Trykmåling

Trykmåling / Mekanisk manometer - på grund af relativ lav egen-frekvens er disse kun egnet til måling af statisk tryk. Manometret som anvendes i en del i hydrauliske anlæg til trykmåling og dæmpes med en drøvling i manometrets tilslutningsstuds, og ved at manometerhuset er væskefyldt. Mange forskellige teknikker er blevet udviklet til måling af tryk og vakuum. Instrumenter, der anvendes til at måle tryk, kaldes trykmålere eller vakuum gauges, som eksempelvis manometre. Hvorfor et et manometer væskefyldt? Få svaret her af Morten B. Jensen - Product Manager, Klinger De trådløse instrument-netværk kan være lige så stabile og sikre som fastfortrådede systemer - læs indlæg af Morten B. Jensen - Product Manager, Klinger

Leverandører af og viden om trykmåling (trykmåler, trykføler – se også manometre):


Eberhardt Procesinstrumentering

eberh

Baldersbuen 15 A
2640  Hedehusene
Telf.: 45 89 33 66
E-mail: info@eeberhardt.dk

www.eeberhardt.dk

Kompetencer: Procesinstrumentering, niveaumåling, flowmåling, trykmåling, vakuum, temperaturmåling, analysemåling

Læs mere om Eberhardt Procesinstrumentering


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Fagerberg A/S

Kornmarksvej 8-10
2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00
E-mail: fagerberg@fagerberg.dk

www.fagerberg.dk

Kompetencer: Afspærringsventiler, Aktuatorer, Analysatorer, Beholdersystemer, Dataopsamling, Densitetsmåling, Dæksler, Energimåling, Flowmåling, Kedelovervågning, Kontraventiler, Niveaumåling, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Vandudladere, Positionere, Prøveudtagning - sanitære, Tanke- og rørsamlinger - sanitære, Skueglas - sanitære, Magnetiske miksere - sanitære, Slanger - sanitære, Fjernvarmeskabe, Trykmåling, Temperaturmåling

Læs mere om Fagerberg A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


KLINGER Danmark A/S

Nyager 12
2605 Brøndby
Tlf.: + 45 43 64 66 11
Ventiler: salesvalves@klinger.dk
Pakninger: salesgaskets@klinger.dk
Instrumentering: salesinstrumentation@klinger.dk

www.klinger.dk

Kompetencer: Butterflyventiler, Elektriske aktuatorer, Fiberpakning, Flangepakning, Flowmåling, Grafitpakning, Gummipakning, Hydraulik tætninger, Kamprofil, klingersil Olietætningsring, Kontraventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Manometre, Membranventiler, Niveaumåling, Nåleventiler, Pneumatiske aktuatorer, Reguleringsventiler, Reduktionsventiler, Returventil, Silikone pakning, Skueglas, Skydeventiler, Spadeventiler, Stopventil, Strengreguleringsventiler, Sædeventiler, Teflonpakning, Temperaturmåling, Temperaturtransmittere, Trykmåling, Tryktransmittere, Tætninger, Vandudlader

Læs mere om KLINGER Danmark A/S


Newtronic ApS

Ove Jensens Alle 35F
DK-8700 Horsens
Tlf.: +45 7669 7090
E-mail: info@newtronic.dk

www.newtronic.dk

Kompetencer: Kundedesignede løsninger, grøn omstilling, teknisk elvarme, varmelegemer, kanalvarmelegemer, rørvarmelegemer, varmeflader, varmekabler, varmepatroner, varmemåtter, inline heatere, automatik, Bygningsautomatik, HVAC, styring og regulering, tavler, køleprofiler, termisk ledende materiale.

Læs mere om Newtronic ApS


NivoTech Trading Company

Nøddelunden 54
6800 Varde
Tlf.: (+45) 4673 0008
E-mail: info@nivotech.dk

www.nivotech.dk

Kompetencer: Flowmåling, Niveaumåling, Temperaturfølere, Temperaturregulatorer, Trykmåling, Tryktransmittere

Læs mere om NivoTech Trading Company


Norsonic Danmark

Søndre Alle 34
3700 Rønne
Tlf: 71 96 12 10
E-mail: info@norsonic.dk

www.norsonic.dk

Kompetencer: Akustik, akustikløsninger, akustisk kamera, bygningsakustik, kalibratorer, lydtryksmålere, mulitikanalsystemer, måling af udendørsstøj, software, støjkilder, tilbehør, udendørsmikrofoner, vibrationsmålinger

