Brandslukkere

Brandslukkere - En brandslukker lige i nærheden kan være forskellen på en lille eller en stor brand. I nogle situationer er det ligefrem lovpligtigt at have brandslukkere i nærheden. Det er ikke ligegyldigt hvilken type brandslukker der benyttes i forskellige situationer.

Leverandører af og viden om brandslukkere:


GPBM Nordic

Middelfartvej 11 E
5000 Odense C
Tlf.: 70 26 11 04
E-mail: kundeservice@gpbmnordic.dk

www.gpbmnordic.dk

Kompetencer: Brandsikkerhed, Brandskabe, Brandskilte, Brandslukkere, Brandtæpper, Pulverslukkere, Røgalarm

Læs mere om GPBM Nordic


Hauberg Technique A/S

Færøgade 6
4690 Haslev
Tel: 56 31 58 15
Email: adminstration@htfire.dk

www.htfire.dk - facebook

Kompetencer: Brandmateriel, Brandudstyr, Brandpumper, lysmaster, Kæde, Skære og Betonsave, Skum sluknings udstyr, Strålerør, Vandkanoner, Slange vinder, Overtryks ventilatorer, Gasudstyr til træning, Miljøvenlige skumvæsker, Skærer slukkere, Højtryk strålerør, Mobile flydespærring, Brandkar, Slukningspulver, Storzkoblinger og armaturer, Termiske Kameraer, Brandslanger, Brandøvelser, Flammedetektere, Gnistslukning, Tågekanoner, Tågerør, Slukningsmidler, Skumgenerator, Slangekurve, Redningsstiger, Belysningsanlæg, Belysningsteknik, LED belysning, LED lamper, LED lygter, Atex - RUBERG, FIRECO lysmaster, FLOWMIX, CTD, PROTEK, Hannay Reels, GROUP LEADER, BIO-EX, TFT, POWERMOON, NORDICLIGHTS

Læs mere om Hauberg Technique A/S


Mførstehjælp

Marion Frederiksen
Mejsevej 3
3600 Frederikssund
Tlf.: 22 18 34 33
E-mail: mail@mførstehjælp.nu

web

Kompetencer: Førstehjælp, førstehjælpskurser, salg af udstyr til førstehjælp, hjertestartere, plastre, brandslukkere, masker, redningstæpper

Læs mere om Mførstehjælp


Würth Industri Danmark A/S

Merkurvej 5
6000 Kolding
Tlf.: 73 20 73 20
E-mail: salg@wuerthindustri.dk

www.wuerthindustri.dk

Kompetencer: befæstelse, befæstigelse, nitter, blindnitter, Lean, produktionsoptimering, indkøbsoptimering, besparelser, reduktion i tidsforbrug, reduktion i vareforbrug, reduktion i spend, konsolidering, vending, kanban, automatisering, six sigma, kaizen, SCM, supply chain management, partnerskab, international partner, global leverandør, international leverandør, VMI, leverandørstyret lager, genbestilling, full service, tegningsvarer, special-befæstelse, duplex, super-duplex, Zinkflake, HDG, A2, A4, rustfri, DIN, NORM, ISO, PPE, værnemidler, forbrugsartikler, standardartikler, automatisk genopfyldning, Skruer, Bolte, møtrikker, skiver, handsker, sikkerhedsbriller, høreværn, masker, PPE

Læs mere om Würth Industri Danmark A/S


BrandSikring Danmark

Maltvej 11-13
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 19 10 34
E-mail: info@brandsikringdanmark.dk

www.brandsikringdanmark.dk

Kompetencer: Serviceeftersyn & salg af brandmateriel, pulverslukkere, vandslukkere, skumslukkere, kulsyreslukkere, brandslanger, brandskabe, brandtæpper, ildslukkerskabe, førstehjælpkasser & udstyr, hjertestartere, sikkerhedsskilte, øjenskyl, røgalarmer, strålerør, ADR kufferter, kurser i førstehjælp & brandbekæmpelse.

