Tørreovne

Tørreovne - Leverandører af tørreovne finder du i listen på denne side. Leder du efter noget andet end tørreovne, så brug søgefeltet under denne boks.

Leverandører af og viden om tørreovne:


Mobilvarme danmark

Tlf.: 40 18 26 90
E-mail: jj@mvdk.dk

www.mobilvarmedanmark.dk

Kompetencer: Mobilvarme, mobile varmecentraler, varmekanoner, mobile varmeanlæg, kalorifere, byggeplads opvarmning, opbygning af varmecentraler, teltopvarmning, affugtning, korntørring, mobile fyringsanlæg,

Læs mere om Mobilvarme danmark


Moldow A/S

Jørgen Hansens Vej 1
6670 Holsted
Tlf.: +45 75 39 26 44
E-mail: mail@moldow.com

www.moldow.com

Kompetencer: FilteranlægMaleanlægSpånsugningsanlæg, UdsugningVådmaling 

Læs mere om Moldow A/S


Moldow – NY PULVERHÆRDEOVN OG TØRREOVN EFTER BRAND


25.mar 2021


Nogle gange er uheldet ude, og så står vi klar til at hjælpe.

På grund af en brand havde denne virksomhed brug for, at vi hurtigt foretog en vurdering af deres pulverlakeringsanlæg og dets skader efter branden og kom med en løsning.

Skaderne på både pulverhærdeovnen og tørreovnen var så graverende, at det ikke var muligt at reparere dem. Derfor fik vi til opgave at levere to nye ovne samt reparere de omkringliggende kølezoner, som også delvist havde taget skade af branden.

Pulvermaleanlægget er nu kørende igen, og som bonus er de nye ovne meget mere energivenlige med højeffektive ventilatorer og gasbrændere.


Troldtekt – Ny teknologi giver målbare miljøgevinster
Millioninvesteringer i produktionen sikrer bedre udnyttelse af energi og materialer hos Troldtekt A/S. Et nyt maleranlæg har reduceret spildet af maling med over 70 procent, mens energiforbruget per produceret akustikplade er faldet med 17 procent på et år

Hvert år rapporterer Troldtekt A/S om virksomhedens samfundsansvar (CSR), og 2016 bød på en række fremskridt. Det fremgår af den rapport, Troldtekt har indsendt til FN som del af virksomhedens tilslutning til initiativet FN Global Compact.

Mest markant har Troldtekt investeret 13 millioner kroner i et fuldautomatisk maleranlæg og en nybygget hal til anlægget. Det betyder, at virksomheden har reduceret spildet af maling med over 70 procent.

– Vi har valgt en dyrere teknologi, som genanvender oversprøjt i malerkabinen og dermed minimerer vores spild af markant. Det har stor betydning, når vi har et anlæg, som kører i døgndrift, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S.
Han tilføjer, at den restmaling der ikke kan genanvendes bliver opsamlet, filteret og håndteres miljømæssig forsvarligt.

Ny tørreovn har skåret i energiforbruget
Samlet set investerer Troldtekt i årene 2015-2017 over 100 millioner kroner i produktionen.
– Det betyder, at vi i den periode har udvidet vores kapacitet med op til 40 procent. Men samtidig optimerer vi også vores energi- og ressourceforbrug på en række områder. Det er helt i tråd med vores forretningsstrategi, som bygger på de bæredygtige Cradle to Cradle-principper, forklarer Peer Leth.

Af den nye CSR-rapport fremgår det, at Troldtekt har reduceret energiforbruget per produceret akustikplade med 17 procent fra 2015 til 2016. Det skyldes især en ny og mere effektiv tørreovn, som har skåret halvdelen af energiforbruget til tørring af akustikpladerne.

Sortering og social støtte
Blandt de øvrige CSR-tiltag, som indgår i Troldtekts rapport for 2016, kan nævnes, at:

• et nyt sorteringssystem på fabrikken sikrer korrekt håndtering af affald, så mest muligt genanvendes
• Troldtekt har givet en donation til HUSET i Herning, som er et fristed for socialt udsatte
• Cirka 300 borgere fra lokalsamfundet deltog, da Troldtekt inviterede til ”åben fabrik”
• Troldtekts ledelse har arbejdet med at fremtidssikre retningslinjer for anti-korruption, så virksomheden er rustet til eksport på nye markeder