Læs mere om Norsonic Danmark


PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Kompetencer: Måleudstyr, Endoskoper, Flowmålere, Hårdhedstester, Kraftmåler, pH måler, Stroboskoper, Vibrationsmålere, Tykkelsesmåler, EMF måler, Dataloggere, Testinstrumenter, Kontrolenheder, Laboratorieudstyr, Vægte

Læs mere om PCE Instruments Denmark ApS


Tech Instrumentering

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 8739 2600
E-mail: info@tech.dk

www.tech.dk

Kompetencer: Niveaumåling, niveaumålere, dataloggere, display, flowmåling, kalibrering, flowmålere, temperaturmåling, trykmåling, viskositets måling, kalibrering af måleudstyr, kalibreringsudstyr, energimålere, analyseudstyr, ledningsevne, PH

Læs mere om Tech instrumentering


Tormatic AS

Skreppestadveien 24
3261 Larvik
Norge
Tlf.: +47 33 16 50 20
E-mail: info@tormatic.no

www.tormatic.no

Kompetencer: Dataloggere, Temperaturkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Strømforsyning (power supply), Trådløs kommunikation i Ex-områder, Sikkerhedsrelæer, Antenner, Radiomodemer, Signalomformere, Fjernbetjening (remote I/O), Overspændingsbeskyttelse, Trykafbrydere, Trykfølere, Tryktransmittere, Tryktransducere, Telemetri loggere, Kalibreringsudstyr, Tørblokkalibrator, Temperaturbad, Trykkalibrator, Loopkalibrator, Trykindikator, Trykregulering. Kalibreringsinstrumenter, Manometre, Niveaumålere, Flowmålere, Flowswitch

Læs mere om Tormatic AS


Mere viden om trykmåling:

Trykmåling foretages bl.a. af luft, gas og væske og instrumenter hertil er f.eks. manometre, pressostater og tryktransmittere.

Et manometer kan også henvise til et tryk måleinstrument, normalt begrænset til måling af tryk tæt ved atmosfære tryk. Udtrykket manometer bruges ofte til at henvise specifikt til væskesøjle hydrostatiske instrumenter, herunder trykmålere.

En vakuummåler anvendes til måling af trykket i et vakuum - der er yderligere opdelt i to underkategorier, højt og lavt vakuum (og undertiden ultrahøjt vakuum).  Det gældende trykområde på mange af de teknikker, der anvendes til måling af vakuum har et overlap. Derfor, ved at kombinere flere forskellige type målere, er det muligt at måle systemets tryk kontinuerligt fra 10 mbar til 10 -11 mbar.

Dagligdags trykmåling, såsom dæktryk, fremstilles sædvanligvis i forhold til omgivelsernes lufttryk. I andre tilfælde foretages målingerne i forhold til et vakuum eller en anden ad hoc reference. Når der skelnes mellem disse nul referencer er de følgende udtryk anvendt:

- Absolut tryk er nul-reference mod en perfekt vakuum,
så den er lig med overtryk plus atmosfærisk tryk.
- Manometertryk er nul-reference mod omgivende lufttryk,
så det er lig med absolut tryk minus atmosfærisk tryk.
Negative symptomer er normalt udeladt.
- Differenstryk er trykforskellen mellem to punkter.

Nulreference i brug er normalt underforstået i kontekst, og disse tilføjes kun, når afklaring er nødvendig. Dæktryk og blodtryk er manometertryk ved konvention, mens atmosfæriske tryk, dybe vakuum tryk og altimeter tryk skal være absolut.  Differenstryk er almindeligt anvendt i industrielle processystemer.  Differential trykmålere har to indgangsporte, hver forbundet med en af de mængder, hvis tryk skal overvåges. I realiteten udfører sådan en trykmåler den matematiske operation af subtraktion gennem mekaniske midler, hvor der ikke er behov for en operatør eller et styresystem til at se to separate målere og bestemme forskellen i aflæsningerne.  Moderat vakuum pres er ofte tvetydige, da de kan repræsentere absolut tryk eller overtryk uden negativt fortegn.  Således et vakuum på 26 Hg gauge svarer til et absolut tryk på 30 Hg (typisk atmosfærisk tryk) - 26 Hg = 4 Hg.
Atmosfærisk tryk er typisk omkring 100 kPa ved havoverfladen, men er variabel med højde og vejr.  Hvis det absolutte tryk af et fluidum forbliver konstant, vil overtryk af den samme væske variere som atmosfæriske trykændringer.  For eksempel, når en bil kører op på et bjerg (atmosfæriske lufttryk falder) den (overtryk) dæktryk går op.  Nogle faste værdier for atmosfærisk tryk , såsom 101,325 kPa eller 100 kPa er blevet defineret, og en række instrumenter bruger en af disse standardværdier som en konstant nulpunkt i stedet for det faktiske variable omgivende lufttryk.  Det forringer nøjagtigheden af disse instrumenter, især når de anvendes i store højder.

