Vandkanoner

Vandkanoner - En vandkanon består af et strålerør monteret på toppen af en automobildrejestige; den har en ydeevne på indtil 4000 l/min. Vandkanoner bruges også i landbruget til markvanding og tidligere også til spredning af gylle. I visse lande anvendes vandkanoner desuden til spredning af demonstrationer og uroligheder.

 

Leverandører af og viden om vandkanoner: