Pumpebrønde

Pumpebrønde bør indrettes med automatisk start og stop, og størrelsen af det vandindhold der er her imellem afhænger blandt andet af den vandmængde, pumpekapacitet, antal starter pr. døgn osv. Brøndkonfiguration efter dine specielle mål, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om pumpebrønde:


ElectroCare ApS

electrocare

Generatorvej 8 A
2860 Søborg
Telf: 38 34 60 10
E-mail: kbh@electrocare.dk

www.electrocare.dk

kompetencer: elektromotorerpumper, elmotorer, gearmotorer, tilstandskontrol, Grundfospumper, Centrifugalpumper, Grundvandspumper, Spildevandspumper, Spildevands pumper, Drænpumper, Dræn pumper, Søvandspumper, Kloakpumper, Kloak pumper,  Gearpumper, Dykpumper, Industri pumper, Industripumper, Pump, Pumpe, Pumper, Mixere, Fjernvarmepumper, Fjernvarme køling, Asfaltpumper, Chokolade pumper, Chokoladepumper, Pumpe service,  Pumpeservice, Service, Tandhjulspumper, Tandhjuls pumpe, Svømmebads pumper, Svømmebadspumper, Sprinkler pumper, Pumpebrønd, Marinepumper, Marine pump, Støbejernspumper, Bronzepumper, elmotor, elektromotor, DC motor, frekvensomformer, Gearmotor, SKF, lejer, SKFleje, strømisoleret leje, Vedligeholdelses partner

Læs mere om ElectroCare ApS


Pro Plast Energeo

Markskellet 23
8920 Randers NV
Tlf.: 72 52 40 80
E-mail: salg@pro-plast.dk

web

Kompetencer: Jordvarme, jordvarmeanlæg, plastbearbejdning, støbning, brønde, plastsvejsning, rotationsstøbning, sprøjtestøbning, radonsikring og gennemføring

Læs mere om Pro Plast Energeo


Sanistål

Håndværkervej 14
9000 Aalborg
Tlf.: 96 30 60 00
E-mail: sanistaal@sanistaal.dk

www.sanistaal.com

Kompetencer: Alt i metaller og Stål, Blankt stål, Byggestål, Konstruktionsstål

Læs mere om Sanistål A/S


Ulefos A/S

Industriholmen 3-5
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 49 61 11
E-mail: post@ulefos.dk

www.ulefos.dk

Kompetencer: Alt i brøndgods (Karme, dæksler, rendestensriste, LAR-løsninger, pakninger, granulatfangere & reduktioner), linjeafvandingsrender, landskabsarkitektur og et stort VA-udvalg (Hovedledningsventiler, stikledningsventiler, el-fittings, kompressionsfittings, havnehydranter, trækfaste koblinger og målerbrønde)

Læs mere om Ulefos A/S


Grundfos klar med store prisoptimerede PE-pumpebrønde
Klimaudfordringer har fået mange til at interessere sig for pumpebrønde med stor sumpvolumen og høj sikkerhed mod opdrift. En sumpdiameter på 1700 mm og en dybde på op til 6 m gør denne specialdesignede brønd til en af verdens største rotationsstøbte pumpebrønde – og med den er Grundfos klar til at tage kampen op mod de øgede vandmængder – både inde i og uden for brønden.

Grundfos har succes over hele Europa med rotationsstøbte PE-pumpebrønde, der produceres i Årslev på Fyn. Men med de senere års store klimaudfordringer med skybrud og øget grundvandsstand har efterspørgslen efter større opdriftssikre brønddimensioner krævet nytænkning.

Stor sump og dybde
"En diameter på 1700 mm er tæt på det maksimale, der kan rotationsstøbes," fortæller fabrikschef Claus Trudsøe Larsen fra Grundfos Årslev. "Nu, efter et par års ihærdig udvikling, er det lykkedes at fremstille en stor rotationsstøbt pumpesump, der kan modstå elementernes påvirkning".

