Beluftere

Beluftere - Højt iltoverførsel og driftssikkerhed i beluftere er afgørende, da en belufter bruges til at styre en følsom, biologisk proces.  

Leverandører af beluftere:


JCH A/S

Karetmagervej 21
DK-7100 Vejle
Tlf.: +45 7585 8408
E-mail: jch@jch.as

www.jch.as

Kompetencer: Kontraventiler, Kuglehaner, Forskruning, Målerforskruning, Passtykke, Rødgods, Sommerhusgarniture, TBS, Tilbagestrømningssikring, Udligningsstykke

Læs mere om JCH A/S


Xylem Water Solutions Denmark ApS

Ejby Industrivej 60
2600 Glostrup
Tlf.: 43 200 900

www.xylemwatersolutions.com

Kompetencer: Alt til renseanlæg, Behandling af spildevand (Beluftning, Blæsere, Mixere, UV og OZON), Cirkulationspumper, Lænsepumper, Omrørere, Pumpestationer, Slampumper, Spildevandspumper, Turboblæsere

Læs mere om Xylem Water Solutions Denmark ApS


Krüger – Bedre energieffektivitet på Danmarks største renseanlæg
Krüger er valgt som underentreprenør på et stort projekt om bundbeluftning på Lynetten og Damhusåen, to af Biofos' store renseanlæg ved København. Bundbeluftningsprojektet er en del af en kæmpe udbygning af Biofos' renseanlæg, hvor vi skal etablere bundbeluftningen.

Modernisering af anlæg og bedre miljø

I dag udføres beluftning på Lynetten med overfladerotorer, som blev installeret i 90'erne. I forbindelse med at Biofos er i gang med en større udbygning af deres renseanlæg, har de ønsket at optimere energieffektiviteten, hvilket bundbeluftningen skal være med til at sikre. Projektet vil desuden forbedre rensningsprocessen til gavn for miljøet.

Udover bundbeluftningen skal vi opdatere det eksisterende el-anlæg, udbygge styring og kontrolsystemer (PLC) og foretage en mindre ombygning og renovering af beluftningstankene. Da anlægget skal køre under arbejdet, vil vi foretage en successiv ombygning af tanksættene, så københavnerne fortsat får renset deres spildevand.

En optimeret beluftningseffektivitet og bedre behandlingskapacitet giver et mindre energiforbrug, hvilket er godt for miljøet. Den moderne styring på anlægget og el-systemet giver desuden en bedre drift på anlægget, hvilket også reducerer energiforbruget.

Vi glæder os til at installere moderne bundbeluftning på de her centrale renseanlæg. Optimering af beluftningen er godt for miljøet og bidrager til en bæredygtig udvikling af vandsektoren. Sidst men ikke mindst betyder opdateringen, at de over 1 million borgere i Københavnsområdet er sikret rensning af spildevand i mange år frem, siger projektleder hos Krüger Christian Schmidt-Andersen

Om projektet

Wicotec Kirkebjerg er totalentreprenør på projektet. Krüger er rådgiver på bundbeluftningsprojeket med BioMizing som underleverandør.

BioMizing er et dansk forsynings-/installationsfirma og agent for beluftningsdiffusorer. Projektet løber frem til 2027.

Biofos er Danmarks største forsyningsselskab. De driver tre renseanlæg i København: Lynetten (1,0 million PE), Avedøre (0,4 million PE) og Damhusåen (0.35 million PE).