Manometre

Manometre er måleinstrumenter til detektering og visning af fysisk tryk af et medium (væske, gas). De fleste manometre fungerer ved hjælp af luft tryk udefra som et referencetryk, kun særlige typer af måling af absolut tryk, for eksempel når et vakuum anvendes som en barometer reference. Manometre fås både som elektroniske og mekaniske - og bør løbende kalibreres for præcis og optimal trykmåling

Manometre fra Summit

Leverandører af og viden om manometre (manometer):


Erik Færgemann A/S

færgemann

Undalsvej 6
3300 Frederiksværk
Tel. 62 61 14 15
E-mail: erikfaergemann@email.dk

www.erikfaergemann.dk

Kompetencer: Manometre, manometer, vacuummetre, termometre, fjerntermometre, indstikstermometre, påspændingstermometre, ventilationstermometre, røggastermometre, kemi termometre, termomanometre, maskintermometre, kedeltermometre, udstødstermometre, fjernmanometre, anoder, skivetermometre, industri manometer, industri termometer

Læs mere om Erik Færgemann A/S


Flamkontroll Skandinavisk Försäljning AB

Åkervägen 3
149 45 NYNÄSHAMN, Sverige
Tlf.: +46 8 520 205 00
E-mail: info@flamkontroll.se

www.flamkontroll.se

Kompetencer: Gasmålere, gasfiltre, gasdetektorer, gasbrændere, gasdistribution, kugleventiler, magnetventiler, dobbel magnetventiler, regulatorer, trykvagter, manometre, spjæld, overvågningsrelæer, slanger, gaskoblinger, biogas, Atex, infrarød varme

Læs mere om Flamkontroll Skandinavisk Försäljning AB


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


KLINGER Danmark A/S

Nyager 12
2605 Brøndby
Tlf.: + 45 43 64 66 11
E-mail: salesinstrumentation@klinger.dk

www.klinger.dk

Kompetencer: Butterflyventiler, Elektriske aktuatorer, Fiberpakning, Flangepakning, Flowmåling, Grafitpakning, Gummipakning, Hydraulik tætninger, Kamprofil, klingersil Olietætningsring, Kontraventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Manometre, Membranventiler, Niveaumåling, Nåleventiler, Pneumatiske aktuatorer, Reguleringsventiler, Reduktionsventiler, Returventil, Silikone pakning, Skueglas, Skydeventiler, Spadeventiler, Stopventil, Strengreguleringsventiler, Sædeventiler, Teflonpakning, Temperaturmåling, Temperaturtransmittere, Trykmåling, Tryktransmittere, Tætninger, Vandudlader

Læs mere om KLINGER Danmark A/S


PlusFlow Skandinavien

Tlf.: 23 29 92 98
E-mail: michael@plusflow.dk

www.plusflow.dk

Kompetencer: Pumper, centrifugalpumper, ventiler, skrubber, aktuatorer, manometre, skueglas, snavssamlere, elektromekanisk membranpumpe, stempelpumpe, butterflyventiler, densitetsmåler, slangeventiler

Læs mere om PlusFlow Skandinavien


ROYKON

Navervej 8
7000 Fredericia
Tlf.: 75 945 955
E-mail: post@roykon.dk

web

Kompetencer: Ventiler, afspærringsventiler, reguleringsventiler, aftapningshaner, kuglehaner, trykregulatorer, flanger, fødevarefittings, gevindfittings, koblinger, kompressions fittings, måleinstrumenter, presfittings, pneumatik, PVC, rør og rørholdere, slanger, slangefittings, spændebånd, svejs, VA, vandfiltre, vibrationsdæmpere, tilbehør, adaptere, pumper, spuleudstyr, sluser og måtter, tragte og målebægre, personlige værnemidler

Læs mere om ROYKON


Tormatic AS

Skreppestadveien 24
3261 Larvik
Norge
Tlf.: +47 33 16 50 20
E-mail: info@tormatic.no

www.tormatic.no

Kompetencer: Dataloggere, Temperaturkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Strømforsyning (power supply), Trådløs kommunikation i Ex-områder, Sikkerhedsrelæer, Antenner, Radiomodemer, Signalomformere, Fjernbetjening (remote I/O), Overspændingsbeskyttelse, Trykafbrydere, Trykfølere, Tryktransmittere, Tryktransducere, Telemetri loggere, Kalibreringsudstyr, Tørblokkalibrator, Temperaturbad, Trykkalibrator, Loopkalibrator, Trykindikator, Trykregulering. Kalibreringsinstrumenter, Manometre, Niveaumålere, Flowmålere, Flowswitch

Læs mere om Tormatic AS


Mere viden om manometre:

Manometre aflæser/måler tryk indenfor et specifikt område, som oftest måles i bar. Et manometer er et måleinstrument til detektering og visning af fysisk pres af et medium (væske, gas). De fleste manometre fungerer ved hjælp af luft udefra tryk som et referencetryk, kun særlige typer af måling af absolut tryk, for eksempel når et vakuum anvendes som en barometer reference. Manometre, på grund af deres måleprocedurer i direkte trykmålere (til måling af kraften per arealenhed) indirekte trykmålere (til måling ca partikeldensitet, varmeledningsevne, etc.) være delt.

Direkte trykmålere / manometre
Direkte trykmålere / manometre anvender kraften af trykket og fastsætter de målte trykforskelle direkte af de mekaniske anordninger (f.eks løftestang med pegepinde). Derfor har disse instrumenter den fordel gastype uafhængige. De har alle en mekanisk måling associeret deformation (ændring i forskydning, vinkel forandring, osv.). Sådan ændring i forskydning kan i princippet være:

- mekanisk
- kapacitivt
- induktiv
- piezoresistiv
- eller ved hjælp af strain gauges

Bourdon rør manometre
Mediet strømmer i et lukket enderør med et ovalt tværsnit, som er bøjet som en halvmåneform. Presset på denne form bøjninger, idet trykket er forpligtet til at bringe tværsnit af røret i en cirkulær form. Størrelsen af denne bevægelse omdannes af en mekanisme til en roterende bevægelse, som bevæger markøren og angiver trykket værdi på skalaen - manometre.

Coil fjeder gauge / manometer / manometre
Der er også trykmålere, hvor Bourdonrøret er viklet som en spiralfjeder der svarer til flere gange, hvilket øger bevægelsens styrke. Markøren er direkte fastgjort til enden af fjederen. Dette giver dig mulighed for at opgive den dyre mekanik, hvilket er grunden til denne metode bruges ofte - manometre.

Dødvægt / manometer
Dødvægt af trykket er angivet med et stempel, som bevæger sig mod en kraft. Den kraft kan påføres ved hjælp af fjedre (f.eks trykkoger, eksempelvis kombineret med overtryksventil) eller efter vægt (præcision manometer). Dette princip anvendes til en meget enkel manometer, der på den anden side også giver en høj præcision ved kalibrering af tryk balancer for en eller anden trykmåling anvendte enheder. Ved disse drejekolbe manometre, sættes stemplet i rotation og der bliver skæve målefejl - manometre.

En særlig udformning er "Popouts". I dette design, presses en stift ud af huset når det overstiger et vist trykniveau. Dette bruges til at vise filter tilstopning.

Flydende manometer - McLeod gauge U-rørs manometer
Her vises trykket ved at bevæge en væskesøjle. Dette er et U-formet glasrør som anvendes, som er omkring halvt fyldt med buffervæske (kviksølv eller vand). Derefter, når en trykforskel mellem benene på den U anvendes, væskesøjlen bevæger sig til siden med lavere tryk. Niveauforskellen er et mål for trykforskellen. Denne type er nu sjældent, fordi de anvendte væsker er enten toksiske eller let fordampe. Også denne målemetode, afhængigt af densiteten af tætningsvæsken, er kun egnet til lave tryk. En U-rør manometer for 1 bar tryk vand ville være omkring 10 meter høj (med kviksølv stadig 760 mm). Hovedsageligt anvendt var blodtryksmåler, anvendes kviksølv som en væske. Derfor enheden mmHg (millimeter kviksølv) for dit blodtryk - manometre.

McLeod gauge / manometer
McLeod gauge / manometer er et kompressionsvæske manometer til McLeod (En mængde af gas komprimeres til lydstyrken. På samme forhold, presset stiger fra til (Boyles lov), til at måle, hvad der er behageligt - manometre.

Mercury manometer
Årsagerne til hans fortsatte brug af kviksølv manometre er:
Densitet: Det maksimale målelige trykforskel bestemmes af højden af U-røret på den ene side (som generelt begrænset af afstanden eller læsning højde), og densiteten af væsken på den anden side er begrænset, hvor kviksølvet, med den samme længde af rør, målingen betydeligt højere differenstryk som z . som vand (se ovenfor).

Lav kapillær: Mercury former i rør, en forholdsvis flad overflade, dette giver en meget præcis aflæsning.
Farve: Selv uden farvning kan være væskeniveauet for kviksølv i glasrør let at læse.
Stabilitet: kviksølv mod de fleste gasser er kemisk stabile.
Det kan også måles differenstryk af væsker

Problemerne opstår fra dette:
Renseprocessen: Selv om kviksølv fra f.eks luft kan bære kun meget små mængder af fugt, men det skal renses, før testresultatet er forvrænget ved reduktion af tætheden. Indtil halvfjerdserne af det tyvende århundrede var det almindeligt i laboratorier, kviksølvmanometer at "koge". Mens dette simpelthen er uacceptabelt, men på grund på trods af alle de resulterende kviksølv damp, af hensyn til sundhed og sikkerhed. Mulig forurening af miljøet (f.eks. brudte glasinstrumenter, spild under fyldning eller tømning igennem til højere differenstryk) - manometre.

Membrantrykbeholder
Digitalt manometer med en trykcelle
Denne udformning anvender en gummi eller metal membran, som påføres den ene eller begge sider med tryk. På trykforskelle mellem de sider af membranen buler disse, som svarer til et vægforandring. Følgende kan vises:
Mekanisk: Højere tryk her kan også installeres en fjeder. Denne type bruges sjældent fordi det kun er velegnet til mindre pres og displayet er ikke lineær
- kapacitivt
- induktiv
- piezoresistiv
- ved hjælp af strain gauges / manometre

Funktionsdiagram for et dåse manometer (barometer)
Ved et dåse manometer anvendes en tryksat dåse sammen med en korrugeret væg, således at er den aksialt fleksibelt. Boksen kan blive påvirket udefra eller indefra med tryk. Boksen ændres afhængigt af længden af trykforskellen, der svarer til membranen trykket blive vist. Disse målere er også egnet til lavere tryk, men fungerer meget godt. Typiske anvendelser er det barometer, og forskellige flyveinstrumenter - manometre.

Indirekte manometre
Indirekte sekundære transducer anvender fysiske effekter, som teorien om tryk som et mål for partikeldensiteten er baseret, såsom:
Varmeoverførsel af en gas, se varmeledningsevne vakuummåler
Ion strømmåling følge af ionisering af gassen, se ionisering gauge
Friktion af et organ i gassen (på grund af dets viskositet), se viskositeten vakuummeter
Komprimering af en del af gas til et afgrænset volumen eller specifikt som på det medicinske trykmåler, når lufttrykket i manchetten er indrettet til at af arterien.

Måleudstyr, der til daglig kaldes minimess-måleudstyr, kan fx bestå af:
- Slange med forskruninger (kombineret efter ønske).
- Testnippel.
- Manometernippel.
- Samlenippel.

Fakta - Manometer
Til måling af hydraulisk tryk anvendes et trykmanometer. Ved pulserende tryk kan det dæmpes på følgende måde:
- Der sættes en drøvling i manometerets tilslutningsstuds.
- Manometeret tilsluttes et kapillarrør, der har dæmpende virkning.
- Manometerhuset væskefyldes med glycerol.


Ametek – Ny U.S. GAUGE Webstore – Simpel konfigurering og bestilling af kvalitets manometre
AMETEK STC, en af verdens førende producenter af manometre, membranforseglinger, analoge temperaturmålere og thermowell-fittings, lancerer ny webstore med forbedrede sammenligningsmuligheder samt en enkel konfigurations- og bestillingsproces, til gavn for den daglige bruger
AMETEK STC har netop lanceret en ny webstore for deres US Gauge og PMT trykprodukter. Webshoppen gør det hurtigt og nemt at finde præcis det manometer, der er nødvendigt for den individuelle industri eller applikation. Med den nye webshop kan brugerne bestille direkte fra hjemmesiden i stedet for at gå gennem en lokal distributør. Den nye butik indeholder en let forståelig konfigurering, tabeller og sammenligningssider, der alt sammen hjælper brugeren med at finde den bedste løsning på få minutter. US Gauge er lagerførende med mange produkter, blandt andet de populære P500 og 656 væskefyldt manometer. P500 modellen er en almindelig kommerciel måler, der er i stand til at måle vakuumtryk, overtryk eller sammensætningsmålingstryk. Denne bourdon rørtrykmåler har fosforbronze eller beryllium/kobberrør med messing fitting. Huset er sortlakeret stål hvilket giver en god holdbarhed. Alle målestørrelser opfylder ASME B40.100 Grade B-nøjagtighed (3-2-3%) og varierer fra vakuum til 5000 psi. De er også tilgængelige i low mount eller center back tilslutninger, og størrelser varierer fra 1,5 "til 4,5". Model 656 er en væskefyldt trykmåler, der er egnet til ætsende miljøer inden for de kemiske, petrokemiske, raffinerings, kraft/varme, marine, fødevare eller farmaceutiske industrier. Væskefyldte trykmålere er ideelle til anvendelse på udstyr, hvor der kan opstå for stor vibration og pulsation, eksempelvis ved pumper, kompressorer og værktøjsmaskiner. Væsken minimerer effekten af ​​rystelserne, beskytter målerens indre, og giver kontinuerlig smøring på mekanismen, hvilket øger målerens levetid. US Gauge er en af ​​verdens førende leverandører af trykmålere, membranforseglinger, temperaturmålere og termoelementbeslag i høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. US Gauges produktlinje blev grundlagt i 1904 og omfatter en bred vifte af måleinstrumenter, fra vakuum til 23.000 psi, i enkelt- eller dobbeltskalaer. Manometer diametre varierer fra 1,5 "til 6", med messing, 316 rustfrit stål eller Monel internals. Få yderligere information om U.S. Gauge og U.S. Gauge Webstore kontakt venligst: usg.sales@ametek.com

Manometre fra Klinger Danmark
På Automatik 2016 viser Klinger et nyt program af manometre til overvågning af tryk til de fleste måleopgaver indenfor industrien

Hos Klinger Danmark kan vi i dag tilbyde manometre opbygget med et bourdonrør udført i enten rustfri stål eller messing. Som standard leveres de i dimensionerne Ø63 og Ø100mm, dækkende måleområder fra 0 … 0.6 bar op til 0 … 600 bar, nøjagtighedsklasse 1,6 henholdsvis 1,0.

Du vælger selv om procestilslutningen skal vende nedad eller bagud, ligesom manometerne kan leveres med eller uden væskefyldning.

Manometrene er fremstillet i Europa og lever op til kravene i EN 837-1, en standard der definerer dimensioner, måleområder og nøjagtigheder for et bourdonrørs manometer.

Alle manometre kan leveres med kalibrerings- og/eller materiale certifikat.

Fra vort øvrige leveringsprogram kan vi gøre dit målepunkt komplet, med afspærringsventiler, kølehalse og tætninger – så er du sikker på du ikke mangler noget, når manometeret skal monteres.

Kig forbi stand 1038 og se vort spændende program indenfor tryk-, temperatur-, niveau- og flowmåling.


Manometre fra Klinger Danmark
Hos Klinger Danmark introduceres nu manometre til overvågning af tryk til de fleste måleopgaver indenfor industrien

Manometrene er fremstillet i Europa, og er opbygget med et bourdonrør udført i enten rustfri stål eller messing.
Som standard leveres dimensionerne Ø63 og Ø100mm, dækkende områder fra 0 … 0.6 bar op til 0 … 600 bar, nøjagtighedsklasse 1,6 henholdsvis 1,0.

Alle manometre kan leveres med kalibrerings- og/eller materiale certifikat.

Med manometre fra Klinger får du:
• Hurtig levering
• Høj præcision
• Attraktive priser

Læs mere på www.klinger.dk


“Original Bourdon” fra Baumer – En historisk fornyelse
Selv om fornyelsens hjul drejer hurtigere og hurtigere i produktionsindustrien, bliver en mere end 160-årig teknologi stadig brugt til måling af tryk i dag. ”Bourdon røret”, der blev udviklet af Eugène Bourdon i 1849, og opkaldt efter ham, er stadigt den mest almindelige metode til måling af mekanisk tryk i gas- og olieindustrien. I 2005 overtog Baumer gruppen Bourdon-Haenni virksomheden og dermed er Baumer i dag ejer af det eneste ”Originale Bourdon” Brand.
Baumer Bourdon Haenni er kompetence center for mekaniske måleinstrumenter i Baumer Gruppen. Princippet i Bourdon røret udgør, i samspil med Baumer innovations know-how, den nyeste generation af mekaniske trykmålere. Baumer har i mange år været en pålidelig leverandør af trykmålere til den petrokemiske industri, kraftværker, anlæg til vandbehandling, luftfart og maritime applikationer samt til fødevareindustrien. Trykmålere med Bourdon røret er nemme at anvende og vedligeholde. Dertil kommer, at de kan bruges til et bredt trykområde, og de er meget nøjagtige (op til 0,1 procent af den endelige værdi). Da de ikke skal have ekstern strømforsyning, bliver de ikke påvirket af ændringer i spænding eller strømudfald. Mekaniske trykmålere fra Baumer produceres stadig efter Bourdon princippet. I produktionsanlægget i Vendome (Frankrig) er det traditionelle princip imidlertid blevet opdateret ved implementeringen af de seneste kvalitetsmetoder - hvilket giver afgørende fordele i krævende applikationer til olie- og gasindustrien. Bourdon rør, har forskellige dimensioner, der afhængiger af de nominelle størrelser på måleinstrumenter og måleområde. Røret bliver fremstillet af lange, rustfrie stålrør i en bukkemaskine, hvor Bourdon rørene får deres typiske C form og et fladt tværsnit. Derefter bliver rørene svejset til et forbindelsesrør på måleinstrumentet i den ene ende og til slutrøret i den anden. Det færdigsvejsede målesystem bliver kontrolleret for lækager og derefter udsat for et overtryk for at eliminere spændinger i materialet. Derefter bliver de svejset på trykmålerhuset i et automatiseret laser svejseanlæg. Efter samling af visermekanismen bliver trykmåleren justeret og kontrolleret med trykområde og klassificering af nøjagtigheden. Dette sker i en patenteret, halvautomatisk proces, der så godt som eliminerer fejl i justeringen. Trykmåleren bliver derefter samlet færdig, forseglet og pakket til afsendelse. Hver trykmåler kan på bestilling leveres med et kalibreringscertifikat, der udstedes af et computerbaseret system med optisk scanning af viserens position. Certifikatet bliver arkiveret og kan til enhver tid allokeres til måleinstrumentet. Hos Baumer bliver denne fuldstændigt dokumenterede og sporbare proces kaldt BTrace, hvilket står for "Baumer Traceability System". Systemet beskriver en unik metode til opfyldelse af ordrer. Når det kombineres med lean filosofi, får kunden en målbar merværdi i form af omkostningseffektivitet, pålidelighed og mulighed for sporing af instrumenterne.