Køleanlæg og varmepumper

Både køleanlæg og varmepumper bruger et kølemiddel (normalt en gas) til at absorbere og afgive varmeenergi. Kølemidlet cirkulerer i et lukket system og gennemgår en række tryk- og temperaturændringer for at udføre køle- eller opvarmningsprocessen.

Leverandører af Køleanlæg og varmepumper:


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.bruggpipes.com

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


Milton Megatherm A/S

Formervangen 14-16
2600 Glostrup
Tlf.: 46 97 00 00
E-mail: info@miltonmegatherm.dk

web

Kompetencer: Varmepumper, Luft til vand varmepumper, Gaskedler, Oliekedler, Bufferbeholdere, Elektriske kedler, Gulvvarme, Lavtemperatur, radiatorer, konvektorer, Varmtvandsbeholdere og vekslere, Strålevarme, Kondenserende kedler, Oliebrændere, Gasbrændere, Vandbehandling, Udsyring, Kalkspaltere, Vandfiltre, Tilbehør, Arimex rør og fittings

Læs mere om Milton Megatherm A/S


NH3 Solutions

Stenhøjvej 6
3650 Ølstykke
Tlf: 88 51 30 01
E-mail: mr@nh3solutions.com

web

Kompetencer: Varmepumper, ammoniak varmepumper, ammoniakanlæg, chillere, køleanlæg, ammoniak køleanlæg, produktion og servicering

Læs mere om NH3 Solutions


TC-Teknik

Thomas Carlsen
Toftevang 10
4550 Asnæs
Tlf.: 59 18 16 66/ 24 46 46 05
E-mail: tc.naturvarme@gmail.com

web

Kompetencer: Varmepumper, luft til vand varmepumper, luft til luft varmepumper, klimaanlæg, køleanlæg, aircondition, eftersyn og reparation, jordvarme, jordvarmepumper

Læs mere om Tc-Teknik


Well Air ApS

Thorndahlsvej 6
9200 Aalborg SV
Tlf.: +45 70 22 13 66
E-mail: info@wellair.dk

web

Kompetencer: Varmepumper, klimaanlæg, luft til luft varmepumper, luft til vand varmepumper, køleanlæg, aircondition, ventilation, hybrid løsninger

Læs mere om Well Air ApS


Mere viden om køleanlæg og varmepumper:

Køleanlæg og varmepumper er begge teknologier, der bruges til at styre og regulere temperaturer i forskellige miljøer, men de har modsatrettede formål.

Et køleanlæg er en enhed, der fjerner varme fra et rum, en proces eller en genstand og overfører den til omgivelserne. Det bruger principperne om termodynamik til at trække varmeenergi væk og efterlade et køligt og behageligt miljø. Køleanlæg kan bruges til at køle boliger, kommercielle bygninger, køleskabe, fryserum, klimaanlæg og mange andre applikationer.

En varmepumpe fungerer på samme grundlæggende princip som et køleanlæg, men i stedet for at fjerne varme, trækker den varmeenergi fra en kilde og overfører den til et andet sted. En varmepumpe kan eksempelvis trække varmeenergi fra omgivelsesluften, jorden eller grundvandet og bruge den til at opvarme et hus eller et rum. Varmepumper kan også bruges til at generere varmt vand til husholdningsbrug eller til at opvarme swimmingpools.

Både køleanlæg og varmepumper bruger et kølemiddel (normalt en gas) til at absorbere og afgive varmeenergi. Kølemidlet cirkulerer i et lukket system og gennemgår en række tryk- og temperaturændringer for at udføre køle- eller opvarmningsprocessen.

Det er værd at bemærke, at varmepumper kan have en reversibel driftstilstand, hvilket betyder, at de kan ændre retning og fungere som køleenheder i stedet for varmepumper, når det er nødvendigt.

Køleanlæg og varmepumper spiller en afgørende rolle i reguleringen af temperaturer i forskellige miljøer og er afgørende for komforten i mange bygninger og husholdninger. De har også potentialet til at bidrage til energibesparelser og reduktion af CO2-udledninger ved at udnytte eksisterende varmekilder og genbruge energi i stedet for at generere ny varme eller kulde fra fossile brændstoffer.

Installation, drift og vedligeholdelse af køleanlæg og varmepumper kræver normalt professionel ekspertise for at sikre korrekt funktion og effektivitet. Derfor anbefales det at konsultere specialister inden for varme-, ventilation- og aircondition-systemer (HVAC) for at få specifik rådgivning og assistance i forbindelse med køleanlæg og varmepumper.


