Blødgøringsanlæg

Blødgøringsanlæg anvendes de steder hvor vandet er "hårdt" (kan måles). Med et blødgøringsanlæg ombyttes vandets indhold af kalk- og magnesiumsalte til natriumsalte, som ikke medfører de gener der kendetegner det hårde vand. På denne måde forhindrer blødgøringsanlægget kalkbelægninger, og man kan derved øge levetiden på tekniske anlæg og installationer.

Leverandører af og viden om Blødgøringsanlæg:


SILHORKO-EUROWATER A/S

Jylland/Fyn (Skanderborg): 87 93 83 00
Sjælland (Hillerød): 48 20 10 00
E-mail: info.dk@silhorko.dk

www.silhorko.dk

Kompetencer: Afkarboniseringsanlæg, Afluftere, Aktivt kulfilter, Blødgøringsanlæg, Demineraliseringsanlæg, Doseringspumper, EDI-anlæg, Filtreringsanlæg, Membranafgasser, Mixed-bed anlæg, Nanofiltreringsanlæg, Omvendt osmoseanlæg, Omvendt osmoseanlæg kompakt med komplet forbehandling type CU:RO, Selektiv ionbytningsanlæg, Trykfilteranlæg, UV-desinfektionsanlæg

Læs mere om SILHORKO-EUROWATER A/S


Ultrafilter Skandinavien ApS

Sunekær 1
5471 Søndersø
Tlf.: 82303020
E-mail: 

web

Kompetencer: Nitrogen generatorer, trykluftfiltre, adsorptionstørrer, blødgøringsanlæg, Filterhuse, Erstatningsfiltre, Efterkølere, Dugpunktsmålere, flowmålere, Lækagemålere, Oliesensor, Partikelsensorer, Kondensat behandling, Autodræn, Trykluft beholdere/tanke, Sterilluft, Rustfri stål filtre, Sterile tankfiltre, Tankåndingsfiltre, Damp filtre, Posefiltre, Dybdefiltre, Spundne filtre, Støbte filtre, Plisserede filtre, Absolutte filtre, Membran filtre, Rustfri stål mesh filtre, Rustfri stål filterhuse, UV behandling, Erstatningsfilter, 3m filter, Cuno filter, Modulær Nitrogen Generator, Mini Nitrogen Generator, Twin Tower Nitrogen Generator, Membran Nitrogen Generator, Offshore Nitrogen Generator, Oxygen Generator, Modulær Oxygen Generator, Twin Tower Oxygen Generator, Medical Oxygen Generator, Oxygen Generator for Biogas, iogas filtrering, Biogas tørring, Methan gas filtrering, Methan gas tørring, ATEX godkendt udstyr, Vandbehandling, Omvendt Osmose anlæg ( RO anlæg), Ultrafiltreringsanlæg

Læs mere om Ultrafilter Skandinavien ApS


Mere viden om blødgøringsanlæg:

Metoden til at omvende det hårde vand med blødgøringsanlæg, anvendes inden for mange brancher. Steder som blødgøringsanlæg anvendes er bl.a. virksomheder og institutioner til behandling af vand til dampkedel- og fjernvarmeanlæg, vaskerier og m.fl


Krüger – Danmarks første Carix blødgøringsanlæg installeres på Solrød Vandværk
Den 30. oktober skrev Krüger under på en kontrakt med det forbrugerejede Solrød Vandværk a.m.b.a. om levering af et CARIX® anlæg til blødgøring af vandet på deres eksisterende vandværk. Det er det første CARIX®-anlæg, der er solgt uden for Tyskland, og det skal nu være med til at levere blødgjort, rent og sundt drikkevand til borgerne i Solrød. Det nyder miljøet også godt af.

I Solrød har de en ambition om at levere drikkevand, der skal være blandt det bedste i Danmark. Den ambition vil Krüger gerne være med til at indfri og har netop indgået en aftale om at levere et moderne blødgøringsteknologi til vandværket. CARIX® teknologien er velkendt i Tyskland men ny i Danmark, hvilket gør Solrød Vandværk til det første sted i Danmark, der får installeret et CARIX® anlæg.

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med Krügers søsterselskab Veolia Water Technologies Tyskland, der leverer procesdesignet og procesmæssige nøglekomponenter, mens Krüger står for overordnet projekt- og projekteringsledelse, indkøb, montage, tilsyn og idriftsættelse.

CARIX®-teknologien er simpel i sin opbygning, bruger ikke kemikalier og er baseret på ion-bytning med forbrug af CO2. Den er væsentligt nemmere at vedligeholde og drifte end mange andre metoder, hvilket gør den specielt velegnet til mindre og større vandværker, der ikke har mulighed for at have folk gående fast på vandværket.

Blødt vand i hanerne er også godt for miljøet

Vandet i Solrød Kommune har en hårdhedsgrad på 21°dH, hvilket betyder, at vandet i kommunen går under betegnelsen "hårdt vand". En undersøgelse fra 2020, hvor 46% af forbrugerne deltog, viste at 8 ud af 10 af de adspurgte forbrugere ønskede, at Solrød Vandværk fik installeret et centralt blødgøringsanlæg som alternativ til private husinstallationer, der giver stor og skadelig saltudledning til kloak.

Med udsigten til blødt vand på 10 dH i hanerne kan de 20.000 borgere, der forsynes med vand fra vandværket i Solrød også se frem til besparelser på rengøringsprodukter og afkalkning af maskiner, installationer og fliser. Det betyder et reduceret energiforbrug, når vandet sendes ud til brugerne, ligesom der vil være færre reparationer. Det er en god investering i bæredygtighed, ligesom skyllevandet fra CARIX® anlægget ikke har en negativ påvirkning på vandmiljøet, da det ikke indeholder kemikalierester.

Større drikkevandssikkerhed for forbrugerne

Undersøgelsen fra Solrød viste også, at næsten halvdelen af forbrugerne i Solrød var villige til at investere i et privat blødgøringsanlæg af vandet. Selvom det er forståeligt, at forbrugerne ønsker blødt vand, er der en række udfordringer ved decentral blødgøring. I april i år bragte DANVA en artikel om en dansk-hollandsk undersøgelse, der sammenlignede tre teknologier til central blødgøring (bl.a. CARIX®) med tre teknologier til decentral blødgøring. Det viste, at decentrale blødgøringsteknologier var 8-10 gange dyrere end de centrale teknologier.

Derudover peger artiklen på tre bekymrende forhold, som er velkendte blandt procesfolk i vandbranchen. De decentrale anlæg kan have negative konsekvenser for drikkevandskvaliteten og vandforbruget, ligesom der er en øget risiko for at vandet bliver aggressivt og kan medføre korrosion. Det skal de ikke tænke på i Solrød, hvor de nu får central blødgøring af deres drikkevand. 


FORDELE VED CARIX®

• Høj kvalitet af det blødgjorte vand, der opfylder alle drikkevandskrav
• Forbrugerne sparer energi og bruger mindre opvaskemidler, vaskepulver og rengøringsmidler
• Kræver kun energi og CO2 og har det lavest CO2-udslip/m3 blødgjort vand ("grøn teknologi")
• Fuldt automatiseret blødgøringsanlæg og regenerering
• Robust drift og ikke følsom for ændringer i kvaliteten af ikke-blødgjort drikkevand 
• Spildevandet er kulsyreholdigt "mineralvand" uden partikler 
• Leverandøren udvikler hele tiden teknologien (bl.a. med energibesparende CO2-genindvinding og reduktion af vandspildet)


Anlægget forventes at være i drift fra maj 2023.

Faktaboks om CARIX®

  • CARIX® står for Carbon Dioxide Regenerated Ion Exchanger
  • Udviklet af Krügers søsterselskab Veolia Water Technologies Tyskland
  • Ionbytningsanlæg der forbruger kuldioxid til blødgøring af vand i stedet for salt (NaCl)

SILHORKO – Central blødgøring ved ionbytning på Juelsminde Vandværk
Juelsminde Vand har fået installeret centralt blødgøringsanlæg, der nu sørger for at vandværkets godt 3.000 forbrugere har mindre kalk i vandet.

