen af værdikæden, hvor de arbejder med det rå kobber, træ eller hvilket råmateriale det nu måtte være. Derfor har Hans Følsgaard styr på, hvilket klimaaftryk, der har været undervejs i tilblivelsen af produkterne. Vi forsøger at undgå en lang kæde af underleverandører, hvor det kan være svært at spore, hvad der er sket undervejs.

Hvor langt Hans Følsgaard kunder er med den grønne omstilling afhænger meget af kundernes størrelse. De store virksomheder har allerede et stort fokus på bæredygtighed her i 2021, siger Bent Madsen.

-Der er fortsat lang vej endnu med den grønne omstilling, forklarer direktøren, som derfor også ser det som et helt centralt forretningsområde for Hans Følsgaard de kommende mange år. Han forventer, at der vil komme krav om bæredygtighed fra toppen af værdikæden. Derfor skal man også længere nede i værdikæden være i stand til at dokumentere, hvilket klimaaftryk produkterne har.

Siden Bent Madsen tiltrådte, er det fortsat gået godt hos Hans Følsgaard, som på trods af Corona-pandemien voksede med et 2 cifret procent i 2020.

LÆS også: Hans Følsgaard – IO-Link giver nem decentral automation
Hans Følsgaard A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *