Gasalarmer

Gasalarmer - Gasalarmer kan leveres med selvtest funktion, kraftig alarmtone og blink. Gasalarmer afslører udslip af Butan, Methan, Naturgas, Bygas, Dioxingasser og alle former for brandgasser Gasdetektion – Montage og anvendelse - læs indlæg af Morten B. Jensen - Product Manager, Klinger

Leverandører af og viden om gasalarmer:


Geopal System A/S

Skelstedet 10B
2950 Vedbæk
Tlf.: (+45) 45 67 06 00
E-mail: info@geopal.dk

www.geopal.dk

Kompetencer: Gasalarmer, Gasdetektorer, Håndholdte Gasdetektorer, AGA-anlæg, Oxygen, Gassniffer, Freon, Kulilte, CO2, Nitrogen, Ammoniak, NH3, Kølegasser, Propan, NO2, CH4

Læs mere om GEOPAL


GasDetect

Sadelmagervej 14
7100 Vejle
Tlf: +45 42 42 50 70
Mail: info@gasdetect.dk

www.gasdetect.dk

Kompetencer: Gasanalysator, Gasdetektor, CO målere, CO2 målere, Flowmålere

Læs mere om GasDetect


HH Instruments A/S

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 89 04 88
E-mail: info@hhinstruments.dk

www.hhinstruments.dk

Kompetencer: Flowmålere, Coriolis masseflowmålere, Ultralydsflowmåler bærbar, Ultralydsflowmåler stationær, Magnetiske flowmålere, Tryk- og temperaturswitche, Stationær gasalarm, Bærbar gasdetektor, Impulsaftaster, Tachometer og tachoomformer, Motorovervågning, Display, Registreringssystemer, Tilstands- og vibrationsovervågning, Trådløs signaloverførsel, Strain gauges til test og proces, Strain gauge forstærkere og dataopsamling, Trådløs momentmåling

Læs mere om HH Instruments A/S


KLINGER Danmark A/S

Nyager 12
2605 Brøndby
Tlf.: + 45 43 64 66 11
Ventiler: salesvalves@klinger.dk
Pakninger: salesgaskets@klinger.dk
Instrumentering: salesinstrumentation@klinger.dk

www.klinger.dk

Kompetencer: Butterflyventiler, Elektriske aktuatorer, Fiberpakning, Flangepakning, Flowmåling, Grafitpakning, Gummipakning, Hydraulik tætninger, Kamprofil, klingersil Olietætningsring, Kontraventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Manometre, Membranventiler, Niveaumåling, Nåleventiler, Pneumatiske aktuatorer, Reguleringsventiler, Reduktionsventiler, Returventil, Silikone pakning, Skueglas, Skydeventiler, Spadeventiler, Stopventil, Strengreguleringsventiler, Sædeventiler, Teflonpakning, Temperaturmåling, Temperaturtransmittere, Trykmåling, Tryktransmittere, Tætninger, Vandudlader

Læs mere om KLINGER Danmark A/S


Lotek A/S

Rønsdam 10
6400 Sønderborg
Tlf.: 70 13 52 00​
E-mail: info@lotek.dk

web

Kompetencer: Gasdetektering, flammedetektering, evakueringsøvelser, førstehjælpskurser, brandslukningskurser, brandslukningsmateriel, ildslukkere, brandslukkere, slangevinder, slangeskab, brandtæpper, hjertestartere, alarm og slukningssystemer, førstehjælpsudstyr, øjenskyl, tasker og kufferter, kemikaliedragter, skæreslukker, FLIR termiske kameraer, frigørelsesværkøjer, dykker og røgdykkerudstyr, brandhjelme, redningshjelme, marine services

Læs mere om Lotek A/S


PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Kompetencer: Måleudstyr, Endoskoper, Flowmålere, Hårdhedstester, Kraftmåler, pH måler, Stroboskoper, Vibrationsmålere, Tykkelsesmåler, EMF måler, Dataloggere, Testinstrumenter, Kontrolenheder, Laboratorieudstyr, Vægte

Læs mere om PCE Instruments Denmark ApS


GEOPAL – Overholder du alle krav og regler?


26.jan 2023


.. og er din arbejdsplads sikker?

På en medicinalvirksomhed nord for København, er der en let gas som ulmer..

Den lette gas hedder ammoniak, også kendt som NH3. Ammoniak er en farveløs og giftig gasart med en gennemtrængende og ubehagelig lugt, og kan være livsfarlig for både mennesker, dyr og miljø.

