Service på teknisk udstyr er en klog investering

UniPoint tilbyder servicekontrakt på brandtekniske anlæg og installationer

I forlængelse af ønsket om en bæredygtig og CO2 neutral verden har man i Danmark fokus på affaldshierarkiet. Princippet her er, at fore-byggelse af affaldsgenerering (f.eks. ved vedligehold eller genbrug) skal prioriteres højest, og bortskaffelse skal prioriteres lavest.

Udskifter du også udstyr der sagtens kunne levetidsforlænges?

Et hovedelement i denne beslutning er et større fokus på vedligehold og reparation, så produkter lever længere, og man undgår kassation samt eventuelt efterfølgende bortskaffelse.

Hos Unipoint har vi stor fokus på at rådgive om og projektere anlæg med lang levetid og med produkter, som også kan levetidsforlænges.

Vi tilstræber ligeledes, hvor det giver mening, at levetidsforlænge gennem typisk en teknologi-opdatering af eksisterende produkter, så det meste af produktet genanvendes og derved undgås at opsætte nye produkter, hvor de eksisterende sagtens kunne bruges i mange år endnu.

Vi holder liv i dine anlæg og mindsker dine omkostninger

Vi bygger bro mellem nutiden og fremtiden ved at løse fremtidens udfordringer med nutidens teknologier. Dette gør vi med vores store know-how på området samt en bred vifte af direkte anvendelige teknologier, som med det samme giver dig som kunde et udbytte. Det være sig energibesparelse, bedre CO2 regnskab for virksomheden og væsentlige længere levetider, for bare at nævne nogle få men også tidsbesparelse ifm. driften samt besparelse på vedligeholdelseskontoen.

Høj kvalitativ service på brandtekniske anlæg og installationer

Hos UniPoint har vi fokus på høj kvalitativ service og kan tilbyde den BR18 lovregulerede service på brandtekniske anlæg og installationer.

Ved at lade UniPoint servicere dine anlæg med faste intervaller findes evt. truende tekniske fejl, så nedetid/produktionsstop undgås, levetider på anlæg forlænges og vedligeholdelses-/ reparationsomkostninger mindskes betydeligt.

Læs mere om UniPoints landsdækkende service her

Yderligere information: www.unipoint.dk, tlf. 9717 5777.

LÆS også: UniPoint – Panikarmatur til håndværn – TWT91
UniPoint A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.