Tagafvanding

Tagafvanding - Til afvanding af flade tage benyttes som regel tagafvanding udført med små rørdimensioner som fungerer optimalt ved at udelukke luft i systemet, hvorved der opstår et vakuum der effektivt fjerner vandet fra tagfladen

Leverandører af og viden om tagafvanding:


M.J. ERIKSSON A/S

Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 04 21
E-mail: mje@mje.dk

www.mjeriksson.dk

Kompetencer: Fundering, grundvandssænkning, havne og kajanlæg, klima og skybrudssikring, kloak og forsyning, kystsikring, diger og moler, mikrotunnelering, veje og motorveje, afvanding og bassiner, banearbejde og sporombygning, belægninger, byggegruber, byggemodning, beton og bygværker, byrum, brolægning, beplantning, datacentre og hightech.

Læs mere om M.J. ERIKSSON A/S


PREFA GmbH Alu-Dächer und -Fassaden

Tlf.: +45 60 54 21 65
E-mail: Morten.Scharf@prefa.com

web

Kompetencer: Facadesystemer, facadebeklædninger, alufacader, tagsystemer, tagrendesystemer, solarmonteringssystemer, højvandsbeskyttelser, aluminium, coils og plader

Læs mere om PREFA GmbH Alu-Dächer und -Fassaden


Effektiv og pladsbesparende tagafvanding til ikonisk domicilbygning
Geberits innovative tagafvandingssystem Pluvia sikrer effektiv og pladsbesparende bortledning af regnvand fra tagfladen på aktuatorproducenten Linaks seneste cirkelrunde produktionsbygning. Geberit og Lemvigh-Müller arbejdede tæt sammen for at optimere logistikken i det krævende projekt.

Når Linak har brug for mere plads, bliver der ikke tænkt i standardiseret elementbyggeri. De tre seneste tilføjelser til aktuatorproducentens industrikompleks i Guderup på Als er opført som cirkelrunde bygninger, tænkt til at understøtte en organisationsfilosofi, hvor centrale funktioner også fysisk er placeret i centrum.

Selvrensende og pladsbesparende system

Også i de tekniske installationer er der tænkt innovativt. Til at aflede regnvand fra den vandrette tagflade på Linaks helt nye Runde 3-bygning er valget faldet på Geberits tagafvandingssystem Pluvia. Den grundlæggende ide i Pluvia-systemet er, at rørsystemet dimensioneres, så det hurtigt fyldes med vand. Det skaber et undertryk, som suger vandet videre med høj hastighed. Undertrykket gør fald på rørføringer fra tagbrøndene unødvendigt, og det kraftige flow gør systemet selvrensende og betyder, at der er behov for færre tagbrønde end i et tilsvarende, traditionelt afvandingssystem. Inde i bygningen sparer den vandrette rørføring plads. De egenskaber har været med til at gøre Pluvia til en efterspurgt og udbredt løsning i eksempelvis lagerbygninger.

Installationen af Linak Runde 3’s Pluvia-tagafvanding er udført af teknikentreprenøren Bravida, som har stået for VVS-entreprisen. Den løbende koordinering af levering af Pluvia-komponenter samt andet VVS-materiel til projektet har Lemvigh-Müllers VVS-projektafdeling taget sig af, mens Geberit Danmark har trænet Bravidas montører i at arbejde med de systemspecifikke Pluvia-komponenter, som sikrer korrekt montering og effektive arbejdsgange.

Nem daglig logistik

For Bravidas projektleder på Linak Runde 3, Per Buhl, har trepartssamarbejdet betydet, at han kun har behøvet kontakte Lemvigh-Müller, når projektrevisioner eller andre forhold har gjort det nødvendigt at justere leveringer.

”Vi har kun haft Lemvigh-Müller som kontaktpunkt i forhold til for eksempel returnering eller supplerende levering. Det er den slags detaljer, som er afgørende for fremdriften i komplicerede projekter,” siger Per Buhl.

Tæt dialog skaber vellykkede projekter

Jan Mikkelsen, teknisk salgskonsulent hos Geberit Danmark, ser effektivt samarbejde baseret på tæt dialog mellem leverandør og grossist som en af de mest afgørende forudsætninger for vellykkede teknikprojekter.

”Entreprenørens væsentligste interesse er at kunne arbejde derudaf med projektet uden forstyrrelser eller afbrydelser, og vores interesse er at leve op til det, entreprenøren forventer. Det hjælper Lemvigh-Müller os med i kraft af et kompetent VVS-projektkontor og et effektivt logistisk set-up,” siger han.


Lindab – Voldsomme regnskyl angriber vores huse
2017 har været et vådt år indtil nu, og prognoser fra DMI tyder på, at de mange kraftige regnskyl fortsætter fremover

Det er dårligt nyt for de mange danskere, hvis tag og tagrender ikke er rustede til de store mængder nedbør.

Regn er havens ven, men husets fjende. For de danske husejere har de seneste års vejr desværre budt på rigtig meget regn, og prognoser fra DMI tyder på, at fremtiden kommer til at byde på endnu flere voldsomme regnskyl.

”Man forventer, at klimaet bliver varmere, og at mængden af nedbør vil stige. Risikoen for ekstremt vejr som eksempelvis skybrud stiger, når det bliver varmere, og siden de første målinger blev registreret i Danmark i 1872 er temperaturen steget med 1,5 grader, og nedbøren er samlet steget med cirka 100 millimeter,” siger seniorklimatolog John Cappelen fra DMI.

De stigende mængder nedbør stiller store krav til særligt tag og tagrender, der ikke bare skal holde tæt men også lede vandet sikkert væk fra huset for at undgå fugtskader og skimmelsvamp. Og det er ingen let opgave at modstå de 100 tons nedbør, der hvert år rammer et typisk dansk hus i form af regn og sne.

Tjek om tagrenderne holder tæt
Vedligeholdelse eller udskiftning af taget kan være en omfattende og dyr opgave, der typisk involverer en fagmand. Ifølge én af landet største tagrendeproducenter, Lindab, kan boligejerne dog forholdsvist enkelt selv efterse deres tagrender og sikre, at de hverken er utætte eller for små til at håndtere de store vandmængder.

”Boligejere skal kigge efter utætheder, og de opstår især i samlingerne. Derudover er det vigtigt at kigge efter tæring og tjekke om tagrenderne hælder ned mod nedløbsrøret. Samtidig skal forkanten på renden ligge lidt lavere end bagkanten, så vandet løber ud over forkanten, hvis den skulle være fyldt op,” forklarer salgschef i Lindab, René Jensen.

Han understreger samtidig også, at vedligehold er vigtigt for at især gamle tagrender kan aflede vandet korrekt. Tagrenderne skal renses for skidt og blade et par gange om året for at undgå, at de stopper til.

En langsigtet investering i et tørt hus
De fleste tagrender bliver siddende på huset i mange år, og hos Lindab oplever man en stigende tendens til, at køberne tænker langsigtet og vælger bredere tagrender, der kan håndtere både nuværende og fremtidige vandmængder.

”Mange ældre huse har stadigvæk tagrender med en bredde på 100 millimeter. Men det er for lidt til de regnvejrsmængder, der falder i dag. Vi anbefaler tagrender med en bredde på 125 millimeter, men hvis man vil sikre sig ekstra imod de store vandmængder, kommer de helt op til 150 millimeter,” fortæller René Jensen.

Tagrender på 150 millimeter kan aflede 60 procent mere vand end tagrender på 125 millimeter. Uanset hvilken bredde, man vælger, anbefaler René Jensen, at man køber tagrender af lakeret stål, da de kræver mindre vedligeholdelse.