Rørmærkning

Rørmærkning bruges til at identificere og markere rørledninger i industrianlæg, bygninger og faciliteter. Formålet med rørmærkning er at skabe klar og ensartet identifikation af rør og deres indhold, hvilket bidrager til sikkerheden, effektiviteten og vedligeholdelsen af anlægget. Rørmærkning - rør der ikke er mærket er til fare for både liv og materiel. Hvis der mod forventning skulle opstå et uheld, kan korrekt rørmærkning være medvirkende til at der vindes kostbar tid og hermed måske redde liv.

 

Leverandører af og viden om Rørmærkning:

Ejnar C. Kjeldsen A/S

Fjeldhammervej 5-9
2610 Rødovre
Telf.: 36 77 06 77
E-mail: eck@eck.dk

www.eck-brady.dk

Kompetencer: Rørmærkning, GHS-faresymboler, sikkerhedsskilte, gulvopmærkning, ventilsikring, CLP-mærkning, advarselsskilte, kabelopmærkning, ventilopmærkning og tankskilte


Brady Danmark

Svendborgvej 39 D
5260 Odense S
Tlf.: 66144400
E-mail: info_denmark@bradycorp.com

www.bradydenmark.dk

Kompetencer: Kabelmærker, Labels, Labelprintere, Mærkning, Opmærkning, Rørmærker, Sikkerhedsskilte, Ventilopmærkning, RFID-labels, RFID-læsere, Software integration af RFID-løsning

Læs mere om Brady Danmark


Mere viden om Rørmærkning:

Her er nogle af de vigtigste formål og anvendelser af rørmærkning:

  1. Sikkerhed: Rørmærkning spiller en afgørende rolle i at sikre arbejdstageres og besøgendes sikkerhed. Ved at markere rørledninger tydeligt kan man advare om farlige stoffer eller processer, der er tilknyttet rørene. Det giver folk mulighed for at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og undgå utilsigtede farer.
  2. Nødidentifikation: I nødsituationer som brand, kemikalieudslip eller andre farlige hændelser gør rørmærkning det lettere for redningspersonale at identificere og reagere på rørledninger hurtigt og effektivt. Det hjælper med at minimere risikoen for yderligere skader eller spredning af farlige stoffer.
  3. Vedligeholdelse: Rørmærkning er nyttig i forbindelse med vedligeholdelse af anlæg. Ved at have klare mærker på rør kan man hurtigt identificere, hvilke rør der skal vedligeholdes, inspiceres eller repareres. Det forenkler også udskiftning af rør og gør det nemmere at følge vedligeholdelsesplaner.
  4. Overholdelse af standarder: Mange industrier og lande har specifikke standarder og forskrifter for rørmærkning. Ved at følge disse standarder sikrer man overholdelse af lovkrav og branchekrav.

Rørmærkning kan omfatte forskellige elementer som farvekoder, symboler, tekst og pilmarkeringer. Farvekoder bruges ofte til at angive typen af indhold eller funktion i røret, f.eks. vand, gas, kemikalier osv. Symboler kan give yderligere information om faren eller egenskaberne ved røret. Tekst bruges til at angive navnet på røret, indholdet eller eventuelle advarsler, og pilmarkeringer hjælper med at angive retning eller flow af indholdet i røret.

Korrekt rørmærkning er afgørende for at sikre en sikker og effektiv drift af anlægget samt for at overholde lovgivningsmæssige og sikkerhedsmæssige krav. Det er vigtigt at følge branchestandarder og anvende klare og holdbare mærkningsmetoder.


Rørmærkning fra Knutwall
Korrekt mærkning af rør sikrer den bedste indsigt i installationen og kan når uheldet er ude være direkte årsag til at der vindes kostbar tid og dermed begrænser skade på udstyr og medarbejdere.

Hos Knutwall kan du bestille brugerdefinerede mærkninger på f.eks. 5 meters ruller. Du kan også kombinere mærkninger med farepiktogrammer eller få dem på separate ruller

Vi hjælper dig med at spare tid ved at bestille brugerdefinerede 5 meter ruller i forskellige farver og størrelser.

Knutwalls total sortimentet består af: Graverede og trykte skilte i plast, aluminium, rustfri stål, kabel- og ledningsmærkning, rør- og ventilationsmærkning og UV bestandige labels/klistermærker.


