Wavin forbedrer drikkevandskvaliteten med nye blyfri presfittings i overensstemmelse med EU-lovgivning

Virksomhedens blyfrie løsninger repræsenterer et vigtigt skridt i retning af at sikre høj vandkvalitet og beskytte folkesundheden. Ved at fjerne blyindholdet i deres produkter bidrager Wavin aktivt til at forhindre skadelige stoffer i at sive ind i drikkevandet og beskytte det fra kilde til tap. Fotokredit: Wavin.

Wavin, som er en førende leverandør af løsninger til VA og VVS-branchen, har taget endnu et stort skidt mod sikring af rent drikkevand. Wavin har optimeret deres eksisterende presfittings ved at fjerne blyindholdet og sikre fuld overholdelse af det opdaterede EU drikkevandsdirektiv.

Med afsæt i den seneste revision af EU’s drikkevandsdirektiv (DWD) har Wavin taget proaktive skridt for at imødekomme de nye skærpede standarder. Ifølge de opdaterede EU-direktiver skal materialer, der er i kontakt med drikkevand, være fri for skadelige stoffer som bly. Wavins ambitioner er store og virksomheden i Hammel ønsker at være med til at forme fremtidens ansvarlige løsninger inden for VA og VVS-branchen. Indsatsen er en del af Wavins overordnede strategi om at være frontløber i kampen for at tage hånd om klima- og miljøudfordringer

Nye EU-regler for drikkevand

Inden januar 2036 skal alle EU-lande opnå niveauer på max 5 mikrogram bly pr. liter vand. I overgangsperioden kan det nuværende niveau på 10 mikrogram bly pr. liter vand stadig opretholdes, men hvert enkelt EU-land kan vælge at handle før den fastsatte deadline i januar 2036. Overgangsperioden er etableret for at give landene tid til at reducere eksponeringen for bly ved at erstatte blyrør, informere forbrugerne og overvåge vandkvaliteten.

De nye regulativer vil direkte påvirke producenter af produkter, der kommer i kontakt med drikkevand. Det drejer sig om produkter såsom rør, presfittings og vandhaner. De nye regulativer fastsætter klare grænser for specifikke stoffer enten i vandet eller i de anvendte materialer. Producenterne får detaljerede retningslinjer for at producere hygiejnisk sikre produkter, herunder testprocedurer. Især vil produkter fremstillet af blyholdige legeringer som bronze og messing blive påvirket betydeligt og kræve en overgang til blyfrie materialer for at opfylde kriterierne på den nye EU Positive Liste, en liste over kemiske stoffer og materialer, der er godkendt til brug i bestemte anvendelser inden for EU. Denne liste har til formål at sikre sundhed og sikkerhed for forbrugere og miljø.

Wavins presfittings tager førertrøjen

Hos Wavin har man allerede tilpasset produkter indeholdende bly for at imødekomme de skærpede krav og sikre, at de lever op til kommende standarder for drikkevandskvalitet.

– I Danmark har vi et ry for at levere drikkevand af høj kvalitet, takket være stramme reguleringer, løbende overvågning og en dedikation til at beskytte grundvandsressourcerne. Det nye europæiske drikkevandsdirektiv indfører nu en maksimal blyindhold på 0,1 % i kobberlegeringer som messing, bronze og rødgods. Disse krav skal være opfyldt inden december 2026, men hos Wavin er vi allerede klar. Vi kan derfor levere Tigris M5 presfittings i blyfri messing af typen CW724R, fortæller Per Leonhard Nielsen, som er Nordic Product Manager hos Wavin.

Virksomhedens blyfrie løsninger repræsenterer et vigtigt skridt i retning af at sikre høj vandkvalitet og beskytte folkesundheden. Ved at fjerne blyindholdet i deres produkter bidrager Wavin aktivt til at forhindre skadelige stoffer i at sive ind i drikkevandet og beskytte det fra kilde til tap.

Helt præcist drejer de nye blyfri produkter sig om: Tigris K1/K5 og Tigris M1/M5.

LÆS også: Danmarks største affalds- og energiselskab vælger leverandør til udvidelse af fjernvarmenettet
Nordisk Wavin A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Cookie-indstillinger