Weldadvice I/S

Messingvej 32B
8940 Randers
Tlf.: 86 40 68 05
E-mail: mail@weldadvice.dk

www.weldadvice.dk

Kompetencer: Svejsecertificering, Svejseprocedureprøvning, svejsekoordinering, Godkendelse af trykudstyr – PED 2014/68/EU, Bekendtgørelse 99, Bekendtgørelse 100 Byggevareforordningen- CPR EN 1090-1,  NDT, Inspektion, 3. parts inspektion

Weldadvice I/S er en rådgivende ingeniør -, inspektion- og certificeringsvirksomhed med spidskompetencer indenfor svejsning og materialer. Weldadvice er medlem af FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører) og DI (Dansk Industri).

Weldadvice I/S er akkrediteret af DANAK iht. DS/EN ISO/IEC 17024:2012 og udfører PED godkendt akkrediteret svejsecertificering under godkendelsesnummer 3008 efter DS/EN ISO 9606- serien samt DS/EN ISO 14732 for svejseoperatør/opstiller.

Svejsecertificering foregår i det interne certificeringsorgan “Weldadvice CERT”.

Weldadvice I/S er tillige akkrediteret af DANAK iht. DS/EN ISO/IEC 17020 og udfører akkrediteret svejseprocedureprøvning  under godkendelsesnummer 9125 iht. DS/EN ISO 15612, DS/EN ISO 15613, DS/EN ISO 15614- serien

Weldadvice I/S er hertil  godkendt 3. parts organ iht. Trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU.

Akkrediteringsbeviser kan findes på DANAKs hjemmeside.

PED-godkendelse efter Trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU, Bekendtgørelse 99, samt periodisk kontrol af trykudstyr efter Bekendtgørelse 100, udføres under godkendelsesnummer 0396, Teknologisk Institut’s notificering iht. Trykudstyrsdirektivet.

Weldadvice I/S løser desuden opgaver indenfor vindsektoren on- og offshore-, olie- og gas, bygge- og anlægs, den farmaceutiske industri, mejerier og slagterier, værfter mv., ja kort sagt alle steder, hvor svejsnings- og materialeteknologi indgår i det færdige produkt og hvor viden samt overholdelse af specifikke krav, standarder og specifikationer samt et højt fagligt niveau er påkrævet.

Weldadvice I/S fører også svejse virksomhederne frem til certificering efter DS/EN 1090-1 iht. byggevareforordningen og varetager hertil svejsekoordinatorfunktioner efter behov for vore kunder.

Weldadvice I/S har afdelinger i Danmark, Sverige og USA samt stor erfaring og ekspertise fra løsning af opgaver World Wide, herunder i såvel Europa, USA, APAC, Afrika mv..

Weldadvice I/S indgår i et etableret partnerskab med Mose Technology ApS, som er en akkrediteret NDT-virksomhed og vi kan således kan således sammen servicere hver enkelt kunde med en komplet løsning om ønskeligt. Det er tanken på sigt at dette partnerskab skal sigte mod en fuld fusion af vore virksomheder og vi tilbyder således allerede også nu NDT ydelser i hele Danmark.