Skybrudssikring

Skybrudssikring af bygninger er blevet væsentlig mere aktuelt de senere år med flere og flere voldsomme regnskyl, som har medført oversvømmelser og deraf store skader på huse og bygninger.

Leverandører af og viden om Skybrudssikring:


Aquastop.nu

Strøvej 77
3320 Skævinge
Tlf.: 4828 4711
E-mail: info@aquastop.nu

www.aquastop.nu

Kompetencer: Dykpumper, Klimatilpasning, Skybrudssikring, Stormflodssikring, Vandbarrierer

Læs mere om Aquastop.nu


Gaihede a/s

Trekronergade 126 H
2500 Valby
Tlf.: 70 22 11 41
E-mail: info@gaihede.dk

www.gaihede.dk

Kompetencer: Bygherrerådgivning, Totalrådgivning, Byggeteknisk rådgivning, Rådgivende ingeniører, Projektering, Renovering af ejendom, Byfornyelse, Energirenovering, Facade, tag, vinduer, VVS, Tagbolig, Altaner, sikring mod fugt og skimmel, skybrudssikring, droneinspektion, vedligeholdelsesplaner

Læs mere om Gaihede a/s


KW Pumper, WÜNSCHE A/S


Kirke Værløsevej 26A
3500 Værløse
Tlf.: 48 18 40 98
E-mail: kontakt@kwpumper.dk

www.kwpumper.dk

Kompetencer: Propelpumper, motorpumper, centrifugalpumper, dykpumper, spildevandspumper, skybrudspumper, lænsepumper, selvansugende pumper, fødevarepumper, impellerpumper,  tandhjulspumper, industripumper, støbejernspumper, bronzepumper, rustfrie pumper, grundvandspumper, afvandingspumper

Læs mere om KW Pumper, WÜNSCHE A/S


Lykkegaard A/S

Lykkegaard

Nyborgvej 35
5863 Ferritslev Fyn
Tlf.: 65 98 13 16
Email: amh@lykkegaard-as.dk

www.lykkegaard-as.dk

Kompetencer: Propelpumper, skybrudspumper, afvandingspumper, spildevandspumper, selvansugende pumper, slampumper, sandpumper, rustfrie pumper, lænsepumper, kølevandspumper, kloakpumper, impellerpumper, fristrømspumper, grundvandspumper, entreprenørpumper, dykpumper, centrifugalpumper, aksialpumper

Læs mere om Lykkegaard A/S


M.J. ERIKSSON A/S

Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 04 21
E-mail: mje@mje.dk

www.mjeriksson.dk

Kompetencer: Fundering, grundvandssænkning, havne og kajanlæg, klima og skybrudssikring, kloak og forsyning, kystsikring, diger og moler, mikrotunnelering, veje og motorveje, afvanding og bassiner, banearbejde og sporombygning, belægninger, byggegruber, byggemodning, beton og bygværker, byrum, brolægning, beplantning, datacentre og hightech.

Læs mere om M.J. ERIKSSON A/S


Møllebæk Autoriseret Kloakmester

møllebæk

Rødkælkevej 218
2600 Glostrup
Telf.: 40 55 91 94
E-mail: skipper@kloaker.dk

www.møllebæk.dk

Kompetencer: Højvandslukker, Rottesikring, skybrudssikring, Tv-inspektion, drænløsninger

Læs mere om Møllebæk Autoriseret Kloakmester


PREFA GmbH Alu-Dächer und -Fassaden

Tlf.: +45 60 54 21 65
E-mail: Morten.Scharf@prefa.com

web

Kompetencer: Facadesystemer, facadebeklædninger, alufacader, tagsystemer, tagrendesystemer, solarmonteringssystemer, højvandsbeskyttelser, aluminium, coils og plader

Læs mere om PREFA GmbH Alu-Dächer und -Fassaden


Polygon DB

Stamholmen 193B
2650 Hvidovre
Tlf.: 72 28 28 18
E-mail: info@polygondb.dk

web

Kompetencer: Følgeskadebekæmpelse, Hjælperøgdykker, følgeskade brand (sikring af løsøre), Rengøring efter brand-, vand- og stormskader, Affugtnings- og udtørrings opgaver, Skimmelsanering, Facaderens, Sikring af døre, vinduer, tag efter indbrud, hærværk og stormskader, stormflodssikring, Renovering af ejendele, Rengøring efter PCB, asbest og bly, Lugtsanering, Ligsanering

Polygonvatro for teknisk skadeservice - Tlf.:  24 790 790

Kompetencer: Kloridmåling på og omkring teknisk udstyr/installationer, Måling af flourid forurening efter lithium ion batterier involveret i brand, Måling af andre korrosive forbrændingsresidualer med væskekromatograf, Vurdering af risiko for korrosion i øvrigt f.eks. fugtniveau eller risiko for atypiske korrosive forbrændingsresiduale, Yderligere følgeskadebekæmpelse på korrosionsfølsomme overflader samt elektronik og elinstallationer, Sikring af udstyr på stedet ved afdækning og fugtreduktion eller flytning af udstyr om nødvendigt, Rapportering af skadevurdering og korrosionsrisiko samt anbefalinger til næste indsats.

Læs mere om Polygon DB


Polysan A/S

Industrivej 17
5672 Broby
Tlf.: 62 66 12 21
E-mail: polysan@polysan.dk

www.polysan.dk

Kompetencer: Afløbsrender, Afvandingsløsninger, Skybrudsrender, Indgangspartiskåle, Polymerbetonprodukter, Sålbænke, Murafdækning, Sokkelaffugtere, skorstensafdækninger, Gesims

Læs mere om Polysan A/S


STORMFLODSSIKRING

Bjerrebyvej 80
5700 Svendborg
Tlf.: 25 73 97 51
E-mail: Kontakt@stormflodssikring.dk

web

Kompetencer: Kystsikring, stormflodssikring, skybrudssikring, skot, barrierer, mobiledæmninger, vandtætte døre, vandtætte vinduer

Læs mere om STORMFLODSSIKRING


WINTEC - Big Steel Solutions

Risbjergvej 28
7330 Brande
Tlf.: 97181977
E-mail: wintec@wintec.dk

www.wintec.dk

Kompetencer: Propelpumper, klimasikring, slusesystemer, pumpesystemer, sneglepumper, dykpumper, mobilpumper, højvandssikring, mobil højvandssikring,  stormflodssikring, vakuumskyllesystemer, tromlesi, tromlefiltre, skydespjældsventiler, styring og overvågning, indløbsriste, Aquablokk præfabrikerede sluser, Aquablokk præfabrikerede pumpestationer, Veneroni Pumper, frekvensstyring for pumper

Læs mere om WINTEC – Big Steel Solutions


Zøllner A/S

Agernvej 4
3490 Kvistgård
Tlf.: 3164 2680
E-mail: info@zollner.as

web

Kompetencer: Kystsikring, stormflodssikring, anlægsarbejde, forsyningsarbejde, entrepriser

Læs mere om Zøllner A/S


Mere viden om skybrudssikring:

Ofte er de eksisterede kloaksystemer ikke gearet til at aflede regnvandet tilstrækkeligt hurtigt, hvorfor der kan ske oversvømmelse fra kloakken, som giver skader på bygninger.

Skybrudssikring af egen kælder er altid eget ansvar, da kloakkerne kun er udformet til at kunne håndtere almindelig hverdagsregn og for at undgå oversvømmelser på terræn. Det er dog muligt selv at udføre skybrudssikring, eller i det mindste minimere skadernes omfang.

Forskellige løsninger til skybrudssikring er bl.a. højvandslukke som blandt andet kan forhindre kloakvand i at stå op igennem dit kælderafløb, når det regner kraftigt og er en rigtig god løsning. En pumpebrønd kan sikre, at man ikke får kloakvand i kælderen, og giver et magasin til eget spildevand, indtil der igen er plads i kloakken. Et tilbageløbsstop forhindrer, at vandet fra kloaksystemet trænger ind i boligen, men kræver til gengæld at man selv håndterer dit eget regnvand.

