2K tilbyder Kølebafler i høj kvalitet

En kølebaffel er en varmeveksler, der overfører varmen i rumluften til en kølevandskreds.

For at undgå kondens må vandtemperaturen til baflerne ikke være for lav (ca. +14° C). I første omgang overføres varmen i rumluften til kølebaflens overflade, hvorefter varmen ledes fra overfladerne ind mod rørvæggen, hvor næste varmeoverførsel sker til kølevandet. Af den temperaturforskel, der kommer fra forskellen mellem rumluftens temperatur og køkevandskredsens temperatur, er 80-90% mellem rumluften og overfladen, mens kun 10-20% opstår mellem rørvæg og vand.

Forudsat at der forekommer turbulent strømning i vandet og afhængigt af, at varmeovergangstallet er mange gange større i vand end i luft. Varmeoverførslen mellem rumluft og overflade sker på to måder. Dels sker det gennem en strålingseffekt mellem baflens overflade og rummets flader, dels som konvektion mellem luften, der ligger nærmest overfladen, og selve overfladen. Disse to varmeoverførselsværdier giver til sammen den samlede varmeoverførsel.

Læs mere om vores Kølebafler eller kontakt os for rådgivning

LÆS også: 2K Klima- og Køle Distributøren tilbyder Kondensing units
2K Klima- og Køle Distributøren's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *