Pressostater

En pressostat er en elektrisk enhed, der bruges til at overvåge og styre trykniveauer i forskellige systemer. Den reagerer på trykforskelle og udløser en elektrisk kontakt, der tænder eller slukker for et kredsløb baseret på de indstillede trykværdier. Pressostater anvendes i mange applikationer og industrier, herunder HVAC-systemer, hydrauliske og pneumatiske systemer, kompressorer, pumper, vandforsyningssystemer og mere. De hjælper med at beskytte udstyr, regulere trykforhold, sikre sikkerhed og kontrollere driftsparametre.

Leverandører af og viden om Pressostater:


AutomatikCentret ApS

Strandvejen 42
Saksild 8300 Odder
Tlf.: 86626364
E-mail: info@automatikcentret.dk

www.automatikcentret.dk

Kompetencer: Blandeventil, Blandeventil gulvvarme, Energioptimering, Flowmåler, Flowswitch, Fugtalarm, Gulvvarmestyring, Honeywell spjældmotor, Hydrostat, Hygrostat, Kontraventil, Lækagealarm vand, Pressostater, Rumtermostat, Sikkerhedsventil, Snavssamler, Tbs service, Tbs ventil, Tbs ventil service, Test ba ventil, Termostatstyring, Vand komponenter, Varme komponenter, Ventilations komponenter

Læs mere om AutomatikCentret ApS


Fagerberg A/S

Kornmarksvej 8-10
2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00
E-mail: fagerberg@fagerberg.dk

www.fagerberg.dk

Kompetencer: Afspærringsventiler, Aktuatorer, Analysatorer, Beholdersystemer, Dataopsamling, Densitetsmåling, Dæksler, Energimåling, Flowmåling, Kedelovervågning, Kontraventiler, Niveaumåling, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Vandudladere, Positionere, Prøveudtagning - sanitære, Tanke- og rørsamlinger - sanitære, Skueglas - sanitære, Magnetiske miksere - sanitære, Slanger - sanitære, Fjernvarmeskabe, Trykmåling, Temperaturmåling

Læs mere om Fagerberg A/S


KH-Technic

Håndværkerbyen 26
2670 Greve
Tlf.: +45 43690011
E-mail: info@kh-technic.dk

www.kh-technic.dk

Kompetencer: Salg og rådgivning, Leveringssikkerhed, FittingsMagnetventiler, PneumatikPTFE slangeSlanger, Tryktransmitter, Trykvagt, Stik og kablerHøjtryksventiler, Kugleventiler, Proportionalventiler til væske, Proportionalventiler til luft

Læs mere om KH-Technic


Produal

Generatorvej 8H
2860 Søborg
Tlf: +45 70 26 03 04
E-mail: salg@produal.dk

web

Kompetencer: Automatik, Bygningsautomatik, Elektronisk styring og regulering, CO2 føler, CO2 sensor, Fugtføler, Røgdetektor, Kanalrøgdetektor, Vejrstation, Temperaturføler, Rumregulator, Ventiler, Tryktransmitter, Differenstryktransmitter, Pressostat, Luftflow, Zonestyring, Gassensor

Læs mere om Produal


Mere viden om Pressostater:

Funktionelt består en pressostat af en føler, der registrerer trykforskelle, og en kontaktmekanisme, der aktiveres baseret på disse trykværdier. Når trykket når eller overstiger en forudindstillet værdi, udløses kontakten og ændrer tilstanden i det elektriske kredsløb. Der er to typer af kontakter, der bruges i pressostater:

  1. Normalt åben (NO) kontakt: Når trykket når eller overstiger den indstillede værdi, lukkes kontakten og tillader strømmen at passere gennem kredsløbet. Denne type kontakt bruges normalt til at tænde for en enhed, når trykket opnår det ønskede niveau.
  2. Normalt lukket (NC) kontakt: Når trykket når eller overstiger den indstillede værdi, åbnes kontakten og afbryder strømmen i kredsløbet. Denne type kontakt bruges normalt til at slukke for en enhed, når trykket når et kritisk eller uønsket niveau.

Indstillingerne på en pressostat kan variere, og de kan normalt justeres eller kalibreres for at opnå ønsket trykniveaureaktion. Nogle pressostater kan også have yderligere justeringsmuligheder som differentiale eller forsinkelsesfunktioner for at undgå unødvendige on/off-cyklusser og forbedre systemets ydeevne.