En god tommelfingerregel er at sørge for, at tagrender, tagbrønde, riste med videre er renset, således at vandet hurtigt kan ledes væk, når det regner og der er skybrud.


Wintec – PRÆFABRIKERET SLUSEPORT FRA WINTEC AF TYPEN AQUABLOKK
Til højvandssikring af Skelbækken ved Ringkøbing

HØJVANDSSIKRING AF SKELBÆKKEN

Klimaændringer har gjort niveaustyring og højvandssikring vigtigere end nogensinde. Uanset om det er vandveje, åer, floder, søer, hav eller højvandssikring, kan regulering skabe kapacitet til at absorbere store mængder vand fra regn og forhøjet vandstand.

Wintec, præfabrikerede sluser

Således forudser Ringkøbing-Skjern Kommune og Spildevand et stigende havvandsspejl, samtidig med at der fremover hyppigere vil kunne optræde ekstremregn, der vil udfordre den maksimale vandføring i Skelbækken. Derfor sikres hele området, hvor bl.a. det nye oplevelsescenter NATURKRAFT er etableret, med en sluse og pumpestation.

WINTEC har leveret en præfabrikeret sluse af typen AquaBlokk™, monteret med kip-port. Selve porten måler 3000 x 3200 mm og sikrer til topkote +2,5 m. Anlægget er leveret med manuel styring, som kan tilkobles SRO ved forsyningsselskabet.

DEN OPTIMALE LØSNING

Med AquaBlokk™ er der mulighed for at lave den optimale løsning med maksimal fleksibilitet og sikkerhed. Elementerne er præfabrikerede og kan tilpasses ethvert projekt med hensyn til design, funktion og mål. Aquablokk™ kan i visse tilfælde tilpasses eksisterende bygværker og kan også anvendes til sikring af vandveje og som skibs-/bådelevator.

Se en film om præfabrikerede sluser her:

https://www.youtube.com/watch?v=3m02ietNkXI&t=47s

Læs mere om AquaBlokk™ systemer her

Få yderligere information her, tlf. 9718 1977.


Teknologisk Institut – Helhedsorienteret indsats skal klimasikre vores bygninger
Ny resultatkontrakt skal sætte fokus på en klimaomstilling af byggebranchen og skabe grundlaget for en klimatilpasset og klimasikret byggeskik.

Vådere vejr med voldsomme skybrud og længere tørkeperioder er blot nogle af de klimaændringer vi oplever i Danmark. Vores vejr forandrer sig, og det skal vi tage bedre højde for i bygge- og anlægsbranchen. For klimaændringerne påvirker levetiden af både bygninger, anlæg og veje negativt og sætter vores byggeskik under pres. På Teknologisk Institut er en helhedsorienteret tilgang vejen frem.

- Vores klima er under forandring. Det vådere vejr og længere tørkeperioder presser vores eksisterende bygninger og vores nybyggeri. Derfor er det på tide, at vi begynder at tage højde for klimaforandringerne, når vi bygger, siger Grith Bech-Nielsen, som er centerchef på Teknologisk Institut.

I Danmark er ca. 468.000 bygninger, som udgør en værdi på kr. 205 milliarder, i fare ved ekstreme vejrhændelser. Dertil kommer 355.000 bevaringsvurderede - og 9.000 fredede bygninger, som kræver særlige indsatser. Og det vil Teknologisk Institut nu gøre noget ved.

Klimarelaterede skader kræver handling nu
I et nyt fireårigt resultatkontraktprojekt, støttet af Forsknings- og Uddannelsesministeriet, sætter Teknologisk Institut derfor fokus på en klimaomstilling af bygge- og anlægsbranchen, og på at skabe grundlaget for en klimatilpasset og klimasikret byggeskik.

- Selvom vi selvfølgelig skal arbejde på at skabe en branche med reduceret CO2-udledning, så har vi lige nu brug for at tilpasse os den klimakrise vi står i, og sikre, at de bygninger og anlæg vi opfører er sunde og holdbare.Det kræver en indsats, ikke mindst i forhold til at koordinere arbejdet. Klimatilpasningsprojektet Coast to Coast Climate Challenge - og flere andre projekter - peger på, at der mangler koordinering af klimaindsatsen i branchen – både hos byggeriets aktører og mellem regionerne. Samtidig ser vi flere klimarelaterede skader på bygninger, som kræver, at vi handler nu, siger Grith Bech-Nielsen, Teknologisk Institut.

I følge Grith Bech-Nielsen, står vi overfor et nødvendigt paradigmeskift mod en ny og klimaresilient byggeskik, hvor der er en mere reel sammenhæng mellem hvad vi bygger, hvor vi bygger og hvad vi bygger af. Danmark er det land i EU, som har de største omkostninger til reperation af klimaskader og vi må gentænke vores byggeskik, hvis vi skal imødekomme klimaforandringerne på en samfundsøkonomisk forsvarlig måde. Men for at lykkes og for at minimere de klimaskader vi ser, er det en forudsætning, at vi arbejder med veldokumenterede løsninger og sørger for, at indsatserne er helhedsorienterede og løsningerne holdbare.

Ændret byggeskik på dagsorden
Resultatkontraktprojektet Klimaomstilling af bygge- og anlægsbranchen er i sin opstart, og projektleder, Mette Stubager Moesgaard fra Teknologisk Institut, ser frem til at få sat ændringer i byggeskikken på dagsorden i bygge- og anlægsbranchen.

- Projektet har et stærkt afsæt. Udover, at vores indsats er helhedsorienteret, så kan vi trække på vores mange erfaringer med klimarelaterede skader. Det giver os et godt, solidt og bredt udgangspunkt, som bl.a. bygger på indarbejdelse af accelererede skadesforløb og modelleringer så vi kan forudsige en række af de skader vi kan forvente at se i fremtiden, forklarer Mette Stubager Moesgaard.

Projektteamet griber, sammen med aktører fra branchen, projektet an fra flere vinkler, som tilsammen giver den helhedsorienterede tilgang, som er vigtig for at opnå de nødvendige resultater.

- I projektet ser vi både på de enkelte materialer og konstruktioner samt samspillet mellem flere materialer og konstruktioner. Vi ser på både byggeri og anlæg og dermed ikke kun på håndtering af de belastninger det ændrede klima medfører over jorden på vores bygninger, men også under jorden, når regnvand fx skal ledes væk. Vi tager desuden udgangpunkt i data om regionale og lokale klimaforhold, ekspertviden om historiske og nye byggematerialer og byggeskikke samt erfaring og data om klimasikring og klimatilpasning af byggekomponenter og konstruktioner. På den måde kommer vi godt rundt om problemstillingen, som i sidste ende kan bidrage til at sikre Danmarks værdifulde, eksisterende og fremtidige bygnings- og anlægsmasse, siger Mette Stubager Moesgaard.

Netop kombinationen af ‘over jorden og under jorden’, betegnes som en stor styrke i projektet og trækker på flere kompetencer. Derfor er centerchef på Teknologisk Institut, Ulrik Hindsberger, som til daglig arbejder med klimatilpasningsløsninger over og under jorden, også en vigtig del af projektteamet.

- I et fireårigt projekt som dette kan vi komme rigtig langt med gode løsninger. Og vi kan kun gribe klimasikring af vores bygninger an med en helhedsorienteret indsats, hvis vi fokuserer vores indsats både over og under jorden, og får involveret branchen bredt, siger Ulrik Hindsberger.

Værdifuld viden til virksomhederne
Både Grith Bech-Nielsen og Mette Stubager Moesgaard har store forventninger til indsatsen, som vil give danske virksomheder en masse ny viden og i sidste ende styrke konkurrenceevnen.