Udgangspunktet for at etablere blødgøring var en hårdhedsgrad på 19 °dH, som de ønskede reduceret til 8 °dH. Juelsminde Vand har 4 boringer som varierer i hårdhed fra 19 °dH og op til 23 °dH. Derfor var der behov for en fleksibel løsning, hvor den ønskede hårdhed kunne opnås uanset varierende hårdhed fra vandværkets boringer.

Valget faldt på ionbytning. En velkendt, simpel og driftssikker teknologi, som kræver minimal vedligeholdelse og overvågning. Løsningen er fuldautomatisk, så driften tilpasses vandværkets forskellige boringer. Det sikrer, at forbrugerne altid er garanteret 8 °dH i hanerne.

I videoen uddyber Kim Erfurt, formand for Juelsminde Vand, valget af ionbytning som løsning. Han fremhæver blandt andet, at teknologien er pladsbesparende. Det blev et centralt parameter for valget af løsning, da blødgøringsanlægget herved kunne placeres i eksisterende vandværksbygning.


SILHORKO – Kontinuerlig høj ydelse med triplex-blødgøringsanlæg
Det nye blødgøringsanlæg type SMP triplex leverer ydelser på op til 60 m³/time og er således ideelt til kritiske applikationer som kedelvand, batch-produktion, ingrediensvand osv. Designet er udarbejdet af SILHORKOs ingeniører baseret på standardkomponenter af høj kvalitet. 

SILHORKO udvider sit standardproduktprogram til blødgøringsanlæg med det nye SMP triplex-blødgøringsanlæg. Blødgøringsanlægget er designet med tre ionbytterbeholdere og kan køre i triplex-drift.

I triplex-drift er ydelsen op til 60 m³/time, hvilket er dobbelt så højt som samme SMP blødgøringsanlæg i duplex-drift. Dette opnås ved at optimere brugen af ionbyttere uden at gå på kompromis med kvaliteten af det blødgjorte vand.

Maksimal pålidelighed

SMP triplex er designet specifikt til applikationer, der kræver høj driftssikkerhed. Anlæggene er udstyret med automatiske, pneumatisk aktiverede kugleventiler med høj pålidelighed og lang levetid.

Ventilerne er fejlsikre, hvis forsyningen af elektricitet og luft ikke er til stede, lukkes ventilerne.

Løbende tilførsel af blødt vand

Triplex-designet sikrer kontinuerlig forsyning af blødt vand, altid med to beholdere i drift og en beholder under regeneration eller på standby. Dette muliggør effektiv regeneration af én beholder ad gangen med et stabilt og beskedent tryktab.

Lavt vandforbrug

Nogle anlæg forsynes med ledningsevnemålere, der løbende måler den faktiske ledningsevne i skyllevandet. Når ionbytteren er ren, og der ikke måles salt i skyllevandet, stopper regenerationen, og derved minimeres forbruget af skyllevand.

Ledningsevnemåleren reducerer skyllevandsforbruget med op til 50 %, så kun den nødvendige mængde vand bruges.


Krüger A/S – Nye kæmpe-vandværker skal give københavnerne blødere drikkevand
HOFOR er i gang med at erstatte tre af deres allerstørste vandværker med helt nye og topmoderne anlæg, så hovedstadsområdet kan få blødere drikkevand og bedre forsyningssikkerhed

Fra et fælles projektkontor i Rødovre arbejder landets førende specialister sammen om at løse det udfordrende stor-skala projekt.

Københavnerne vil fremover få drikkevand af høj kvalitet og samtidig en større sikkerhed i vandforsyningen. HOFOR er nemlig gået i gang med at erstatte tre af deres største vandværker, som leverer drikkevand til hovedstadsområdet.

