Forbedring af dampkvalitet giver store besparelser for korn- og melproducent

Virksomheden tog kontakt til Spirax Sarco for at få rådgivning om, hvordan de kunne optimere deres dampanlæg og forbedre kvaliteten af den damp, der bruges i anlægget. Spirax Sarcos serviceteknikere gennemgik virksomhedens dampanlæg og foretog en fejlsøgning. Her blev der fundet en ventil, som ikke fungerede korrekt. Der blev ligeledes udført en test af dampkvaliteten i anlægget. Testen viste, at dampen kun var 73,4 % tør mættet damp.

Anbefalinger førte til højere dampkvalitet og store energibesparelser

Spirax Sarco udarbejdede efterfølgende en rapport med forslag til forbedringer på systemet. Anbefalingen indeholdt blandt andet montering af 2 separatorer (en ved buffertank-afgangen og en lige før anlæggets reduktionsventil). Desuden blev det anbefalet, at defekte vandudladere blev udskiftet, at rørføring, der ikke var isoleret, blev isoleret, og at der blev monteret en luftudlader på buffertanken.

Virksomheden valgte at følge Spirax Sarcos anbefalinger, og anlægget blev ombygget og sat i drift igen. Allerede ved systemopstart viste der sig et klart billede af de forbedringer, som anbefalingerne havde ført med sig. Det var nu muligt at køre mere produkt igennem anlægget i timen. Og over de næste måneder faldt forbruget af gas og vand.

Som afslutning på projektet, blev der lavet en dampkvalitetstest, som viste en væsentlig forbedring af dampkvaliteten, som nu kunne måles til 97 % tør mættet damp. Når Spirax Sarco udfører test af dampkvalitet, testes der efter den europæiske standard EN285 for dampsterilisatorer til medicinsk udstyr. Her går man efter en tørhed på min. 95 %, en NCG-mængde (ikke kondenserbare gasser)på max 3,5 % og ikke over 25°C overhedning.

Læs hele casen her

's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.