Befugtning

Befugtning anvendes ved flere forskellige processer, hvor der ønskes en bestemt luftfugtighed. Man befugter eksempelvis luften, befugtning med recirkuleret vand, og befugtning med afkølet vand. Inden for fødevareindustrien anvender man befugtning ved dyrkning af for eksempel champignons for optimal klima. Beregningsmodel til at finde kapacitetsbehov – Se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om befugtning:


Air-Flow Ventilation A/S

Nybrovej 65
2820 Gentofte
Tlf.: 45 88 16 88
E-mail: info@air-flow.dk

www.air-flow.dk

Kompetencer: Ventilatorer, indeklima, affugtere, befugtere, bordventilatorer, emfang, gulvventilatorer, kanalventilatorer, klimaanlæg, loftventilatorer, murventilatorer, regulatorer, svanehalse, tagventilatorer, vægventilatorer, varmegenvinding, ventilations fittings, vinduesventilatorer, Air-flow

Læs mere om Air-Flow Ventilation A/S


Anderberg Klima A/S

Teglværksvej 8 B
4200 Slagelse
Tlf.: 43 999 888
E-mail: info@anderbergklima.dk

www.anderbergklima.dk

Kompetencer: Befugtningsanlæg, dampbefugtning, mobile befugtningsanlæg, affugtning, affugtningsanlæg, adsorptionsaffugtning, sorptionsaffugter, tørring, skadeservice, kondensaffugtere, fugtstyring, fugtkontrol,  korrosionsbeskyttelse, procestørring, klimaanlæg, varmepumper, omvendt osmose, fugtmåling, dugpunktsstyring, skimmelsvamp, mug, bygningsudtørring, HEPA-filtre og luftrensere

Læs mere om Anderberg Klima A/S


Condair A/S

condair

Parallelvej 2
DK-8680 Ry
Tel. +45 8788 2100
E-mail: condair.dk@condair.com

www.condair.dk

kompetencer: luftbehandling, befugtning, dampbefugtning, trykdampbefugtning, dampfordelersystemer, evaporativ køling, forstøver, kontorbefugtere, affugtning, højtryksbefugtning, luftbefugtning, fugtstyring, returluftkøling, energibesparelser

Læs mere om Condair A/S


Dan Fog - LDFA Teknik A/S

Nyt logo Dan Fog

Industrivej 26 B
DK-5750 Ringe
Tlf.: +45 6615 1480
E-mail: info@danfog.com

www.danfog.com

Kompetencer: Afhjælpning af Tør luftBefugtningLuftbefugtningHøjtryksbefugtningVandbehandling

Læs mere om Dan Fog – LDFA Teknik A/S


Fugtkontrol

Charlottevej 2
4270 Høng
Tlf.: +45 5885 1008
E-mail: info@fugtkontrol.dk

www.fugtkontrol.dk

Kompetencer: Affugtning, affugtningsanlæg, befugtning, befugtningsanlæg, dampbefugtning, fugtstyring, styringer, is i fryserum , frostrum, korrosion, procestørring, fugtkontrol, indeklima, kølerum, luftaffugter, adsorptionsaffugter, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg, sorptionsaffugter, skimmelsvamp, mug, luftkonditionering, vandbehandling, 0mvendt osmoseanlæg, filterskabe, højtryksbefugtning, tør luft, renrum, koldtvandsbefugtning, dysebefugtning, ultralydsbefugtning, ultralydsbefugtere, overrislingsbefugtere, højtrykbefugtning, varmelegemebefugtere, gasopvarmede befugtere, dampfordelere, svømmebadsaffugtere, kondensaffugtere, dugpunktsfølere, AW måleinstrument, vandaktivitetsmåling, temperaturfølere, temperaturtransmittere, temperaturmåleudstyr, luftfugtighedsmåleudstyr, fugtighedsmålere, dampbade, bygningsudtørring, byggeudtørring, Areial, Cotes, DriSteem, Gann, Stulz, D&T, Hygromatic, Fisaire. Hygiejnecertifikat

