Lysbomme

Lysbomme - lysbomme kan bruges til blandt andet armbeskyttelse på maskiner. På denne side finder du leverandører af lysbomme, produktnyheder om lysbomme, samt viden om lysbomme.

 

 

 

Leverandører af og viden om lysbomme:


AVS Vejsikring A/S

Finervej 7
4621 Gadstrup
Tlf.: 70 44 43 93
E-mail: mail@avs-vejsikring.dk

www.avs-vejsikring.dk

Kompetencer: Vejmateriel, afspærring, afmærkning, montage, trafikværn, lygtebroer, rotorblink, kontrolbokse, arbejdsbelysning, lyssignaler, skiltevogne, færdselstavler, affaldsbeholder, borde og bænke, cykelstativer, parkeringsbøjler, stibomme, bilspærre, plantekasser, pullerter, byrumsinventar

Læs mere om AVS Vejsikring A/S


ICS A/S

Holkebjergvej 79
5250 Odense SV
Telf.: 66 17 10 74
E-mail: ics@ics.as

www.ics.as

Kompetencer: Encodere, fotoceller, Atex, dørkontakter, ultralydssensorer, lasere, display, endestop, temperaturfølere, sensorer, klemlister, lysbomme og lysgitre, måtter, niveaumåling, optisk fibre, pulsgivere

Læs mere om ICS A/S


Leuze electronic Scandinavia ApS

Gydevang 39-41
3450 Allerød
Telefon: 48173200
E-mail: leuze.dk@leuze.com

www.leuze.dk

kompetencer: stregkodelæsere, sensorer, scannere, sikkerhedsrelæer, sikkerhedskontakter, kontakter, trykkontakter

Læs mere om Leuze electronic Scandinavia ApS


NS Entreprise

Stenbæksgårdsvej 106
3460 Fredensborg
Jylland:
Redstedsgade 19 A
6400 Sønderborg
E-mail:mail@nsentreprise.dk
Tlf.: 26 20 86 84

www.nsentreprise.dk

Kompetencer: Spærrebomme, bomme, skydeporte, drejeporte, pullerter, søjler og standhuse, hegn, personsluser, hegn til indhegning, personkarruseller, terrorsikring

Læs mere om NS Entreprise


Mere viden om lysbomme:

Lysbomme / lysgitre er opto-elektroniske enheder, der bruges til at beskytte personalet i nærheden af bevægelige maskindele med potentiale til at forårsage skade, såsom (men ikke begrænset til) presser, spolemaskiner og palleteringsanlæg. Lysbomme / lysgitre kan anvendes som et alternativ til mekaniske barrierer og andre former for traditionelle maskinovervågningsløsninger. Ved at reducere behovet for fysiske vagter og barrierer kan lysbomme / lysgitre lette vedligeholdelsen af det udstyr, de "bevogter". Driftsikkerhed og effektivitet af maskiner kan også forbedres ved brug af lysbomme / lysgitre ved for eksempel giver lettere adgang for semi-automatiske procedurer.

Lysbomme / lysgitre falder i en kategori af udstyr, kendt som tilstedeværelsesregistrering enheder. Andre almindelige Tilstedeværelsesregistrering enheder er trykfølsomme sikkerhedsmåtter og laserscannere (ofte bruges på fjernbetjent Vehicles (ROV), når i industrielle miljøer). Vigtigste anvendelse af sikkerhedsrelæer er automatisering industrier beskæftiger sig med robotcelle oprettet.

Lysbomme / lysgitre leveres som et par med en sender og modtager. Senderen projicerer et område af parallelle infrarøde lysstråler til modtageren, som består af et antal fotoceller. Når et objekt bryder en eller flere af bjælkerne et stopsignal sendes til bevogtede udstyr.

De lysstråler, der udsendes fra senderen sekventeres, den ene efter den anden, og pulseres med en specifik frekvens. Modtageren er designet til kun at acceptere den konkrete puls og frekvens fra sin dedikerede senderen. Dette muliggør afvisning af falske infrarødt lys, og dermed øger deres egnethed som komponenter i et sikkerhedssystem.

Typisk er lysbomme / lysgitre forbundet til et sikkerhedsrelæ som vil fjerne drivkraft fra faren i tilfælde af at der registreres et objekt. Sikkerhedsrelæer kan forsynes med muting funktionalitet, som gør det muligt midlertidigt deaktivere sikkerhedsfunktionen at give objekter at passere gennem lysbomme / lysgitre uden at provokere sikkerhedsrelæet. Dette er især nyttigt for maskiner, som har nogle semi-automatiske procedurer.
Lysbomme anvendes i produktion, hvor maskindeles bevægelser udgør en fare for eksempelvis mennesker eller produkter. Lysbomme sørger for at afbryde maskinen, hvis produktet eller personers lemmer kommer ind i en "fare zone", hvor en skade ville kunne opstå.


