Jordvarme

Jordvarme - Temperaturen i jorden uden jordvarmeanlæg i 1.5 meters dybde varierer fra ca. 4 grader celsius i marts til 14 grader celsius i august. Denne temperatur udnyttes i jordvarmeanlæg, hvor energi trækkes ud af jorden via varmeslanger koblet til en varmepumpe. Jordvarme er både god for miljøet og økonomien.

Leverandører af og viden om jordvarme:


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlægDecentral ventilationKomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.bruggpipes.com

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


Max Weishaupt A/S

Erhvervsvej 10
2600 Glostrup
Tel 43 27 63 00
E-Mail: info@weishaupt.dk

www.weishaupt.dk

Max Weishaupt A/S har mere end 40 års erfaring med varmeløsninger i Danmark. Firmaet har afdelinger i hele landet og rådgiver erfarent og kompetent om bl.a. varmepumper og jordvarme.

Læs mere om Max Weishaupt A/S


Pro Plast Energeo

Markskellet 23
8920 Randers NV
Tlf.: 72 52 40 80
E-mail: salg@pro-plast.dk

web

Kompetencer: Jordvarme, jordvarmeanlæg, plastbearbejdning, støbning, brønde, plastsvejsning, rotationsstøbning, sprøjtestøbning, radonsikring og gennemføring

Læs mere om Pro Plast Energeo


TC-Teknik

Thomas Carlsen
Toftevang 10
4550 Asnæs
Tlf.: 59 18 16 66/ 24 46 46 05
E-mail: tc.naturvarme@gmail.com

www.tc-naturvarme.com

Kompetencer: Varmepumper, luft til vand varmepumper, luft til luft varmepumper, klimaanlæg, køleanlæg, aircondition, eftersyn og reparation, jordvarme, jordvarmepumper

Læs mere om Tc-Teknik


VP Klima – Byens smede får varmen af vestjysk lune
Når smedene hos Galsgaard Smede vasker dagens støv og snavs af, sker det i varmt vand fremstillet med "vestjysk lune" af et jordvarmeanlæg
Når man træder ind gennem porten hos Galsgaard Smede lidt udenfor for Ringkøbing, mærker man straks den jyske humor. Nærmere bestemt og helt bogstaveligt: den vestjyske lune. - Vi henter energi op af undergrunden og er selvforsynende med vestjysk lune på værkstedet, kontoret og i vandhanerne, griner smed og medejer Jeppe Kristensen og uddyber: - Vi har fået gravet 2,4 km jordslanger ned i marken ved siden af vores smedeværksted. Væsken i slangerne sender jordens energi ind til en varmepumpe, som ved hjælp af en kompressor hæver temperaturen og omsætter den til varmt vand. Det er VP Klima fra nabobyen Velling, som har leveret og installeret jordvarmeanlægget, et Vølund F1330 på 40 kW. Anlægget står for rumopvarmningen af det 600 kvm. højloftede værksted. Det sker ved hjælp af et vandbårent strålevarmeanlæg monteret i loftet. Ydermere opvarmes et 100 kvm. kontorområde, ligesom anlægget producerer varmt brugsvand til toiletter, badefaciliteter og køkkenvasken på kontoret. - Anlægget har kørt nogle år, men jeg tager stadig mig selv i, at jeg lige skal dobbelttjekke måleren, når jeg gør forbruget op. For vi bruger kun omkring 10.000 kWh strøm om året for at holde varmepumpen kørende. Det betyder, at firmaet med de nuværende elpriser kun betaler ca. 6.000 kroner, fortæller Jeppe Kristensen og tilføjer: - Sammen med Kristian hos VP Klima har vi for sjovt lavet energiberegninger på, hvad det ville koste, hvis vi i stedet havde et oliefyr. Hold nu godt fast - det ville være seks gange så dyrt. Så vi er meget glade for vores jordvarmeanlæg. Og så er det tilmed miljøvenligt og grønt. Det er mere, end man kan sige om mig, siger Jeppe Kristensen og slår en latter op, mens han kigger på sine hænder og arbejdstøj.

Bosch introducerer ny fuldmodulerende jordvarmepumpe
Med den nyeste teknik og nøje udvalgte komponenter lancerer Bosch Termoteknik nu en jordvarmepumpe, som kan tilpasse sig præcist til boligens behov.

Den leverer nøjagtig den mængde varme der behøves - hverken mere eller mindre.

Den nye jordvarmepumpe fra Bosch, som har fået navnet, Compress 7000 LWM er udviklet med udgangspunkt i husejerens behov. Varmepumpen er således fuldmodulerende, hvilket betyder at varmepumpen kan tilpasse sig og levere nøjagtig den mængde varme, som der er behov for i boligen. Det giver øget komfort, fordi det aldrig bliver for koldt og samtidig giver det store besparelser, fordi varmepumpen aldrig kører mere end nødvendigt.

Fremtidssikret via innovativ teknik
Compress 7000 LWM er opbygget af de nyeste, mest effektive og innovative produkter på markedet, som betyder at varmepumpen er fremtidssikret og klar til optimal sammenkobling med andre vedvarende energikilder såsom solceller, solvarme og husstandsvindmøller. Ligeledes er Compress 7000 LWM klar til at køre med variabel elpris, også kaldet "Smart Grid". Derudover giver den mulighed for tilkobling til Smart Home systemer og regulering af varmen samt det varme brugsvand via smartphone.

At varmepumpen er fuldmodulerende betyder at den kan tilpasse varmeydelsen glidende fra 3 til 12 kW. Resultatet af dette er bl.a. at den ønskede rumtemperatur bliver mere stabil og øger velværen i boligen. Og det er også noget der har været særligt fokus på i udviklingen:

"Vi har optimeret vores jordvarmepumpe på flere områder, så husejerne især vil mærke en øget komfort og vil kunne se en besparelse på varmeregningen. Det er en varmepumpe hvor der ikke er gået på kompromis med kvaliteten." udtaler Brian Nielsen, produktchef hos Bosch Termoteknik

Høj energieffektivitet og lavt lydniveau
Lyden fra Compress 7000 LWM er stort set ikke eksisterende pga. en lydisoleret boks, som indeholder varmepumpens "motor" (kølekredsen). Når varmepumpen kører med en effekt på under 70 % er det stort set umuligt at høre om varmepumpen kører eller ej. Da Compress 7000 LWM er modulerende vil varmepumpen reducere støj og vibrationer i langt størstedelen af tiden.

Trods dette ekstremt lave lydniveau har Compress 7000 LWM den højeste virkningsgrad af alle varmepumper fra Bosch og er en af de mest energieffektive jordvarmepumper på markedet.

"Sammensætningen af de bedste produkter, en frekvensreguleret kompressor samt et SMART reguleringssystem, sikrer at intet energi bliver spildt eller produceret unødigt. Det giver den højeste virkningsgrad og en energimærkning som er helt i top" siger Brian Nielsen.

Varmepumpen har systemenergimærkningen A+++ og kommer med en SCOP værdi på 5,32. 

Bæredygtig produktion
I produktionen af den nye varmepumpe er der lagt vægt på bæredygtighed på alle områder. Det gælder helt fra produktionsstart til emballagen der bliver genbrugt. De mest energibesparende og bæredygtige produkter fra Bosch kendes på "Green Technology inside" markeringen.

Produktet er således udviklet med det formål at minimere påvirkningen af miljøet og maksimere energieffektiviteten. Igennem mange år har Bosch gennem innovation og intelligent teknologi udviklet produkter som lever op til disse standarder og her er Compress 7000 LWM seneste skud på stammen.