Christiansen & Essenbæk A/S

ceas

Ejby Industrivej 80
2600 Glostrup
Tlf.: 88 888 203
E-mail: info@ceas.dk

www.ceas.dk

Kompetencer: Anlægsbeton, Betonrenovering, Beton injicering, Brorenovering, Bygningsrenovering, Vejbygning, Kloakinstallation, Membraner og overfladebeskyttelse, Nedbrydning, Sprøjtebeton, Trafikafvikling

Christiansen & Essenbæk A/S er en dansk hovedentreprenør med mange års erfaring. Vi udfører opgaver i hele Danmark samt norden.

Professionelt udfører vi enhver opgave inden for erhverv, bolig, offentlige byggeopgaver, byfornyelse, drift- og vedligehold af bygninger samt anlæg-, service- og miljøarbejder.

Christiansen & Essenbæk A/S er et selvstændigt aktieselskab med en omsætning på 200 mio. kr. og beskæftiger i dag 150 timelønnede medarbejdere og en stab af 30 funktionærer. Selskabet ejes 100% af Murersvendenes Finans A/S.

Christiansen & Essenbæk har siden sin grundlæggelse i 1971 udviklet sig til en af de førende virksomheder, når det gælder betonrenovering, betonvedligeholdelse og injektion – ligesom vi har stor ekspertise inden for trafikregulering, nedbrydning, diamantskæring og anlægsbeton.

Som entreprenørvirksomhed inden for området spænder vore erfaringer bredt fra den offentlige til den private sektor med renovering og vedligeholdelse af broer, tunneller, havne- og industrianlæg, svømmehaller, skoler, institutioner og boligbyggerier m.m.

Vor store erfaringsgrundlag kombineret med en omfattende knowhow og meget kompetente medarbejdere har givet os muligheden for at udvikle nye arbejdsmetoder og processer til reparation, forebyggelse og vedligehold af betonkonstruktioner. Med disse egenskaber er vi godt forberedt til at løse nutidens og fremtidens renoveringsopgaver.

Hvad enten vi udfører små eller store opgaver, lige fra underentreprenøropgaver til projektledelse i totalentrepriser, gennemføres opgaven med højeste grad af fagmæssig kompetence, ligesom der tilstræbes gode samarbejdsrelationer til vores samarbejdspartnere, såvel fagligt som menneskeligt.

Gennemførelse af et projekt foregår ved anvendelse af gode, loyale og veluddannede medarbejdere, en god kvalitetsstyring, samt det bedste og mest moderne materiel til opgaven.

Christiansen & Essenbæk A/S udfører entrepriser overalt i Danmark samt i Grønland og på Færøerne.