Hvis en let gas bryder løs, vil den stige til vejrs. Vores serviceteknikere har derfor placeret stand-alone gasdetektoren GP-SA oppe under loftet, hvor det er lettest at opfange et eventuelt udslip fra en let gas som ammoniak, og dermed hurtigt lukke ned for processen.

Det store blink/horn ved siden af GP-SA, vil advare personalet med lyd og blink, såfremt ammoniakken bryder løs. Det er desuden god skik at placere et tydeligt skilt ved et blink/horn, så medarbejderne ved, hvad der varsles om.

Når man installerer sikkerhedsudstyr som f.eks. gasalarmer, er det vigtigt, at de fungerer efter hensigten, så det ikke er en falsk tryghed, hvilket kan have fatale konsekvenser. Der er strenge krav og regler for placering, service og vedligeholdelse, når man arbejder med ammoniak og andre farlige kølemidler og gasarter.

Arbejder du selv med kølemidler, og vil du være sikker på, at I overholder alle krav og regler - og vigtigst af alt - har en sikker og tryg arbejdsplads?
Så læs eller genlæs vores artikel her.

Vi ved, at det kan være svært at holde styr på de forskellige krav og regler, og derfor har vi eksperter, som er klar til at rådgive dig og din virksomhed, så I er sikre på, at I har en sikker og tryg arbejdsplads - hver eneste dag.

Du er altid velkommen til at kontakte Geopal telefonisk på 4567 0600 eller på mail info@geopal.dk.


GEOPAL – Gasalarmer til kølemidler
Vi får ofte spørgsmål vedrørende gasalarmer til kølemidler, og derfor har vi skrevet denne artikel for vi ved, at mange af jer sidder med de samme spørgsmål. I denne artikel vil vi forklare, hvorfor gasalarmer til kølemidler er nødvendige samt krav og regler for placering, service og vedligeholdelse.

Hvad er et kølemiddel?
Kølemidler deles i to grupper:

Gruppe 1 omhandler eksplosive, brandfarlige og/eller giftige stoffer f.eks. ammoniak NH3 og propan C3H8.

Gruppe 2 er stoffer, der ikke er omfattet af gruppe 1, f.eks. kuldioxid CO2. CO2 er ikke i sig selv giftigt og er en del af vores udånding, men bliver koncentrationen høj nok, fortrænger den luftens indhold af oxygen og virker kvælende.

Hvad gør gasalarmer?
Uanset om vi taler om giftige, eksplosive eller kvælende stoffer, så kan udslip af disse have fatale konsekvenser både for miljøet, for brugerne og medarbejderne. I tilfælde af gasudslip skal gasdetekteringen have til formål at lukke ned for anlægget eller processen og varsle medarbejderne, mens niveauet af udslip stadig er lavt med minimale risici til følge.
Kort sagt er gasalarmer med til at sikre miljø og liv, og derfor er de tit nødvendige på f.eks. arbejdspladser, hvor der er risici for udslip af farlige stoffer.

Hvor skal vi placere vores gasalarmer?
Gasalarmer placeres der, hvor det giver mest mening, dvs. der hvor det er lettest at opfange et udslip og størst mulighed for en lækage f.eks. ved flangesamlinger. Der bør være mindst én egnet gasalarm i hvert maskinrum. Se venligst AT Vejledning B.4.4 side 16 og DS/EN378-3:2016 side 19.

Lette gasser (f.eks. ammoniak NH3) stiger til vejrs, og derfor placeres gasdetektorerne oppe under loftet eller f.eks. over hver NH3 kølekompressor. Vær opmærksom på at ved nedhængte lofter placeres der detektorer både over og under det nedhængte loft.

Tunge gasser (f.eks. propan C3H8) vil lægge sig som en ”dyne” ved gulvet, og derfor placeres detektorerne ved gulvniveau. Langt de fleste gasser er tungere end luft, dvs. deres molekylevægt er >28,96 g/mol, og de vil derfor falde ned og lægge sig ved gulvniveau.

Hvad så med kuldioxid CO2?
Kuldioxid har en molekylevægt på 44,01 g/mol og er dermed tungere end den atmosfæriske luft, så den søger mod gulvet. Teoretisk burde detektorerne derved placeres ved gulvniveau, men da kuldioxid molekylerne vandrer med hastigheder på ca. 400 m/s, vil et udslip hurtigt blandes op med den øvrige luft/andre molekyler. Detektorerne til kuldioxid placeres derfor typisk i åndedrætshøjde, da kuldioxid i høje koncentrationer fortrænger luftens iltniveau. Ofte vælger man derfor at installere en oxygenalarm.

