Gaskedler

På gaskedler kan der ikke anvendes shuntventil. Fremløbstemperaturen kommer direkte fra en gaskedel og der skal anvendes et relativ stort flow. En gaskedel er meget mere kritisk i samspillet mellem kedel og varmeanlæg, der skal designes ret præcist i forhold til hinanden. En moderne gaskedel er modulerende

Leverandører af og viden om gaskedler:


AS SCAN

Fabriksvej 14
6960 Hvide Sande
Tlf.: 97 31 10 45
E-mail: info@as-scan.com

www.scan-industries.com

Kompetencer: Elkedler, Højspændings  varmtvandskedler , Højspændings  dampkedler, Hydrauliksystemer, High Tech CNC bearbejdning

Læs mere om AS SCAN


F.O. Holding A/S - Beretta gaskedler


Salbjergvej 36
4622 Havdrup
Tlf.: +45 46 18 58 44
E-mail: beretta@beretta.dk

www.beretta.dk

Kompetencer: Gaskedler, Kedler, gaskedel, varmepumper, gasvandvarmere, kaloriferer 

Læs mere om F.O. Holding A/S – Beretta gaskedler


Max Weishaupt A/S

Erhvervsvej 10
2600 Glostrup
Tel 43 27 63 00
E-Mail: info@weishaupt.dk

www.weishauptenergi.dk

Max Weishaupt A/S har mere end 40 års erfaring med varmeløsninger i Danmark. Firmaet har afdelinger i hele landet og rådgiver erfarent og kompetent om bl.a. varmepumper og jordvarme. Vi tilbyder også olie- og gasbrændere, opvarmnings- og kondenserende systemer, solfangere, jordvarmeanlæg, varmepumper og bygningsautomation.

Læs mere om Max Weishaupt A/S


NISSEN energy a/s

Godthaabsvej 1
8660 Skanderborg
Tlf.: +45 75 75 65 00

www.nissenenergy.com

Kompetencer: gasmotorer, dieselmotorer, gasbrændere, oliebrændere, generatoranlæg, gaskedler, kedler, styringer, termografi, service, biogas

Læs mere om NISSEN energy a/s


Scanboiler Varmeteknik

Vangvedvænget 1
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 63 55
E-mail: info@scanboiler.dk

www.scanboiler.dk

Kompetencer: Kedler, akkumuleringstanke, biobrændselskedler, El-kedler, oliekedler, varmtvandsbeholdere, varmtvandsproduktion, laddomat, halmkedler, træpillefyr, pillefyr, mobilvarme

Læs mere om Scanboiler Varmeteknik


Viessmann Danmark

Guldalderen 2
2640 Hedehusene
Telf: 46 55 95 10
E-mail: info-dk@viessmann.com

www.viessmann.dk

kompetencer: kedler, træpillekedler, hybridanlæg, hybridløsning, kondenserende kedler, gaskedler, oliekedler, totrækskedler, tretrækskedler, støbejernskedler, lavtryksdampkedler, reguleringsteknik for kedler, reguleringsteknik for solvarme, solvarme, varmtvandsbeholdere til solvarme, solceller, solcelleanlæg, dampkedelanlæg, industrikedler, storkedler, varmtvandskedler, lavtryksdampkedler, højtryksdampkedler, varmepumpervarmtvandsbeholdere, vekslere, varmevekslere, røggasvarmevekslere, pladevarmevekslere, varmesystemkomponenter, ventilation, boligventilation, solceller

Læs mere om Viessmann Danmark


Weiss ApS

Aalborgvej 53
9560 Hadsund
Tlf.: 96 52 04 44
E-mail: service@weiss2energy.eu

www.weiss2energy.eu

Kompetencer: Kedler, Weiss biomasseanlæg, Weiss affaldsanlæg, energianlæg, kraftvarmeanlæg, service, reservedele, reparationer

Læs mere om Weiss ApS