Pressostater spiller en vigtig rolle i at opretholde sikkerhed, kontrollere trykforhold og beskytte udstyr mod overtryk eller lavtrykssituationer. De er en integreret del af mange automatiserede systemer, der kræver nøjagtig styring af trykket.


Teknisk viden om Pressostater og Trykmåling

Pressostater benyttes til trykovervågning af rørsystemer, der f.eks. indeholder hydraulik- og kølevæsker, ligesom mange pneumatiske systemer er sikret med en trykafbryder

En trykafbryder et måleapparat, der konverterer et målt systemtryk til et elektrisk skiftesignal, som kan viderebehandles af et styresystem, eksempelvis en PLC. Uanset om det er en mekanisk eller en elektronisk omskifter, er udgangssignalet fra en pressostat altid et binært signal.

I praksis er en pressostat inaktiv, indtil det indstillede skiftepunkt nås, eksempelvis ved tryk = 10 bar, hvorved trykket ”trigger” kontaktsignalet og ændrer udgangens status. Forenklet sagt så slutter og bryder en pressostat et elektrisk kredsløb - afhængigt af dens design og / eller indstilling - når den når et defineret skiftepunkt.

De 3 almindeligste former for trykswitche er:

Manometre med kontaktfunktion er som navnet siger det, et manometer der er udvidet med en eller flere kontakter, der aftaster viserens position. Kontaktpunkterne indikeres med en viser/markør og de kan oftest indstilles udefra ved at dreje markøren til den aktuelle position. I nogle udgaver kan indstillingsnøglen fjernes, så kontaktpunktet er ”låst” for uvedkommende. Manometrene leveres med flere forskellige kontaktsæt, f.eks. Induktive, Reed og Elektroniske kontakter, hvilket gør tilpasning til kontrolopgaven enkel.

Mekaniske pressostater der konverterer procestrykket til et elektrisk signal via en mekanisk bevægelse; Det mekaniske tryk overføres til en bevægelse af et stempel, som igen benyttes til at aktivere en skiftekontakt. Stemplet holdes på plads af en fjeder der skaber det modtryk, som skal overvindes for at stemplet bevæger sig – det er altså fjederkraften, der er bestemmende for, hvor det aktuelle skiftepunkt for trykafbryderen er. Indstilling af skiftepunktet foretages derfor ved at spænde fjederen til det ønskede modtryk, valget af fjeder bliver derfor bestemmende for kontaktens funktionsområde, kontaktpunkt og hysterese - Se billede til højre

Elektroniske pressostater er opbygget som en tryktransmitter, dvs. det er en trykfølsom sensor, der påvirkes af procestrykket. Ved påvirkningen deformeres sensoren en smule; en deformation, der kan aftastes, og omformes til et elektrisk signal, som er proportionalt med procestrykket. De målte værdier bearbejdes elektronisk i en mikroprocessor, og kontaktpunkt, hysterese og andre funktioner kan let indstilles enten direkte på enheden med knapper og et display eller ved brug af software. En elektronisk kontakt er derfor meget fleksibel og kan tilpasses stort set alle forhold.

Som ved de fleste måleopgaver er det bedste valg, den type der passer bedst til opgaven. Mekaniske løsninger er uafhængige af forsyningsspænding, og foretrækkes derfor i mange sikkerhedssystemer, mens den elektroniske switch fleksibilitet gør den til det foretrukne valg i lidt mere avancerede installationer.


Produal – PS serien for differenstryk pressostater vil erstatte CPS produkt familien i løbet af 2022
Vores PS differenstryk pressostat famile er nu lanceret og vil erstatte CPS pressostaterne ved udløbet af 2022. CPS produkt familien vil være tilgængelig for salg indtil september eller så længe lager haves.

Derefter vil vi kun håndtere et reservedelssalg og garantisager indtil 31.12.2024, hvor produkt supporten ophører.

Den mekaniske PS differenstryk pressostat giver dig en kost effektiv løsning til filter-, ventilator- og kanal-differenstryk overvågning indenfor bygningsautomatik og HVAC/R systemer. De brugervenlige produkter giver dig mulighed for unik indstilling af det valgte kontaktskifte punkt og er tilpasset for brug på luft og andre ikke-brændbare gasser/luftarter.

