Spektrometre

Et spektrometer er et videnskabeligt instrument, der anvendes til at analysere det elektromagnetiske spektrum af et objekt eller en prøve. Det måler og registrerer intensiteten og distributionen af lys eller elektromagnetisk stråling over et bredt spektralt område, normalt fra ultraviolet (UV) til infrarød (IR) region. Spektrometre er instrumenter, som man bruger til at identificere, måle og analysere specifikke bølgelængder af stoffer langs et spektrum - altså en gruppe af relaterede data.

Leverandører af og viden om Spektrometre:


Buhl & Bønsøe A/S

Hassellunden 11 A
2765 Smørum
Tlf.: 45 95 04 10
E-mail: info@buhl-bonsoe.dk

www.buhl-bonsoe.dk

Kompetencer: Kalibrering, Kalibrering af måleudstyr, Validering, CO2, CO, Datalogger/dataovervågning, El måleudstyr, Elektroder, Fugtmåler, Inspektionskamera / Endoskopi, Køleinstrumenter, Lyd-og lysmåler, Lækagesøger / Lækagesporing, Omdrejningstæller, pH måler og væskeanalyse, Røggastester, Partikelmåler, Temperaturmåler / Temperaturmåling, Termografi, Transmitter, Tryk og lufthastighed, Ultralydsmåler, Overvågning, Inkubatorer, Klimaskabe, Temperaturstrips, Radonmålere, Tryktransmittere, Spektrometre, Pitotrør, Dataloggere, Flowmålere, Multimetre

Læs mere om Buhl & Bønsøe A/S


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Lisco Analytical ApS

Stamholmen 147
2650 Hvidovre
Tlf: +45 3990 3905
E-mail: sales@liscotech.dk

www.liscotech.dk

Kompetencer: ViskosimetreRefraktometre, Brixmåling, Wedgewood Fotometer Service Parts, Proces Spektrometer, Proces Viskosimeter, Proces Tomografi, Skumdetektorer, Niveaumålere, Ledningsevnemåling, Slamtørstofmålere, Tørstofmåling, Viskositets måling, Photometer, Turbiditetsmåling

Læs mere om Lisco Analytical ApS


PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Kompetencer: Måleudstyr, Endoskoper, Flowmålere, Hårdhedstester, Kraftmåler, pH måler, Stroboskoper, Vibrationsmålere, Tykkelsesmåler, EMF måler, Dataloggere, Testinstrumenter, Kontrolenheder, Laboratorieudstyr, Vægte

Læs mere om PCE Instruments Denmark ApS


Mere viden om Spektrometre:

Et spektrometer består normalt af følgende komponenter:

  1. Lyskilde: En kilde til lys eller elektromagnetisk stråling, der kan variere fra synligt lys til andre dele af det elektromagnetiske spektrum.
  2. Prøve eller objekt: Den materialeprøve eller det objekt, der ønskes at blive analyseret. Det kan være en væske, et faststof eller et gasformigt stof.
  3. Indfangningsenhed: En enhed, der opsamler og fokuserer det indkommende lys fra prøven. Dette kan være en linse, et prisme eller et gitter.
  4. Detektor: En sensor eller detektor, der måler den intensitet af det reflekterede, transmitterede eller absorberede lys efter det har passeret gennem prøven. Detektoren kan være en fotodiode, en fotomultiplikator eller en CCD-sensor.
  5. Spektralprocessor: En elektronisk enhed, der behandler de målte data og genererer et spektrum, der viser lysintensiteten som funktion af bølgelængde eller frekvens.

Spektrometre anvendes i en bred vifte af applikationer, herunder kemi, fysik, biologi, materialvidenskab, medicin, miljøovervågning og meget mere. De muliggør identifikation, kvantificering og karakterisering af forskellige stoffer baseret på deres unikke absorption, emission eller refleksion af lys ved forskellige bølgelængder.