Brug af atmosfæren som reference indikeres med en (g) efter trykenhed fx 30 psi g, hvilket betyder, at det målte tryk er det totale tryk minus atmosfæretryk .  Der er to typer målere med hensyn til pres: ventilerede gauge (vg) og forseglet gauge (sg).

En ventileret gauge tryktransmitter / trykmåling tillader for eksempel det ydre lufttryk til at blive udsat for den negative side af den trykfølende membran via en udluftet kabel eller et hul på siden af indretningen, så den altid måler trykket i det nævnte omgivende tryk. Således en ventileret gauge trykføler altid bør vise nul tryk, når fremgangsmåden tryktilslutning holdes åben til luften.

En forseglet gauge henvisning ligner meget, bortset fra at atmosfærisk tryk er forseglet på den negative side af membranen.  Dette er normalt vedtages på høje trykområder såsom hydraulik , hvor atmosfæriske trykændringer vil have en ubetydelig indvirkning på nøjagtigheden af læsning, så udluftning er ikke nødvendigt.  Det giver også nogle producenter til at levere sekundær trykindeslutning som en ekstra sikkerhedsforanstaltning for trykbærende udstyr sikkerhed, hvis sprængtryk primære trykfølende membran er overskredet.

Der er en anden måde at skabe en forseglet gauge henvises, og dette er at tætne et højt vakuum på bagsiden af følerelementet membranen. Derefter er udgangssignalet forskudt så trykføleren står tæt på nul, når der måles atmosfærisk tryk.

En forseglet gauge henvisning tryktransducer / trykmåling vil aldrig læst præcis nul, fordi atmosfærisk tryk altid er under forandring og henvisningen i dette tilfælde er fastsat til 1 bar.

En absolut trykmåling er en, der er nævnt absolut vakuum.  Det bedste eksempel på et absolut tryk refereres til atmosfærisk eller barometertryk.

At frembringe et absolut tryk sensor fabrikanten vil forsegle et højt vakuum bag føler membranen.  Hvis fremgangsmåden trykforbindelse med et absolut tryk transmitter er åben for luft, vil den læse det aktuelle lufttryk.

Til måling af hydraulisk tryk anvendes et trykmanometer. Ved pulserende tryk kan det dæmpes på følgende måde:
- Der sættes en drøvling i manometerets tilslutningsstuds.
- Manometeret tilsluttes et kapillarrør, der har dæmpende virkning.
- Manometerhuset væskefyldes med glycerol.

Fakta
Tryk måles i SI-systemet i pascal, men tillades også målt i bar og millibar, fordi 1 millibar = 102 pascal. Det tillades også at måle tiden i minutter, timer og år.


SICK – PBS PLUS – IO-Link sensor til trykmåling, kontrol og overvågning
PBS plus er en robust tryktransmitter og switch i én sensor. Den måler absolut tryk, relativt tryk og vakuum i væske og gas i måleområdet fra -1 til 1.000 bar. IO-link giver mulighed for at overvåge trykstød, sensortemperatur og andre nødvendige data til optimering af processtyring og vedligehold.

PBS plus er en robust tryktransmitter og switch med display i én sensor. PBS Plus fås med to transistor- udgange, skalerbar analog udgang (strøm/spænding), og IO-Link interface i alle versioner/typer. Den indstilles med de tre taster og displayet eller med Sick Sopas software via IO-Link interface. Procesdata transmitteres som måleværdier i bar til en styring via IO-Link interface. Med diagnosemulighederne kan temperatur- værdier vises i °C, og minimum- og maksimumværdierne for temperatur og tryk kan overvåges.

Huset kan drejes i to retninger, så displayet og det elektriske M12 stik kan justeres optimalt i alle montagesituationer. PBS plus har mange anvendelsesmuligheder med måleområder fra 0,4 bar til 1.000 bar (relativt tryk). Den arbejder også i områder med absolut tryk eller vakuum. Som følge af den fuldsvejste membran af rustfrit stål er PBS plus meget modstandsdygtig over for korrosion.

