CE-mærkning

CE-mærket (CE står for Conformité Européenne) er et europæisk mærke som certificerer producenter i EU om at de opfylder en række kvalitetskrav. CE-mærkningen markerer overfor myndigheden, at maskinen er omfattet af et eller flere produktdirektiver. CE-mærkningen indikerer også, at myndigheden ikke kan stille andre indretningskrav end dem, der er nævnt i de relevante direktiver i CE-mærkningen

Leverandører af og viden om CE-mærkning:


Bowitek

Vesterballevej 25
7000 Fredericia
Tel.: +45 2788 0660
Mail: bowitek@bowitek.dk

www.bowitek.dk

Bowitek hjælper virksomheder med effektiv CE-Mærkning.

Kompetencer: CE-Mærkning, maskinsikkerhed, risikovurdering, værktøj, uddannelse, metoder

Læs mere om Bowitek


EKTOS A/S

Farvervej 35
8800 Viborg
Tlf.: +45 7070 1499
E-mail: info@ektos.net

www.ektos.dk

Kompetencer: Printkort, Printlayout, Printmontage, Printplader, Printproduktion, Apparatmontage (box-build), CE-mærkning, Elektronikproduktion, Elektronikprøvning, Elektronikudvikling, EMC, EMC-test, PCB, Prototyper, SMD montage

Læs mere om EKTOS A/S


LBH INTERNATIONAL A/S

Kohaven 9
5300 Kerteminde
Tlf.: 65 32 46 11
E-mail: sales@lbhint.com

www.lbhint.com

Kompetencer: Kompensatorer, Vævskompensatorer, Stålkompensatorer, Gummikompensatorer, Standard design & speciel løsninger, Design iht. EN & ASME, FEM-analyser, CE-mærkning iht. PED

Læs mere om LBH INTERNATIONAL A/S


Process Engineering A/S

Strevelinsvej 36
7000 Fredericia
Tlf: 76240470

www.proeng.dk

Kompetencer: Arbejdsmiljø, ATEX, Beregning, CE-mærkning, Dimensionering, Dokumenthåndtering, Energi, Food, PI Diagram, Konstruktion, Pharma, Procesanlæg, Procesdesign, Projektledelse, Processimulering, Rørdesign, Rådgivende ingeniører, Site supervision, Økonomi

Læs mere om Process Engineering A/S


Mere viden om CE-mærkning

Med et CE-mærke garanterer producenterne for, at deres produkter er produceret i henhold til europæiske krav til bl.a. sikkerhed og miljø. CE-mærke ordningen er indført af EU-kommissionen. Det er EU-kommissionen, der har besluttet og fastlagt de nuværende betingelser for brug af mærkningen i de forskellige CE-mærkningsdirektiver.


Har du sikret, at dit anlæg lever op til de gældende EU-regler om CE-mærkning?


18.mar 2021


CE-mærkning er en nøgleindikator for, at dit anlæg lever op til den gældende EU-lovgivning. Har du et maskinanlæg, skal du have foretaget en CE-mærkning, før du må tage det i brug.

CE-mærkningen sker med baggrund i et teknisk dossier, der udover tegninger, beregninger, forsøgsresultater og oversigter skal indeholde en risikovurdering og brugsanvisning for anlægget.

CE-mærkning af et anlæg kan være komplekst, fordi arbejdet kan omfatte ældre maskiner uden overensstemmelseserklæring, eller maskinanlæg hvor slutbrugeren har haft et ønske om at integrere sit eget styringskoncept.

I Process Engineering kan vi hjælpe med at afgrænse opgaven rationelt med henblik på minimalt tidsforbrug og forenkling af dokumentationen.

Læs mere om, hvad CE-mærkning er, og hvordan vi kan hjælpe dig.


DIS – Nyt samarbejde mellem DIS og Bowitek skal vise dansk industri, hvordan man gennemfører strømlinet CE-mærkning med Safexpert™, så der spares både tid og penge. Samtidig øges sikkerheden.
Det nye samarbejde betyder, at virksomheder i dansk industri med egne øjne får at se, hvordan man i praksis strømliner CE-mærkningsprocessen, hæver kvaliteten og samtidig sparer tid på selve processen, og undgår de faldgruber, som præger arbejdet ved den “gammeldags” manuelle metode, mange stadig bruger i dag.