Læs mere om ​BrandSikring Danmark


GPBM Nordic – Nordisk lancering af en EN3-certificeret lithiumslukker
På Danske Beredskabers Årsmøde i Odense blev den første EN3-certificerede lithiumslukker lanceret

Lithiumslukkeren er i stand til at slukke brande i lithium-ion batterier. Slukkeren er på 6 liter og er den eneste slukker, der har bestået uafhængige tredjepartstests.

– Brande i lithium-ion batterier er voksende problem, og derfor er vi glade for at kunne tilbyde en løsning, der er godkendt i henhold til europæiske standarder, siger Melker Lang som er produktchef hos Housegard.

Danske Beredskabers Årsmøde i august, har udviklet til sig til Nordens største messe indenfor Brand & Redning. I år tiltrak messen over 1.000 besøgende og 60 udstillere, der præsenterede en række spændende nyheder. En af nyhederne var Housegards lihtEx-6, en ny EN3-certificeret brandslukker som er i stand til at slukke brande i lithium-ion batterier.

– Brande i lithium-ion batterier er en udfordring der bliver større og større, i takt med at behovet for lagring af strøm i batterier øges, siger Bjarne Nigaard generalsekretær i Danske Beredskaber.

– Problemet blev ekstra fremhævet på et seminar under årsmødet, hvor man samlede et ekspertpanel for at diskutere netop dette emne.

Allerede for omkring to år siden blev den første brandslukker til brande i lithium-ion batterier lanceret. Det aktive slukningsmiddel AVD har en unik evne til netop at slukke denne type af brande.

– AVD ligger sig som et tæppe over flammerne og forhindrer derved tilførsel af ilt, hvorved i ilden kvæles, forklarer Melker Lang.

Nu kommer en opgraderet version, LithEx-6, som er testet og godkendt i henhold til EN3.

– Mange myndigheder stiller krav til EN3 certificeringen, så den betyder meget for vores muligheder, til at nå længere ud på markedet.

Den nye slukker indeholder 1,2 liter mere slukkevæske og har et højere arbejdstryk, hvilket er en stor fordel. Derudover er det nu muligt at sælge brandslukkeren i hele Norden, også Norge som, som har endnu strengere tolkning af reglerne på området.

– Housegard LithEx-6 er den eneste brandslukker, der også er testet og godkendt af uafhængige tredjeparts lithium-ion batteritests. Det betyder, at vi er alene om at have dokumenteret evnen til at slukke den type af brande.

Fakta Housegard LithEx-6

Housegard 6 liter AVD-brandslukkeren er egnet til brug mod brande i lithium-ion batterier og faste metaller.

  • Model: LITHEX-6 • Brandklasse: 13A
  • Drivmiddel: Nitrogen • Mængde: 6 liter
  • Kastelængde: 2-3 meter • Vægt: 10,3 kg.
  • Testrapport: EN 12054 • Temperaturområde: + 5 ° C / + 60 ° C
  • Slukningsmiddel: AVD • Tømningstid: <120 sekunder.
  • Arbejdstryk: 15 bar • Certificering: CE, EN3-7

GPBM Nordic – Linköpings Universitetssjukhus først med brandslukker til litiumionbatterier
Det var advarselsteksten på litiumionbatterierne, der fik Lars-Erik Eriksson, medicinskteknisk ingeniør på Linköpings Universitetssjukhus, til at reagere

I dag er sygehuset det første i Norden, der kræver litiumbrandslukkere ved brandtekniske indkøb.

– Jeg er lidt stolt over, at jeg har bidraget til dette, siger Lars-Erik Eriksson.

Lars-Erik Eriksson har arbejdet med apparater og teknisk udstyr det meste af livet. Først som forskningsingeniør og derefter siden begyndelsen af 2000, som medicinteknisk ingeniør på Linköpings Universitetssjukhus i Sverige, hvor han blandt andet var ansvarlig for hjertestartere og EKG-udstyr. 

I de seneste år er der sket en hurtig teknisk udvikling, hvor flere og flere apparater er udstyret med litiumionbatterier. 

– I starten tænkte jeg mest på, at de var bedre, men derefter bemærkede jeg advarselsteksten på batterierne – det var ikke ligegyldigt, hvordan man transporterede eller opbevarede dem på grund af brandfaren, fortæller Lars-Erik.