Denne sensor er ideel til opgaver med for eksempel, overvågning af cylindertrykket i hydrauliske presser, styring af pressetrykket i CNC-maskiner, styring af trykket i køle- og smøremiddelanlæg, måling af systemtrykket i produktionen af PET-flasker, til væsker med trykstød som i vandværker, til hydrostatisk niveaumåling samt til applikationer med gasser.


KLINGER – Elektronisk trykswitch – Enkel at betjene, sikker i drift
Klinger introducerer nu en elektronisk pressostat fra Barksdale gmbh. UDS1V2 som switchen hedder er en enkel kontakt, der tilbyder enkel indstilling af alarmpunkt(erne), samt en visuel status indikation for den aktuelle driftstilstand

Kontakten leveres i to versioner; en udgave med 1 relæudgang med frit justerbar hysterese eller en med 2 udgange og fast hysterese på 15%. Måleområderne er fra 0-10 bar til 0-600 bar, med G1/4" udvendig procestilslutning.

Setpunktsindstillingen er en enkel, idet der benyttes en særlig "Teach and Go Programmering", hvor et samspil mellem enhedens 2 trykknapper og LED indikatoren hurtigt sikrer en korrekt indstilling af alarmpunktet. Trykswitchen kan selvfølgelig leveres med forudindstillet switchpunkt og hysterese, ligesom vi også kan medlevere et certifikat der verificerer indstillingen.

Det kompakte hus har er spulevandstæt (IP 65) og setpunkts indstillingen beskyttes af en gennemsigtigt  polyamid afdækning så der ikke er uautoriseret adgang til trykknapperne.

UDS1V2 kan anvendes til de fleste opgaver hvor trykovervågning er påkrævet, bl.a. pumpebeskyttelse, overvågning af hydrauliske enheder, smøremaskiner og sprøjtestøbemaskiner.

Mere information her


Burkert tilbyder Trykmåling og trykregulering
Alt som strømmer afsted, fascinerer os…
Ligegyldigt hvilken kraft fluiden indvirker med på en flade, har vi en komprimeret løsning hertil. Her spiller det ikke nogen rolle, om du ønsker at måle rene gassers, dampes eller aggressive væskers tryk, eller om der er tale om store eller små mængder – vi regulerer dit medietryk præcist.

Insatech – Automatisk tryk controller
En automatisk tryk controller du kan have i hånden med en vægt på kun 1,8 kg!

Undgå besværlige og tidskrævende manuelle tryk genereringer med en pumpe, der medfører risiko for at over- eller under skyde de ønskede kalibrerings set-punkter.

Angiv et ønsket tryk / kalibrerings set-punkt, og controlleren vil opnå og holde dette med en given nøjagtighed og stabilitet!

En tryk controller effektiviserer kalibreringsopgaven samt imødekommer stigende krav til den anvendte metode og målenøjagtighed.

Additel introducerer en ny håndholdt tryk controller ADT760 med udskiftelige trykområder.
Fleksibel kalibrerings setup med mulighed for at imødekomme dine nøjagtighedskrav til dagens varierende on-site service- og kalibreringsopgaver.

Vil du vide mere, så kontakt Morten Kristensen tlf. +45 2085 6070 mok@insatech.com


E&H – Nye tryk instrumenter til vand og spildevand
Endress+Hauser har over 20 års erfaring med at udvikle og producere trykmålere til industrien

Med særlig fokus på vand og spildevands industrien lancerer Endress+Hauser nu en hel række nye trykmålere, Cerabar PMP11, PMP21 og PTP31B, som kan anvendes til standard applikationer og til en særlig attraktiv pris.

Pålidelighed frem for alt!
I over 20 år har Endress+Hauser stået for kvalitets trykmålere til industrien og har opbygget et varemærke baseret på gennemtestede produkter og sikre materiale valg. Faktisk bliver 100% af alle trykmålere gennemtestet på fabrikken, inden de kommer ud til kunderne – og dette fortsætter Endress+Hauser med.
De nye trykmålere er produceret i samme høje Endress+Hauser kvalitet og med endnu bedre nøjagtighed, større måleområde og med en bedre tæthedsklasse.

God pris og nem bestilling
Mange kunder har behov for standard trykmålere med lang levetid, økonomisk i drift og med hurtig leveringstid. Alt dette kan Endress+Hauser nu opfylde med de nye trykprodukter.
De kan alle bestilles via E-direct hjemmesiden, hvor produkterne nemt kan konfigureres og bestilles. Leveringstiden er mindre end en uge.

