Teknologisk Institut – BR18 – nye regler for vand og afløb

Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, samfundets velstand og menneskers liv.

Lær at anvende bygningsreglementet samt alle de relevante normer og standarder – og hør om hvilke ændringer, der er i det nye bygningsreglement

I de seneste år er der sket mange ændringer, som den udførende VVS-installatør skal kende. Vand- og afløbsnormerne har ændret status til vejledninger, mens en række andre normer og standarder er blevet inddraget via bygningsreglementet. Samtidig er kravene til brug af VA-godkendte materialer og komponenter lempet. Det er kursets formål, at sætte dig i stand til at kunne anvende bygningsreglement, normer og standarder i din dagligdag.

På kurset lærer du mere om de ændrede forhold. Du kan bl.a. få større kendskab til, hvordan varmtvandsinstallationer skal udformes, så de både opfylder komfortkrav og krav om sikring mod bl.a. legionella.

Deltagerprofil

Kurset er specielt udviklet og tilrettelagt for håndværksvirksomheder inden for VVS-branchen samt andre, der arbejder med VVS-installationer.

Se mere her