Bænke

Bænke har flere funktioner i byrummet, både som sidde og hvileplads for byens borgere, men også som elegant udsmykning. Bænke i byrummet vil oftest være boltet solidt fast, for at sikre mod tyveri.

Leverandører af og viden om Bænke:


DUTRA ApS

Falstervej 21
5800 Nyborg
Tel.: +45 5363 5767
E-mail: dutra@dutra.dk

www.dutra.dk

Kompetencer: Skraldespande, Hundepose dispenser, Bænke/Borde, Kummer, Espalier, Træriste, Pullerter, Rørstandere, Nedstøbningsrør, Cykelstativer, Sokkelaffugter, Markeringssøm, Værn, Legeplads

Læs mere om DUTRA ApS


GH Form ApS

Bækgaardsvej 64
4140 Borup
Tlf.: + 45 59 44 09 90

www.ghform.dk - www.historiskestobninger.dk - Læs katalog

Kompetencer: Affaldsbeholdere, Blomsterkummer, Byrum, Bænke, Linjeafvanding, Plantekummer, Pullerter, Sokkelaffugter, Træhulsriste

Læs mere om GH Form ApS


NEWTEK ApS

Kærvej 39
5220 Odense SØ
Tlf.: 21 24 24 54
E-mail: mny@newtek.dk

www.newtek.dk

Kompetencer: Byrum, urban, pullerter, cykelstativer, ladestationer til el-cykler, bænke, soldrevne løsninger, LED belysning

Læs mere om NEWTEK ApS


Udeinventar
En del af Dano Mast A/S

Nøragervej 1
6682 Hovborg
Tlf.: 75 39 60 99
E-mail: info@udeinventar.dk

www.udeinventar.dk

Kompetencer: Affaldsspande, Borde, Byrum, Bænke, Cykelstativer, Plantekummer, Træbeskyttelsesgitre

Læs mere om Udeinventar


Mere viden om Bænke:

Bænke produceres i flere forskellige materialer, men oftest i enten træ eller stål.


Rambøll – Fra spildevandsslam til udendørsbænk


25.nov 2021


Resultatet af et forsøg, hvor silikatsand fra spildevandsslam genanvendes som delvis cementerstatning i beton, har nu materialiseret sig som en fysisk bænk til fri afbenyttelse. Bænken er opstillet foran Rambølls hovedkontor i København som et konkret eksempel på den cirkulære tilgang.

Hvordan kan man genindvinde en ellers knap ressource som fosfor og fremstille et vigtigt materiale som beton på en mindre miljø- og klimaskadelig måde? Det spørgsmål har en samarbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DTU BYG, BIOFOS, EasyMining og Rambøll stillet sig selv – og svaret er nu kommet og opstillet i fysisk form uden for Rambølls hovedkontor i Ørestad i København.

Først i verden med fuldskalaanlæg

Samarbejdet drejer sig om udnyttelse og videreudvikling af den såkaldte ’Ash2Phos’ teknologi fra EasyMining, hvor fosfor, jern og aluminium genanvendes fra spildevandsslamaske. Tilbage er tungmetaller som sendes til deponi og en askerest kaldet silikatsand, som kan bidrage til en mere miljøvenlig betonproduktion. 

Læs også: Rambøll vinder store rammekontrakter for HOFOR på vandområdet

Som de første i verden er EasyMining i færd med at bygge fuldskalaanlæg med den nye teknologi, og det forventes, at silikatsandet kan erstatte 10-30 % af cement i betonen, uden at det ændrer betonens egenskaber. 

Den røde bænk på billedet er fremstillet af denne type beton, mens bænken i baggrunden er fremstillet på traditionel vis, for at folk kan prøve at mærke forskel. Den røde farve i silikatsandsbænken skyldes en høj koncentration af jernoxider.  

Fosfor er en vigtig men knap ressource

Udover at silikat-sand kan bidrage til mere bæredygtig beton, adresserer Ash2Phos-teknologien ligeledes dagsordenen for cirkulær økonomi, idet alle ressourcer i spildevandsslam genbruges. 

Fosforen fra spildevandsslammet genindvindes til primære fosfater, der eksempelvis skal bruges i dyrefoder eller som gødning. Fosfor er et afgørende element for alle former for liv, men det er en meget begrænset ressource. EU har derfor tilføjet fosfor på deres liste over kritiske råmaterialer, og genbrug af fosfor står højt på EU's dagsorden.

En af de globale affaldskilder, der har det højeste fosforindhold, er spildevandsslamaske, og mange lande i Europa indfører i disse år nye lovgivninger, som kræver genindvinding af fosfor fra spildevandsslam. 

Du kan læse mere om EasyMining og Ash2Phos-teknologien her