Niveauvagter

En niveauvagt er en enhed, der bruges til at overvåge og advare om væskeniveauer i tanke, beholdere eller systemer. Den er designet til at give kontinuerlig overvågning og alarm ved specifikke niveaustande og hjælper med at forhindre potentielle problemer som overløb, lækager eller tørløb. En niveauvagt fungerer ved at have en indbygget sensor eller sonde, der registrerer væskeniveauet.

Leverandører af og viden om Niveauvagter:


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Flamkontroll Skandinavisk Försäljning AB

Åkervägen 3
149 45 NYNÄSHAMN, Sverige
Tlf.: +46 8 520 205 00
E-mail: info@flamkontroll.se

www.flamkontroll.se

Kompetencer: Kugleventiler, Gaskugleventiler, Gasfiltre, Gasmålere, Magnetventiler, Dobbeltmagnetventiler, Gasregulatorer, Trykregulatorer, Sikkerhedsblæser, SBV, Sikkerhedsafspærringsventiler, SAV, Multiblok, Pressostater, Gaspressostater, Lækagekontrol, Kompensatorer, Spjæld, Gasslanger, Manometre, Gasmanometre, Flammeskærme, Flammeovervågning, Brænderkontrol, Naturgas, Biogas, LPG, Propan, LPG, Bygas, Brint

Læs mere om Flamkontroll Skandinavisk Försäljning AB


Tech Instrumentering

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 8739 2600
E-mail: info@tech.dk

www.tech.dk

Kompetencer: Niveaumåling, niveaumålere, dataloggere, display, flowmåling, kalibrering, flowmålere, temperaturmåling, trykmåling, viskositets måling, kalibrering af måleudstyr, kalibreringsudstyr, energimålere, analyseudstyr, ledningsevne, PH

Læs mere om Tech instrumentering


Mere viden om Niveauvagter:

Når niveauet når en forudindstillet tærskelværdi, udløser niveauvagten en alarm, en advarselsmeddelelse eller tager andre foruddefinerede handlinger.

Niveauvagter kan være udstyret med forskellige typer sensorer afhængigt af applikationens behov. Nogle almindelige typer omfatter:

  1. Flydesensorer: Disse niveauvagter bruger en flydeanordning, der bevæger sig op eller ned med væskeniveauet. Når flyden når en bestemt højde, aktiveres en kontakt, og niveauvagten udløser en alarm eller en handling.
  2. Kapacitive sensorer: Kapacitive niveauvagter måler kapaciteten mellem en elektrode og væskeniveauet. Når væskeniveauet ændrer sig, ændres kapaciteten, hvilket registreres af niveauvagten og udløser en respons.
  3. Optiske sensorer: Optiske niveauvagter bruger en lysstråle og en fotodetektor til at registrere væskeniveauet. Når væskeniveauet når eller bryder lysstrålen, udløser niveauvagten en alarm eller en handling.
  4. Tryksensorer: Disse niveauvagter bruger trykmåling til at bestemme væskeniveauet. Når trykket ændres i forhold til den forudindstillede værdi, udløses niveauvagten.

Niveauvagter bruges i forskellige applikationer, herunder industrielle processer, vand- og spildevandsbehandling, tankovervågning, olie- og gasindustrien, kemisk produktion og meget mere. De hjælper med at opretholde sikkerhed, forhindre skader og optimere drift


Niveauvagter fra Lisco Analytical
Vi fører niveauvagter til måling af niveau og til alle formål og brancher

Point Level RF Admittance niveau måling med niveauvagter

Point Level systemerne sikrer en høj og lav indikation for at forhindre overløb af ex. tanke og overfyldning af siloer, samt en lav indikation for at forhindre tanke og siloer fra at løbe tør.

Der kan være lange perioder ind i mellem et højt eller lavt niveau indtræffer, og niveauvagten aktiveres. I løbet af denne periode vil Drexelbrooks særlige AutoVerify™ og Certify™ test og kontrol funktioner automatisk kontrollere og verificere driften af niveauvagten for at sikre fuld funktionalitet. Vigtigt ved kritiske målepositioner, som f.eks tanke og beholdere til olie, benzin og lignende.

Kontakt Lisco Analytical for rådgivning og mere info


Cookie-indstillinger