Vakuummetre

Et vakuummeter er et måleinstrument, der bruges til at måle trykket i et vakuum, det vil sige trykket under atmosfæretrykket. Det er specielt designet til at måle lavere trykniveauer end det atmosfæriske tryk. Vakuummetre er måleapparater til måling af lufttryk under 1 atmosfære. Latinsk vakuum + gr. -meter. Vakuummetre er i familie med manometre da begge måler tryk i et lukket "rum". BEREGN TRYKTAB – når du arbejder med vakuum /vacuum - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om Vakuummetre (vakuummeter):

PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her

ROYKON

Navervej 8
7000 Fredericia
Tlf.: 75 945 955
E-mail: post@roykon.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om Vakuummetre:

Vakuummeteret måler trykket ved at registrere den kraft, der udøves på en sensor eller måleenhed som følge af det lavere tryk i vakuumet. Der er flere typer vakuummeter, der bruges til forskellige vakuumområder og applikationer:

  1. Manometer: Et vakuummanometer er en fælles type vakuummeter, der bruger en kviksølvsøjle eller et andet flydende medium til at måle vakuumtrykket. Det er baseret på princippet om, at trykket i kolonnen af kviksølv eller væske ændres i forhold til vakuumets trykniveau.
  2. Termisk konduktivitetsmåler: En termisk konduktivitetsmåler, også kendt som en varmekilde vakuummeter, bruger varmeoverførsel til at måle vakuumtrykket. Den registrerer ændringer i varmeoverførslen fra en varmekilde til vakuumet og omsætter det til et trykmål.
  3. Pirani-måler: En Pirani-måler er en anden type termisk vakuummåler, der er baseret på målingen af ​​varmeoverførslen mellem en opvarmet ledning og vakuumet. Trykket beregnes ud fra varmeoverførslen og resistansen i ledningen.
  4. Ionisering vakuummåler: En ionisering vakuummåler bruger en ioniserende gas til at måle vakuumtrykket. Den registrerer strømmen af ​​ioniserede partikler, der dannes som et resultat af gasens ionisering i vakuumet.

Disse er blot nogle af de mest almindelige typer vakuummeter, og der findes andre specialiserede typer afhængigt af det specifikke vakuumområde og applikationen.

Vakuummeter bruges i forskellige industrier og applikationer, såsom vakuumteknologi, forskning og udvikling, rumfart, medicinsk udstyr, halvlederfremstilling, vakuumovne og mange andre områder, hvor præcis måling og kontrol af vakuumtryk er afgørende.

Cookie-indstillinger