Hans Christian Olesen, Global VP EAA hos vidensvirksomheden DIS, udtaler i anledning af det nye samarbejde:

“I forbindelse med CE-mærkningsopgaver ser vi hos DIS gode synergier i samarbejdet med Bowitek, idet Bowitek har bredt kendskab til processerne og har nogle gode værktøjer til udførelse samt en stor kundegruppe inden for CE-mærkning. I fællesskab kan vi løse kundens opgaver med høj effektivitet og god kvalitet og samtidig tilbyde en bred palette af løsninger inden for maskinkonstruktion, maskinsikkerhed og CE-mærkning.”

Bowiteks adm. direktør Steen Meldgaard, udtaler:

“Bowitek har i årevis gennemført CE-mærkninger med det stærke Safexpert™-værktøj og derigennem udviklet både metode og skabeloner, så kunderne får glæde af det, vi kalder ”strømlinet CE-mærkning med Safexpert™”. DIS har gennem flere år anvendt Safexpert™ struktureret og effektivt. Dermed har de styrket deres position indenfor CE-mærkning. Denne erfaring og ”rigtige” måde at udnytte værktøjet på har været afgørende for indgåelse af partnerskabet for Bowitek. Kunderne skal have værdi og mødes med den kvalitet, som både DIS og Bowitek står for.”

Om DIS og CE-mærkning

DIS udfører CE-mærkningsopgaver for kunder inden for adskillige brancher. I DIS udnytter vi vores brede ingeniørviden til at udføre opgaver lige fra design til fremstilling af specialmaskiner - inklusiv dokumentation i henhold til gældende lovgivning, herunder komplet CE-mærkning for kundens egetudviklede udstyr. Men vi udfører også mindre inspektionsopgaver. Kort sagt - DIS skræddersyer en løsning, der passer til netop kundens behov.

Om Bowitek og Safexpert™

Med værktøjet Safexpert™ og Bowiteks tilhørende data og skabeloner gennemfører Bowitek CE-mærkningsprocessen strømlinet med beviseligt store besparelser i tid og penge uden at gå på kompromis med kvaliteten. Bowitek er eksklusiv distributør af Safexpert™ i Danmark og Sverige samt forhandler i resten af Norden.


Nyt koncept – Bowitek Safety Audit
- bringer jer vished for, at jeres CE Mærkning er state-of-the-art, og at jeres organisering og processer for CE Mærkning er optimal
CE mærkning er ikke nogen ukompliceret disciplin - og som systemet er indrettet i dag, er der ingen ekstern myndighed eller kontrol, der checker at, at mærkningen er udført så den er state-of-the-art og dermed, at arbejdet er gjort som det forventes. For CE mærkningen er regelsættet omkring ansvar til gengæld helt ukompliceret: • Fabrikanten har det fulde ansvar for at deres maskiner overholder alle relevante krav, na°r de overdrages til brugeren. • Arbejdsgiveren har det fulde ansvar for at deres maskiner og procesanlæg overholder alle relevante krav, na°r de bruges. Adm. direktør, Thomas Thillemann Petersen udtaler: "En virksomhed bør derfor gennemføre en audit af sine maskiner og procesanlæg og de CE mærkninger, der er leveret sammen med udstyret, inden de tages i brug (en ibrugtagnings-kontrol). Og derved sikre, at CE mærkningen er state-of-the-art, så sikkerheden er i orden. Det sker som hovedregel også, men der er ingen uvildig, ekstern kontrol, hvis man ikke selv sørger for det. En sådan uvildig kontrol er et lovkrav i nogle lande, almindelig coutume i andre lande, men ikke i Danmark. Derfor introducerer Bowitek nu Bowitek Safety Audit: en effektiv ekstern audit, fordi det er den bedste måde at sikre vished for, at CE mærkningen og sikkerheden på maskiner og procesanlæg faktisk er state-of-the-art, eller at få påpeget områder hvor den ikke er det, og rådgivning om, hvordan det bringes i orden." Bowitek Safety Audit kan benyttes for overblik over hele virksomheden, eller tilpasses nyt udstyr man gerne vil tage i brug (en ibrugtagningskontrol). Vi ser også på organisationen og arbejdsprocesserne for CE mærkning, og rådgiver om, hvordan vi med vores erfaring vil fore slå, at arbejdet organiseres og udføres bedst. Bowitek har den erfaring og de kompetencer, der kan give jer den vished - og dermed tryghed. Derudover har vi værktøjer og metode-forslag, der ifølge vores erfaring kan reducere jeres omkostninger på CE mærkning med 50% i forhold til tidligere, hvor I enten selv skulle udvikle løsninger, eller have konsulenter til det. Og samtidig sikre jer state-of-the-art CE mærkning.