Leuze – Lysbomme med 2 eller 3 stråler?


15.apr 2020


Der bruges mange forskellige slags sikkerhedsudstyr for at beskytte adgangen til maskiner og systemer. De påkrævede foranstaltninger for disse sikkerhedsudstyr er beskrevet i den harmoniserede standard EN ISO 13855, - Placering af sikkerhedslysbomme, som har erstattet den tidligere version EN 999 i 2010. Eftersom introduktionen af EN ISO 13855 har medført ændringer af detaljer, er spørgsmålet, om det stadig er muligt at bruge en lysbom med 2 stråler på nye maskiner. For eksisterende maskiner er spørgsmålet, om det er nødvendigt at erstatte systemer med 2 stråler med systemer med 3 stråler.

Hvornår er EN ISO 13855 trådt i kraft?
Harmoniserede standarder er anført i “Den Europæiske Unions Tidende”. Her står anført, at EN ISO 13855:2010 erstatter den tidligere standard EN 999:1998 med virkning fra december 2010.

Hvad er ændret? Hvilke ændringer er der blevet foretaget i EN ISO 13855 sammenlignet med EN 999, hvad angår brugen af beskyttende sensorer med 2 eller 3 stråler?

I EN ISO 13855 er strålernes højde defineret for at forhindre personer i både at kravle under og skræve over et beskyttet felt. Med henblik herpå må den nederste stråle ikke installeres højere end 300 mm over referenceplanet og den øverste stråle må ikke installeres under 900 mm over referenceplanet. Disse værdier er anført i standarden, under punkt 6.2.2. Tabellen fra EN 999 med den forhåndsdefinerede kombination af antallet af stråler og strålernes højde er flyttet til tillæg E i EN ISO 13855. Rent teknisk er tabellen dermed ikke mere en del af standarden.

Hvorfor er et beskyttelsesudstyr med 2 stråler normalt utilstrækkeligt iht. EN ISO 13855?

Et system med 2-stråler har en stråleafstand på 500 mm. Hvis det skal forhindres at kravle under den, som specificeret i EN ISO 13855, da skal den nederste stråle være i en højde på ≤ 300 mm. Det vil sige, at den øverste stråle er i en højde på ≤ 800 mm; i denne højde er det dog muligt at skræve over den. Hvis udstyret er installeret på en sådan måde, at det forhindres at skræve over det, da skal den øverste stråle være i en højde på ≥ 900 mm. Det betyder, at den nederste stråle er i en højde på ≥ 400 mm, som det er muligt at kravle under. Sammenlignet hermed opfylder et system med 3 stråler automatisk begge betingelser, som vist i figur 2.

I henhold til standarden, hvilke anvendelsesområder er stadig mulige for systemer med 2 stråler?

Tillæg E i EN ISO 13855 (rent teknisk ikke en del af standarden) indeholder følgende note: ”Vedrørende den nederste stråle [se også 6.2.2.a)] må 400 mm kun bruges, hvis en risikovurdering tillader det.” I hvert særskilt tilfælde skal brugeren derfor være i stand til at argumentere på basis af den respektive risikovurdering, hvorfor et beskyttelsesudstyr med 2 stråler er tilstrækkeligt i den pågældende placering. Det er forkert at forvente, at EN ISO 13855 vil yde nogen form for underbyggende argument.

Hvor vigtige er krav af type C standarder?

Type C standarder er hver især gældende for specifikke typer maskiner og kan ikke overføres til andre typer maskiner. Type C standarder er fremherskende over type B standarder, såsom EN ISO 13855. Hvis der findes indholdsrelaterede afvigelser mellem type B og type C standarder, er indholdet i type C standarden gældende, selv om den seneste type C standard ikke genspejler den aktuelle viden. Type C standarder revideres med jævne mellemrum, hvilket som regel betyder, at ændringer af det aktuelle indhold i type B standarder kan forventes.

For producenter og integratorer: Hvilke krav fremgår af det europæiske maskindirektiv?

Maskindirektivet 2006/42/EC angiver følgende krav i Tillæg I Punkt. 1: Producenten af en maskine eller producentens autoriserede repræsentant skal sikre, at en risikovurdering udføres for at bestemme sundhedsbeskyttelsen og de gældende sikkerhedskrav for maskinen. Maskinen skal være tegnet og konstrueret under hensyntagen til risikovurderingens resultater.
I henhold til maskindirektivet er der derfor rent teknisk ingen forpligtelse til at overholde en standard såsom EN ISO 13855. Overensstemmelse med harmoniserede standarder giver dog juridiske fordele.

For driftsvirksomheder: Hvilke krav stammer fra det europæiske direktiv 2009/104/EF om brug af arbejdsudstyr?

