Tæthedskontroludstyr

Tæthedskontroludstyr refererer til teknologiske systemer eller apparater, der bruges til at måle og regulere tætheden af ​​en væske eller et materiale. Tæthed er et mål for, hvor meget masse der er pr. volumenenhed af et stof. Tæthedskontroludstyr anvendes i en bred vifte af industrier og anvendelser, hvor præcis styring af tætheden er afgørende for kvalitet, sikkerhed og processtyring.

Leverandører af og viden om tæthedskontroludstyr:


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


SAMSON Reguleringsteknik A/S

Blokken 55
3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 93 01
E-mail: Sales-DK@samsongroup.com

Randers afd.:
Mirabellevej 11C, 8930 Randers NØ
Tlf.: 86 44 81 66

www.samson-reg.dk

Kompetencer: Reguleringsventiler, reguleringsventiler til vand, reguleringsventiler til luft, reguleringsventiler til damp, reguleringsventiler til kemikalier, on/off ventiler, styreventiler, selvregulerende ventiler, tilbehør til ventiler, termostatventiler, målingssystemer, kontrolsystemer, automationssystemer, 3D produkttegninger, vekslerunits

Læs mere om SAMSON Reguleringsteknik A/S


Mere viden om tæthedskontroludstyr:

Tæthedskontroludstyr kan variere i kompleksitet og funktionalitet. Det kan omfatte enheder som tæthedsanalysatorer, væskeafskillerudstyr, måleceller og sensorer. Disse enheder kan bruge forskellige principper, såsom tryk- eller vægtskift, for at bestemme tætheden af ​​et stof. Resultaterne af målingerne kan bruges til at justere produktionsprocesser, sikre kvalitetsstandarder og minimere fejl i produktionslinjerne.

Bemærk, at teknologien og dens anvendelser kan udvikle sig over tid, så det er en god idé at søge opdateret information fra pålidelige kilder, hvis du søger specifikke detaljer om tæthedskontroludstyr og dets anvendelser.


Strenometer – Danmarkspremiere på hi-messen!
CleanoSpector – håndholdt instrument til nem og hurtig kontrol af afrensning af organisk forurening

Nu kan man få et enkelt, håndholdt instrument til hurtig kontrol af afrensning af organisk forurening, såsom olier og fedtstoffer…ja, selv fingeraftryk – CleanoSpector!

Med CleanoSpector kan man på få sekunder hurtigt og sikkert bedømme hvor godt man har afrenset en overflade for stort set alle organiske olier og fedtstoffer. CleanoSpector kan hurtigt tilpasses ens specifikke krav til renhedsgrad.

Når man har valgt sin måleprofil, placerer man føleren på overfladen, og få sekunder efter har man en værdi, udtrykt som enten %renhed eller RFU (Relative Fluorescens Units), for hvor ren ens overflade er. Hver enkelt profil kan sættes op til et bestemt antal målepunkter hvorefter den gennemsnitlige værdi regnes ud. CleanoSpector er meget let at bruge og kan gemme op til 8.192 målinger i 254 profiler.

Har man krav til en bestemt tykkelse på oliefilmen, kan CleanoSpector også anvendes til at dokumentere dette. Man kan ovenikøbet få vist målingerne i g/m² eller mg/m².

CleanoSpector oplyser overfladen med LED og måler herefter overfladens fluorescens – jo lavere fluorescens jo mindre organisk materiale er der på overfladen. På grund af følerens udformning har det omkringliggende lys ingen indflydelse på målingerne. Resultatet kommer hurtigt, og en kontrol af ens produkt gennemføres derfor på ganske kort tid.

Strenometer har Danmarkspremiere på CleanoSpector på stand J7212 på hi-Messen i Messecenter Herning d. 1-3 oktober 2019

Yderligere information om CleanoSpector kan hentes hos:
Strenometer ApS, Kongevejen 213, 2830 Virum, 45 95 07 00, salg@strenometer.dk