Greenklima Aps

Ølsemagle Kirkevej 64
4623 Lille Skensved
Telf.: 81 73 01 99
E-mail: jk@greenklima.dk

www.greenklima.dk

Kompetencer: ventilations entreprenør, Ventilations ingeniør, ventilation, ventilationsanlæg, varmegenvinding, boligventilation, villaventilation, decentral ventilation, naturlig ventilation, køleunits, ventilationsaggregater, ventilations service, filterskift, proces ventilation, punktsug, skoleventilation, CTS anlæg, Nilan, Genvex, kølegenvinding, balanceret ventilation, ventilationsmontage, indeklima, styring og regulering, komfortventilation og institutionsklima

God ventilation

God ventilation er en vigtig forudsætning for oplevelsen af et godt og behageligt indeklima. Ventilationsprincippet er ofte mekanisk og bidrager væsentligt til en bygnings samlede energiforbrug.

Hvis man fra starten i designfasen overvejer en bygnings placering og dens funktioner i forhold til sol og vind og udnytter bygningens passive egenskaber, kan naturlig ventilation bidrage til reducerede driftsomkostninger.

Vores vision

Greenklima ser et stort potentiale for at videreudvikle ventilationsområdet for at skabe bedst muligt indeklima med lavest mulige energiforbrug.

Vi har bl.a. erfaring med projektering af hybride ventilationsløsninger som kombinerer traditionel mekanisk ventilation med mulighederne for udnyttelse af naturlig ventilation. På den måde opnås dels besparelser i mængden af tekniske installationer, dels besparelser på driftsenergibehovet for bygningen


Nyheder fra Greenklima Aps


Seneste nyheder fra Greenklima Aps