Rådgivende ingeniører

En rådgivende ingeniør sidder ofte i baggrunden og arbejder med beskrivelser og beregninger i forbindelse med alle former for bygningsarbejder. Du kan finde rådgivende ingeniører på denne side.

Leverandører af og viden om rådgivende ingeniører:


3D Structural Design ApS

Hovedkontor: Frilandsvej 113, 9800 Hjørring
Kontoradresse : Bredgade 45, 7400 Herning
Tlf: +45 9892 5100
E-mail: 3D-sd@3D-sd.dk

www.3d-sd.dk

Kompetencer: 3D konstruktioner, Projekterende Ingeniører, Rådgivende Ingeniører, Detaljering, Detaljeudforming, Dynamiske beregninger, Hovedgeometri, Interfacing, Overslagsberegninger, Projektgranskning, Statiske beregninger

Læs mere om 3D Structural Design ApS


FORCE Technology

Park Allé 345
2605 Brøndby
Tlf: +45 43 25 14 00
Email: info@force.dk

Web

Om FORCE Technology

Vi omsætter højt specialiseret teknologisk viden til praktiske og værdiskabende løsninger for et bredt udsnit af brancher og industrier. Vi er en af de førende teknologiske rådgivnings- og servicevirksomheder på det internationale marked. Vi omsætter for 1,3 mia. DKK, heraf mere end halvdelen som eksport.

Læs mere om FORCE Technology


Teknologisk Institut
Kalibreringslaboratorier

Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Tlf.: 72 20 20 00

E-mail: kalibrering@teknologisk.dk

web

Kompetencer: Kalibrering af måleudstyr, måleteknik, rådgivning, prøvning, kurserPræstationsprøvning og Ringkalibrering

Læs mere om Teknologisk Institut – Kalibreringslaboratorier


USAFE
Direktør/CEO Joan Bernholm
Skibbyvej 12
4050 Skibby
Tlf. 26 48 82 00
Email: kontakt@usafe.dk
Kompetencer: Maskinsikkerhed, CE-mærkning, Produktsikkerhed, Brugsanvisninger/vejledninger, Arbejdsmiljørådgivning, Arbejdsmiljøgennemgange, Din Byggepladskoordinator, Undervisning

Læs mere om USAFE


Mere viden om rådgivende ingeniører:

En rådgivende ingeniør har gennem uddannelse og praktisk erfaring en stor viden om alle de forhold, der er nødvendige såfremt et problem skulle opstå i byggeprocessen. En rådgivende ingeniør udfører beregninger og udfører tegninger, der viser hvordan konstruktioner og materialevalg sikrer en lang levetid med lavest mulige driftsomkostninger. En rådgivende ingeniør kontrollerer det udførte arbejde og påtaler eventuelle mangler. Sammen med håndværkerne planlægger en rådgivende ingeniør arbejdets udførelse, så uhensigtsmæssige arbejdsgange undgås. Skal en opgave - stor eller lille - løses på en fornuftig måde, bør en rådgivende ingeniør kobles på opgaven så tidligt som muligt, så alle forhold kan blive styret på plads fra starten.