Beluftere

Beluftere - Højt iltoverførsel og driftssikkerhed i beluftere er afgørende, da en belufter bruges til at styre en følsom, biologisk proces.  

Leverandører af beluftere:


JCH A/S

Karetmagervej 21
DK-7100 Vejle
Tlf.: +45 7585 8408
E-mail: jch@jch.as

www.jch.as

Kompetencer: Kontraventiler, Kuglehaner, Forskruning, Målerforskruning, Passtykke, Rødgods, Sommerhusgarniture, TBS, Tilbagestrømningssikring, Udligningsstykke

Læs mere om JCH A/S


Xylem Water Solutions Denmark ApS

Ejby Industrivej 60
2600 Glostrup
Tlf.: 43 200 900

www.xylemwatersolutions.com

Kompetencer: Alt til renseanlæg, Behandling af spildevand (Beluftning, Blæsere, Mixere, UV og OZON), Cirkulationspumper, Lænsepumper, Omrørere, Pumpestationer, Slampumper, Spildevandspumper, Turboblæsere

Læs mere om Xylem Water Solutions Denmark ApS