Der er forskellige typer af spektrometre, der er specialiseret i forskellige områder af spektralanalyse, såsom absorptionsspektroskopi, fluorescensspektroskopi, infrarød spektroskopi, massespektrometri og mange andre. Hver type spektrometer har sit eget sæt funktioner, fordele og anvendelser, der passer til specifikke behov og analytiske krav.


LØWENER – Spectro::lyser V3 den nyeste generation spektrometersonder til vandovervågning


22.sep 2023


LØWENER – Spectro::lyser V3 den nyeste generation spektrometersonder til vandovervågning

Spectro::lyser V3 er en intelligent optisk spektrometersonde, som kan måle forskellige værdier i overvågning af vand og sende data videre online. Sonden fungerer også som en IoT enhed.

Denne Spektrometersonde er mulig at kommunikerer med direkte gennem en BlueTooth eller WLAN forbindelse med en mobil enhed.

Spectro::lyser V3 har en høj performance og giver kvalitetsmålinger i realtid. Sonden kan monitorerer forskellige parametre alt efter individuel valg af: TSS, TS, turbiditet, farve, TOC, DOC, BOD, COD, NO3-N, NO3, Kloramin, HS-, O3, CLD, Chl-a, BTX, UV254, aftryk, spektrale alarmer og temperatur.

Læs mere om Spectro::lyser V3 spektrometersonde HER

For mere information kontakt:
Lars Nissen-Petersen på mobil nr.: 40 643 005. eller send en e-mail på lnp@loewener.dk


LØWENER Industri – Effektiv overvågning af vandkvaliteten


21.mar 2023


Løwener leverer online analysesystem fra det østrigske firma s::can, som konstant overvåger vandkvaliteten.

s::can er førende indenfor teknologi til dykbare online spektrometresonder og overvågningssystemer indenfor drikkevand-og spildevand.

En lysstråle sendes gennem en prøve af vand og måler absorptionen, en detektor kan bestemme en række vandkvalitetsparametre uden brug af kemikaler.

Spectro::lyser V3 - holder øje og giver besked
Den nye spektometre spectro::lyser V3 kan måle og overvåge en eller flere parametre.
Spectro::lyser V3 har hukommelseskort på 8GB og indbygget webserver.
Data kan sendes f.eks til mobiltelefon, s:can terminal, til opsamling i skyen( Cloud) eller direkte til en server på spildevandet.

Mere nyt fra LØWENER Industri

Flere sensorer at vælge i mellem
S::can kan også tilbyde andre sensorer, der kontinuerligt kan bestemme parametrene: ammonium, kalium, nitrat, pH og temperatur, klor, klordioxid, hydrogenperoxid, pereddikesyre, ledningsevne, redox, fluorid, opløst ilt og faste stoffer i vand-

Overvågningsstationer til spildevand
S:can mikro::station er designet til on-line overvågning af vandkvalitetsparametre i spildevand.
De nødvendige komponenter ( spectro:lyser, s::can sonder og kontrolboks) er fabriksmonteret og præsenterer en komplet løsning, da brugeren kun skal tilslutte vandforsyning og afledning (plug & measure).

Se iøvrigt HER

For mere information kontakt:
Lars Nissen-Petersen på mobil nr. 40643005 eller lnp@loewener.dk


Metrohm – MIRA XTR DS håndholdt Raman spektrometer
Metrohm præsenterer military-grade system til hurtig identifikation af ukendt i marken

Toxic chemicals hit upon during Sensitive Site Explorations (SSEs), Improvised Explosive devices (IEDs) or powerful synthetic opioids (e.g., fentanyl) can be lethal threats to the lives of first responders and military personnel. Such threats can be reduced with MIRA XTR DS, the latest handheld Raman identification system from Metrohm. MIRA XTR DS can identify more than 20.000 of unknowns in the field and is the most compact handheld Raman spectrometer on the market with the capability to deal with substances emitting fluorescence.

