FORCE Technology

Venlighedsvej 4
2970 Hørsholm
Tlf .: +45 43 25 14 00 
E-mail: akustik@force.dk

web

Kompetencer: Byggestøj, maskinstøj, vindmøllestøj, trafikstøj, støj, vibration, lavfrekvent støj, akustik, måling støj

FORCE Technology’s akustikere er specialister i løsning af opgaver indenfor akustik, støj og vibrationer.

Vi tilbyder professionel rådgivning og løsninger i en bred vifte af ydelser inden for akustik og støj i det interne og eksterne miljø, i forbindelse med trafikanlæg, boliger, arbejdspladser, offentlige samlingssteder, lydstudier, koncertsale mv.

Vi udfører ligeledes udredningsopgaver for myndigheder og virksomheder.

FORCE Technology’s akustikere rådgiver bl.a. arkitekter, ingeniører, myndigheder, bygherrer, privatpersoner, producenter af byggemateriale, industri og private virksomheder m.fl.