Limtræ

Limtræ

Limtræ anvendes i dag til mange forskellige konstruktioner. Limtræ der er på markedet i dag bruges til til/nybyggeri. Limtræ anvendes i bærende konstruktioner som et styrkeskabende element. Limtræet kan produceres individuelt i forskellige størrelser og former. Ligeledes er træet med til at skabe et behageligt indeklima.

Leverandører af Limtræ:

Lemvigh-Müller A/S

Stationsalleen 40
2730 Herlev
Tlf.: +45 3695 1230
E-mail: lemu@lemu.dk

www.lemu.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Moelven Danmark


Herstedøstervej 27-29C
2620 Albertslund
E-mail: Moelvendanmark@moelven.dk

www.moelven.com

Se hele vores produktprogram og profil her

​​​Metsä Wood DANMARK

Copenhagen Towers
Ørestads Bouldevard 108
2300 København S.
Mobil: +479 242 7005
E-mail: Jostein.Halvorsen@metsagroup.com

www.metsagroup.com

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Limtræ, også kendt som limtræsbjælker eller limtræsplanker, er en type byggemateriale, der består af flere lag af trælameller, der er limet sammen for at danne en stærk og holdbar struktur. Træet fremstilles ved at stable og lime sammen tørre trælameller i retning af træets længde. Disse lameller kan være fremstillet af forskellige træsorter, men gran og fyr anvendes ofte på grund af deres styrke og tilgængelighed.

Træet har flere fordele og anvendelser:

  1. Styrke: Ved at limet flere lag træ sammen opnås en stærkere struktur end massivt træ af samme dimensioner. Dette gør træ til et velegnet materiale til bærekonstruktioner i byggeri, såsom bjælker, søjler og spær.
  2. Fleksibilitet: træ kan formes og skæres til forskellige former og dimensioner, hvilket gør det alsidigt og nemt at tilpasse til forskellige byggeprojekter og arkitektoniske designs.
  3. Holdbarhed: træ er modstandsdygtigt over for råd og skadedyr og har en længere levetid end ubehandlet træ. Det kræver minimal vedligeholdelse og kan modstå forskellige vejrforhold og klimaforhold.
  4. Bæredygtighed: træ er et miljøvenligt byggemateriale, da det ofte er fremstillet af bæredygtigt skovbrug og genanvendelige materialer. Desuden kan limtræ genbruges eller genanvendes efter endt levetid.
  5. Æstetik: træ har en naturlig træstruktur og korn, der kan bidrage til et varmt og æstetisk tiltalende udseende i bygninger og strukturer.

Limtræ anvendes bredt i konstruktion af boliger, kommercielle bygninger, broer, stadioner og andre store strukturer. Det er populært både på grund af dets styrkeegenskaber og dets æstetiske appel.


Lette træelementer giver transportbesparelser, og håndteringsproblemer på byggepladsen undgås
Verdens byinfrastruktur vil gennemgå store forandringer i de kommende årtier. Lettere byggematerialer såsom træelementer er mindre omkostningskrævende og mere energieffektive at transportere og håndtere på byggepladsen. Med industrifremstillede træprodukter såsom Kerto LVL (lamineret finertømmer) kan byggebranchen bygge hurtigere, lettere og mere miljøvenligt.

Der er mange fordele ved at anvende lette træelementer i byggebranchen – fra mere effektiv og omkostningseffektiv logistik til fleksibel materialehåndtering, hvilket alt sammen resulterer i mindre affald.

“Afhængigt af materiale og transportafstande kan logistik med et interval på mellem 12 og 30 % udgøre en væsentlig del af alle produktionsomkostninger. Forskning har vist, at hvis materialer leveres af én hovedleverandør i stedet for af mange forskellige, kan der opnås omkostningsbesparelser på 6 % inden for logistik,” påpeger Matti Kuittinen, arkitekt og forsker fra Aalto-universitetet.

Træelementer forbedrer materialehåndteringen på byggepladsen

Materialehåndteringen på byggepladsen kan udgøre 14 % af arbejdstiden og optage 80 % af tidsplanen for hele byggeprojektet. Præfabrikerede byggeelementer kan forbedre effektiviteten i materialehåndteringen. Eksempelvis er Kerto LVL-elementer store, men lette, og derfor er antallet af kvadratmeter materiale pr. løft større end ved mindre, men tungere elementer.  

“Materialehåndtering bør minimeres, idet den kun tilføjer omkostninger og ikke værdi til produktet. Ideelt set bør individuelle underkomponenter kombineres til én enkelt ”enhedsbelastning”, som kan håndteres mere effektivt på byggepladsen,” siger Rune Abrahamsen, CEO i Moelven Limtre AS, hovedentreprenør i forbindelse med verdens højeste træbygning, Mjøstårnet, der blev færdiggjort i 2019.

Minimering af håndteringsproblemer i byvækstområderne 

Betydningen af lettere logistik og materialehåndtering fremhæves i voksende byområder. Effektiv logistik reducerer støj og forurening, øger trafiksikkerheden og har en positiv indvirkning på den lokale økonomi.F.eks. skulle tilbygningen til politihovedkvarteret i Paris bygges hurtigt, fordi byggepladsen lå i et travlt område i Paris’ gamle bydel. De præfabrikerede elementer blev transporteret til byggepladsen om natten og monteret i løbet af dagen. De lette træelementer blev håndteret på byggepladsen uden behov for tunge maskiner, så ulemper forårsaget af byggeri i den travle indre by kunne minimeres.Cookie-indstillinger