Eftersom Lars-Erik er nysgerrig og gerne vil have tjek på udstyret, begyndte han at spørge rundt blandt leverandører og hos redningstjenesten. Han fik ret vage svar på, hvad man skulle gøre, hvis der opstod en brand. Samtidig dukkede der historier op på nettet om at blandt andet mobiltelefoner pludselig brød i brand.

Hans store hobby, modelfly, blev helt uventet en udløsende faktor for hans engagement. Her var forbrændingsmotorer successivt blevet erstattet med batteridrift i de nyere fly, takket være litiumionbatterierne.

– Jeg hørte fra flere kammerater, at batterierne var brudt i band, og at det ikke var muligt at slukke branden, og så blev jeg lidt bange for disse batterier.

For et par år siden fik han kontakt med GPBM, som fortalte, at de var ved at udvikle en brandslukker, som kunne slukke brande i litiumionbatterier. Sammen med sin kollega Rolf Westermark, begyndte han at kæmpe for at få disse risici taget alvorligt på sygehuset.

– Vi inviterede vores chefer og gennemgik problematikken og risiciene. Det tog lang tid, før informationen sank ind, og vi var ganske tidligt ude med at tale om dette. Men jeg mindes, at jeg sagde "Er vi virkelig nødt til at vente, indtil der opstår brand på et sygehus?".

Den gik hjem til sidst, og i dag er Linköpings Universitetssjukhus det første i landet, hvor litiumbrandslukkere er en obligatorisk del af det brandtekniske udstyr.

– Nu har vi indkøbt litiumbrandslukkere til alle vores batterilagre i regionen, også hvor vi opbevarer udtjente batterier. Det er det første skridt.

– Men nu hvor udviklingen går mod, at mere og mere hospitalsudstyr drives med litiumionbatterier, synes jeg, at der burde være litiumslukkere på hver eneste afdeling.

Siden årsskiftet er Lars-Erik gået på pension, men han er stolt over at have bidraget til, at der nu sidder to brandslukkere på hans forhenværende arbejdsplads, sygehusets servicecenter – en traditionel brandslukker og en litiumslukker, og begge er tydeligt markeret. 

– Nu må Rolf og hans kolleger tage fat og gå videre med spørgsmålet.


GPBM Nordic – Nu kan brande fra litiumionbatterier slukkes
Problemet med brande i elektroniske produkter er voldsomt stigende. Hidtil har der ikke været en effektiv måde at slukke brandene på, som forårsages af overophedning eller mekanisk beskadigelse i litiumionbatterier. Før nu

Løsningen kaldes AVD. Et patenteret og testet slukkemiddel, udviklet i England, som i de nærmeste uger lanceres på verdensplan.

Litiumionbatterier sidder i en række produkter: mobiltelefoner, laptops, biler, legetøj, værktøj, hoverboards, elcykler, e-cigaretter med mere.

I Danmark er der opstået hundredvis af brande og tilløb til brand med røgudvikling i de seneste år. Det stigende antal brande og tilløb til brand ombord på fly, såvel i kabinen som i bagagerummene, betragtes som særligt alvorligt. Batterierne i sig selv udgør ingen fare. Men der kan opstå brand, hvis batterierne overoplades, beskadiges eller udsættes for høj varme. Og så hjælper traditionelle slukningsmetoder, såsom brandskum, kuldioxid eller vand ikke.

Kort sagt: Ingen slukningsmetode havde vist sig at være effektiv, før AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion), som er blevet lanceret i Europa og USA.

– Vi har høje forventninger til AVD. Vi betragter det som et helt unikt produkt med et globalt marked, siger David Stonier, business development director hos Dupré Minerals Ltd i England, som har verdenspatent. Han beskriver produktet som en vandbaseret koncentration af vermikulitpartikler. Det der sker, er, at vandet køler brandstedet ned, mens vermikulitten skaber en kvælende skorpe over den. Det har vist sig at være yderst effektivt.

