Maleanlæg

Maleanlæg - maleanlæg benyttes til blandt andet lakering af metal-, plast- og træemner. Et maleanlæg består også af udstyr som for eksempel robotter, sprøjteudstyr og spildevandshåndtering med mere

Leverandører af og viden om maleanlæg (maleudstyr):


G.A. Hansen A/S

Symfonivej 22
2730 Herlev
Telefon: +45 44 91 35 33
E-mail: info@ga-hansen.dk

www.ga-hansen.dk

Kompetencer: støvdragter, sprøjtevæg, sprøjtepistoler, sprøjtemaleanlæg, sprøjtekabine, sprøjteanlæg, slyngrensningsanlæg, malepumper, maleanlæg, sandblæsningshjelm, sandblæsningsanlæg, sandblæsning, sandblæseudstyr, pulverlakeringsanlæg, pulverlakeringskabine, pulverlakeringspistol, pulveranlæg, markeringsanlæg, lakanlæg, lakeringsanlæg, lakeringskabine, lakeringspistol, friskluftmaske, epoxydragter, komponentanlæg, sprøjtemaling, sprøjtemaleanlæg, sprøjteanlæg, 2-komponent anlæg, doseringsanlæg

Læs mere om G.A. Hansen A/S


Moldow A/S

Jørgen Hansens Vej 1
6670 Holsted
Tlf.: +45 75 39 26 44
E-mail: mail@moldow.com

www.moldow.com

Kompetencer: FilteranlægMaleanlægSpånsugningsanlæg, UdsugningVådmaling 

Læs mere om Moldow A/S


Wagner 

Viborgvej 100A
8600 Silkeborg
Tlf.: 70 20 02 45

Janus Wemmelund
Salgsansvarlig Pulver +45 2040 1334
janus.wemmelund@wagner-group.com

Mikkel Henriksen
Salgsansvarlig Vådlak +45 4030 7966
mikkel.henriksen@wagner-group.com

Linkedin

Kompetencer: Sprøjtepistoler, sprøjtemaleanlæg, sprøjtekabine, sprøjteanlæg, malepumper, maleanlæg, pulverlakeringsanlæg, pulverlakeringskabine, pulverlakeringspistol, pulveranlæg, lakanlæg, lakeringsanlæg, lakeringskabine, lakeringspistol, komponentanlæg, sprøjtemaling, 2-komponent anlæg, 3k anlæg doseringsanlæg, airless, airspray, luftforstøvning, airmix, aircoat, elektrostat, industrilakering, højrotation, vådlakering, vådlakeringsanlæg

Læs mere om Wagner


MOLDOW – Case – Ombygning af Velux’ maleanlæg til robotapplikation
Vi har på det seneste været i gang med at ombygge og opgradere dette maleanlæg. Anlægget er et, vi tidligere har leveret til en af VELUX’ fabrikker i Danmark.

Grundet et behov for lakering af en ny type emner ønskede de en mere præcis applikation og samtidig en mere energirigtig og fremtidssikret løsning end den tidligere travers-løsning kunne opfylde.

Ombygningen omfatter flash-off, tørreovn og kølezoner samt en ny sprøjteboks til robotapplikation med udsugning i gulvet og friskluftindblæsning i loftet.

Ventilationsanlægget forsynes med varmeveksler til varmegenvinding for at reducere energiforbruget, og anlægget udvides i øvrigt med befugtningsaggregater for at optimere sprøjtekvaliteten.


Maskinproducent færdiggør fabriksudvidelse trods COVID-19
HE-VA holder gang i hjulene med ny fabrikshal, så der til maj kommer endnu mere tryk i malersprøjten på Mors.

Trods udbredelsen af coronavirus, er det lykkes HE-VA at holde tidsplanen på en fabriksudvidelse, der skal huse et nyt, topmoderne maleanlæg. Byggeriet blev skudt i gang i sommeren 2019, og har altså fulgt tidsplanen, så det nye maleanlæg kan tages planmæssigt i brug fra 1. maj 2020.

”Efter coronaudbruddet har vi som bygherre følt et ekstra stort ansvar i forhold til en forsvarlig opførelse af byggeriet. Dette indebærer flere forholdsregler for håndværkerne på pladsen, herunder krav om god afstand og forbud mod forsamling af større grupper mennesker på ét sted, men også en tydelighed fra vores side om at bruge sund fornuft under arbejdet,” siger administrerende direktør Villy Christiansen.

HE-VA har samtidig bedt håndværkere om ikke at bruge fabrikkens toilet- og badfaciliteter samt henvist håndværkerne til deres egne biler i frokostpausen, der før virusudbruddet blev afholdt i kantinen hos maskinproducenten.

Maleanlæg møder stigende efterspørgsel
Det nye byggeri, der finder sted på HE-VAs fabrik i Ørding, omfatter 1.800 kvadratmeter fabrikshal, hvor der i skrivende stund indrettes et topmoderne 2-komponentmaleanlæg. Et tilsvarende anlæg bruges allerede på fabrikken i Nykøbing, og endnu et anlæg vil fremover forbedre flere aspekter af HE-VAs produktion.

”Det nye maleanlæg giver bedre finish på vores maskiner til fordel for vores kunder, og samtidig giver det os et moderne, driftssikkert setup som kapacitetsmæssigt er fremtidssikret i forhold til den fortsat stigende efterspørgsel, vi oplever,” siger teknisk direktør Heine Christiansen.

Anlægget giver – foruden øget kvalitet og kapacitet – også et bedre arbejdsmiljø for industrilakererne, der skal arbejde med systemet.

’Vi må ikke gå i stå’
Forventet opstart af det nye maleanlæg i maj falder godt sammen med sæsonen i landbruget.

”Vi er efter alt at dømme over den værste travlhed fra forårssæsonen til maj, så vi kan få kørt anlægget godt i stilling inden travlhed i forbindelse med levering til efterårssæsonen melder sig igen til sommer,” siger Heine Christiansen og afslutter:

”Det er vigtigt for os, at vi i videst muligt omfang fortsætter med vores produktion og byggeplaner, da konsekvenserne af at gå i stå også kan blive store. Samtidig er vi glade, fordi det er lykkes at fastholde fremgang på byggeriet og fastholdelsen af danske arbejdspladser trods usædvanlige tider.”

HE-VAs investering i byggeri og maleanlæg anløber godt 27 mio. kroner.