Strømtænger

Strømtænger, også kendt som ampere-tænger eller strømmåler-tænger, er elektriske testværktøjer, der bruges til at måle strømniveauer i en elektrisk kreds uden at afbryde strømmen eller behøve at forbinde ledninger direkte til måleinstrumentet. De er designet til at gribe omkring en elektrisk ledning og måle strømmen, der passerer gennem ledningen ved hjælp af principperne for elektromagnetisk induktion.

Leverandører af og viden om Strømtænger:


Mere viden om Strømtænger:

Strømtænger fungerer ved at udnytte den elektromagnetiske felt, der genereres af strømmen, der passerer gennem en ledning. Når strømtangen placeres omkring ledningen, inducerer den et svagt strømsignal i sig selv, som derefter omsættes til en målbar strøm på måleinstrumentets display.

Der er forskellige typer af strømtænger afhængigt af deres funktionalitet og kapacitet:

  1. Tangstrømmåler: Dette er den mest almindelige type strømtang. Den har typisk en åben kæbe, der kan klamre sig omkring en enkelt ledning. Denne type strømtang er velegnet til måling af AC- og DC-strømme med forskellige strømniveauer.
  2. Fleksibel strømtang: Dette er en speciel type strømtang med en fleksibel åben kæbe, der gør det muligt at klamre sig omkring flere ledninger eller tykkere ledninger. Det er nyttigt i situationer, hvor man skal måle strømme i komplekse elektriske systemer.
  3. RMS-strømtang: Denne type strømtang måler den effektive værdi af strømmen (RMS - Root Mean Square). Det er især nyttigt til måling af AC-strømme med komplekse bølgeformer, hvor den nøjagtige RMS-værdi er af betydning.

Strømtænger er meget praktiske og sikre værktøjer til at måle strøm uden at skulle afbryde ledningerne eller bryde kredsløbet. De bruges bredt inden for elektrisk installation, vedligeholdelse, fejlfinding, energiovervågning og andre områder, hvor måling og analyse af strøm er nødvendig.


Conrad – Ny lækstrømtang fra Voltcraft
Det vigtigste er at være sikker! Den nye VC-1310 strømtang, der også fungerer som lækstrømstester, udvider Voltcrafts udvalg af sikkerhedsrelateret måleteknologi

Se Leverandører af Strømtænger her

En af udfordringerne inden for sikkerhedsrelevant måleteknologi er at skulle bestemme målte værdier med stor præcision, selv under vanskelige arbejdsforhold, alt imens man gør håndteringen så sikker og nem som muligt. Voltcraft har i forbindelse med deres 40-års jubilæum udvidet sit udvalg af måleteknologi med en ny strømmåler, der har et særligt bredt måleområde: "Med den nyudviklede VC-1310 tager Voltcraft konsekvent det næste skridt," beretter Susanne Storch. Som Senior Expert Product Manager er hun ansvarlig for måle- og testteknologiområdet på Conrad Sourcing Platform, der i øjeblikket omfatter mere end 80.000 varer.

Der opnås en større fleksibilitet takket være et større måleområde

Fejlstrømme kan ikke kun beskadige elektriske systemer og enheder. Enhver, der betjener defekt udstyr eller kommer i kontakt med defekt udstyr, udsættes for fare. Disse kan detekteres med det samme med Voltcrafts strømmåler: Strøm kan måles sikkert og nøjagtigt fra 100 µA AC og op til 200 A AC i CAT II 600V-området.

Den brede klemmeåbning med en diameter på3,05 cm muliggør målinger af større tværsnit. Ved måling med lækstrømstesteren skal lederen, der skal testes, ikke adskilles. Det sparer både tid og penge. Det usædvanligt gode forhold mellem pris og ydelse gør også Voltcraft VC-1310 strømmåleren ekstremt attraktiv inden for uddannelses- og byggeteknologi.

Pålidelig, præcis og sikker

VC-1310 tilbyder løsninger til pålidelige måleresultater og en praktisk håndtering, selv i udfordrende situationer: Den har en Data Hold-knap til at fryse målte værdier, så man bliver i stand til at læse dem på nem vis - en smart funktion til de situationer, hvor lederen, der skal måles, er svær at nå, og displayet ikke er synligt. Skulle lysforholdene også være dårlige, sikrer LED-baggrundsbelysningen en optimal læsbarhed. Det 3,5-cifrede LC-display har 1999 tællinger samt en overbelastningsindikator.

2 fordele for miljøet

Ved længere tids inaktivitet slukkes Voltcraft strømmåleren af sig selv og sparer dermed energi til næste anvendelse. Derudover er der blevet lagt vægt på at skabe en miljøvenlig emballage, hvor der slet ikke er anvendt plast. Uanset om det drejer sig om elektrisk måle- og miljømåleteknologi, strømforsyning og strømførende dele, opladningsteknologi og powerbanks, batterier og akkumulatorer eller endoskoper: Fagfolk inden for elektrohåndværk, vedligeholdelse, bygningsteknologi, udvikling eller uddannelse værdsætter det solide håndværk og den innovative teknologi i Voltcraft-produkter, som er blevet afprøvet og testet i praksis gennem 40 år.