- En indsats som denne har stort potentiale for branchens virksomheder. De får helt konkret dokumenteret viden, nye byggetekniske løsninger og testmetoder til klimatilpasning og klimasikring af bygninger, anlæg og veje, som de kan bruge direkte i deres forretning, fx til rådgivning, udførelse og produktudvikling. Vi håber derfor, at mange virksomheder har lyst til at være med i projektet og drage nytte af den viden og de resultater, vi kommer frem til. Det vil være til gavn for både virksomhedernes konkurrenceevne, for kvaliteten i det bebyggede miljø og for samfundsøkonomien generelt, siger Grith Bech-Nielsen og bakkes op af Mette Stubager Moesgaard. Hun opfordrer alle interesserede virksomheder til at kontakte hende eller Grith Bech-Nielsen for at høre mere.

- Hvis man interesserer sig for og arbejder inden for fugt- og temperaturbestandige byggematerialer, klimarobust byggeteknik, klimatilpasset renovering, klimasikring af nye bygninger, grønne områder og veje, modellering af hygrotermisk bygningsperformance, så har man lige nu en fantastisk mulighed for at være med til at udvikle fremtidens klimasikrede byggeskik. Så lad det være en opfordring til alle, der vil deltage i projektet om at melde sig på banen, slutter Mette Stubager Moesgaard.


Elmodan – Klar til sæsonens skybrud?
DMI varsler skybrud og torden. Alt tyder på, at vi skal se voldsomme mængder vand, der oversvømmer vejene. Er I klar?
Elmodan har sammensat en pakke med materiel til håndtering af store mængder vand ved skybrud og oversvømmelse. Lokale Brandvæsener, Kommunale Vej og Park afdelinger og store lokationer, som fx Tivoli, har allerede erhvervet sig en såkaldt "KLIMA-TRAILER" hos Elmodan. På klima-traileren har vi sammensat og pakket en almindelig vejtrailer med alt det materiel, som skal bruges til at flytte store vandmængder - pumper, slanger, koblinger, koblingsnøgler, generator, slangeopruller og pumpeflåd. Traileren står klar til akut udrykning og er nem at håndtere.