Teknologisk Institut – Elektrificering af energitung industri kan snart være en realitet
En ny generation af højtemperaturvarmepumper, der kan yde op til 160 °C, kan hjælpe energikrævende virksomheder med at blive fossilfri og samtidig sænke energiforbruget.

Højtemperaturvarmepumper er en potentiel nøgleteknologi til elektrificering i virksomheder med stort energibehov. Teknologisk Institut deltager i det internationale projekt SPIRIT, som skal demonstrere, at varmepumpeteknologi er en robust og pålidelig energikilde – også ved temperaturer på over 100 °C.

– Vi forventer som minimum at opnå en reduktion i energiforbruget på 50 procent i de energitunge virksomheder. Når vi skruer ned for forbruget, betyder det samtidig lavere energiomkostninger og færre CO2-emissioner. Vi demonstrerer industrielle varmepumper, der opnår temperaturer på op til 160 °C hos tre virksomheder i fuld skala, siger Benjamin Zühlsdorf, forretningsleder på Teknologisk Institut.

Uafhængig af gas om få år
Teknologien genvinder overskudsvarmen ved lave temperaturer og løfter den til højere temperaturer ved hjælp af en mindre andel elektricitet. Temperaturerne er høje nok til at forsyne de samme processer, som leverer selve overskudsvarmen, med energi. Det understøtter industriens grønne omstilling og skiftet fra fossil til vedvarende energi.

– På den måde erstatter højtemperaturvarmepumperne den energi, som bliver leveret af kedler drevet af fossile brændsler nu. På Teknologisk Institut har vi i mere end 10 år arbejdet sammen med producenter, forsyningsselskaber, virksomheder og universiteter for at udvikle, teste og modne teknologien. Den er nu så moden, at virksomhederne kan bruge den i produktionen inden for to år, siger Benjamin Zühlsdorf.

Demonstration baner vejen
SPIRIT har især fokus på de mest relevante industrier for højtemperaturvarmepumper: papir, fødevarer og drikkevarer. De tre demonstrationsvirksomheder producerer papir og pap, sukker og kogte rejer.

– De tre demonstrationer af højtemperaturvarmepumper baner vejen for, at industrien snart kan implementere teknologien. Det gør det muligt at elektrificere og effektivisere en stor andel af varmeforbruget hos danske procesvirksomheder. Vi forventer, at højtemperaturvarmepumper bliver den foretrukne løsning til levering af procesvarme i fremtiden, siger Benjamin Zühlsdorf.

Praksisnær og tilpasset industrien
I SPIRIT udvikler partnerne modulære anlæg, som kan tilpasses den enkelte virksomheds produktion. Anlæggene bliver produceret af store leverandører, som har et eksisterende netværk til installation, service og vedligeholdelse.

Samtidig udvikles strategier, som sikrer, at effekten af industrielle varmepumper bliver så stor som mulig. Partnerne gennemfører bl.a. en omfattende markedsvurdering – herunder spin-off til andre sektorer (fx fjernvarme) og fordele i form af energi- og CO2-reduktioner.

– Sammen undersøger vi også mulige barrierer, der forhindrer virksomhederne i at implementere højtemperaturvarmepumper, og kommer med løsningsforslag til at overkomme dem. Derudover udvikler partnerne et online-værktøj, der giver virksomheder mulighed for at kortlægge fordelene ved industrielle varmepumper i netop deres produktion, siger Benjamin Zühlsdorf.

Om projektet
I projektet, der løber over tre et halvt år (start september 2022), samarbejder Teknologisk Institut med en lang række partnere. Projektgruppen består af teknologileverandører, slutbrugere, forsknings- og udviklingsorganisationer samt erhvervs- og markedseksperter.

Partnerne tæller TNO (koordinator), Teknologisk Institut, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, European Heat Pump Association, Mayekawa, SINCLOC, EURAC, Euroheat and Power, Danmarks Tekniske Universitet, TVP Solar, Tiense Suiker, TLK Energy, GEA Refrigeration Germany, Spilling Technologies, Smurfit Kappa Paper Services, Smurfit Kappa Czech og Stella Polaris.

Projektet er støttet af Horizon Europe - EU's rammeprogram for forskning og innovation under tilskudsaftale nr. 101069672 (SPIRIT).

Foto: (stock photo).