Byggepladsskilte

Byggepladsskilte er skilte, der anvendes på en byggeplads for at informere og advare arbejdere, besøgende og forbipasserende om forskellige forhold og sikkerhedsprocedurer på stedet. Disse skilte er afgørende for at opretholde sikkerhed, kommunikere vigtige oplysninger og opfylde lovmæssige krav på byggepladsen.

Leverandører af og viden om Byggepladsskilte:


Kamark Grafisk A/S

Sabroesvej 11
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 81 14 99

www.kamark.dk

Kompetencer: Facadeskilte, Skilte, Pyloner, Bilreklamer, Glasdekorationer, Banner og flag, Markiser, Akustikplader, Print, Grafisk design, Solfilm, Interne skilte, Tryksager, Sikkerhedsfolie, Gulvfolie, Vægfolie, Byggepladsskilte

Læs mere om Kamark Grafisk A/S


Kombi Skilte A/S

P. O. Pedersens Vej 27
8200 Århus N
Tlf.: 8678 4133
E-mail: skilte@kombiskilte.dk

www.kombiskilte.dk

Kompetencer: Facadeskilte, Folie og laminat, Sikkerhedsskilte, Skilte, Trafikspejle

Læs mere om Kombi Skilte A/S


Miladan

Ulvehavevej 42-46
7100 Vejle
Tlf.: 7582 8300
E-mail: info@miladan.dk

www.miladan.dk

Kompetencer: Plomber, plombering, forsegling, containerplomber, diverse, etiketplomber, kabelplomber, målerplomber, metalplomber, Padlock plomber, plastplomber, plomberingswire, sikkerhedsposer, valgurner, wireplomber, skilte, epoxy skilte, messingskilte, plastskilte, frontpaneler, aluminiumsskilte, skilte i rustfrit stål, tyverimærkning, gravørapparat, brændemærke, stencilTAG, EuroTAG, IdTAG Plus, IdTAG

Læs mere om Miladan A/S


Skiltmax.dk - SignMax AB

Box 21
433 21 Partille
Sweden
E-mail: info@skiltmax.dk

www.skiltmax.dk

Kompetencer: Skilte, Plastikskilt, Navneskilt, Aluminiumskilt, Akrylskilt, Folietekst, Klistermærke, Banderole

Læs mere om Skiltmax.dk – SignMax AB


UniPoint A/S

Industriparken 19, Lind
7400 Herning
Tlf.: 97 17 57 77
E-mail: mail@unipoint.dk

www.unipoint.dk

Kompetencer: Flugtvejsskilte, Nødstrømsanlæg, Panikarmaturer, Sikkerhedsbelysning, Nødbelysning, Nødstrømsanlæg, Talevarslingsanlæg, kalibrering

Læs mere om UniPoint A/S


Mere viden om byggepladsskilte:

Byggepladsskilte kan omfatte følgende typer:

  1. Advarselsskilte: Disse skilte advarer om potentielle farer eller risici på byggepladsen. De kan omfatte advarsler om faldgruber, ujævnt terræn, elektriske farer, tungt udstyr, bevægelige dele eller andre sikkerhedsrisici. Advarselsskilte er designet til at øge bevidstheden om farlige områder og tilskynde til forsigtighed og overholdelse af sikkerhedsprocedurer.
  2. Forbudsskilte: Disse skilte angiver handlinger eller adfærd, der er forbudt på byggepladsen. De kan omfatte forbud mod adgang for uautoriserede personer, rygning, brug af åben ild, parkering på visse områder eller andre aktiviteter, der udgør en risiko eller overtræder sikkerhedsreglerne. Forbudsskilte er designet til at opretholde sikkerheden og sikre, at alle overholder de nødvendige retningslinjer.
  3. Påbudsskilte: Disse skilte angiver handlinger, der skal udføres eller følges på byggepladsen. De kan omfatte påbud om brug af personlige værnemidler som hjelme, sikkerhedsbriller, høreværn, sikkerhedssko eller påbud om at følge bestemte sikkerhedsprocedurer som korrekt håndtering af materialer, adgangsregler eller andre vigtige retningslinjer.
  4. Informations- og instruktionsskilte: Disse skilte leverer nyttige oplysninger og instruktioner til arbejdere, besøgende og forbipasserende. De kan omfatte skilte med nødtelefonnumre, oplysninger om nødudgange, førstehjælpstilbud, placering af brandbekæmpelsesudstyr eller andre vigtige kontaktoplysninger og vejledninger.
  5. Miljøskilte: Disse skilte fokuserer på miljømæssige hensyn og oplysninger. De kan omfatte skilte om korrekt affaldshåndtering, genbrug, bevaring af naturlige ressourcer, miljøvenlige praksis eller andre miljømæssige initiativer og foranstaltninger.

Byggepladsskilte skal være tydelige, letlæselige og korrekt placeret for at sikre, at de kan ses og forstås af alle relevante parter. Det er vigtigt at følge gældende lovgivning og standarder for byggepladsskilte og opdatere dem efter behov i løbet af byggeriets forskellige faser. Byggeentreprenører og sikkerhedspersonale er ansvarlige for at sikre, at passende skilte er på plads og vedligeholdes korrekt på byggepladsen