DS – Smart CE-mærkning kan transformere byggebranchen
Den europæiske brancheforening for byggevareproducenter CPE og standardiseringsorganisationen CEN har underskrevet en samarbejdsaftale, der skal sætte gang i udviklingen af Smart CE-mærkning i Europa

Smart CE-mærkning af byggevarer har fået luft under vingerne efter brancheforeningen Construction Products Europe (CPE) og standardiseringsorganisation CEN har underskrevet en aftale om at samarbejde om udviklingen af en digital platform til mærkningen.

Den smarte mærkning forventes at være med til at skubbe byggebranchen i digital retning og samtidig øge sporbarheden af byggevarers egenskaber, anvendelse og kvalitet.

Med et CE-mærke garanterer byggevareproducenten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med de fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. Mærket kan beskrives som en varedeklaration, der angiver byggevarens egenskaber. Egenskaberne skal dokumenteres af producenten, der også skal udarbejde en ydeevnedeklaration (DoP) – og begge dele skal producenten kunne fremvise dokumentation for. Det er den ofte papir- eller pdf-bårne dokumentation, der nu skal gøres smartere.

”I praksis betyder kravet til dokumentation, at producenten skal arkivere alting et sted i virksomheden. Engang bestod arkiverne af fysiske mapper og papirer i stakkevis. De er siden skiftet ud med digitale arkiver og PDF-filer. Men tiden er også ved at løbe fra de flade PDF’er, der hverken kan maskinlæses eller samkøres med andre elektroniske værktøjer såsom BIM (Building Information Modelling),” fortæller Erling Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Markedet driver den smarte udvikling

Skal Smart CE-mærkning tage fart, kræver det, at byggebranchen driver anvendelsen af de digitale løsninger. For jo flere der genererer data, jo smartere bliver det. Smart CE-mærkning spås således at blive et fremtidigt markedskrav blandt producenter, samarbejdspartnere og aftagere.

”I takt med at flere i fremtiden bruger Smart CE-mærkning og BIM vil hele produktsiden af byggeprocessen kunne digitaliseres. Det er naturligvis frivilligt, men efterspørgslen af byggevarer med tilknyttede digitale data vil formentlig stige og være med til at transformere og gennemgribende digitalisere byggebranchen,” siger Erling Trudsø.

Med aftalen mellem CEN og CPE går eksperterne i CEN’s tekniske komiteer, herunder fx TC 442 der arbejder med BIM, nu i gang med udviklingen af en fælles europæisk anerkendt platform til Smart CE-mærkning.

Elektronisk kæde fra producent til færdigt byggeri

Muligheden for samkøring med netop BIM er da også en af drivkræfterne bag Smart CE-mærkning. Med en fælles platform anerkendt i hele EU kan oplysninger om et givent produkt bearbejdes digitalt i hele værdikæden fra producent til bygherrer og det færdige byggeri.

Ingeniører, arkitekter og entreprenører kan tilgå producentens informationer om en byggevare i byggeriet allerede i planlægningsfasen og kan tilføje egne data til producentens data, så der gradvist bygges mere og mere information på produktet og den konkrete brugssituation. Senere kan kædens data tilgås af de virksomheder som står for vedligeholdelse af byggeriet efter færdiggørelsen.


Dansk Standard – Standarder og CE-mærkning – hvordan hænger det sammen?
CE-mærkning: De fleste har nok set det, måske bag på en oplader eller på natlampen ved siden af sengen –ofte symboliseret ved et lille logo

Men det er de færreste, som ved præcist, hvad CE-mærkningen betyder, og at der bag det lille logo gemmer sig en historie om EU’s indre marked.

CE-mærkning er skabt af EU og har til formål at udvikle de bedst mulige rammer for et indre marked og skabe fri bevægelighed af varer imellem EU-landene.