Læs mere om Fugtkontrol


Munters A/S

munters 2

Ryttermarken 2A
3520 Farum
Tlf.: 44 95 33 55
E-mail: info@munters.dk

www.munters.com

Kompetencer: Affugtning, Befugtning, Fugtstyring, Is i fryseum, Korrosion, Procestørring, affugter, affugtningsanlæg,  befugtningsanlæg, fryserum, fugtkontrol, haccp, hygrostat, indeklima, kølerum, luftaffugter, sorptionsaffugtning, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg

Læs mere om Munters A/S


Mere viden om befugtning:

En luftfugter er et apparat, der øger luftfugtigheden (fugt) i et rum, en bygning, et hus eller lign. Der er point-of-use befugtningsapparater, der almindeligvis anvendes til at fugte et enkelt værelse, og hele huset eller befugtningsapparater der opretter forbindelse til et hjem via HVAC systemet for at give fugt til hele huset

Den mest almindelige luftfugter, en "fordampningsemissioner", "kold tåge" eller "væge luftfugter", består af blot et par grundlæggende dele: et reservoir, væge og ventilator.

Vægen er et filter, der absorberer vand fra reservoiret og tilvejebringer et større overfladeareal for det at fordampe fra og dermed giver befugtning. Ventilatoren er tilstødende til vægen og blæser luft på vægen for at hjælpe med fordampning af vandet. Fordampning fra vægen er afhængig af relativ fugtighed. Et rum med lav fugtighed vil have en højere fordampning sats sammenlignet med et rum med høj luftfugtighed. Derfor er denne type luftfugter er selvregulerende: Da fugtigheden af rummet stiger, naturligvis vanddamp falder produktionen. Disse væger mugne, hvis de ikke er tørret helt ud mellem fyldninger, og bliver fyldt med mineralske aflejringer over tid. De regelmæssigt brug skylning eller udskiftning-Hvis dette ikke sker, kan luften ikke passere gennem dem, og luftfugteren stopper befugtning det område, det er i, og vandet i tanken forbliver på samme niveau.

En type fordampende befugter gør brug af blot et reservoir og væge. Nogle gange kaldes en naturlig luftfugter, disse er normalt ikke-kommercielle enheder, der kan samles på lidt eller ingen omkostninger. En version af en naturlig fugter anvender en skål af rustfrit stål, delvist fyldt med vand, der er omfattet af et håndklæde. En vægt bruges til synke håndklædet i midten af skålen. Der er ikke behov for en ventilator som vandet spredes gennem håndklæde ved kapillarvirkning og håndklæde overfladeareal er stort nok til at sikre hurtig fordampning. Det rustfri stål skål er meget lettere at rengøre end typiske luftfugter vandtanke. Dette, i kombination med dagligt eller hver anden dag udskiftning af servietten, eliminere kan problemet med skimmel og bakterier.

Fordamper (eller: dampbefugter, varm tåge luftfugter) - koger vand, frigiver damp og fugt i luften. En medicineret inhalant kan også sættes til vanddamp til at reducere hoste. Fordampere kan være sundere end kold tåge typer af befugtningsanlæg fordi damp er mindre tilbøjelige til at formidle mineralske urenheder eller mikroorganismer fra stående vand i reservoiret. Kogende vand kræver betydeligt mere energi end andre teknikker. Varmekilden i dårligt designet befugtere kan overophede, hvilket får produktet til at smelte, lække, og start brande og dermed ødelægge befugtningen.

Impeller luftfugter (kold tåge luftfugter) - en roterende skive slynger vand ved en diffuser, der bryder vandet til fine dråber, der svæver i luften. Ultralyds luftfugter - en metalmembran vibrerer på en ultralyds frekvens skaber vanddråber, der lydløst afslutte befugteren i form af en kølig tåge. Ultralyds befugtere bruger en piezo-elektrisk transducer til at skabe en høj frekvens mekanisk oscillation i en vandmasse. Udsendes, er en yderst fin tåge omkring en mikrometer i diameter, der absorberes hurtigt ind i luftstrømmen. I modsætning til de befugtere at koge vand, indeholder disse vanddråber eventuelle urenheder, der er i reservoiret, herunder mineraler fra hårdt vand (som derefter danner et vanskeligt at fjerne hvide støv på nærliggende objekter og møbler) og patogener vokser i stillestående tanken. Ultrasonic Luftfugtere bør rengøres regelmæssigt for at undgå bakteriel forurening, som kan projiceres op i luften for at få den bedste befugtning.

