Anemometre

Et anemometer er et måleinstrument som benyttes til måling af lufthastigheder. Typer af anemometre er; vingehjuls Anemometer, statisk Anemometer, varmetråds Anemometer. Leverandører af anometre finder du her

Leverandører af og viden om anemometre:


Teknologisk Institut
Kalibreringslaboratorier

Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Tlf.: 72 20 20 00

E-mail: kalibrering@teknologisk.dk

web

Kompetencer: Kalibrering af måleudstyr, måleteknik, rådgivning, prøvning, kurserPræstationsprøvning og Ringkalibrering

Læs mere om Teknologisk Institut – Kalibreringslaboratorier


Mere viden om anemometre:

Anemometre er måleinstrumenter, som benyttes til måling af vindhastighed. Anemometre bliver hyppigt anvendt til at konkludere, om det kan betale sig at opsætte vindmøller. For det meste er anemometeret udstyret med en vindfane til at bestemme vindretningen med. I stedet for kopper kan anemometeret være udstyret med propeller. Det er dog ikke helt normalt. Kopanemometeret har en lodret akse og tre kopper, der fanger vinden. Rotationshastigheden og derigennem vindhastigheden bliver registreret.