COWI og Grundfos udvikler løsning til skybrudssikring af større bygninger
En bypass-pumpebrønd er et økonomisk og pladsbesparende alternativ til regnvandsbassiner. I dagligdagen fungerer løsningen som gravitation, men ved skybrud træder pumpebrønden i aktion og sikrer både mod vand i kælderen og tilbageløb fra kloaknettet. Det giver nye muligheder for sikring af fx større virksomheder, skoler og boligforeninger i tæt bebyggede områder
I forsøget på at sikre sig mod følgerne af de stadigt hyppigere skybrud etableres der i disse år mange store, åbne eller lukkede regnvandsbassiner. Men specielt i byerne giver det ofte udfordringer, fordi arealerne til bassiner ikke er til stede. Det var også tilfældet på Lergravparkens skole på Amager, der gentagne gange har oplevet oversvømmelser. ”I forbindelse med en større renovering blev vi bedt om at komme med forslag til en løsning af problemerne,” fortæller projektleder Jesper Valentin Nielsen fra COWI. ”Et regnvandsbassin ville beslaglægge hele skolegården, og da der samtidig er mange forsyningsledninger i jorden, ville det blive meget dyrt at anlægge. Så jeg begyndte at se mig om efter andre muligheder.” I sin søgen efter alternativer fandt projektlederen inspiration i løsninger, der er udviklet til parcelhuse. En løsning med et kombineret højvandslukke og en brønd, hvorfra regnvandet under tryk pumpes ud i kloaksystemet. Sammen med salgsingeniør Klaus Gerhard Hansen fra Grundfos, gik man i gang med at videreudvikle idéerne til brug i større ejendomme, og resultatet blev en såkaldt bypass-pumpebrønd, der nu sikrer Lergravparkens skole mod oversvømmelse og uden, at det vil påvirke undervisningen. ”Problemet ved et traditionelt højvandslukke er, at man er nødt til at undgå at bruge vand, mens spjældet er lukket. Men i Grundfos-løsningen håndterer vi både regnvand og spildevand,” fortæller Jesper Valentin Nielsen. ”Så livet i både skoler, virksomheder og fx boligforeninger vil kunne fortsætte upåvirket, mens skybruddet står på.” Sådan fungerer bypass-brønden I dagligdagen løber regn- og spildevand fra Lergravparkens skole ved gravitation af sig selv til kommunens kloaksystem. Gravitations-røret passerer gennem bypass-brønden, og når vandmængderne stiger til mere end det dimensionerede, vil vandet via et overløb falde ned i brønden. Når vandstanden når en vis højde, lukker en ventil for tilbageløb fra kloaksystemet, den ene af brøndens to Grundfos SL1-pumperstartes, og vandet presses under stor kraft ud i det offentlige kloaksystem. Brønden er udstyret med to alternerende pumper, så der altid er en pumpe i reserve. Et ’motionsprogram’ sørger for, at hele systemet testes jævnligt, og via GSM-overvågning orienteres skolens pedel, hvis der opstår problemer. Brønden er af PE-materiale, og den dimensioneres i hvert enkelt tilfælde efter forholdene. Brønden på Lergravparkens skole har en dimension på ø2000 x 3335 mm. Det handler om dimensionering ”Det er ikke en standardløsning, vi har konstrueret,” forklarer Klaus Gerhard Hansen. ”Vi er nødt til at have ret præcise oplysninger om de mængder, brønden og pumperne skal kunne håndtere, og det handler jo om de aktuelle forhold på stedet og om, hvordan skybruddet udvikler sig. Her har COWI været en stærk samarbejdspartner, fordi de ikke alene har ekspertisen i den bygningsmæssige oversvømmelsessikring, men også er i stand til at beregne, hvordan og hvor meget et skybrud vil udvikle sig på det enkelte sted.” Redskabet til beregning af skybruddets konsekvenser hedder Mike Flood, og projektleder Henrik Brøndholt Nielsen fra COWI fortæller: ”Systemet genererer en serie luftfotos eller en video, der helt tydeligt viser hvilke vandmængder, der vil være på et område og hvordan vandet vil bevæge sig minut for minut under et skybrud. Vi kan fx basere det på oplysninger om den regn, der faldt under det voldsomme skybrud den 2. juni 2011, hvor store dele af København blev oversvømmet. Disse data lægger vi ind i systemet sammen med nøjagtige oplysninger om terrænet med bl.a. højder og jordbundsforhold, så vi kan se, i hvilken retning vandet vil bevæge sig og i hvilke mængder omkring den enkelte bygning. Vi indsamler oplysninger om bygningerne, deres tagarealer og –hældninger, facadestørrelser, kloaknet m.m., og vi får ikke mindst oplysninger fra de lokale forsyningsselskaber, som sædvanligvis har modeller for flowet i deres hovedkloaker. Og er kloakkerne overbelastede, har vi jo problemet i terrænet.” Stort potentiale for entreprenører Med resultaterne i hånden kan Jesper Valentin Nielsen begynde at vurdere, hvad der skal til for at sikre bygningen mod oversvømmelse, og den sikkerhed efterspørger flere og flere. COWI og Grundfos er klar med næste bypass-løsning, der skal sikre kælderen i en datacentral, hvor oversvømmelse vil have alvorlige konsekvenser. For entreprenør Rene Vesterlyng fra Gundsø Entreprenør Forretning er der ingen tvivl om, at bypass-pumpebrønden har store perspektiver. Han har bygget et utal af regnvandsbassiner, men både udsigten til begrænset gravearbejde, minimal vedligeholdelse og lavt energiforbrug gør pumpebrønden konkurrencedygtig i pris. ”Da vi etablerede brønden på Lergravparkens Skole så vi, hvor nemt og hurtigt det er at skabe en løsning på et sted, hvor der er meget lidt plads. Brønden kommer færdigmonteret fra Grundfos med spjæld, pumper og styring, så den er lige til at tilslutte rørledningen. Og det kræver ikke en udgravning, der er meget større end selve brønden. Det er bestemt en løsning, som vi entreprenører skal være opmærksomme på i stedet for det traditionelle bassin. Jeg ser et stort potentiale hos bl.a. boligforeninger, hvor både plads og anden ledningsføring i jorden ofte er et problem. Ja, og for grundejerforeninger… . der er mange muligheder.”