Pumpehjul og ultralyd befugtere sætter ikke selektivt vand i luften, og tilføjer eventuelt opslammet materiale i vandet til luften, såsom mikroorganismer og mineraler. Mængden af mineraler og andre materialer kan reduceres betydeligt ved anvendelse af destilleret vand, selvom ingen vand er helt rent. Filtre kan også reducere mængden af materiale, men EPA advarer "evnen af disse enheder at fjerne mineraler kan variere meget." Afhængigt af omfanget kan dette støv have negative sundhedsmæssige effekter. Wick befugtere fælde mineralforekomster i vægen, vaporizer typer tendens til at samle mineraler på eller omkring varmelegemet og kræver regelmæssig rengøring med eddike eller citronsyre til at styre oprustning.


Anderberg Klima – HomEvap – ny befugter til mindre anlæg


16.apr 2021


Denne befugter har vi virkelig manglet i vort produktprogram. Hvorfor?
Fordi den er den perfekte løsning til:

 • mindre ventilationsanlæg op til 600 m3/h
 • beboelser bygget efter det nye bygningsreglement
 • som alternativ til elektrisk dampbefugtning

Installeres et mekanisk ventilationsanlæg, som forsyner huset med frisk udeluft, vil udskiftningen af luften betyder at den relative fugtighed, en vinterdag med frostgrader, falder til 15-25 %RF.

HomEvap sørger for at holde fugtigheden på et passende niveau - f.eks. 45 %RF.

Befugteren arbejder efter det naturlige vandfordampningsprincip, hvor koldt vand ledes ned over en stor overflade, som luften sendes igennem (også kaldet adiabatisk befugtning). Befugteren er som standard udstyret med et Legiosafe® vandfilter.

Befugteren leveres komplet med styring og et lille varmelegeme, der styrer indblæsningstempe-raturen.

Læs mere på vores hjemmeside


Munters’ Flexline dampbefugtere løser indeklimaproblemer i kontorbygninger


10.mar 2021


Hillerød Forsyning blev i 2008 udskilt fra Hillerød Kommune som et selvstændigt selskab. Efter at have haft adresse i Hillerød centrum, kunne Hillerød Forsyning i 2018 flytte ind i helt nye bygninger, Solrødgård, beliggende naturskønt lidt uden for byen. Her finder man Klima- og Miljøcenter, der omfatter både renseanlæg, genbrugsstation og administrationsbygning.

Lav luftfugtighed gav udfordringer

I administrationsbygningens kontorer arbejder ca. 60 medarbejdere. Der er installeret 2 ventilationsanlæg til at sikre et godt indeklima for de ansatte. Kort tid efter indflytningen oplevede medarbejderne dog problemer med statisk elektricitet i vinterperioden, forårsaget af lav luftfugtighed i lokalerne. Man var også  opmærksom på, at bygningens trægulve kunne tage skade af den for lave luftfugtighed.

Michael Herse, Leder af Facility hos Hillerød Forsyning, tog kontakt til Munters for at finde en løsning på problemet.

Flexline dampbefugtere løste problemet

Munters udarbejdede et løsningsforslag, der ville kunne sikre et indeklima, der både ville forbedre komforten for de ansatte og beskytte trægulvene mod udtørring.

Løsningen bestod af 3 stk. Munters Flexline dampbefugtere, med en kapacitet på hhv. 15, 40 og 100 kg damp/timen. Befugterne er elektrodebefugtere, der anvender almindeligt brugsvand. De 3 Flexline aggregater blev tilsluttet de centrale ventilationsanlæg . Da det ene ventilationsanlæg forsyner to forskellige kontorområder, er der tilknyttet 2 Flexline befugtere til dette anlæg, hvilket øger fleksibiliteten og muligheden for mere individuelle indstillinger. Befugterne tilfører fugt til ventilationsluften når den relative luftfugtighed falder til under 35% RH.

Tilfredse medarbejdere

Efter installationen kan Michael Herse konstatere, at indeklimaet er forbedret og medarbejderne udtrykker tilfredshed med løsningen.

