Vakuummetre

Et vakuummeter er et måleinstrument, der bruges til at måle trykket i et vakuum, det vil sige trykket under atmosfæretrykket. Det er specielt designet til at måle lavere trykniveauer end det atmosfæriske tryk. Vakuummetre er måleapparater til måling af lufttryk under 1 atmosfære. Latinsk vakuum + gr. -meter. Vakuummetre er i familie med manometre da begge måler tryk i et lukket "rum". BEREGN TRYKTAB – når du arbejder med vakuum /vacuum - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om Vakuummetre (vakuummeter):


PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Kompetencer: Måleudstyr, Endoskoper, Flowmålere, Hårdhedstester, Kraftmåler, pH måler, Stroboskoper, Vibrationsmålere, Tykkelsesmåler, EMF måler, Dataloggere, Testinstrumenter, Kontrolenheder, Laboratorieudstyr, Vægte

Læs mere om PCE Instruments Denmark ApS


ROYKON

Navervej 8
7000 Fredericia
Tlf.: 75 945 955
E-mail: post@roykon.dk

web

Kompetencer: Ventiler, afspærringsventiler, reguleringsventiler, aftapningshaner, kuglehaner, trykregulatorer, flanger, fødevarefittings, gevindfittings, koblinger, kompressions fittings, måleinstrumenter, presfittings, pneumatik, PVC, rør og rørholdere, slanger, slangefittings, spændebånd, svejs, VA, vandfiltre, vibrationsdæmpere, tilbehør, adaptere, pumper, spuleudstyr, sluser og måtter, tragte og målebægre, personlige værnemidler

Læs mere om ROYKON


Mere viden om Vakuummetre:

Vakuummeteret måler trykket ved at registrere den kraft, der udøves på en sensor eller måleenhed som følge af det lavere tryk i vakuumet. Der er flere typer vakuummeter, der bruges til forskellige vakuumområder og applikationer:

  1. Manometer: Et vakuummanometer er en fælles type vakuummeter, der bruger en kviksølvsøjle eller et andet flydende medium til at måle vakuumtrykket. Det er baseret på princippet om, at trykket i kolonnen af kviksølv eller væske ændres i forhold til vakuumets trykniveau.
  2. Termisk konduktivitetsmåler: En termisk konduktivitetsmåler, også kendt som en varmekilde vakuummeter, bruger varmeoverførsel til at måle vakuumtrykket. Den registrerer ændringer i varmeoverførslen fra en varmekilde til vakuumet og omsætter det til et trykmål.
  3. Pirani-måler: En Pirani-måler er en anden type termisk vakuummåler, der er baseret på målingen af ​​varmeoverførslen mellem en opvarmet ledning og vakuumet. Trykket beregnes ud fra varmeoverførslen og resistansen i ledningen.
  4. Ionisering vakuummåler: En ionisering vakuummåler bruger en ioniserende gas til at måle vakuumtrykket. Den registrerer strømmen af ​​ioniserede partikler, der dannes som et resultat af gasens ionisering i vakuumet.

Disse er blot nogle af de mest almindelige typer vakuummeter, og der findes andre specialiserede typer afhængigt af det specifikke vakuumområde og applikationen.

Vakuummeter bruges i forskellige industrier og applikationer, såsom vakuumteknologi, forskning og udvikling, rumfart, medicinsk udstyr, halvlederfremstilling, vakuumovne og mange andre områder, hvor præcis måling og kontrol af vakuumtryk er afgørende.