Udgående produkter:

CPS 330
Range 20...330 Pa
CPS 450
Range 30...500 Pa
CPS 1100
Range 100...1100 Pa
CPS 4000
Range 500...4000 Pa

Alternative muligheder:

PS300
Range 30...300 Pa
PS500
Range 30...500 Pa
PS1500
Range 100...1500 Pa
PS4500
Range 500...4500 Pa

Yderligere varianter:

PS200
Range 20...200 Pa
PS600
Range 40...600 Pa

Ved tilfælde af support og spørgsmål kontakt da venligst din normale kontaktperson


Eberhardt – Minimer nedetider og vedligeholdsomkostninger med denne elektroniske pressostat
E. Eberhardt ApS introducerer DS5, en kompakt elektronisk pressostat med et måleområde fra 16 bar til 600 bar, er primært rettet mod brug i mobile arbejdsmaskiner som kraner, gravemaskiner og landbrugsmaskiner osv.
Med DS5 slipper du for lysbuer og kontaktkorrosion - egenskaber, der ofte fører til procesfejl i mekaniske versioner.

Kontakt os på Tlf. 45 89 33 66 eller mail: info@eeberhardt.dk


Summit tilbyder pressostater til HVAC
Vi tilbyder justerbare differenstryk pressostater, som anvendes til tryk, vacuum og differenstryk. Tastepunktet justeres med en knap skaleret i tommer og pascal, nemt og ligetil.

Pressostaterne anvendes eksempelvis til at overvåge et tryk i rørsystemer eller i en beholder og i vores sortiment findes flere forskellige typer.


KLINGER udvider instrumentprogrammet
Klinger A/S er ny forhandler af hele produktprogrammet fra Barksdale GmbH.

Barksdale producerer måle- og kontroludstyr industrielle applikationer med speciale indenfor styring og måling af væsker. Barksdale blev grundlagt i 1949 i Los Angeles, og har siden da etableret et datterselskab i Reichelsheim, Tyskland, samt en lang række distributører over hele verden. I dag er selskabet et datterselskab af Crane Co, som allerede er en etableret leverandør til Klinger A/S.

Leveringsprogrammet dækker områderne:

Tryk:  Mekaniske og elektroniske pressostater
         Tryktransmittere

Temperatur: Mekaniske og elektroniske termostater
                   Kompakte temperaturfølere med transmitter

Flow: Flowswitche til højtrykssystemer

Niveau: Flydersystemer

Barksdales komponenter anvendes i kemiske forarbejdningsanlæg og distributionsfaciliteter, på værktøjsmaskiner, offshore på borerigge, i elproduktion, i stålværker og i en lang række andre industrier. I landbruget bruger men f.eks. Barksdale trykafbrydere til at overvåge vandingssystemer, mens termostaterne hjælper til med at opretholde det optimale vækstklima i drivhuse.

Se Barksdale’ program her

Se hele Klinger instrumentprogram her


SMC slår design af alle digitale pressostater sammen for at få samme suveræne display
Succes med ZSE20(F)/ISE20-serien af pressostater, der har 3-skærms display, 3-trins indstillingsfunktion og valgbar funktion for forsinkelsestid gør, at serien udvides til ZSE20(F)#ISE20# (A, B og C)
Udvidelserne giver operatøren en markant bedre brugerflade og letter dermed betjeningen i det daglige. A-, B- og C-varianterne i ZSE20(F)/ISE20-serien betyder, at hele sortimentet af digitale pressostater udvides. De tre nye varianter deler originalens display, indstillinger, den valgbare funktion for forsinkelsestid samt det kompakte letvægtsdesign. Alle modeller giver operatørerne nemmere aflæsning, samtidigt med at de er lettere at indstille, fordi der skal trykkes på færre knapper. De nye varianter matcher også krav til kabinet, output typer og media i de nuværende serier:
  • A-modellen erstatter ZSE30(F)/ISE30A-> IP40, NPN/PNP og analogt output
  • B-modellen erstatter ZSE40(F)/ISE40A-> IP65, NPN/PNP og analogt output
  • C-modellen erstatter ZSE80(F)/ISE80A-> IP65, NPN/PNP og analogt output. Modellen er særligt til væsker.
SMC har lyttet til kunderne Salgs- og marketingchef Henrik Bonde Jespersen fra SMC Danmark A/S, fortæller: "Oven på sidste års succes med ZSE20(F)/ISE20-pressostaten er vi gået skridtet videre og har udvidet sortimentet med disse nye modeller. Det skyldes selvfølgelig tilbagemeldingen fra markedet, hvor kunderne især har været imponerede over designets funktionalitet, brugervenligheden og nøjagtigheden i den lettilgængelige information, der vises med en minimal forsinkelse. De synes også, pressostaten er både energi- og omkostningseffektiv i produktionen." Øget fleksibilitet og markant bedre brugerflade ved ZSE20(F)#/ISE20# omfatter, at de indstillede top- og bundværdier bibeholdes selv efter strømafbrud. Modellernes kompakte letvægtsdesign giver ikke kun pladsbesparelser men pga. den reducerede vægt er der færre mindre moment at tage højde for, når sensoren monteres i mobile applikationer såsom robotarme.