Michael Herse, Leder af Facility, Hillerød Forsyning:

”Der opstod behov for befugtning, da vi oplevede problemer med statisk elektricitet i kontorområderne. Vore trægulve ville tage skade af den tørre indendørs luft.

Via ventilationsleverandøren fik vi kontakt med Munters og vi føler, at vi med Munters har været i trygge hænder. Vi har fået super rådgivning igennem hele forløbet og Munters har til vores store tilfredshed udført både installation og indkøring af anlæggene. Problemerne med statisk elektricitet er forsvundet og vi oplever ikke problemer med at trægulve revner osv.
Vi har tegnet ServiceCaire™ vedligeholdelsesaftale med Munters A/S for at holde anlæggene i topform fra starten.”

Munters Flexline dampbefugtere

Munters Flexline repræsenterer en ny generation af dampbefugtere, der består af en basismodel, som nemt kan udvides til en skræddersyet befugtningsløsning til ethvert behov. Med konceptet kan vi tilbyde et modulært system, der sikrer både stor fleksibilitet og hurtig levering. Ud fra Flexline basismodellen konfigureres skræddersyede befugtningsløsninger til ethvert behov, f.eks. til optimering af indeklimaet i industrien, kommercielle bygninger, kultur- og fritidsfaciliteter.

FlexLine er tilgængelig både som elektrodebefugter og som varmelegemebefugter – afhængigt af vandkvaliteten og den påkrævede reguleringsnøjagtighed. Da anlæggene leveres som forhåndskonfigurerede enheder, er installationen enkel og anlægget vil til enhver tid kunne udvides.

Til befugtningsopgaver, der kræver høj præcision, f.eks. i procesindustrien tilbyder vi Flexline Plus & Process dampbefugtere - Læs meget mere om Flexline befugterne her.


Anderberg Klima – Befugtning reducerer virus


14.jan 2021


Relativ fugtighed 40 og 60%

Der er efterhånden god evidens for at en rumfugtighed på mellem 40 og 60% RF i opholdszonen er med til at reducere smittespredning via luften. Vi har samlet en masse viden om dette. Herunder er de første to henvisninger:

 • Infektionsevnen hos luftbårne influenzavirus blev signifikant reduceret, når RH var over 40%
 • Mens coronavirus er holdbare på overflader i forhold til influenzavirus, reduceres overlevelsesgraden ved moderat RH på 50%.

Det giver også god mening da det samme fugtområde også er sundt for det menneskelige legeme. Læs videre på vores hjemmeside om alle de andre henvisninger vi har samlet om emnet.


Fugtkontrol – Befugtning reducerer overføring af virus


06.jan 2021


Befugtning kan bidrage til at reducere spredningen af vira, der inkluderer dem, der inficerer vores luftveje som fx Covid-19.
Læs her, og få forståelse for hvorfor befugtning reducerer transmissionen af Covid-19, eller se film.

Kontakt Fugtkontrol for yderligere information.


Condair – Ny energibesparende ventilator i befugtningsmodulet ML Princess
Ny teknologi, nye initiativer og innovative løsninger. Hos Condair arbejder vi konstant med at videreudvikle på og forny teknologien i vores produkter. Derfor lancerer vi nu en ny og forbedret ventilator i ML Princess, der sikrer energibesparelser og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne ved at støje mindre.

Vores velkendte højtryksmodul ML Princess har fået et løft. Fremover vil befugtningsmodulet blive installeret med en ny og forbedret EC-ventilatoren, der kan sikre energibesparelser med op til 55 % og samtidig sikre en støjreduktion på 5 DBA sammenlignet med tidligere. Afhængigt af driftsmønster kan der derfor opnås en årlig energibesparelse på op til 450 kWh pr. enhed. For en større produktionsvirksomhed kan energibesparelsen derfor blive anseelig.

Den nye ventilator bliver fast inventar i nye befugtningsmoduler, men det er dog også muligt at eftermontere ventilatoren i eksisterende moduler. Dette kan nemt og uden de store omkostninger gøres i forbindelse med et almindelige serviceeftersyn. 