I henhold til direktivet om brug af arbejdsudstyr er arbejdsgiverne forpligtet til at stille sikkert arbejdsudstyr til rådighed. Med henblik herpå skal risici i forbindelse med arbejdsudstyr vurderes med jævne mellemrum. Hvis vurderingen identificerer risici, skal beskyttende foranstaltninger iværksættes i denne henseende. En konvertering fra en lysbomme med 2 stråler til en lysbomme med 3 stråler er derfor nødvendig, hvis dette fremgår af risikovurderingen.

Forfatter

Jörg Packeiser
Strategic Marketing Management Safety
Leuze electronic GmbH + Co. KG


Hans Følsgaard – Scanner, hvor lysbomme ikke løser opgaven


12.jun 2019


SX5-B sikkerhedsscanneren er den perfekte løsning i industriapplikationer, hvor man skal beskytte folk mod kontakt til maskiner, men hvor bygningsstrukturen er for drilsk til lysbomme

Dansk industri er i stigende grad tilbøjelig til at bruge robotter og automatiserede løsninger, og det betyder i mange tilfælde, at operatører og medarbejdere i virksomhederne skal beskyttes mod kontakt til potentielt farlige maskiner. Lysbomme har i mange tilfælde været oplagt til formålet, men med de stadigt mere kompakte automationsløsninger indrettes bygningernes fysiske struktur ikke til robotter og maskiner i samme grad som tidligere. De bliver placeret, og så må celle- eller arealbeskyttelsen komme til senere. Det udfordrer i sagens natur de konventionelle lysbomme.

Det har fået Banner, som gennem Hans Følsgaard A/S’ leverer en række produkter til industrien, til at udvikle SX5-B sikkerhedsscanneren, som fuldstændigt bryder med den traditionelle beskyttelse med lysbomme. I stedet for det konventionelle lysgitter med en lineær, optisk forbindelse mellem sender og modtager i lysbommen, så genererer SX5-B sikkerhedsscanneren fra Banner et rundt sikkerhedsareal rundt om scanneren.

SX5-B fungerer ved, at scanneren danner en sikkerhedsområde fra sin placering rundt i det areal, der skal beskytte brugerne mod utilsigtet adgang til maskiner eller andet industrielt udstyr. Banners nye sikkerhedsscanner har i forhold til traditionelle løsninger endda den praktiske fordel, at scanneren opererer med to zoner: Én til advarsel mod videre bevægelse ind i sikkerhedszonen, og én til afbrydelse af maskinen. På den måde kan man undgå de utilsigtede driftstop, som konventionelle lysbomme nu og da kan give.

Sikkerhedsscanneren kan skabe sikkerhedszoner op til 5,5 meter væk fra sin position med advarselszoner op til hele 40 meter. Det beskyttede areal kan have en udbredelse på op til 275 grader rundt om scanneren. Den frie placering gør det let at beskytte brugere mod berøring i selv ganske komplekse bygningsstrukturer, så man kan spare dyre ændringer i bygningsstrukturen ved installation af moderne automationsløsninger i en ældre bygningsmasse. I åbne celler kan SX5-B desuden beskytte effektivt mod adgang til området fra alle vinkler. To SX5-B scannere kan reelt forhindre utilsigtet adgang til en fritstående robot.

Konfiguration af sikkerheds- og advarselszoner kan udføres meget let med Banners gratis software. Det er en robust, menustyret løsning som grafisk guider brugeren igennem setup af sikkerhedsfunktionerne og etableringen af advarselszoner.


Sick – Sikkerhedslysbom deTem Core
Med fokus på det essentielle, sætter Sick nye standarder indenfor anvendelsen af sikkerhedslysbomme

Funktioner som, beskyttelse uden blinde zoner, automatisk afstandsmåling, enkel idriftsættelse uden konfiguration, simple beslag og enkel diagnose er blot nogle af funktionerne i dette nye sikkerhedslysbom.

DeTem Core har lagt grunden til en ny generation af flerstrålet sikkerhedslysbomme. Kombinationen mellem omkostningseffektivitet og pålidelighed er deTem Core den ideelle løsning af adgangssikring til farlige maskinområder. Med en rækkevidde på op til 90 meter er deTem Core i stand til at sikre de største maskinfacader og med anvendelsen af spejlsøjler kan flere sider af maskinområdet sikres på én gang.

DeTem Core leverer adgangsbeskyttelse i overensstemmelse med standarderne for 2, 3 og 4 stråler og en stråleseparation på henholdsvis 500 mm, 400 mm og 300 mm. Det innovative FlexFix beslag til slimline profilhuset sikrer, at montering og idriftsættelse af lysbommen kun tager få minutter.

Vurderet til 3 stjernet Verdensnyhed på Hi-marks:  se den på HI17 messen Stand E-4170