Pythagoras – Et bevis for Pythagoras’ sætning. Beskriver forholdet mellem sidelængderne i en retvinklet trekant

Det er en af de grundlæggende sætninger i den euklidiske geometri

Leveret af Dennis Pipenbring

Du finder videoen her

Enhedsomregner/Enhedsberegner til omregning af enheder. Her kan du omregne mange enheder i flere kategorier som længde, areal, densitet, energi, masse, kraft, tryk, hastighed, temperatur, volumen med mere. Du finder den her