Brady – Skab sikre og effektive arbejdspladser, som overholder lovkravene
Brady Corporation tilbyder holdbare rørmærker, sikkerhedsskilte, CLP-labels og områdeopmærkning, der gør industrivirksomheder i stand til nemt at skabe sikre og effektive arbejdspladser, som overholder lovkravene

Overholdelse af lovkrav
Ved at bruge Bradys holdbare rørmærker, sikkerhedsskilte, CLP-labels og områdeopmærkning kan industrivirksomheder i det store og hele sikre, at de overholder EU-direktiv 89/391/EØF om tilstrækkelig beskyttelse af arbejdstagere og 92/58/EØF, som forpligter arbejdsgivere til at opsætte sikkerhedsskilte, samt direktiv 1272/2008 om klassificering, opmærkning og emballering af kemikalier (CLP) og national lovgivning. Bradys løsninger til sikkerhedsopmærkning er også i overensstemmelse med specifikationerne i de relevante tilføjelser til direktiv 92/58/EØF.

Sikkerhed
Sikkerhedsskilte, rørmærker, CLP-labels og områdeopmærkning bruges til at informere eller advare medarbejderne om potentiel fare, når og hvor de har mest brug for det. Undgå kollisioner mellem fodgængere, gaffeltrucks og andre køretøjer ved tydeligt at opmærke trafikbaner. Giv medarbejdere og redningsfolk oplysninger om, hvilke rør eller kemikaliecontainere der indeholder farlige stoffer, og implementer skilte om forbud, advarsler, påbud, evakuering og brandslukning for at undgå ulykker på arbejdspladsen.

Effektivitet
Ud over overholdelse af lovkrav og sikkerhed kan områdeopmærkning, rørmærker og sikkerhedsskilte også have en positiv indvirkning på arbejdspladens effektivitet, idet medarbejderne er informerede om, hvor de kan finde de nødvendige værktøjer, eller hvilket beskyttelsesudstyr de bør have på. Det kan også sikre, at vedligeholdelsesteams arbejder hurtigere og mere effektivt, hvis det tydeligt opmærkes, hvilke ventiler der styrer hvilke rør, og det vises, hvad rørenes indhold, strømretning, kilde og destination er.


Brady – Nye rørmærker til alle miljøer
Det kan tage lang tid at finde det bedste materiale i hele verden til rørmærker til dine anlæg

Brady tilbyder rørmærker af typerne Indendørs, Udendørs og Udendørs+ i enhver farvestandard, som kan identificere rør i enhver fabrik i hele verden.

Reducer ulykker, øg effektiviteten
Synlige og læsbare rørmærker, som angiver rørenes indhold og flowretning, kan øge effektiviteten for vedligeholdelsesmedarbejdere, når de skal finde de rør, der skal serviceres, og de ventiler, der skal lukkes. Ud over at øge effektiviteten er rørmærker også med til at forebygge ulykker ved at advare medarbejdere, underentreprenører og redningsfolk mod rør med farligt indhold.

Rørmærker til ethvert miljø
Rørmærker reducerer ulykker på arbejdspladsen og øger effektiviteten, så længe de bliver siddende fastklæbet og forbliver læselige. Baseret på test i interne laboratorier med standardiserede testmetoder udvikler Brady indendørs, udendørs og udendørs+ rørmærker med maksimal holdbarhed og pålidelighed i en lang række miljøer. Vælg den rette, holdbare løsning til rørmærkning, som kan identificere rør indendørs eller udendørs på anlæg i ørkenmiljøer, på offshoreplatforme og i mindre krævende miljøer.

Overholder alle standarder
Brady tilbyder rørmærker af typen Indendørs, Udendørs og Udendørs+ i alle farvekombinationer, som sikrer overholdelse med alle anlæggets standarder for rørmærkning, både lokale, branchespecifikke og virksomhedsspecifikke standarder. Brancher kan vælge det kvalitetsniveau, de har brug for, de farver, meddelelser og symboler, der skal trykkes på rørmærkerne, samt et system til fastgørelse af rørmærker med eller uden klæbemiddel i henhold til behovene for enhver facilitet hvor som helst i verden.


Brady – Nye holdbare rørmærker, som kan klikkes fast
Bradys nye førsteklasses rørmærker, som kan klikkes fast, er ekstremt holdbare og nemme at påsætte eller udskifte

De nye rørmærker til påklikning kan tilpasses til alle eksisterende standarder og understøtter sikkerhed og effektivitet på fabrikker, idet de kan bruges til tydeligt at opmærke rørs indhold og strømretning, selv under barske forhold.