Hvad er der af krav til varsling i forbindelse med køleanlæg ved alarm (lys/lyd)?
Alarmsystemet skal advare både hørligt og synligt iflg. DS/EN378-3:2016 side 18, hvis den optimale sikkerhed skal være til stede. Se også AT Vejledning B.4.4 side 12.

I praksis vil det sige, at der f.eks. placeres et kombi-blink/horn ved hver indgangsdør samt inde i rummet til varsel af personalet. Således ”advares” personalet tydeligt, om de befinder sig inde i rummet, eller inden de går ind i rummet. Det er god skik at placere et skilt ved hvert blink/horn, så medarbejderne ved, hvad der varsles om.

Hvad er der af krav til indkøring og idriftsættelse?
Generelt er det altid en god idé at have indkøring og idriftsættelse af sit gasalarmeringsanlæg, så er det nemlig funktionstestet med korrekt gastype, blink/horn etc. samt eventuelle signaloverførsler, og man ved derfor, om det virker efter hensigten.

Taler vi om brandbare- og eksplosive kølegasser f.eks. propan C3H8 og ammoniak NH3 i høje koncentrationer, så er det beskrevet tydeligt i EN 60079-29-2 Eksplosive Atmosfærer side 68-69, pkt. 8.11.

Hvad gør vi med sikkerhed og vedligeholdelse?
Når man installerer sikkerhedsudstyr som f.eks. gasalarmer, er det vigtigt, at de fungerer efter hensigten, så det ikke er en falsk tryghed, hvilket kan have fatale konsekvenser, både for miljø og mennesker. Sikkerhedsudstyret skal altid serviceres efter leverandørens anvisninger, minimum en gang om året, men nogle gange kan der være omstændigheder der gør, at det skal serviceres/kalibreres oftere end en gang om året, som er det typiske interval iflg. AT Vejledning B.4.4 side 16 og 17.

Gasalarmer skal være egnede til den pågældende brug og kalibreres af en kompetent virksomhed. Brugeren/ejeren skal regelmæssigt kontrollere gasalarmerne mindst en gang om året for at sikre, at de fungerer korrekt efter hensigten iflg. DS/EN 378-3.

Hos Geopal har vi eksperter, som kan rådgive dig og din virksomhed i de forskellige gasarter samt gasalarmer. Det er vigtigt, at du og dine medarbejdere kan arbejde sikkert og trygt hver eneste dag. Vi har også kompetente og specialuddannede teknikere, som er jævnt fordelt i Danmark, og derfor kan vi tilbyde jer landsdækkende, hurtigt og fleksibel service.

Har du spørgsmål til gasdetektering og din arbejdsplads, så tøv ikke med at kontakte os:

Gi' os et kald +45 4567 0600 eller smid en besked i vores indbakke info@geopal.dk

Kilder

AT-vejledninger: Køleanlæg og varmepumper - Arbejdstilsynet (at.dk)
DS Dansk Standard: DS/EN 378-3:2016 - Webshop Dansk StandardDS/EN 378-3:2016+A1:2020 - Webshop Dansk Standard og DS/EN 60079-29-2:2015 - Webshop Dansk Standard
 


Geopal har egen produktion
Det betyder, at vi selv udvikler og producerer vores gasalarmsystemer og gasdetektorer, som de eneste i Danmark. Derfor har vores produktionsteam af dygtige medarbejdere et indgående kendskab til produkterne og kan hurtigt tilpasse eller fremstille et produkt, når et akut behov opstår hos en af vores kunder.

Vores produktionsteam varetager alt fra samling, montage, test og kalibrering af gasdetektorer og centraler samt komplekse kundespecifikke tilpasninger, og vi har gasalarmsystemer, gasdetektorer og kalibreringsgasser samt tilhørende reservedele på lager for hurtig levering.

Vi ved, at levering af korrekt udstyr og levering til tiden betyder tryghed for vores kunder!

Hvis du endnu ikke er kunde hos Geopal, så kontakt os og hør nærmere, hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed.


Geopal – Gasalarm fra gemmerne
Vi har modtaget dette billede fra en af vores kølekunder. Det er er en gasalarmcentral GJ-01C med GJ-A gasdetektor, som Geopal udviklede og producerede i begyndelsen af 1990’erne. Den var oprindeligt udviklet til private hjem, da man begyndte at lægge naturgas ind. Det blev dog aldrig nogen succes, da der kom et krav om gasdetektorer i private hjem. Efterfølgende blev de i stedet solgt til detektering af freon (tidligere anvendt som kølemiddel i køleskabe), da der på det tidspunkt var meget fokus på freons skadelige påvirkning især nedbrydning af ozonlaget.