Klinger – Pressostater til tryk og differenstryk
Klinger introducerer en serie af mekaniske trykswitche til overvågning af tryk og differenstryk
Instrumenterne er fremstillet helt i rustfri stål, og kan anvendes til de fleste industrielle opgaver hvor der ønskes en pålidelig overvågning af trykket. Serien omfatter 2 grundmodeller – en type til overvågning af relativt tryk i området -6 mbar til 600 bar, og en anden type for differenstryk i området 250 mbar til 10 bar. I begge typer påvirker trykket en rustfri membran, der, via et stempel, overfører bevægelsen til en mikroswitch. Pressostaterne kan leveres med enten en eller to, der sikrer nøjagtig og hurtig omskiftning - med en reproducerbarhed bedre end  1% af fuld skala. Alarmpunktet indstilles med en justerskrue, der befinder sig under pressostatens låg. Vi kan også levere pressostaten med forindstillet switchpunkt – og sporbart certifikat for indstillingen. Forbindelsen til processen er en gevind tilslutning som enten er ind- eller udvendig, mens de medieberørte dele er Rustfri stål (316L). Den indvendige membran kan dog leveres med forskellige former for coatning, hvis processen kræver det.

IMI Precision Engineering introducerer den elektroniske pressostat, 51D
Kompakt, præcis, pålidelig

IMI Precision Engineering, en af verdens førende producenter af teknologi til Motion & Fluid kontrol, lancerer nu den elektroniske pressostat 51D - designet til pneumatiske applikationer, der kræver høj nøjagtighed.

51D, som er en kompakt efterfølger til 50D pressostaten, er velegnet til alle standard pneumatiske applikationer og leverer en nøjagtighed på +/- 2%. Pressostaten har en responstid på +/- 2,5 ms og kan anvendes ved tryk på -1 til 10 bar og -14,5 til 145 psi. Gentagelsesnøjagtigheden er <+/- 0,2% med fremragende nøjagtighed og pålidelighed.
51D pressostaten er ideel til filtreret, smurt eller ikke-smurt trykluft, samt neutrale og ikke-brændbare gasser. Status indikeres tydeligt af LED lys, og brugerne kan tilpasse pressostaten til deres individuelle behov ved at vælge ud fra en bred vifte af systemets trykenheder: bar, psi, Mpa, KPa, kgf/cm², mmHG, InHG eller mmH2O. Systemet er nemt og intuitivt at bruge og byder på tre knapper med et defineret trykpunkt på tværs af to simple menu-niveauer, hvor forsinkelsestid og nulpunkt indstilles.

Volkan Kücük hos IMI Precision Engineering forklarer: "Udover at være egnet til sikker styring af en række tryklufts- og gasapplikationer, tilbyder den elektroniske pressostat 51D også et væld af ekstra fordele, herunder modstandsdygtighed over for vibrationer på mellem 10 og 55 Hz. Desuden er den stødsikker og kan modstå op til 980 m/ s². Vi har mange års erfaring indenfor pneumatiks kontrol og trykluft og er overbeviste om, at 51D bliver en populær tilføjelse til IMI Norgrens produktportefølje."

51D pressostaten vejer kun 83 g og er nem at installere. Pressostaten har to strømudtag - 2xPNP eller 2xNPN. Foruden montage med standard skruegevind, kan den monteres med clips på en DIN-skinne. Som tilbehør fås monteringssæt til væg/gulv eller skab.

Yderligere information kan rekvireres hos IMI Precision Engineering på telefon +45 44 500 800 eller via email DKnorgren@imi-precision.com


IMI – 21D PRESSOSTATEN FRA IMI PRECISION ENGINEERING
IMI Precision Engineering, en af ​​verdens førende producenter indenfor Flow og Motion Control produkter, har lanceret en ny elektromekanisk pressostat, 21D. Pressostaten er designet til, at overvåge trykniveauer i en lang række applikationer.