Ingen klæbemidler
De nye rørmærker, som kan klikkes fast, er ideelle til rør med en diameter på 20 cm og større og kan sættes fast på rør uden et klæbemiddel. Rørmærket sættes fast på en holder af glasfiber, som nemt kan klikkes fast på to stropper. Det gør udskiftning af rørmærker meget nemmere. Systemet til påklikning muliggør også hurtig genpåsættelse efter opdateringer af rørmærkerne. Idet det ikke er nødvendigt at bruge et klæbemiddel, er rørmærker, som kan klikkes fast, mere praktiske til opmærkning af kolde, varme, malede eller fedtede rør.

Holdbare materialer
Bradys rørmærker til påklikning er lavet af rustfrit stål og glasfiber. Disse holdbare materialer forhindrer, at rørmærkerne skaller af, og de skulle gøre industrivirksomheder i stand til at holde rør tydeligt identificerede i lang tid.

Kan udskrives på stedet
Brady kan levere rørmærker til påklikning, som overholder lovkravene, i alle lande og til alle brancher og virksomheder. Nogle rørmærker kan udskrives på selve stedet vha. en Brady-printer med termisk overførsel. Der fås tomme rørmærker til påklikning til virksomheder, der foretrækker at have fleksibiliteten til at udskrive rørmærker på stedet. Brady kan også levere rørmærker med fortrykt design, som kan færdiggøres med specifikke oplysninger i virksomheden. Desuden kan alle former for trykte skræddersyede rørmærker til påklikning også leveres af Brady efter anmodning.


Systematisk opmærkning til kraftværksanlæg
Phoenix Contact har udvidet sit program af anlægsopmærkning med et gennemført system af mærkeskilte, farvede mediemærkeskilte efter DIN 2403, mærkeholdere og tilhørende fastgørelsesmateriale. Identifikationssystemet til kraftværker (KKS) er et system til ensartet og systematisk opmærkning og identifikation af kraftværksanlæg

Mærkerne leveres i en basisversion og i en intelligent version med integreret RFID HF- eller UHF-transponder og giver mange fordele. Denne teknologi gør vedligeholdelse og identifikation mere effektiv og brugervenlig med endnu flere muligheder for service og vedligeholdelse.

De ny systemmærker med eller uden RFID-transponder fra Phoenix Contact kan nu printes ved hjælp af printersystemet BLUEMARK CLED. Systemet lever op til kravene fra kraftværksmiljøer, hvilket vil sige, at det kan modstå høje termiske, kemiske og mekaniske belastninger


Ethvert rørmærke, du vil have
Professionelle rørmærker kan fungere som en dynamisk arbejdstegning for en fabrik og være en hjælp, når teknikere skal beslutte, hvor og hvornår de griber ind. Når de er implementeret, kan medarbejdere og kontrahenter bruge rørmærker som en guide og vil straks kunne danne sig et indblik i, hvordan din fabrik fungerer.

Brady tilbyder professionelle rørmærker, som både overholder lovkravene, er holdbare, og som kan tilpasses enhver standard, uanset om den er specifik for en virksomhed eller lovmæssig. 

Alle farver og størrelser
Nye investeringer i printteknologi har gjort Brady i stand til at påtage sig de største udfordringer i forbindelse med rørmærker - med større muligheder for tilpasning. I kraft af disse investeringer kan Brady tilbyde rørmærker, som overholder lovkravene, til en lang række brancher, inklusive kemi-, olie og gas-, energi-, hav-, fødevare-, drikkevare-, konstruktions-, fabrikations- og forarbejdningsbrancherne generelt. Selvklæbende og ikke-klæbende rørmærker fås i enhver farve, enhver størrelse og ethvert layout, så der kan opnås overholdelse af internationale, nationale eller virksomhedsspecifikke standarder.

Juni 2015: CLP
Overalt i EU skal alle farlige kemikalier og kemikalieblandinger overholde GHS/CLP-forskrift 1272/2008 og direktiv 2014/27/EU. Dette inkluderer kemiske blandinger, som føres gennem rør på fabrikker. Med Bradys rørmærker kan du bruge det korrekte sæt af symboler, så du opnår overholdelse af CLP/GHS-kravene, og således at enhver risiko i forbindelse med rørindhold kommunikeres klart til medarbejdere, kontrahenter og redningspersonale.

Holdbarhed
Alle Bradys rørmærker er lavet af Bradys forskningsbaserede og testede labelmateriale, kombineret med klæbestoffer og blæk, der er designet til at modstå olie, gas, kemikalier og opløsningsmidler samt længerevarende UV-eksponering. Det er derfor, Bradys rørmærker bliver på plads og kan læses i længere tid, selv under barske forhold