Vores kølekunde har stadig vores GJ-O1C hængende, og selvom vores gasalarmcentral har et par og 30 år på bagen, holder den sig stadig kørende - det synes vi er rimelig sejt!

Hvis du har behov for gasovervågning i køleanlæg, så kontakt os. Vi lover, at du får en spritny gasalarm!


Legrand – Netatmo Smart Kuliltealarm
Den nyeste tilføjelse til Netatmos sikkerhedssortiment sikrer et sundt indeklima. Den smarte alarm kan forebygge kulilteulykker og passer på dig dag og nat!

Netatmo Kuliltealarm måler kulilteniveauet i alle rum i dit hjem i realtid. Den usynlige, lugtfri og giftige gasart kan være livsfarlig. Har du eksempelvis en fyringsenhed, en pejs, en brændeovn eller et gaskomfur derhjemme? Netatmos kuliltealarm holder nøje øje med de kuliltepartikler, disse enheder afgiver, og advarer dig, hvis du og din families helbred er i fare.


Geopal – Giftige gasser i parkeringskældre
Kulilte (CO), kvælstofoxider (NOx) og kulbrinte (benzindampe) er giftige gasser der opstår i parkeringskældre, da der anvendes eksplosionsmotorer. Da der let kan opstå en sundhedsfarlig atmosfære, er det nødvendigt med gasdetektering og effektiv ventilation. 

I parkeringskælderen hos Skejby Sygehus har de 118 detektorer på 9 etager, som aktiverer ventilationen i tilfælde af at koncentrationen af de sundhedsskadelige dampe bliver for høj. Skejby Sygehus-personalet og deres patienter kan derfor trygt og sikkert ankomme og forlade sygehuset på alle tider af døgnet.

Med Geopal’s MODBUS detektor til parkeringsanlæg kan vi tilbyde både NOx (diesel) og CO (kulilte) i samme enhed, da både NOx og CO bør detekteres i åndedrætshøjde. Detektoren kræver derved kun en simpel installation og er fuldt adresserebare. Hver detektor måler gasniveauet kontinuerligt og giver en tilbagemelding til Master PLC’en sammen med status for MODBUS enheden.

Til GP-BUS detektoren kan tilkobles en GP-CU detektor som typisk benyttes til at detektere CH (kulbrinte) fra benzinbiler. GP-CU detektoren placeres ca. 15 cm over gulvniveau. Se vedhæftede datablad.

Geopal System A/S har leveret forskellige løsninger til overvågning af giftige gasser i parkeringskældre - se et udvalg af vores referencer her.


Geopal er stolte over at introducere GP-NOVA
GP-NOVA er vores helt nye stand-alone ATEX gasdetektor, der ikke kun sikre sikkerhed, pålidelighed og nøjagtighed, men samtidig giver enkel vedligeholdelse og service.

GP-NOVA er designet til SIL2 iht. IEC 61508 og ydeevne iht. EN 60079-29-1.

Tydelig synlighed i ethvert miljø og optiske trykknapper
GP-NOVA har et tydeligt, klart og stort OLED-display med status lysdioder, som kan observeres fra 20 m afstand. Status lysdioderne anvender en række farver og lysmønstre på en sådan måde, at systemets status også er forståeligt for personer med nedsat evne til at se farver. Simpel interface og navigation i detektorens menu, via optiske berøringsknapper uden behov for magnetstavs.

Kompatibel med forskellige sensorteknologier og gasser
Takket være det fleksible design af gasdetektoren, er det muligt at detektere mange forskellige gasser ved brug af forskellige sensorteknologier.

Kan også leveres med ekstern detektor, således at sensordelen kan monteres tæt på evt. udslipskilde og controlleren monteres synligt.

Data og hændelseshistorik
GP-NOVA gemmer op til 2000 hændelser og målinger af gaskoncentration på et MicroSD kort. Data kan enten studeres via plots på en mobilenhed eller sendes på e-mail i excel format for videre analyse.

Mobile App med Bluetooth kommunikation
Ved hjælp af Geopal App og trådløs Bluetooth teknologi er konfiguration, kalibrering og aflæsning af data via mobile enhed mulig. Herved reduceres vedligeholdelsestid og omkostninger. Især hvis detektoren er monteret højt eller er svært tilgængelig.

