Bænke

Bænke har flere funktioner i byrummet, både som sidde og hvileplads for byens borgere, men også som elegant udsmykning. Bænke i byrummet vil oftest være boltet solidt fast, for at sikre mod tyveri.

Leverandører af og viden om Bænke:


DUTRA ApS

Falstervej 21
5800 Nyborg
Tel.: +45 5363 5767
E-mail: dutra@dutra.dk

www.dutra.dk

Kompetencer: Skraldespande, Hundepose dispenser, Bænke/Borde, Kummer, Espalier, Træriste, Pullerter, Rørstandere, Nedstøbningsrør, Cykelstativer, Sokkelaffugter, Markeringssøm, Værn, Legeplads

Læs mere om DUTRA ApS


GH Form ApS

Bækgaardsvej 64
4140 Borup
Tlf.: + 45 59 44 09 90

www.ghform.dk

Kompetencer: Affaldsbeholdere, Blomsterkummer, Byrum, Bænke, Linjeafvanding, Plantekummer, Pullerter, Sokkelaffugter, Træhulsriste, Aco dræn, Afvandingsriste, Byrumsinventar, Gadelygter, Gadebelysning, Gadeskilte, Informationsskilte, Ledelys, Støbejern, Terrorsikring

Brochurer: Produktprogram til etablering af blindeledelinjer læs her PICTOFORM, Produktprogram til bortledning af regnvand læs her, Historiske støbninger samt facade- og tagvinduer læs her

Læs mere om GH Form ApS


NEWTEK ApS

Kærvej 39
5220 Odense SØ
Tlf.: 21 24 24 54
E-mail: mny@newtek.dk

www.newtek.dk

Kompetencer: Byrum, urban, pullerter, cykelstativer, ladestationer til el-cykler, bænke, soldrevne løsninger, LED belysning

Læs mere om NEWTEK ApS


Peoples.dk

Fåredammen 11
5300 Kerteminde
Tlf.: 66 14 14 76
E-mail: salg@peoples.dk

web

Kompetencer: Affaldssortering, indendørs affaldssortering, affaldsspande, affaldsstationer, afrydningsmøbler, borde, bænke, plantekasser, pullerter, askebægre, miljøskabe, kantinemøbler, skraldespande, læhegn, fodhegn, skjulere, toiletudstyr, dispensere, papirkurve

Læs mere om Peoples.dk


Mere viden om Bænke:

Bænke produceres i flere forskellige materialer, men oftest i enten træ eller stål.


DUTRA – Bænke i genbrugsplast til Stillinge Kirke


16.nov 2022


DUTRA har leveret 10 nye bænke i Genbrugsplast til Stillinge Kirkegård i Slagelse. Vi blev kontaktet fordi at man ønskede en løsning hvor der blev skabt flere opholdssteder for de besøgende rundt på kirkegården.

DUTRA har været med i hele processen, fra ide til beslutning, hvor der blandt andet har været lagt vægt på at bænkene skulle være bæredygtige, ergonomiske samt vedligeholdsfri.

Dette kunne vores genbrugsplastbænk "Plastia" opfylde.

Klik her for at se mere


DUTRA – Skal der være plads til mange…


13.apr 2022


Set Amburgo fra DUTRA er et enkelt og stilfuldt møbelsæt, som fås med både hårdttræ og imprægneret fyrretræ. Stellet er stål, pulverlakeret i den farve, du ønsker. Og skal der være plads til mange, får man her en flot løsning, når man samler flere sæt.

Se mere om Set Amburgo her


Rambøll – Fra spildevandsslam til udendørsbænk
Resultatet af et forsøg, hvor silikatsand fra spildevandsslam genanvendes som delvis cementerstatning i beton, har nu materialiseret sig som en fysisk bænk til fri afbenyttelse. Bænken er opstillet foran Rambølls hovedkontor i København som et konkret eksempel på den cirkulære tilgang.

Hvordan kan man genindvinde en ellers knap ressource som fosfor og fremstille et vigtigt materiale som beton på en mindre miljø- og klimaskadelig måde? Det spørgsmål har en samarbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DTU BYG, BIOFOS, EasyMining og Rambøll stillet sig selv – og svaret er nu kommet og opstillet i fysisk form uden for Rambølls hovedkontor i Ørestad i København.

Først i verden med fuldskalaanlæg

Samarbejdet drejer sig om udnyttelse og videreudvikling af den såkaldte ’Ash2Phos’ teknologi fra EasyMining, hvor fosfor, jern og aluminium genanvendes fra spildevandsslamaske. Tilbage er tungmetaller som sendes til deponi og en askerest kaldet silikatsand, som kan bidrage til en mere miljøvenlig betonproduktion. 

Læs også: Rambøll vinder store rammekontrakter for HOFOR på vandområdet

Som de første i verden er EasyMining i færd med at bygge fuldskalaanlæg med den nye teknologi, og det forventes, at silikatsandet kan erstatte 10-30 % af cement i betonen, uden at det ændrer betonens egenskaber. 

Den røde bænk på billedet er fremstillet af denne type beton, mens bænken i baggrunden er fremstillet på traditionel vis, for at folk kan prøve at mærke forskel. Den røde farve i silikatsandsbænken skyldes en høj koncentration af jernoxider.  

Fosfor er en vigtig men knap ressource

Udover at silikat-sand kan bidrage til mere bæredygtig beton, adresserer Ash2Phos-teknologien ligeledes dagsordenen for cirkulær økonomi, idet alle ressourcer i spildevandsslam genbruges. 

Fosforen fra spildevandsslammet genindvindes til primære fosfater, der eksempelvis skal bruges i dyrefoder eller som gødning. Fosfor er et afgørende element for alle former for liv, men det er en meget begrænset ressource. EU har derfor tilføjet fosfor på deres liste over kritiske råmaterialer, og genbrug af fosfor står højt på EU's dagsorden.

En af de globale affaldskilder, der har det højeste fosforindhold, er spildevandsslamaske, og mange lande i Europa indfører i disse år nye lovgivninger, som kræver genindvinding af fosfor fra spildevandsslam. 

Du kan læse mere om EasyMining og Ash2Phos-teknologien her