Sikret mod opdrift og bundtryk
Opdrift og bundtryk fra grundvandstrykket er en stor udfordring for store og dybe pumpebrønde, fortæller fabrikschefen. "Derfor har vi udviklet nyt design til både skulderen af sumpen og til sandwich-bunden. Det nye design kan modstå grundvandstryk og forankrer brønden solidt i jorden - selv når grundvandspejlet står til terræn. Sumpens udvendige skuldre tager trykket og modvirker opdrift, og sandwichbunden forhindrer, at bunden trykkes op og revner. I den dimension er vandtrykket i 6 meters dybde så stort, at det har været nødvendigt at indsætte stålprofiler i bunden af den nye brønd".

Optimeret pumpesump og pumpedrift
Det nye design med konisk banketbund i pumpesumpen betyder desuden, at spildevandets partikler og slam fjernes hurtigt og effektivt, fordi det ledes hen til pumpernes sug. Dermed minimeres risikoen for aflejringer og lugtgener også.

Færdigmonteret - klar til nedgravning og tilslutning
I lighed med det øvrige program af præfabrikerede PE-brønde er Ø1700-brønden korrosionsfri og leveres færdigmonteret med alle indvendige rør i enten PE eller rustfrit stål og med ventiler i støbejern eller rustfrit stål. For trykafgangsmanifold kan der vælges mellem direkte afgang vinkelret ud i frostfri dybde eller manifold med svanehals for betjening af ventiler oppe under dækslet. Pumpeløsninger og niveaustyring er tilpasset den enkelte pumpeopgave.

Salgschef Tom Thomsen, der har ansvar for spildevandsløsninger til forsyningsselskaberne, glæder sig over, at det er lykkedes at lave en konstruktion, der på trods af den solide udformning gør det muligt at holde totalprisen på et meget konkurrencedygtigt niveau.

"Den rotationsstøbte Ø1700 PE-brønd er dimensioneret for to pumper med autokobling - for eksempel fra vores højenergieffektive S-tube-program. Overlader man dertil niveaustyringen til en LT 204 trykstyring, får man både stor kapacitet, driftssikkerhed og en attraktiv pris," siger Tom Thomsen.

Optimalt arbejdsmiljø
Selve brøndens opføringsrør fra sumpen har en diameter på 1400 mm. Det giver ideelle arbejdsforhold, når brønden skal tilses, ventiler betjenes og pumperne hæves og sænkes for eftersyn.

Brønden er udstyret med letvægtsdæksel i glasfiber og et todelt sikkerhedsgitter i aluminium.

Stor interesse før lancering
Grundfos Ø1700 PE-brønd blev lanceret på Kloakmessen i Fredericia i januar, og de første brønde er allerede solgt og leveret. Markedet har således allerede vist stor interesse for den nye brønd.

"Frygten for oversvømmelser ligger dybt i mange mennesker' forklarer salgschef Børge Holst Hansen, som er ansvarlig for salget til bygge- og anlægsmarkedet. "Mange af de standardbrønde, der er på markedet, kan ikke håndtere de nedbørsmængder, vi har oplevet de senere år. Så den nye pumpebrønd får helt sikkert succes - ikke kun i Danmark, men over hele Europa."

Grundfos Ø1700 PE-brønd leveres i længder fra 2 til 6 meter med intervaller på en halv meter.
Sidst på året vil det være muligt at hente tegninger og konfigurere sin Grundfos Ø1700 PE-pumpebrønd direkte i WebCAPS på Grundfos.dk.

_____________________________________________________________________________________

Yderligere oplysninger

Grundfos DK A/S
Salgschef Børge Holst Hansen
Spildevandsløsninger til bygge- og anlægsmarkedet
bholsthansen@grundfos.com
40 36 79 23

Salgschef Tom Thomsen
Spildevandsløsninger til forsyningsselskaberne
tomthomsen@grundfos.com
20 48 07 66

www.grundfos.dk