21D slutter eller bryder elektriske kredsløb baseret på værdien af indgangstrykket og er justerbar, hvilket muliggør individuel indstilling af faldende og stigende koblingspunkter. Dette giver et sikkert og pålideligt skift i mange forskellige applikationer, såsom trykluftbremser i tog, pantografer, pneumatiske værktøjstårne, kontrolsystemer mm.

21D pressostaten opererer over et trykområde på 0,1 til 10,5 bar og i temperaturområder fra -40 °C til +70 °C og er desuden designet til at fungere i barske miljøer. 21D har gennemgået en omfattende test og lever, mere end forventet, op til de relevante branchestandarder. Testen omfatter stød og vibrationer i henhold til EN 61373 Kategori 1, klasse B, miljøtest i henhold til EN 60068 og en 500 timer saltspraytest i henhold til EN ISO 9227.

21D har en IP65 klassifikation i henhold til EN 60529 og giver en lang række skiftecyklusser med optimal nøjagtighed og en repeterbarhed på + 3% af den endelige trykværdi, hvilket opretholdes i hele trykafbryderens levetid.

I produktionen af ​​21D pressostaten anvendes omhyggeligt udvalgte materialer, herunder forgyldte- eller sølvlegerede kontakter, der sikrer stor nøjagtighed og forebygger strømudsving på op til 10A. Desuden maksimeres ydeevnen og pressostatens levetid af en holdbar silikone membran.

Norgren blev i 2015 inkluderet i IMI Precision Engineering - et varemærke, der består af en portefølje af kendte og førende brands, herunder IMI Norgren, IMI Buschjost, IMI FAS, IMI MAXSEAL og IMI Herion.


Ny pressostat gør kontrol af tryk endnu nemmere
Ny trykføler fra Telemecanique Sensors er udviklet specielt til at optimere montering, installation og vedligehold. OsiSense XMLR er kompakt og kombinerer fleksibilitet, høj ydeevne og intuitiv brugerflade.

Telemecanique Sensors, der er en del af Schneider Electric, lancerer nu OsiSense XMLR, der er en ny pressostat eller trykføler med høj ydeevne. Derudover kommer trykføleren med en enkel brugerflade og med optimeret brugervenlighed, der sparer tid ved montering, indstilling og vedligehold. OsiSense XMLR er skræddersyet til industrielle virksomheder, der bruger tryk til applikationer såsom transport, samlebånd, støbemaskiner og vandpumper.

Optimeret montering og indstilling
OsiSense XMLR er en af de mest brugervenlige og kompakte pressostater på markedet, og installationen kræver ingen særlig indsats eller tid, da kroppen nemt kan rotere, også efter føleren er monteret på tilgangsrøret.
Derudover er sætter den OsiSense XMLR nye standarder for enkel konfiguration. Det skyldes, at menuen er intuitivt opsat efter VDMA-standarder. Betjeningen giver muligheder for brug ved hjælp af kun to trykknapper uden brug af yderligere tilbehør.
Der er også mulighed for at benytte en låsefunktion, som forhindrer uvedkommende i at ændre i opsætningen.

Nem at vedligeholde
Hver gang der tilsluttes strøm til OsiSense XMLR, lyser alle elementerne i displayet op. Dette giver operatøren en mulighed for hurtigt at se, om displayet fungerer optimalt. Er det nødvendigt kan OsiSens XMLR testes yderligere ved hjælp af en effektiv diagnostik-funktion.  

Nøglefunktioner:

• 12 trykområder: -1 to 600 bar
• Trykenheder: Bar, PSI, kPa, MPa
• Monterings gevind: G1/4A hun, 1/4"-18NPT hun, 7/16-20UNF-2B hun.
• Strømforsyning: 24 V DC
• Elektrisk tilslutning: M12, 4 eller 5 pin
• Digitalt output: PNP or NPN
• Analogt output: 4…20 mA or 0…10 V
• Overordnet sikkerhed: <=1% af måleområdet
• Sikkerhedskodning: IP65 og IP67
• Driftstemperaturer: -20…+80°C
• Certificering: cULus baseret på UL 61010-1

Se mere på: http://tesensors.com/products/osisense-xm