Er mere fleksibelt og reducerer energiforbruget

ML Princess har altid haft et lavt energiforbrug, men ved at skifte fra en AC-ventilator til en EC-ventilator kan Condair sænke energiforbruget yderligere, og samtidig bliver anlægget mere fleksibelt. EC-ventilatoren er nemlig konstrueret på en mere intelligent og effektiv måde.

Vingerne på ventilatoren er blandt andet aerodynamiske og dermed udformet, så luftmodstanden er minimal. En af de helt store fordele ved den nye ventilator er, at det fremover vil være muligt at regulere hastigheden med en indbygget hastighedsregulering. Det reducerer energiforbruget, og gør at luftmængden kan indstilles optimalt til antallet og størrelsen af de monterede højtryksdyser. Ved at kunne indstille hastigheden betyder det, at EC-ventilatorer altid passer perfekt til den aktuelle befugtningsopgave.

”Hos Condair har vi altid fokus på at implementere ny teknologi og sikre, at vores produkter er tilpasset vores kunder. Ved at udskifte vores ventilatorer kan vi ikke alene gøre befugtningsmodulet mere fleksibelt at bruge for kunden, vi kan også reducere energiforbruget og sænke støjniveauet i produktionen. På den måde hjælper vi vores kunder med at blive mere bæredygtige og sikre et godt arbejdsmiljø”, siger Product Manager hos Condair A/S, Lasse Andressen.

Den største del af energibesparelsen opnås imidlertid i selve motoren. I en EC-motor skaber permanente magneter et magnetiske felt inde i motoren, og hermed opstår elektronisk kontrolleret jævnstrøm, der skaber rotationen i ventilatoren. Det er funktionsmæssigt et mere effektivt design end den traditionelle AC-motor, hvor rotationen inden i motoren bliver skabt af forsyningsnettets vekselstrøm. Samlet set betyder det, at der skal bruges mindre energi for at opnå samme resultat.

Fakta om ML Princess

Kort fortalt er vores ML Princess en loftmonteret befugtningsmodul, der er ideel til brug i produktionsområder. En integreret ventilator trækker luft nedefra og fordeler vandpartiklerne for hurtig fordampning indenfor og en ensartet befugtning i rummet.


Miljørigtig – dampbefugtning fra Anderberg Klima
Neptronic dampbefugter SKE4
Vær miljøbevidst - brug Neptronic SKE4 og slip for igen og igen at skifte engangscylinder på din elektrodebefugter. SKE4 er en dampbefugter der arbejder efter varmelegemeprincippet. Den løser alle typer opgaver - både de komplicerede og de helt enkle befugtningsopgaver. De fleste sælger vi til montering i forbindelsen med ventilationsanlæg med variabel luftmængde (VAV) eller hvor der er omvendt osmosevand til rådighed. Men de kan også anvendes til andre opgaver med almindelig drikkevand og konstant luftmængde.

Læs mere her


Condair – Nyt banebrydende studie viser, hvordan befugtning beskytter mod influenza
Vi ved alle, at influenza topper i vintermånederne, og vi gør, hvad vi kan for at undgå at blive syge. Vi vaccinerer os, bruger håndsprit og holder os væk fra folk, der nyser. Hvad kan vi ellers gøre?

Et nyt studie af Dr. Akiko Iwasaki på Yale University har vist, at en relativ luftfugtighed (RH) på 50 % yder en fremragende beskyttelse mod influenza. Tidligere undersøgelser har tydeligt påvist, at de omgivende betingelser såsom tør luft påvirker overførslen af influenzavirus, men dette studie er det første, der viser den mekanisme, hvormed befugtning reducerer sygdom og dødelighed i en dyremodel, der også gælder for mennesker.

 

Det fremragende arbejde, som Akiko Iwasakis immunbiologiske laboratorium har gennemført, leverer nye og afgørende svar på spørgsmålene om de sundhedsmæssige fordele ved en balanceret befugtning.

Iwasaki besvarer disse spørgsmål:

 • Hvilken effekt har en balanceret indendørs luftfugtighed på mennesker, der udsættes for influenzavirus? 
 • Hvad er beskyttelsesmekanismerne ved en balanceret befugtning?