- Før EU indførte CE-mærkningen, blev danske virksomheder mødt med nye tekniske krav, hver gang det produkt, der skulle sælges, krydsede en landegrænse. Et produkt til samme anvendelse i en række lande kunne på den måde blive mødt med forskellige krav til godkendelse og prøvningsmetoder i Finland, Sverige, England og Irland. Dette har CE-mærkningen været med til at ændre på, så det bliver lettere at markedsføre produkter på tværs af landegrænser, fordi der dermed stilles ens krav til produkter gennem standarder og europæisk lovgivning forklarer Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard.

Hvad skal CE-mærkes?

Legetøj, maskiner og elektriske apparater er alle eksempler på produkter, der skal CE-mærkes. Fælles for dem er, at de hører under et af de direktiver, som EU har vedtaget CE-mærkning for. De produkter, der skal CE-mærkes, skal dermed have et særligt fokus på sikkerhed, sundhed og miljø. 

Det er kun produkter, der markedsføres eller tages i brug inden for EU, der skal CE-mærkes. Selvom et produkt udelukkende er fremstillet og markedsført i Danmark, skal det også CE-mærkes. Som udgangspunkt er det producenten, der skal CE-mærke, men det endelige ansvar ligger hos den, der markedsfører produktet. 

CE-mærket erklærer, at produktet lever op til direktivernes og standardernes krav. 

CE-mærkning siger ikke noget om, hvad produktet kan, men er derimod en erklæring om, at det overholder myndighedernes krav til sikkerhed og sundhed i forbindelse med brugen af produktet.

- Hvis en maskine er CE-mærket betyder det fx, at fabrikanten har vurderet sikkerhedsaspekter i forbindelse med brugen, så man ikke får fingre eller arme i klemme, når maskinen betjenes normalt, forklarer Anne Holm Sjøberg.

De europæiske standarder spiller en helt central rolle for CE-mærkningen. Det gælder især de harmoniserede standarder, som angiver, hvordan man som producent kan opfylde kravene i et direktiv. Hvis man følger en harmoniseret standard, har man ret til at formode, at man også opfylder lovgivningens krav. Standarderne bliver med andre ord et hjælpemiddel for producenten til at dokumentere, at lovgivningens krav er opfyldt. Det er vigtigt at understrege, at standarder ikke sætter kravene. Det gør direktiverne.

CE-mærkning af byggevarer er lidt anderledes

For de fleste produkters vedkommende er standarder et tilbud til producenten, og det er frivilligt at anvende dem. Men når det drejer sig om byggevarer, skal man anvende de harmoniserede standarder.

Desuden er CE-mærkningen ikke en godkendelse af byggevaren til brug, men nærmere en erklæring der fortæller om byggevarens ydeevne, fx styrke, isoleringsevne etc. CE-mærket giver altså ret til at markedsføre byggevaren over landegrænser, men ikke nødvendigvis ret til at bygge den ind i et hus – her skal byggevaren opfylde de nationale krav til fx styrke og isoleringsevne. Den store fordel ved CE-mærkning på byggevareområdet er, at det er de samme prøvningsmetoder over hele EU, og de samme ydeevner der skal deklareres.

Standarder er således helt centrale for, hvordan sikkerheden af produkter dokumenteres i EU til gavn for både producenter og forbrugere.

 


Homatic indgår aftale med brancheforening om rådgivning
Homatic Engineering har indgået en aftale med brancheforeningen Furn-tech | Dansk Møbelkontrol om at rådgive foreningens medlemmer om kravene til CE-mærkning

Alle maskiner og elektroniske apparater skal CE-mærkes, hvis de sælges i EU. Det gælder både for europæiske produkter, importerede produkter fra ikke EU-lande og produkter, som man selv fremstiller. CE-mærket viser, at et produkt følger lovgivningen, og i konsulent- og projekthuset Homatic Engineering oplever man en stigende efterspørgsel fra virksomheder, som søger råd og vejledning i, hvordan de kan overholde kravene til CE-mærkning.
Behovet for rådgivning er også stigende inden for træindustrien, og på den baggrund har Homatic nu indgået en aftale med brancheforeningen Furn-tech | Dansk Møbelkontrol om at rådgive foreningens medlemsvirksomheder om CE-mærkningskravene.

