Niveauvagter

Niveauvagter har til formål at advare såfremt niveauet i et målt område, f.eks. i en tank ikke er som ønsket. På denne side finder du leverandører af niveauvagter, samt viden og produktnyheder om niveauvagter.

Leverandører af og viden om niveauvagter:


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Flamkontroll Skandinavisk Försäljning AB

Åkervägen 3
149 45 NYNÄSHAMN, Sverige
Tlf.: +46 8 520 205 00
E-mail: info@flamkontroll.se

www.flamkontroll.se

Kompetencer: Gasmålere, gasfiltre, gasdetektorer, gasbrændere, gasdistribution, kugleventiler, magnetventiler, dobbel magnetventiler, regulatorer, trykvagter, manometre, spjæld, overvågningsrelæer, slanger, gaskoblinger, biogas, Atex, infrarød varme

Læs mere om Flamkontroll Skandinavisk Försäljning AB


Tech Instrumentering

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 8739 2600
E-mail: info@tech.dk

www.tech.dk

Kompetencer: Niveaumåling, niveaumålere, dataloggere, display, flowmåling, kalibrering, flowmålere, temperaturmåling, trykmåling, viskositets måling, kalibrering af måleudstyr, kalibreringsudstyr, energimålere, analyseudstyr, ledningsevne, PH

Læs mere om Tech instrumentering


Niveauvagter fra Lisco Analytical
Vi fører niveauvagter til måling af niveau og til alle formål og brancher

Point Level RF Admittance niveau måling med niveauvagter

Point Level systemerne sikrer en høj og lav indikation for at forhindre overløb af ex. tanke og overfyldning af siloer, samt en lav indikation for at forhindre tanke og siloer fra at løbe tør.

Der kan være lange perioder ind i mellem et højt eller lavt niveau indtræffer, og niveauvagten aktiveres. I løbet af denne periode vil Drexelbrooks særlige AutoVerify™ og Certify™ test og kontrol funktioner automatisk kontrollere og verificere driften af niveauvagten for at sikre fuld funktionalitet. Vigtigt ved kritiske målepositioner, som f.eks tanke og beholdere til olie, benzin og lignende.

Kontakt Lisco Analytical for rådgivning og mere info