Mange årsager til spredning af influenza om vinteren

Vi har i årtier vidst, at udbrud af influenza finder sted om vinteren, hvor der er behov for indendørs opvarmning. Årsagerne til, at folk rammes af influenza om vinteren, er blevet diskuteret livligt, og forklaringerne på denne årstidssammenhæng har blandet andet været: 

 • Eksponeringen af for lave temperaturer
 • Lav inden- eller udendørs luftfugtighed
 • Indendørs trængsel med øget overførsel over korte afstande i form af kontakt eller mikrodråber fra nys
 • Et reduceret niveau af D-vitamin i blodet på grund af mindre sollys.

Influenza står årligt for mindst en halv million dødsfald

At forstå drivkræfterne bag årstidsbestemt influenza og dermed vide, hvad vi kan gøre for at nedsætte den sygelighed og dødelighed, der er forbundet med influenzaen, er ikke bare teoretisk interessant. Det er et meget vigtigt emne, eftersom infektioner med årstidsbestemt influenza fortsat stiger og medfører mindst en halv million dødsfald om året verden over. En balanceret luftfugtighed er en beskyttende foranstaltning, der understøtter vaccination og er et led i en indsats, der kan redde millioner af liv.

Korrekt befugtning minimerer spredning af virus

Det har vist sig, at tør indendørs luft forværrer influenzaudbrud, og reguleres den relative luftfugtighed til mellem 40 og 60 %, minimerer det de enkelte trin i virusinfektions- og overførselsprocessen. Dette er det første studie, der tydeligt påpeger de fysiologiske mekanismer, der ligger bag den forbedring, der opnås ved en balanceret befugtning.

Denne banebrydende undersøgelse benyttede genmodificerede mus med immunforsvar svarende til mennesker, og der er dermed tale om ideelle forsøgsdyr.

Studiets resultater viser: 

 • Mus inficeret med influenza A formåede at opretholde en sund kropsvægt og -temperatur og overlevede længere i omgivelser med en RH på 50 % end en RH på 20 % – dobbelt så mange mus var i live ved eksperimentets afslutning. 
 • Mus, der var udsat for en RH på 10 %, var dårligere til at fjerne virussen fra deres lunger og udviste en fortsat viral vækst. Omvendt var de mus, der var omgivet af en RH på 50 %, mere resistente over for virussen, havde færre vævsskader fra betændelse og generelt mildere symptomer.
 • En lav luftfugtighed på 10 % RH mindskede luftvejenes naturlige evne til at beskytte lungerne. Denne barriere i form af mukociliær rydning består af små, tynde hår (fimrehår), der skyller partikler opad og væk fra det dybtliggende, sårbare lungevæv i et lag af slim. Dehydreret og klæbrig slim viste sig at begrænse fimrehårenes bevægelse, så influenzavirussen kunne slå sig ned i det dybtliggende væv.
 • Når skaden var sket i form af en infektion, mindskede en lav luftfugtighed på 10 % RH luftvejsreparationen. 
 • Den beskyttende immunrespons mod influenza A var stærkere ved 50 % RH sammenlignet med 10 % RH. 

Vigtigt med en luftfugtighed på 40-60 %

Studiet understreger behovet for at opretholde en indendørs RH på 40-60 % på steder som boliger, skoler, institutioner, kontorer, hospitaler, fly og alle andre befærdede områder.

Disse resultater er et ægte gennembrud, når det kommer til kontrollen af infektionssygdomme. Akiko Iwasaki påviser, at en balanceret befugtning styrker vores immunforsvar og dermed kan anvendes mod andre sygdomme og ikke kun influenza.

Dette arbejde baner vejen for en helt ny tilgang til sygdomsbekæmpelse.

”ASHRAE må anerkende dette fremragende studie som evidens for at arbejde for minimumsniveauer af relativ luftfugtighed i befærdede erhvervsejendomme, ” siger Dr. Taylor, der er medlem af ASHRAE’s Environmental Health Committee.

Er du interesseret i at vide mere? Så kan du se en video omkring undersøgelsen.

Det er muligt at læse mere om dette banebrydende studie på vores Videnskabelig dokumentation side