Med de tre vandværker, som ligger vest for Ishøj, ved Søndersø og ved Gevninge, vil HOFOR blive i stand til at levere blødere vand til mere end halvdelen af forbrugerne i København og omegnskommunerne. Moderniseringen af vandværkerne vil også betyde, at drikkevandet, som strømmer ind til københavnerne gennem kilometervis af vandledninger, vil få en højere fødevaresikkerhed. Det sker via nye, bedre standarder, hvor vandbehandlingen foregår i helt lukkede kredsløb i stedet for på anlæg med åbne vandoverflader og iltningstrapper som på de gamle anlæg.

"Med de nye vandværker vil mere end halvdelen af HOFORs drikkevandsproduktion være blødgjort. Vi er i gang med en proces, hvor hele vores produktion skal omstilles til de nye standarder – og sådan en proces tager tid. Der er stor efterspørgsel på blødere vand fra både forbrugere og virksomheder i vores forsyningsområde, så vi vil løbende udrulle denne modernisering på alle vores syv regionale vandværker," siger Erling Fischer, som er projektchef i HOFOR for vandværker og blødgøring.

"Det er tre af de allerstørste vandværker, der findes i Danmark. Der er ikke bygget så store vandværker i landet de seneste 50 år, så alene anlæggenes størrelser er en udfordring. Nu skal vi tilmed indføre en helt ny blødgøringsteknologi efter danske forhold, og her ligger de største udfordringer," siger John Kristensen, som er NIRAS' projektleder på opgaven.

"Det er virkelig spændende at være med til at udvikle nogle af Danmarks første, rigtig store blødgøringsanlæg i et konsortium med en masse kompetente mennesker. Det vil generere en masse ny viden imellem både rådgiverne på opgaven og HOFOR – det ser vi allerede nu," siger Max Toft Pedersen, som er projektleder hos Krüger.


Krüger – Seks faktorer i valg af blødgøringsmetode
For vandforsyninger, der overvejer blødgøring af drikkevandet, er der en række forhold, der er vigtige at tænke over. Krüger har samlet seks parametre, som vi mener, man bør tage højde for, når man vælger blødgøringsanlæg

1. Vandets hårdhed og kalkfældningspotentiale

Hårdheden har betydning for, hvor meget sæbe og salt der skal bruges i køkken og bad. Kalkfældningspotentialet siger noget om, hvor meget kalk der kan udfældes hos kunderne. Kalkfældningspotentialet afhænger af bl.a. vandets hårdhed, indhold af bikarbonat, pH og temperatur.

2. Den endelige drikkevandskvalitet

Blødgøring og reduktion af kalkfældningspotentiale er ikke et problem for drikkevandskvaliteten - hverken mht. smag eller sundhed. Derimod har natrium-indholdet betydning for drikkevandskvaliteten. Natrium-indholdet øges, når der anvendes ionbytning med salt og lud. Hvis råvandet indeholder klorid, bromid og NVOC, er der risiko for, at der dannes sundhedsskadelige stoffer som trihalomethaner og bromat ved blødgøring ved hjælp af elektrolyse. Endelig er bør I sikre jer, at det blødgjorte vand ikke er korrosivt.

3. Vandforbrug til returskyl og spildevandsafgift

Ved blødgøring bruges vand til returskyl. Det bliver til spildevand. Der er stor forskel på vandforbrug og spildevandets kvalitet ved de forskellige blødgøringsmetoder. Spildevandsafgiften kan være en stor post for driftsøkonomien.

4. Pladsforhold på vandværket

Der er forskel på, hvor meget de forskellige blødgøringsmetoder fylder. Traditionel ionbytning fylder ikke ret meget, fordi man kan nøjes med at blødgøre en delstrøm, mens blødgøring med fx pelletmetode fylder mere, fordi hele vandstrømmen blødgøres.

5. Krav til drift og vedligehold

Traditionel ionbytning er stort set fuldautomatisk og kræver et minimum til drift og vedligehold. Andre metoder, der anvender farlige kemikalier eller flere proces-trin, er mere krævende både mht. drift og vedligehold.

6. De samlede anlægs- og driftsomkostninger

I får den bedste idé om, hvilket anlæg der er billigst, ved at beregne nutidsværdien af anlægsprisen (inklusive ombygninger) samt årlige drifts- og vedligeholdsomkostninger i anlæggets forventede levetid