Analoge og digitale udgange
GP-NOVA giver flere muligheder for at kontrollere og overvåge detektorens status fra kontrolrummet. Konfigurerbar galvanisk isoleret 4-20 mA udgang, RS-485 Modbus RTU, Digital udgang i form af potentialfri relæudgange for lav- og højalarm samt fejl. Relæerne kan vælges enten som aktive (fail safe) eller passive.


KLINGER kan nu også tilbyde Alarmgivere
Lokale advarselssignaler, såvel hørbare, som visuelle, benyttes i forbindelse med gasudslip eller andre kritiske hændelser, og de er en væsentlig del af de ansattes sikkerhed i mange procesanlæg.

I Klinger’ leveringsprogram finder du nu et nyt program af lamper/blink og horn fra vores engelske leverandør, Beka. Enheder der kan kombineres på forskellig vis - og samtidig benyttes i klassificerede (Ex) områder.

Serien består af 2 grundenheder:

BA386 er en LED baseret alarmlampe til anvendelse både i Zones 0, 1 og 2. Den leveres i fem forskellige farver og kan derfor let tilpasses de fleste anlægskrav.

Advarseselslampens LED konstruktion garanterer et klart blinkende advarselssignal, der er let at se. Samtidig er teknologien betydeligt billigere end traditionelle Xenon-enheder - selvom BA386 kan afgive et signal af tilsvarende lysstyrke (med højere blink frekvens).

BR385 er 3.generation af Beka’ alarmhorn til anvendelse i samme områder som lamperne.

Den nye lydenhed producerer et højt hørbart advarselssignal (96…105dBA), som kan indstilles til 42 forskellige alarm lyde. Lydende kan vælges med interne omskiftere - idet hver tone i yderligere skiftes i op til 3 trin.

De valgbare output signaler inkluderer alarm og evakueringstoner defineret i standarder fra DIN, NFS og PFEER.

Læs mere om Beka’ alarmgivere her - eller kontakt www.klinger.dk for mere information


Geopal – Sædbank og sikkerhed
Når sæd nedfryses opbevares den i små sugerør, der er forseglet i begge ender

Indtil sæden skal bruges, opbevares den i store tanke med flydende kvælstof.

Hos European Sperm Bank er det Geopals oxygen alarmer, der sikrer medarbejderne i tilfælde af at oxygenniveauet bliver for lavt. Dette er altid en risiko, når der arbejdes med flydende kvælstof, derfor er det vigtigt, at sikkerheden er i top.

Nicki Bille fra European Sperm Bank udtaler;

"I forbindelse med flytning af vores Cryologistics afdeling, skulle vi have installeret nye gasdetektorer. Da vi dagligt arbejder med flydende nitrogen, er det vores højeste prioritet at skabe sikkerhed for vores ansatte. Geopal System leverede både information og service som var helt i top, hvorfor vi føler, vi har truffet det helt rigtige valg. "

Se mere på  www.geopal.dk


Stauning Whisky benytter gasalarmer fra Geopal
Geopal sikrer medarbejderne på endnu et destilleri – denne gang hos Stauning Whisky, der er placeret nær vestkysten kun 10 minutters gang fra den lille landsby Stauning

Det hele startede i 2005 da 9 venner besluttede at lave en dansk single malt whisky. I 2015 blev der underskrevet en aftale med Diageo og Distill Ventures, en af verdens største spiritusproducenter, som gjorde at de kunne påbegynde arbejdet med udvidelsen af Stauning Whisky.

Det ”nye” destilleri står nu færdigt, og AGA anlæg fra Geopal sikrer effektiv detektering af ethanol, propan samt CO2.

Er du blevet nysgerrig på at se de nye destilleribygninger, afholdes der musikfestival 25. august hvor der også er mulighed for smagsprøver… læs mere her


Geopal – Hvilken gasalarm bruger I til jeres NH3 anlæg?
Ønskes pålidelighed og høj kvalitet? Vælg Geopal System hver gang!

NH3 Solutions har allerede gjort sig den erfaring, så de er ikke i tvivl!

Billedet viser en vand/vand ammoniak varmepumpe til opvarmning af 1000 kvm produktionshal og 112 kvm kontorareal. Vandtemperaturen i fremløbet på kondensatorsiden er 40°C, med mulighed for at øge til 53°C.

Energioptagelse sker via 2 monterede energioptagere. Disse afrimes én ad gangen med varm glykol, således der altid er en tørkøler i funktion på anlægget.

Læs mere om Geopal detektor GJ-EX på vores hjemmeside www.geopal.dk.

Find din kontaktperson hos Geopal System her – så vi også kan tilbyde dig en pålidelig løsning af høj kvalitet.