Limtræ

Limtræ anvendes i dag til mange forskellige konstruktioner. Limtræ der er på markedet i dag bruges til til/nybyggeri. Limtræ anvendes i bærende konstruktioner som et styrkeskabende element. Limtræ kan produceres individuelt i forskellige størrelser og former. Ligeledes er limtræ med til at skabe et behageligt indeklima.

Leverandører af og viden om limtræ:


Lemvigh-Müller A/S

Stationsalleen 40
2730 Herlev
Tlf.: +45 3695 1230
E-mail: lemu@lemu.dk

www.lemu.dk

Kompetencer: Alt i metaller og Stål , Aluminium, Armeringsstål, Befæstelse, Belysning, El-teknik, Kabler, Rustfri stål, Rør, Stål, Værktøj

Læs mere om Lemvigh-Müller A/S


Moelven Danmark


Herstedøstervej 27-29C
2620 Albertslund
E-mail: Moelvendanmark@moelven.dk

www.moelven.com

Kompetencer: Limtræ

Læs mere om Moelven Danmark


Vesterby Træteknik A/S

Thorsvej 12-14
6862 Tistrup
Tlf.: 75 29 10 99
E-mail: mail@vesterbypost.dk

web

Kompetencer: Brandpaneler, akustikpaneler, lamelpaneler, perforerede paneler, massive paneler

Læs mere om Vesterby Træteknik A/S


​​​Metsä Wood DANMARK

Copenhagen Towers
Ørestads Bouldevard 108
2300 København S.
Mobil: +479 242 7005
E-mail: Jostein.Halvorsen@metsagroup.com

www.metsagroup.com

Kompetencer: Bjælker

Læs mere om ​​​Metsä Wood DANMARK


Lette træelementer giver transportbesparelser, og håndteringsproblemer på byggepladsen undgås




Verdens byinfrastruktur vil gennemgå store forandringer i de kommende årtier. Lettere byggematerialer såsom træelementer er mindre omkostningskrævende og mere energieffektive at transportere og håndtere på byggepladsen. Med industrifremstillede træprodukter såsom Kerto LVL (lamineret finertømmer) kan byggebranchen bygge hurtigere, lettere og mere miljøvenligt.

Der er mange fordele ved at anvende lette træelementer i byggebranchen – fra mere effektiv og omkostningseffektiv logistik til fleksibel materialehåndtering, hvilket alt sammen resulterer i mindre affald.

“Afhængigt af materiale og transportafstande kan logistik med et interval på mellem 12 og 30 % udgøre en væsentlig del af alle produktionsomkostninger. Forskning har vist, at hvis materialer leveres af én hovedleverandør i stedet for af mange forskellige, kan der opnås omkostningsbesparelser på 6 % inden for logistik,” påpeger Matti Kuittinen, arkitekt og forsker fra Aalto-universitetet.

Træelementer forbedrer materialehåndteringen på byggepladsen

Materialehåndteringen på byggepladsen kan udgøre 14 % af arbejdstiden og optage 80 % af tidsplanen for hele byggeprojektet. Præfabrikerede byggeelementer kan forbedre effektiviteten i materialehåndteringen. Eksempelvis er Kerto LVL-elementer store, men lette, og derfor er antallet af kvadratmeter materiale pr. løft større end ved mindre, men tungere elementer.  

“Materialehåndtering bør minimeres, idet den kun tilføjer omkostninger og ikke værdi til produktet. Ideelt set bør individuelle underkomponenter kombineres til én enkelt ”enhedsbelastning”, som kan håndteres mere effektivt på byggepladsen,” siger Rune Abrahamsen, CEO i Moelven Limtre AS, hovedentreprenør i forbindelse med verdens højeste træbygning, Mjøstårnet, der blev færdiggjort i 2019.

Minimering af håndteringsproblemer i byvækstområderne 

Betydningen af lettere logistik og materialehåndtering fremhæves i voksende byområder. Effektiv logistik reducerer støj og forurening, øger trafiksikkerheden og har en positiv indvirkning på den lokale økonomi.F.eks. skulle tilbygningen til politihovedkvarteret i Paris bygges hurtigt, fordi byggepladsen lå i et travlt område i Paris’ gamle bydel. De præfabrikerede elementer blev transporteret til byggepladsen om natten og monteret i løbet af dagen. De lette træelementer blev håndteret på byggepladsen uden behov for tunge maskiner, så ulemper forårsaget af byggeri i den travle indre by kunne minimeres.