Mineralet vermikulit, det virksomme stof i AVD, er tidligere blevet benyttet som isolationsmateriale i skorstene og som flammebeskyttende belægning på stof og tekstiler. Nu får det et nyt anvendelsesområde. At det virkelig fungerer, viser vores vellykkede tredjepartstest, afviklet af den ansete virksomhed ZSW i Tyskland, som blandt andet foretager test for Volkswagen, BMW, Audi, Porsche, Bosch, Fein, Li-Tec, ATL og Samsung.

Göteborg-baserede GPBM Nordic har de nordiske rettigheder til AVD. Man har udviklet to specialtilpassede slukkere, som til maj vil blive markedsført under varemærket Housegard i Danmark, Sverige, Norge og Finland. At traditionelle brandslukningsmetoder ikke fungerer, skyldes, at de ikke har tilstrækkeligt kølende egenskaber ved denne type brand, siger Melker Lang, projektleder hos GPBM Nordic.

– Det kræves dels, at cellevæggene nedkøles, således at forplantningen af varme til nærliggende celler standses. Dette bevirker, at den såkaldte termiske instabilitet hindres i de nærliggende celler. Samtidig skal ilttilførslen kvæles. Og det er præcis, hvad AVD gør.

Melker Lang oplever, at der findes stor uvidenhed omkring brande i litiumionbatterier – hvordan de opstår, og hvad man skal gøre for at beskytte sig. Vi vil gerne bidrage til at øge bevidstheden, siger han. – Hvad angår hoverboards kan én af årsagerne være overopladning, altså at batteripakken oplades alt for meget. En anden udløsende faktor kan være, at litiumionbatterierne udsættes for varme over 200 grader, f.eks. i nærheden af en varmekilde. Den tredje er direkte fysisk påvirkning, for eksempel, hvis en iPad eller mobiltelefon ødelægges.

– Ved denne type skade kan en katode og anode komme i direkte kontakt med hinanden og skabe en intern kortslutning, hvilket kan resultere i en "thermal runaway", altså en termisk instabilitet.

Ud over brande i elektroniske produkter fremhæver Melker Lang hele kæden med batteriindsamling som et risikoområde for brande. Der er allerede forekommet en række brande. Der findes tusindvis af indsamlingspunkter rundt omkring i Danmark, heraf flere kommunale. Desuden mange private, f.eks. i boligforeninger, konstaterer han. Der findes en risiko gennem hele kæden: Fra indsamling, transporter, opbevaring, sorteringsanlæg til genbrug og fragmentering.

FAKTA

Housegard Brandslukker 4,8 l. Fyldt med AVD, velegnet til slukning af brande i litiumbatterier. Anvendelsesområder: Indsamlingssteder til batterier og elektroniske produkter, til alle, der arbejder kommercielt med genindvinding. På arbejdspladser, hvor der håndteres litiumionbatterier (f.eks. bilværksteder, sygehuse, produktion, hvor litiumionbatterier benyttes til som backup i produkter).

Housegard Lith EX. Slukkespray, 30 cm høj, indeholdende 400 ml AVD. Perfekt til at bekæmpe litiumbatteribrande af begrænset størrelse i f.eks. boliger, på hoteller, sygehuse, i biler, campingvogne, kollektivtrafik, både, fly med mere


Deltaco har focus på brandsikkerheden
Brandslukkere fra Nexa f.eks BS-13401

December er en tid med meget brug af levende lys og Deltaco vil gerne i denne tid have extra focus på brandsikkerhed. 

Deltaco distribuerer det omfattende brand sikkerheds program fra Nexa. Her finder du både brand alarmer, pulver slukkere og skum slukkere ligesom de også har gasalarmer.

Deltaco blev grundlagt i 1991 og er en af Nordens ledende nicheditributør af el- og IT-produkter.
Virksomheden har et meget konkurrencekraftigt sortiment gennem effektiv indkøb i Asien, et moderne logstikcenter i Stockholm og en bred distribution til de fleste store nordiske forhandlere. Virksomheden har vist stabil organisk vækst og øget omsætning hvert år siden starten for 27 år siden. Deltaco har mere end 150 ansatte, hovedkontor i Stockholm og datterselskaber i Danmark, Finland, Norge og Litauen. Virksomheden er eget af DistIT AB som er noteret på First North under forkortelsen DIST. For mere information se www.deltaco.dk