A powerful laboratory in the palm of your hand

The standard solution to deal with samples emitting fluorescence is a 1064 nm laser, which is used by most manufacturers of handheld Raman identification systems. MIRA XTR DS, on the other hand, combines the smaller size, higher resolution and lower power consumption of a 785 nm laser with revolutionary machine learning to eXTRact a Raman signal even form fluorescent samples.

The benefits are considerable:

  • Low power 785 nm laser allows interrogation of sensitive samples without the risk of igniting/destroying them
  • Low power 785 nm laser allows for a compact, pocket-sized design enabling true single-handed operation
  • Lower power consumption than 1064 devices means longer battery life for extended field use

A forensic chemist to consult – anytime and anywhere

Fully automated, guided workflows make MIRA XTR DS easy to use from sampling unknowns to clear, coded results. MIRA XTR DS can be interfaced with the HazMaster G3 App to instantly provide actionable intelligence. First responders can calculate likely mixture outcomes on site giving them meaningful results and important chemical information about drugs, explosives, and chemical warfare agents. With this information, they can take immediate action to protect themselves, their team, and everyone else.


Endress+Hauser opkøber Blue Ocean Nova
Intelligente inline-spektrometre styrker porteføljen indenfor procesanalyseinstrumenter
Endress+Hauser udbygger sin portefølje af produkter, løsninger og services indenfor procesanalysemåling. Koncernen har opkøbt Blue Ocean Nova AG, som fremstiller innovative inline-spektrometre til overvågning af kvalitetsrelevante procesparametre. Virksomhedens 15 medarbejdere i Aalen, Tyskland, fortsætter. Blue Ocean Nova kommer til at høre ind under Endress+Hausers kompetencecenter for væskeanalyse med hovedsæde i Gerlingen, Tyskland. "De intelligente processensorer, som er udviklet af Blue Ocean Nova, vil give os et forbedret udbud indenfor procesanalysemåling, så vi får en ekstra strategisk byggesten," siger Manfred Jagiella, administrerende direktør for Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG. Som medlem af koncernens direktion er han også ansvarlig for analyseaktiviteterne. Innovativt koncept De processensorer, der udvikles af Blue Ocean Nova, omfatter de relevante optiske spektroskopiregioner UV-VIS, NIR, PAIR og MIR til inline-analyse af væske, gasarter og tørstoffer. Den innovative teknologi gør det muligt at integrere spektrometeret direkte i målesonden, selv i områder med eksplosionsfare. Sensorerne kan desuden rengøres automatisk og nemt integreres i processtyringssystemerne. Systemerne fra Blue Ocean Nova bruges i føde- og drikkevareindustrien, olie- og gasindustrien samt kemikalie- og life sciences-industrien til anvendelser som koncentrations- og fugtmålinger og til måling af relevante kvalitetsparametre. Teknologien udbygger koncernens portefølje, som allerede omfatter Raman-spektroskopi, TDLAS (tunable diode laser absorption spectroscopy) og proceslysmålere. Omfattende erfaring Blue Ocean Nova blev stiftet af Joachim Mannhardt og Stefan Beck i 2015 og tilfører virksomheden omfattende erfaring med produktudvikling inden for industriel spektroskopi og procesanalysemålinger. "Endress+Hauser åbner op for internationale markeder og kunder for os," forklarer Stefan Beck. Joachim Mannhardt tilføjer: "Vi er overbeviste om, at vores teknologi bliver det ideelle supplement til Endress+Hausers optiske portefølje." Endress+Hauser opkøbte Blue Ocean Nova gældende fra den 31. oktober 2017. De to parter har valgt ikke at offentliggøre yderligere oplysninger om transaktionen. Joachim Mannhardt og Stefan Beck fortsætter i ledelsen i den innovative virksomhed. "Med dette opkøb forfølger vi vores strategi om at styrke porteføljen indenfor procesanalysemåling og fremover støtte vores kunder lige fra laboratoriet til processen," siger Manfred Jagiella.