Jordarbejde

Jordarbejde, også kendt som jordkonstruktion eller jordarbejdsprojekter, henviser til de aktiviteter, der involverer manipulation og ændring af jord eller jordoverflade som led i bygnings- og anlægsprojekter. Jordarbejde er en vigtig del af infrastrukturudvikling, byggeri af veje, fundamentarbejde, landskabspleje og mange andre konstruktionsprojekter.

Leverandører af og viden om Jordarbejde:


Andreasen & Hvidberg A/S

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 98 14 32 00
E-mail: post@aogh.dk

www.aogh.dk

Kompetencer: Fundering, Geoteknik, Ingeniører, Jordbundsundersøgelser, Miljøsanering, Vibrationsmåling

Læs mere om Andreasen & Hvidberg A/S


CG Jensen A/S

Fabriksparken 37
2600 Glostrup
Tlf.: +45 43446800
E-mail: info@cgjensen.dk

www.cgjensen.dk

Kompetencer: Anlægsbeton, Betonarbejde, Betonrenovering, Efterfundering, Havnemoler, Jordarbejde, Kajanlæg, Kystsikring, Pæleramning, Spunsarbejde, Stenmoler, Stålmontage

Læs mere om CG Jensen A/S


Rudersdal Udlejning ApS

Klintehøj Vænge 17
3460 Birkerød
Tlf.: 20 25 35 42
E-mail: rud-udlej@mail.dk

web

Kompetencer: Materieludlejning, mandskabsudlejning, entreprenørmaskiner, minigraver, gravemaskiner, gummiged, motorbør, dumpere, betonarbejde, gartnerarbejde, værktøjsudlejning, vognmandskørsel

Læs mere om Rudersdal Udlejning ApS


Uretek

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf.: +45 70203301
E-mail: info@uretek.dk

www.uretek.dk

Kompetencer: Borede fundamenter, Efterfundering, Fundering, Punktfundering, Skruefundamenter, Bæredygtigt byggeri, Geoteknik, Industrigulve, Jordbundsundersøgelser, Jordarbejde, Jordboring, Punktfundering

Læs mere om Uretek


Zøllner A/S

Agernvej 4
3490 Kvistgård
Tlf.: 3164 2680
E-mail: info@zollner.as

web

Kompetencer: Kystsikring, stormflodssikring, anlægsarbejde, forsyningsarbejde, entrepriser

Læs mere om Zøllner A/S


Mere viden om jordarbejde:

Nogle almindelige aktiviteter inden for jordarbejde inkluderer:

  1. Udstykning: Udstykning er processen med at markere og afgrænse bygge- eller anlægsområdet på det ønskede sted. Dette omfatter bestemmelse af placeringen, niveauet og dimensionerne af det kommende byggeri.
  2. Jordudgravning: Jordudgravning er fjernelse af jord eller jordmasse fra byggeområdet. Det kan være nødvendigt at skabe plads til byggeri af fundamentet, kældre eller grave til infrastruktur som kloaksystemer eller rørledninger.
  3. Fyldning: Fyldning er processen med at tilføje jord eller fyldmateriale til en given overflade for at opbygge eller hæve jordniveauet. Det bruges ofte til at skabe terræn, justere højdeforskelle eller forbedre dræning og stabilisering af jorden.
  4. Jordkompaktering: Jordkompaktering er processen med at reducere luftlommer og forbedre jordens tæthed og stabilitet. Dette opnås ved at anvende tryk eller vibrationer på jorden for at sikre en fast og kompakt struktur.
  5. Grøftgravning: Grøftgravning er udgravning af langstrakte grave i jorden for at installere rørledninger, kabler eller andre infrastrukturkomponenter. Grøften sikrer beskyttelse og korrekt placering af de nedgravede faciliteter.

Jordarbejde kræver ofte brug af tunge maskiner og udstyr såsom gravemaskiner, bulldozere, komprimatorer og dumpere for at udføre opgaverne effektivt. Det er vigtigt at udføre jordarbejde korrekt for at sikre stabilitet, korrekt dræning og grundlæggende sikkerhed for de efterfølgende bygnings- eller anlægsprojekter