Ekspert i myndighedsgodkendelser
Homatic Engineering har stor erfaring med CE-mærkning og andre myndighedsgodkendelser, og virksomheden har gennem årene gennemført EMC og LVD test på meget forskellige produkter. To andre områder fylder også meget i hverdagen. Det er hhv. ATEX godkendelser og medicinske godkendelser. Derfor har virksomheden nu også specialister, som udelukkende arbejder med disse godkendelser. Men hos Homatic gennemfører de ikke blot typetests og udarbejder testrapporter. Konsulent- og projekthuset lægger også vægt på, at deres specialister har forretningsforståelse og er bevidste om, hvad der skal til for at sikre kunderne en konkurrencemæssig fordel.
- Flere og flere efterspørger i dag også rådgivning om muligheden for at overholde de forskellige standarders krav til den lavest mulige kostpris, og hjælp til at gennemføre tests hurtigt og effektivt, fortæller teknisk direktør Niels Juul. Og han kan nævne flere eksempler på, hvordan eksperterne fra Homatic er trådt til med innovative løsninger, som resulterede i, at kunderne fik certifikat på et godkendt produkt og kunne fortsætte produktionen uden forsinkelser – og uden at miste pladsen som ”first mover”.


DS – Mange virksomheder har ikke styr på CE-mærkning
Det kan være en jungle at forstå reglerne omkring CE-mærkning af byggevarer
Derfor tilbyder Dansk Standard rådgivning, der hjælper virksomhederne igennem hele processen. Hvilke byggeprodukter skal CE-mærkes? Og hvordan gør man egentligt? Det kan være noget af en mundfuld, når man står med ansvaret for at CE-mærke virksomhedens produkter og måske ikke har den store indsigt i byggevareforordningen. Det er ikke blevet mindre besværligt, efter at EU-Kommissionen har lavet en del tilretninger, der bl.a. betyder, at der i fremtiden ikke længere vil være eksempler på CE-mærkning i standarderne. -Nu skal man læse mange steder for at få et klart svar. Det er besværligt for virksomhederne, siger seniorkonsulent Jens Gorm Rasmussen, der rådgiver om CE-mærkning i Dansk Standard. Ifølge Dansk Standard er der rigtig mange, der er i tvivl om, hvorvidt deres produkter skal CE-mærkes. Derfor tilbyder Dansk Standard rådgivning til virksomheder, der står over for CE-mærkning. -Uanset hvor langt virksomhederne er i processen, er der hjælp at hente. Vi kan hjælpe hele vejen eller på dele ad den, forklarer Jens Gorm Rasmussen, og fortsætter: -Vores rådgivning kan fx udgøre en screening af virksomhedens produkter, hvor vi finder ud af, hvilke standarder produkterne skal leve op til. Vi kan også hjælpe med at lave en drejebog, der hjælper virksomheden fra A til Z, så de ved, hvor de skal starte, og hvor de skal slutte. Her finder vi ud af, om der er produkter, der skal CE-mærkes, og hvordan man gør det. Dansk Standard holder også en række virksomhedstilpassede kurser. Her er temaerne fx ”Hvordan tjekker du dine varer på en byggeplads” og ”Hvordan CE-mærker du dine byggevarer?”

Import af elektriske produkter – Af Kim Boll Jensen, Bolls Aps
Der er en meget stor strøm af produkter, der produceres og forhandles af bl.a. kinesiske firmaer. Man kan tit blive lidt forskrækket over deres evne til at kopiere og masseproducere produkter. Ofte er produkterne tilsyneladende magen til tilsvarende vestligt producerede produkter, men de sælges til væsentligt lavere priser.

Som importør ses det først og fremmest som en mulighed for at sælge produkter til en attraktiv pris, men hvad med kvalitet, og er produkterne egentligt lovlige? 

Når det kommer til lovlighed er det meget svært som importør at vurdere. Vi bliver nødt til at stole på det CE-mærke, der normalt sidder på produkterne eller deres emballage. 

I Danmark laver sikkerhedsstyrelsen jævnligt kontrollerer af produkter, dels ved stikprøvekontrol og dels ved anmeldelser fra forbrugere og konkurrenter. I de andre EU-lande er der tilsvarende myndigheder. Det varierer meget fra land til land hvor mange produkter, der årligt kontrolleres, men alle lande indrapporterer til en fælles database kaldet RAPEX. Så bliver et produkt fundet ulovligt i et EU-land, kan det let opdages i de andre lande. Databasen er fuld tilgængelig for alle.