Samtidig har Endress+Hauser lanceret en nyhed på markedet, idet kunderne bestiller de nye målere totalt færdig konfigurerede – dermed er de lige til at anvende i processen.

Nye funktioner på markedet
Det er ikke altid lige nemt at se værdierne på displayet i f.eks. fuld sol. Derfor bliver de nye målere leveret med et meget tydeligt display, som også kan være baggrundsbelyst. Desuden er der små trykknapper ved displayet for bedre brugervenlighed.

Hvis der er behov for at måle et meget lavt måleområde, har Endress+Hauser lanceret en ”Turndown” 5:1 mulighed, på de fleste sensorstørrelser, som tilbyder brugeren akkurat det måleområdet som er nødvendigt.
En anden smart finesse på de nye trykmålere er et lille skilt med en QR kode. Med denne kode behøver du ikke at læse mærkningen med serienummer m.m. du kan simpelthen bare få dette via QR koden. Dette er specielt smart hvor måleren er placeret svært tilgængeligt – men det går generelt også hurtigere i en travl hverdag.

Sikker og effektiv
Trykmålerne fra Endress+Hauser er blandt markedets absolutte mest pålidelige.
Dermed er de nye trykmålere perfekte til filter applikationer og ved vand distribution.
Alle målerene fås med Endress+Hauser’s populære metalmembran.

 


Klinger – Inline enhed med aseptisk clamp tilslutning til tryk- og temperaturmåling
ASEPTconnect er en ny måde at montere standardtransmittere til tryk- og temperaturmåling Inline, og samtidig sikre hygiejnisk drift og grundig rengøring/sterilisering (CIP og SIP procedurer)
Enheden velegnet til både tryk- og temperaturmålere, der er forsynet med en clamp tilslutning DN 50,5 iht. DIN 11864-3, model A). Konstruktionen sikrer en overgang fri for døde zoner i målerør fra DN10 til DN32mm, samtidig med de fordele en større membran giver, mulighed for lavere måleområder og mindre temperaturfølsomhed, bibeholdes. Alle medieberørte overflader på ASEPTconnect er standard bedre end 0,8 um (som option kan 0,4 um leveres), ligesom alle udvendige overflader er poleret til også at have en ruhed bedre end 0,8 um, O-ringstætningen på instrumentsiden er yderligere udformet så der ikke opstår ”huller” mod produktet – en yderligere sikkerhed for høj cleanability. Tilslutning mellem ASEPTconnect og det øvrige rørsystem er enten en orbital svejsning, eller en clampforbindelse, for begge løsninger gælder det at rørdiametre ifølge DIN 11866 sikrer kompatibilitet med en lang række systemer, der udover DIN design også dækker ISO og tommer diametre. Enheden er fremstillet helt i rustfrit stål (EN 1.4435, AES 316) og har en delta-ferrit indhold på mindre end 0,5%, hvilket gør ASEPTconnect velegnet til alle processer indenfor produktion af lægemidler og bioteknologi, men opfylder selvfølgelig også kravene indenfor fremstilling af føde- og drikkevarer, samt særlige afsnit indenfor den kemiske industri.

Præcis digital trykmåler med datalogger
Med CPG1000 tilbyder WIKA en præcis digital trykmåler, der har ATEX-godkendelse og en integreret datalogger som standard. Med dette robuste og særdeles let betjente instrument dækkes en usædvanlig bred vifte af opgaver.

Kræves der høj præcision, ekstrem holdbarhed og dokumentation af procesdata, så er det CPG1000 du skal bruge. CPG1000 leveres i måleområder fra 0…70 mbar til 0…70 bar med en garanteret målenøjagtighed bedre end 0,05%!

Nøjagtigheden dokumenteres af det medfølgende certifikat, der enten kan være udført som en fabrikskalibrering eller en kalibrering udført iht. DKD - hvilket gør det til den perfekte on-site løsning til test og kalibreringsformål - selv i klassificerede områder.

Med sin integrerede datalogger kan CPG1000 registrere de relevante data ude i processen - data kan derefter overføres, behandles og evalueres på en computer. Dataloggeren gemmer op til 8.500 værdier, og intervallet for logningen kan konfigureres individuelt i området 1 til 3.600 sekund.

CPG1000 er batteridrevet og tilbyder en batterilevetid på op til 2.000 timer, hvilket gør det ideelt som transportabelt kalibreringsinstrument. Det er derfor naturligt at vi også kan tilbyde CPG1000 som en del af en komplet kalibreringsløsning, leveret samlet i en praktisk transportkuffert.