OKNygaard skal sikre Gedvad mod skybrud
Det skal være slut med oversvømmelser i Gedvad-kvarteret i Gladsaxe

Derfor har de sat gang i et projekt til ca 30 mio. kr., hvor borgere, arkitekter og entreprenører udfordrer nye metoder til skybrudssikring. OKNygaard har vundet hovedentreprisen og skal stå for nye regnbede, permeable (vandgennemtrængelige) belægninger, omlægning af kloak og meget andet.

Nysgerrige borgere
”Vi ved, at vi kommer til at arbejde i et boligområde, hvor borgerne er nysgerrige omkring, hvad der kommer til at foregå. De vil nok også være spændte og måske lidt bekymrede. Alt det skal vi tage hånd om og samtidig sørge for, at borgeren får god og fyldestgørende kommunikation omkring alle dele af projektet – særligt selvfølgelig, de dele der berøre borgernes egne adresser”, siger projektleder Michael Wendel

Derfor er der på OKNygaards hjemmeside blevet oprettet et login, hvor borgerne kan gå ind og få alle nødvendige oplysninger. Lige fra tidsplan til projekttegninger og nyheder. Her kan borgerne også tilmelde sig en mailservice og få direkte besked, når projektet berører lige netop deres adresse, samt finde kontaktoplysninger på relevante personer.

Åben skurvogn
I forbindelse med projektet bliver der holdt åben skurvogn, hvor folk kan komme og se mere om projektet og stille spørgsmål til projektlederen på stedet.
”Vi er utroligt glade for at være med til et projekt af denne type, hvor brugeren af slutproduktet er så tæt på. Vores folk er klar til at stille nysgerrigheden og svare på de spørgsmål borgerne måtte ligge inde med”, fortæller Michael Wendel.

LAR projekter giver nye udfordringer og ny viden
Det er også et spændende projekt for OKNygaards medarbejdere, fordi der bliver taget nye teknikker, materialer og metoder i brug. Det gør, at de bliver nødt til at tænke kreativt og de bliver udfordret fagligt. Det er dog ikke noget projektleder Michael Wendel ikke mener de kan klare, snarere tværtimod.
”Vi oplever, at vores medarbejdere tager godt imod denne type projekter, hvor de bliver udfordret og skal gøre brug af alle deres kompetencer for at løse opgaven.”


Skybrudskompagniet – Med Innovative løsninger i gnavefri materialer (se note 2) tager vi kampe op mod oversvømmelser
Store ændringer i vores klima gør at vi skal tænke skybrudssikring ind i vores projekter, uanset om det er nybyg eller renovering.

Vi beskæftiget os med at skybrudssikrer ejendomme i hele Danmark, primært i storbyer, kystområder og hovedstadsområdet.

Vi fungerer som producent og forhandler af High End produkter som højvandslukker og Hybrid By-pass (se note 1) stationer som vi fremstiller i gnavefri materiale (se note 2). I samarbejde med rådgiver og kloakmestre leverer vi skybrudsløsninger til såvel andelsboligforeninger, ejerforeninger, skoler, boligselskaber, private udlejere og offentlige myndigheder.

Gennem årene har vi oparbejdet et tæt samarbejde med såvel rådgiver, bygherrer, administratorer og entreprenører. I vores arbejde lægger vi altid vægt på at sikre, at forventninger til løsningerne bliver indfriet og byggesagerne gennemført i overensstemmelse med den aftalte tid, kvalitet, økonomi og gældende lovgivning.

Vi har altid mindste detalje som mål. Det er sådan vi arbejder.

Man kan sige at sund fornuft fører til udsædvanligt værdifulde løsninger og produkter

Tlf.: +45 41 18 81 50 - rwj@skybrudskompagniet.dk - www.skybrudskompagniet.dk

Note 1: Kombination af en passiv og aktiv sikring til store brugerkredse
Note 2: Alle komponenter er af rustfristål, messing og rødgods. Ingen plastikdele som rotter ødelægge