Ud over at sikringsstyrelsen kontrollerer produkter, har en del importører deres egen kontrol, enten ved hjælp af egen intern viden eller ved at sende produkter til eksterne eksperter. Bolls er bl.a. en af disse eksterne eksperter, der kan kontrollere de fleste elektriske produkter for overensstemmelse med EU-kravene. 

Vi har over de seneste år undersøgt over 40 forskellige import produkter, og kun ca. 10% af dem var 100% i orden.

De typiske alvorlige fejl, som vi finder på elektriske produkter er: 

• Manglende jordforbindelse

• Manglende sikringer

• Alt for små krybe- og luftafstande

• Produktet fejler ved isolationstest

• Anvendelse af elektriske komponenter, som helt mangler godkendelse

• Plastmaterialer, der smelter eller deformerer under drift

• Plastmaterialer, der er brandbare hvor brandhæmmet plast skal anvendes

 • 230Vac ledninger der ikke er sikret mekanisk

• Manglende isolation til berørlige dele

• 230V stikprop, der er mærket med D, S, BS etc. men aldrig har været godkendt

Andre typer fejl er f.eks.: 

• Forkert eller manglende mærkning

• Mangelfuld eller helt manglende manual

• Overholder ikke RoHS krav til f.eks. blyfri lodning

• Cykellygter der ikke lever op til kravene

• USB kabler med så tynde inderledere at spændingsfaldet bliver for stort 

EU-lovgivningen lægger ansvaret på den, der først bringer produktet på markedet i EU. Det vil sige, at hvis man importerer produkter, står man med det direkte ansvar over for forbrugere og myndigheder. Ikke alene har man ansvar for, at produktet er lovligt, men man skal kunne skaffe overensstemmelseserklæring samt rapporter og anden teknisk dokumentation som bevis for overholdelse. 

Er tingene ikke i orden, kan man risikere at skulle tilbagekalde samtlige solgte produkter og evt. betale en bøde, samt omkostninger for sikkerhedsstyrelsens udgifter til produkt-afprøvning/test. 

Vi har set mindre industrimaskiner, der ikke var CE-mærkede og ikke opfyldte maskindirektivet. Kommer arbejdstilsynet forbi, bliver produktionen stoppet, og maskinen skal evt. ombygges, hvilket kan have store omkostninger for en produktionsvirksomhed. 

Vi anbefaler at før man importerer produkter, kræver man som minimum følgende dokumentation; 

• CE overensstemmelseserklæring 

• Evt. certifikater på gennemførte test efter relevante standarder

• Rapporter på gennemførte test 

Når dokumenterne er modtaget, skal man kontrollere, at alle relevante CE-mærkningsstandarder og -direktiver er dækket. Men kontroller også, at rapporter og certifikater dækker det aktuelle produkt og er opdaterede efter seneste udgaver af standarderne. Vi ser en del rapporter, som ikke dækker det aktuelle produkt men en tidligere version, og det er sjældent godt nok. 

Efter at produkterne er modtaget, bør man lave stikprøvekontrol for at sikre, at der ikke snydes med at levere en lidt billigere versioner, der ikke er lovlige. 

Konklusionen er at man skal være grundig i udvælgelse af produkter designet og produceret i bl.a. Kina. Der er alt for mange producenter, som enten ikke forstår hvad CE-mærket dækker eller ikke ønsker at bruge tid og penge på at overholde kravene. Vi kan kun kraftigt anbefale at få lavet en uvildig vurdering i Europa af produkterne, før man køber en hel container hjem. Bolls Aps er en god mulig dansk partner for denne type tjek.

Bolls ApS er dit rådgivende test- og videnscenter for bl.a. CE-mærkning og internationale typegodkendelser. Vi har samlet avancerede værktøjer, højteknologisk udstyr samt specialiserede medarbejdere til en totalløsning, så du kan samle test og dokumentation til alle godkendelser et sted. Vores ekspertise i fejlfinding samt dybe indsigt i lovgivning og standarder er afgørende for at opnå myndighedsgodkendelserne. Endvidere tilbyder vi vores testfaciliteter til gennemførsel af test-selv - med praktisk hjælp og kompetent vejledning.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf. 48 18 35 66 eller e-mail info@bolls.dk